Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek

Tör vény székileg 810 Bejegyzett czégek. Szenes Ede, társt. ifj. Szenes Ede és Kortsák Ferencz, fűszeráru-nagykereskedők. A czéget a társtagok ket­teje együttesen jegyzi, Y. Dorottya-u. 2. Tel. 36—25. Szenes Henrik és Társa, Heinrich Szenes & Co., társt. Szenes Henrik, indigó, anilin festék, vegytermékek és nyers pamutvászon ügynöki és bizományi iparüzlet­tulajdonos és Eisner Frigyes, anilin és indigó festék, valamint vegyiszerek adásvételét közvetítő ügynöki és bizományi iparüzlettulajd. Együttes czégjegyzés, V, Csáky-u. 3. Tel. 161—05. Szenes Ignácz, czégb. Szenes Ignácz, csavargváros, VI, Lehel-u. 23. Tel. 440. Szenes László, czégb. Szenfs László, festék, kencze, lakk- és zsiradékkereskedő, VIH, József-körút 72. Tel. 92-47. Szenes Miksa, társt. Szenes Miksa és Schlesinger Jakab, férfi és női divatárukereskedők. Önálló czégjegvzés, VH, király-utcza 59'b. Tel. 48—51. Szenes és társa, lásd Royal boy vállalat. Szentgyörgyi és Társa, Szentgyörgyi & Co., társt. Szent­györgvi Jenő és Molnár ..József, fűtés- és vízvezeték berendezési vállalkozók. Önálló czégjegyzés. VHI, nép­szinház-u. 46. Tel. Józs. 8—97. Szentirmay és Illósy, társt. Szentirmay Béla és Illésy János, csillár- és fémárugyártással fo glal kozó üzlet­tulajdonosok. Együttes czégjegyzés, VH, Almássy­utcza 8. Szent István drogéria és laboratórium, Markovits Manó, czégb. Markovits Manó, illatszer, vegyszer stb. czikkek árusításával foglalk. VH, István-út 41/43.Tel. 101—29. Szent László könyvnyomda, Hazslinszky ós Társa, czégb. Nagy Mór, nyomdaiparüzlettulajdonos, VHI, Bökk Szilárd-u. 28. Tel. Józs. 1—44. • Szentpály ésBerkes,építész és építőmesterek,társt.Szent­pály Károly és Berkes Jenő, építész és építőmesterek. Együttes czégjegyzés, VHI. Baross-u. 21. Tel. 3—39. Szent Péter gyógyszervegyészeti laboratórium, Glück Rezső, czógb. Glück Rezső, Digestol és Liquar liyp­nobroraid nevű gyógyszerkülönlegességek gyártásával és forgalombahozatalával való üzlettulajd., VI, felső erdősor 48. Szepes és Társa, társt. Szepes Jenő és Weisz Menyhért, papirkeresk. Együttes czégjegyzés, V, nádor-u. 8 Szepesi Jakab, czégb. Szepesi Jakab, bor- és pálinka­kereskedő, VII, király-u. 99. Tel. Józs. 40—41. Szepessi A., czégb. Szepessi Adolf, üveg- és porczellán­kereskedő,VI, nagymező-u. 28. Szepessy Sándor utóda, Szepessy Gyula, oki. mérnök, Alexander Szepessy Nachfolger Julius Szepessy dipl. Ing., czégb. Szepessy Gyula oki. gépészmérnök és sze­relőin, abonyi u. 25. Tel. 56 - 96. Szepessy Sándorné, reklámvállalat, czégb. Szepessy Sándorné, szül. Krátky Erzsébet, hirdetési üzlettulaj­donos, VIH, nap-u. 29. Szerenchy Géza, építőmester, czégb. Szerenchy Géza, építőmester, V, révész -u. 11. Tel. 135—37. Szerényi Béla, czégb. Szerényi Béla, vaskeresk., I, költő­utcza 8. Tel. 40—66. Szeszler és Franki, társt. Szeszler Arnold, és Franki Bernát, üvegcsiszoló üzlettulajdonosok. Önálló czég­jegyzés, VIH, erdélyi-u. 1. Tel. Józs. 25—09. Szeyffert 1. Szeifert alatt is. Szeyffert Nővérek téglagyára, társt. Clair Gyuláné szül. Szeyffert Ilona, özv. Bakady Arpádné szül. Szeyffert Aranka és Wikullil Jánosné szül. Szeyffert Matild, téglagyári iparüzlettulajdonosok.. Egyforma képvise­let és önálló czégjegyzés, X, Óhegy-utcza 16. Tel. 109—79. Szidon Gábor, czégb. Szidon Gábor, husfüstölő, szalámi­és kolbászárugyári üzlettulajdonos, VIH. Conti-u. 1. Szidon Simon, Simon Szidon, társt. Szidon Dezső és Szidon Simon, lisztkereskedők. Önálló czégjegyzés, VII, Almássy-tér 12. Tel. 97- 08. Szigeti Ármin, czégb. Szigeti Ármin, (Hermann) rek­lámczikkek ügynökségi és bizományi üzlettulajdonos, VH, nyár-u. 10. Szigeti Béla, czégb. Szigeti Béla, reklámczikk-kereskedő, VHI, Rákóczi-tér 3. Szigeti Lajos utódai, Hejj Imre és Stiasny János, társt. • Hejj Imre, szíjgyártó és Stiasny János, nyerges, egy­forma czégjegyzési joggal, VEH, muzeum-körút 10. Szigeti Nándor és fia, társt. Szigeti Nándor, órás és aranyműves és Szigeti Sándor, óra- és ékszer keresk., egyforma czégjegyzési joggal, IV, muzeum-körút 17. Tel. 84 47. Szigeti Simonné, czégb. Szigeti Simonné szül. Fisch Regina, női ruhakészítő, IV, városház-u. 16. Tel. 157—69. Szigeti és Finály, társt. Szigeti. Jakab és Finály Zsig­mond, sertésbizományosok. Önálló czégjegyzés, IX, sertésvásártér. Szüreti és Tsa, társt. Schillinger Adolfné szül. Schwarcz Éva és Szigeti Salamon Sámuel, vegyi termékekkel való keresk. Együttes czégjegyzés. Czégv. Sebestyén Arthur, a ki a czéget csupán Szigeti Salamon Sámuel társtaggal jegyezheti együttesen, V, Mányoki-u. 16. S zikl a D., czégb.Szikla, előbb Steiner Dávid, műszerész, VHI, Rákóczi-út 19. Tel. 5—33. Szikla — Szilágyi, belt. Szikla Gábor és Szilágyi János, iskolai tanszerkészitők. A czég képviseletére ós jegy­zésére csak Szilágyi János jogosult. VH, Amazon-u. 13. Tel. Józs. 16-36. Sziklai Géza és Társa, társt. Sziklai Vilmos és Sziklai Géza, bank- és váltóüzlettul. A czég a társtagok által együttesen képviseltetik és jegyeztetik. VIH. Baross­tér 2. Tel. Józs. 22—03. Sziklai Sándorné, czógb. Sziklai Sándorné sz. Fleischer Ernesztina, papírkereskedő, czégv. Sziklai Sándor, VH, Rákóczi-út 36. Tel. 169—71. Szilágyi Béla. czégb. Szilágyi Béla, könyv- és zeneinű­keresk., IV, Károly-körút 26. Tel. 4—70. Szilágyi Béla és Társa, könyvterjesztő vállalat, társt. Szilágyi Béla és Benedek Ernő, könyvkereskedők. Együttes czégjegyzés, IV, Semmelweis-utcza 19. Tel. 79-09. Szilágyi H. és Társa, beit. Küttner Teréz, norinbergi, rövid, kötött, szövött áruval, uri és női divatczikkek­kel, bőrönd és czipőárukkal és szabókellékekkel ke­reskedők. Czégv. Szilágyi Hugó. A czéget egyedül Kuttner Teréz jegyzi, V, visegrádi u. 15. Szilágyi Miksáné és Társa, Magyar boy-társaság, czégb. Szilágyi Miksáné szül. Tarnóczi Ida, küldöncz, kézbe­sítési és csomagszállitási, kiszolgálási és kalauzolási szolgálattal foglalkozó üzlettulajdonos. Czégv. Szilágyi Miksa, VI, király-u. 16. Tel. 146—61 és 146-62. Szilágyi Sebestyén és Fia, czégb. Szilágyi Jenő, likőr­gyártó üzlettulajdonos, IX, angyal-u. 9. Szilágyi Vilmos, czégb. Szilágyi Vilmos, női kalapkészitő iparüzlettulajd., IV, korona-u. 2. Tel. 137—37. Szilágyi és Goldmann, társt. Szilágyi Lipót és Gold­mann Adolf, denaturáltszesz-kereskedők. Önálló czégjegyzés, VHI, óriás-u. 20. Tel. Józs. 42—55. Szilágyi és Társa, uri szabók, társt. Szilágyi József és Szilágyi Dezsőné szül. Horvát Mária, féifiszabóüzlet­tulajdonosok. A czéget a társtagok közül egyedül Szilágyi Dezsőné szül. Horvát Mária jegyzi. Czégv. Szilágyi Dezső, V, váczi fert 64. Szilágyinó Weiner J., czégb. Szilágyi Farkasnó, máskép Vilmosné szül. Weiner Judit, nőiszabó üzlettulajdo­nos, IV, váczi u. 18. Tel. 49—16. Szilárd Izidor, czégb. Szilárd Izidor, czipész, VI, váczi körút 7. Szilasi Nándor, czégb. Szilasi Nándor, ingók és ingatla­nok adásvételét, továbbá pénzkölcsönöket közvetítő ügynökségi iparüzlettulajdonos, VH, kertész-u. 18. Szilasi Oszkár, czégb. Szilasi Oszkár, takarmány- és ter­ménybizományi üzlettulajdonos, IX, tüzoltó-u. 5. Tel. Józs. 850. Szilasi és Társa, czégb. Szilasi Gyula, bank- és bizo­mányi üzlettulajdonos. Czégv. Neufeld Erzsébet, VI, Podmaniczky-u. 7. Tel. 172—03. Szimon István, czógb. Szimon István, füszerkereskedő, czégv. Szimon István, ifj.,V, akadémia-u. 7. Tel. 29—60. Szintai Bálintné és Társa, társt. Szintai Bálintné szül. Korponay Erzsébet és Kranitz Sándor, vendéglői ipar­üzlettulajdonosok. A czéget egyedül Szintai Bálintné szül. Korponay Erzsébet jegyzi. Czégv. Szintai Bálint, V, hold-u. 15.

Next

/
Oldalképek
Tartalom