Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

10. rész - A budapesti rendőri területhez tartozó községek - Pestszentlőrincz

Kereskedők. Pestseentlőrincz. 2562 Pestszentlőrincz. Iparosok. III. Gyárosok. Iparosok. Kereskedők. Törvényszékileg bejegyzett czégek. Asztalosok. Bartel Ede,Wlassits Gyula-u. 101. Gombkötő János,BánffyDezső-u.4 Kenéz István, üllői út 25 és End­rődy Sándor-u. 3. Tel. 29. Varga István, eperfasor-u. 11. Bádogosok. ^ pallián István, diófasor-u. 2. yizinger Géza, üllői út 155. izinger Béla, Batthyány-u. 132. Bérkocsi állomás. Eperfasor-u. és üllői út sarok. Borbélyok. Babity Uras, üllői út 143. Báliing Mihály, üllői út 26. Dekánszky Mihály, liliom-u. 65. Frank Ferencz, üllői út 137. Genár József, Szemere-telep. Longa Antal, üllői út 111. Mayer István, üllői út 115. Beiter János,Wlassits Gyula-u. 86. Szaliota Károly, üllői út 6. Tóth József, üllői út 173. Botgyár. Bosentlial Alfréd, Kossuth Fe­rencz-u. 47. Tel. 33. Bőrkereskedő. Anka István, üllői út 147. Cserép- és palafedő. Tóth József, Baross-u. 17. Czementárugyár. Kassa és Kálmán, üllői út 231. Czipészek. Dobozi Béla, üllői út 143. Dudek Vincze, Baross-u. 19. Futóra János, nefelejts-u. 6. Gazsó János, üllői út 157. Jámbor István, liliom-u. 4. Klosz Bezső, Egressy-u. 58. Kurucz Antal, üllői út 23. Márfy József, liliom-u. 22. Molnár József, üllői út 5. Németh Péter, liliom-u. 65. Pap Jenő, Kossuth Lajos-u. 54. Puskás Lajos, üllői út 137. — Lajos, üllői út 173. Szipszer Pál, üllői út 103. Varga Gábor, diófasor-u. 5—7. — István, üllői út 113. Visnyovszky Géza, Batthyány­utcza 103. Czukrász. Klaniczay Endre, üllői út 111. Divatárukereskedők. Fischer Hermann, üllői út 111. Herskovics Dávid, üllői út 135. Kouba Adolf, üllői út 121. Winkler Ignácz, üllői út 129. Dokány tőzsdék. Holdházy Istvánné, üllői út 117. Merczel Károly, eperfasor-u. 11. Sik Aladárné, WlassitsGyula-u.49. Szigeti László, Szemere-telep. Ékszerész. Grünbaum Samu, üllői út 135. Épitésanyag raktárak. Haidinger Nándorné, üllői út 17. Linczinger Tamás utóda, Schön­berger Adolf, üllői út 45. Épitési vállalkozok. Fribort Pál, Kiss Ernő-u. 8. Gorbay Gergely, Kossuth Lajos­utcza 20. Grünwald Testv.. üllői út 3.Tel. 19. Knapp Ferencz, liálvária-út 30. Lipták dr. és Társa, gróf Apponyi Albert-u. 10. Tel. 26. Pajor Antal. Építőmester. Tóth István. Wlassits Gyula-u. 98. Fa- és szén-kiskereskedők. Haidinger Nándorné, üllői út 15. Halász Fülöp, üllői út 149. Linczinger Tamás utóda, Schön­berger Adolf, üllői út 45. Schust Jakab, Kossuth Lajos-u. 16. Fanagy kereskedők. Fonderschmid Bálint, Baross-u.30 Földes Emil, üllői út és Kossuth Ferencz-u. sarok. Tel. 28. Fekérnemütisztiték. Bulyovszky Béla. üllői út 153. Votsch Károlyné, liliom-u. 10. Festékgyárak és raktárak. Fonderschmid Bálint, Baross-u.30 Hofbauer Károly, üllői út 139. Linczinger Tamás, üllői út 45. Schmidek és Grünstein, Fáy-u. 1, üllői út sarok. Tel. 14. Fnszerkereskedők. Bene Andrásné, özv., Kiss^Ernő­utcza 32. Borhy László; üllői út 173. Burány Tamásné, Wlassits Gyula­utcza 103. Czédl Pál, Szemere-telep. Deutsch Pinkász, üllői út 6. Fabó Józsefné. üllői út 181. Fodor József, üllői út 133. Gábornik Gyula,KossuthL.-u.l 37. Goldmann Bernát,Kiss Ernő-u.31. Halász Fülöp, üllői út 149. Harmath János, diófasor-u. 29. Holub Tamás, üllői lit 9. Kirchknopf Béla, üllői út 199. Klein Samu, üllői út 27. Kohn Márton, ónd-u. 12. Kouba Adolf, üllői út 121. Kovács Gyula. Madarász-u. 10. Lökös János, Baross-u. 25. Machotka János, liliom-u. 65. MarkosGyula.Bókay Arpád-u. 164. Medveczky Antalné, Kossuth Fe­rencz-u. 48. Oesterreicher Tivadar, Baross-u.8. Palotás Sándorné. Szemere-telep. Pap Mátyásné, nefelejts-u. 4. Payer Jánosné, Erzsébet-út 1. Péchy Vinczéné, Szemere-telep. Polánszky Józsefné, özv., eper­fasor-u. 13. Bosenfeld Albert, üllői út 109. Schafranek Gyula, Kossuth La­jos-u. 135. Stekler Bernátné, gyömrői út. (Souheitl téglagyár.) Sterk József, Kossuth Lajos-u. 46. Szentlőrinczi általános fogyasztási szövetkezet, Batthyány-u. 80. Taub Ignácz, Garay-u 22. Tóth Ferencz. Wlassits Gyula-u.79 Ulreich János, Tinódy-u. 3. Varga Ferenczné. Kiss Ernő-u. 16. Gépfelszerelési vállalat. Kassa és Kálmán, üllői út 231. Hentesek. Horváth Jakab, ánd-u. 1. és je­genyefasor-u. 1. Móser Károly, Erzsébet-út 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom