Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - Sz

Szilvássy. Lakás-jegyzék. 2333 Lakás-jegyzék. Szinyovszki. Szilvássy, (Sz'ilvási, Szilvásy). — Lajosné, tanitónő, VIH, üllői út 46. — Mártonné, magánzó, I, lovas-út 2. — Pál, (Szilvási), majoros, X, kalocsai u. 82. — Zoltán, dr., máv. s.-titkár, Vű. Ilka-u. 20. Szilvay Antal, gyári hivatalnok,YI, váczi út 45—47. — Györgyné, háztulajd,., X, Héderváry-u. 82. — István, nyugd., U., Árpád-út 122. — János, gépészmérnök, VIH, Horánszky-u. 21. — Lajosné, (Szilvái), szabónő, Vű, nefelejts-u. 11. Szilveszter 1. Szylveszter. Szilvinyi Hugó, épitész, H, Szász Károly-u. 2—4. Tel. 63—40. Szily 1. Szili. Szima Lajos, kefekötő m., U., Árpád-út 57. Szimák János, háztulajd., YH, Stefánia-út 33. Szimán 1. Simán alatt is. Szimán Lajos, id., magánzó, VHI, losonczi u. 5. — Lajos, ifj., postatkpt s.-tiszt VHI, szigony-u. 33. Szimándl József, háztul,, U., váczi út 45. — József, korcsmáros, VII, dohány-u. 1. Szimányi Samu, ny. áll. tanár. IX, Lónyay-u. 36. Szimély Andor, magánhiv., VI, Szondy-u. 96/6. — Árpád, főv. főszámvevő, V, akadémia-u. 13. — Edéné, özv., magánzó, I, fehérvári út 19la. — Józsefné, özv., nyugd., I, várfok-u. 8. Szimerth Imréné,özv.,varrónő,VHI, József-körút 64. Szimeth Ferencz, czipész m., IX, Szvetenay-u. 10. — Jakab, (Szimet), szabó m., VH, dob-u. 20. Szimicsek 1. Szymicsek. Szimikovics János, czukrász, VI, Szabolcs-u. 11. Szimits 1. Simics alatt is. Szimits Jánosné, özv., magánzó, V, Széchenyi-u. 8. — Ivoszta, czipész m., VIII, Rökk Szilárd-u. 23. — Uros, ügynök, IV, Veres Pálné-u. 33. Szimon 1. Simon alatt is. Szimon Adolf, mérnök, IV, Deák Ferencz-u. 21. — András, czipész, U., Baross-u. 20. — Béla, magánhiv., E., gyár-u. 11. — Ede, magánhiv., IV, hajó-u. 12. — Imréné, háztulajdonos. X, sörgyár-u. 8167. — István, füszerkeresk., V, sas-u. 1. — István, dr., rend. fogaim., VI, Bévay-u. 6. — János, nyomdász s., VH, Bottenbiller-u. 21. — József, fényező m., P., Margit-u. 18. — József, vegyeskeresk., TJ., tel-u. 74. — László, pék m., U., szép-u. 19. — Péter, pinczemester. VI, Bévay-u. 6. — Bózsi, távb. kezelő, IX, üllői út 41. Szimonidesz 1. Simonidesz alatt is. Szimonidesz Milka, magánzó. B, ostrom-u. 16. Szimonisz Béla, gyógyszerész, IX, gr. Haller-u. 28. Szirnonovits 1. Simonovics alatt is. Szimonovits Kár.,ny.honv. hadbizt„VIH,József-u.66. Szimontsik J. János, magánhiv.,VILI, práter-u. 3. Szimper József, szobafestő, IX, üllői út 57. — József, ifj., üzletvez., VHI, Baross-tér 3. Szimrok Jánosné, özv., magánzó, IX, Bakáts-tér 2. Szimstein Sándor, máv. fogaim., VIH, Rákóczi-út 49. Szimulov Emil, czipész m., K., Hunyady-u. 24. Szi.n Edéné, özv., háztulajd., I, Fod'ór-u. 7. Szinaberg Frida, óvónő, VIH, Tisza Kálmán-tér 2. — Gáborné, özv., magánzó, VIH, Madách-u. 16. — Margit, könyvelő, VHI, Tisza Kálmán-tér 23. Szinai 1. Szinay. Szinák Ilona, tanitónő, VH, Stefánia-út 38. — Jánosné, özv., háztul., VH, Stefánia-út 33. — József, bérkocsiiparos, VH, Stefánia-út 33. Szináky Károly, mészáros, VIH, Lujza-u. 18. Szinás Sándor, czipész m., H, ostrom-u. 29. Szinassy János, min. dijnok, VI, Csengery-u. 78. -— Józsefné, özv., magánzó, VI, Csengery-u. 78. Szinay 1. Sinay alatt is. Szinay, (Szinai). — Baruch, fa- és szénkeresk., VI, rózsa-u. 97la. — Gyuláné, özv., földbirt., IX, Ferencz-krt 27. — József, (Szinai), magánhiv., VI, Andrássy-út 1. Szinay, (Szinai). — Lajos, magánhiv., VI, rózsa-u. 97la. — Lipót, (Szinai), szobafestő m., K., Bocskay-u. 21. — Mór, hivatalnok, VI, rózsa-u. 97la. — Mór, keresk. ügynök, VI, Szondy-u. 28. — Zsigmond, hivatalnok, VB, óvoda-u. 17. — Zsigmond, (Szinai), pénzbeszedő,VH, Garay-u.35. Szinberger Illés, magánhiv., V, ügynök-u. 17. — Simonné, özv, magánzó, VI, dalnok-u. 4. Szincsák Alajos, áll. hiv., X, fehér-út 8. — Gyula Endre, (Szintsák), zenetanár, VIH, Bá­kóczi-út 49. — János, légszeszgy. tisztv., VHI, üllői út 46. — János, magánzó, X, kápolna-u. 4. — Mihály, ifj.,pü.-min. irodatiszt, H, Margit-körút 3. Szindhuber Lőrincz, szabó m., IH, bécsi út 72. Szinegh György, áll. hivatalnok, IX, Tompa-u. 13. — Györgyné, özv., háztulajd., VIH, tömő-u. 14. — Ilona, zongoratanitó, IX, Ferencz-körút 16. Szinek Ernő, kir. járásbiró, E., csillag-u. 22. — Lajos, vendéglős, IX, Mátyás-u. 3. Szinell János Károly, magánzó, IV, Havas-u. 3. Szines Elemér, festőművész, IB, bécsi út 5. Szinessy Lajos, takptári hiv., VHI, Baross-u. 57. Szinetár Ferencz, utazó, VB, dohány-u. 16—18. Szinger 1. Singer alatt is. Szinger 1. Zinger alatt is. Szinger Adolf, czipész m., IH, Lajos-u. 113. — Armin, hivat., IX, Ráday-u. 7. — Ferencz, keresk., I, Attila-krt 19. — István, postakiadó. VH, Hungária-korút 239. — Izidor, szabó m., U., váczi út 43. — János, ópitészmunkavez., IV, muzeum-krt 1. — Károly, tüzoltóőrpar., VIH, köztemető-út 25. — Mór, ékszerész s., VIH, nap-u. 10. Szini Gyula, hirlapiró, VH, Erzsébet-körút 15. — Károlyné, özv., nyugdijas. VH, Erzsébet-krt 15. — Lajos, (Sziny), hirlapiró, VHI, népszinház-u. 16. Szinir Józsefné, özv., magánzó, I, istenhegyi út 9757. Szinka Alajos, nyugd., VI, bajnok-u. 29. Szinner 1. Czinner alatt is. Szinner, 1. Zinner alatt is. Szinner József, háztulajd.,VB, Garay-u. 50. Szinnyay József, mérnök, K., Sárközy Pál-u. 9. — László, ny. állatorvos, K., Kossuth Lajos-u. 15. Szinnyei 1. Szinyei-Merse alatt is. Szinnyei, (Szinnyey). — Ferencz, dr., egyetemi m. tanár,VIH, József-u. 20. Tel. 38—26. — Géza, (Szinnyey), dr., ügyvéd, IV, molnár-u. 24. — György, p. s. ellenőr, K., Kisfaludy-u. 67. — József, dr.,egyet, tanár, H,bimbó-u. 24.Tel. 177—04. — József, dr, orvos, VIB, Baross-u. 41. Tel. Józs. 85. Szinok Zoltán, ref. lelkész, E., Erzsébet-u. 81, Szinstsák Gy. Endre, zenetan., VBI, aggteleki u. 17. — János, szöv. ellenőr, VI, gr. Zichy Jenő-u. 41. Szintay, (Szintai). — Aranka, varrónő, VH, lövölde-tér 4. — Bálint, vendéglős, V, bank-u. 5. — Dániel, magánzó, K,, Zrinyi-u. 40. — Gábor, nyomdász s., VB, lövölde-tér 1. — Irma,(Szintai),postakiadó,VI,Liszt Ferencz-térlO. — Istvánné, özv., magánzó, VB, Damjanich-u. 41. — Mária, máv. kezelőnő, VI, lövölde-tér 1. Szinte Gáborné, özv., mag., VIH, Mátyás-tér 5/6. Szintner Gyula, irnok, I, dombovári út 7. Szintsák 1. Szin.-sák. Sziny 1. Szini. Szinyei-Merse Béláné, özv., födbirt.,IX,Kinizsy-u. 19. — Merse Felix, orsz. képv., V, bálvány-u. 16. — Merse József, dr., közig. biró,V. Deák Ferencz-u. 4. — Merse Józsefné, özv., mag.,VB,Damjanich-u. 38. — Merse Pál, képzőműv. főisk. igazg.,V,bálvány-u.19 — Merse Bózsi, magánzó, VI, gr. Zichy Jenő-u. 19. Szinyey 1. Szinnyei. Szinyich Istvánné, özv., háztul., I, németvölgyi út 58. Szinyovszki Jakab, timár, TJ., Báthory-u. 7,

Next

/
Oldalképek
Tartalom