Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - S

Seidn er. Lakás-jegyzék. 2254 Lakás-jegyzék. Se lig mann . t Splény Gabriella, br., magánzó, VII, dohány. 57. — István, báró, honv. zászlós, IX, üllői út 63. — Pál. br., ny. áll. gazd. intéző, IX, üllői út 63. Splivalló Edéné, vendéglős, U., Deák-u. 58. — József, korcsmáros, VI, váczi út 187. Spolár Antal, sodronyfonó, VI, gömb-u. 6. — Antal, zeneművész, V, sziget-u. 16. Spolarits, (Spolarich). — Antal, czipész m., VI, Podmaniczky-u. 63. — György, sütő m., VHI, Madách-u. 24. — Lajos, (Spolárich), dr., bírósági jegyző, E., Szé­chényi-u. 21. — Vilmos, sütő m., VIH, József-u. 7. Spoljár Mihály, tűzmester, I, pálya-u. 2 b. Spoljárits László, gyáros, U., gyár-u. 24. Spollár 1. Spolár. Sponer Antal, rézöntő m., VI, fóthi-út 21. — János, őrnagy, Vű, utász-u. 7. — Márton, máv. liiv., III, Lajos-u. 32. — Mihály, mészáros, U., Attila-u. 31. — Miklós, díjnok, P. Sz., Szemere-telcp 572/2. Sponga István, majoros, X, gyömrői út 20. — János, majoros, K., Bákóczi-u. 16. — József, háztulajd., X, Gergely-u. 7973. Sponkovics Károly,hentesm.,VI,Erzsébet kir.-útja60. Spontil Vincze, kőnyomdász, n, Margit-krt 81. Sponzel Ferencz, füszerkeresk.,VI, Levente-u. 10. Spór Mórné, özv., varrónő, VII, Gserhát-u. 15. Spora Albertné, özv., magánzó, II, Margit-krt 11. Sporano József, hivatalnok, VHI, Luther-u. 1/6. Sporer Béla, magánhiv., VI, Bajza-u. 42. — Eerencz, levéltárnok, VI, Bajza-u. 42. — Géza, magánhiv., VB, dohány-u. 84. — József, keresk. ügyvivő, V, Csáky-u. 15. — Károlyné, özv., magánzó, IX. Mátyás-u. 20. — Mihály, háztulajd., TJ., Árpád-út 73. — Vilmosné, özv., magánzó, VIB, nagyfuvaros-u. 18. Sporits Józsefné, özv., házt., IH, pacsirtamező-u.53. Sporn Leó, szabó m., IV, korona-u. 2. — Mór, asztalos m., VIH, Madách-u. 8. Sporni József, főpinczér, VH, Rottenbiller-u. 4/6. Spornia Richárdné, tanitónő, IV, Eerencz József­rakpart 18. Spörger Henrik, dr.,ügyvédj., VIE, Szentkirályi-u. 2. Sprai Farkas, magánzó, VH, István-út 41. Sprancz Adolf, borbély m., VH, Csengery-u. 5. — József, czipész m., VH, nagydiófa-u. 30. Sprang Mihályné, kávémérő, VH, király-u. 53. Spranitz István, kertész, VHI, Baross-u. 73. Spranner Józsefné, özv., magánzó, I, Maros-u. 8. Sprei Henrik, nőiszabó, IV, Ferencz József-rkpt 18. Spreitzer Frigyes, máv. ellenőr, VH, alsó erdősor 3. — Vendelné, özv., magánzó, X, Ihász-u. 11. Sprém Sándorné', özv., varrónő, VI, váczi út 15. Sprenczl Károly, betűszedő, VIH, vas-u. 18. Sprenger Béla, hivatalnok, I, Enyedi-u. 4. — Emma, postakiadó, IX, Ráday-u. 31. Sprengmann Julia, tőzsdetul., IX, dandár-u. 17. Spreyer Géza, kocsifényező, VI, Szabolcs-u. 11. Springer Alajos, lakatos, K., Wesselényi-u. 21. — Andrásné, özv., szülésznő,VIB, tömő-u. 27. — Antal, hivatalnok, B, iskola-u. 30. — Antal, kalapos, VI, Ándrássy-út 74. Antal, mérnök, E., Attila-u. 43. — Antal, szabász, VI, király-u. 28. — ^rmin, kávés, VI, hajós-u. 43. — Ármin, kereskedő s., VIH, óriás-u. 44. — Árpád, kárpitos m., VI, Izabella-u. 29. — Bernátné, özv., máv. nyugd., K., Sárközi P.-u. 36. — Dávidné, özv., szülésznő, II, retek-u. 37. — Dénes, ügynök, VB, Damjanich-u. 28la. — Éliás, szabó m., VHI, Teleki-tér 24. — Ernő, bankhiv., V, bálvány-u. 16. — Erzsébet, hivatalnok, VI, Eötvös-u. 29. — Ferencz, dr., ügyvéd, orsz. képv., IX, Rákos-u. 11. Tel. 52—32. — Ferenczné, özv., magánzó, TJ., ősz-u. 55. Springer Géza, bankhivatalnok, V, Géza-u. 20. — Gusztáv, nyomdaiul., VI, király-u. 54. — Gyula, pénzbeszedő, E., Árany János-u. 12. — Gyuláné, özv., magánzó, IX, Ráday-u. 54. — Henrik, vasúti altiszt,I,Schwartzer Ferencz-u. 3. — Hermanné, özv., magánzó, VIH, Karpfenstein­utcza 2/c. — Hugó. pt., műszerész, K., Pannónia-u. 34. — Ignácz, keresk. VH, Rákóczi-út 64. — Ignácz, ügynök, VB, szövetség-u. 39. — Imre, ügynök, VB, Garay-u. 4. — István, czipész m., VIH, óriás-u. 31. — Jakab, czipőfelsőrészkészitő, VI, szerecsen-u. 16. — Jakabné, özv., magánzó, I. tarczali u. 7. — János, építőiparos, VIH, koszorú-u. 18. — József, magánzó, H, széna-tér 7. — József, ügynök, VH. Damjanich-u. 49. — Kálmán Dávid, aszt. rn„ VIH, Tisza K.-tér 23. — Károlyné, özv., magánzó, H, tölgyfa-u. 14. •— Lajos, electrotechnikus, VH, akáczfa-u. 64. — László, hivatalnok, VI, király-u. 92. — Lipót, háztulajd., I, kelenföldi út 15. — Márkus, kereskedő, VI, hajós-u. 11. — Márkusné, özv., mag., VIH, Karpfenstein-u. 2/c. — Max Ármin, szinész, VI, mozsár-u. 6. — Mihály, utazó, I, márvány-u. 12. — Péter, keresk. alk., VHI, Baross-u. 121. — Rezső, betűszedő, VH, szövetség-u. 35. — Rezső, hivatalnok, H, fő-u. 35. — Rezsőné, özv., varrónő, VHI, futó-u. 28. — Salamon, vegyeskeresk., I, kereszt-u. 16. — Samu, ügyvédjel., IX, Rákos-u. 3. — Sámuel, utazó, VH, Klauzál-tér 15. — Sándor, magánhiv., VH, Damjanich-u. 49. — Sándorné, özv., magánzó, IX, Kinizsy-u. 20. — Szidónia Dominici, énekesnő, V, Béla-u. 4. — Vilmos, hivatalnok, IX, Bakáts-tér 2. Springholz Alajosné, özv., tanitónő, VH, rózsa-u. 25. — Margit, magánhiv.,VH, rózsa-u. 25. Springhut Henrik, tojáskereskedő, VI, szerecsen­utcza 39. Springle Bóza, szülésznő, V, Lipót-körút, 19. Springmann Alajos, magánzó, K., Gábor Áron-u. 9. — Antal, főv. hivatalnok, V, Dráva-u. 12. — Julia, magánzó, I, VHI, József-krt 58. Springó János, fuvaros, IX, Ferencz-u. 12. Spriszl Ferencz, műszerész, IX, remete-u. 3. Spritz Albert, magánhiv., H, retek-u. 24. Sproch József, lakatos, VHI, Karpfenstein-u. 18. Spronner Jánosné, özv., magánzó, VHI, Déry-u. 3. Spronz, (Sproncz). — Adolf, borbély m., VH, Csengery-u. 5. — Ignáczné, özv., magánzó, VI, Csengery-u. 51. — J. Zsigmond, szatócs, IH, Miklós-u. 1—3. — József, (Sproncz), czipész m., VH, kisdiófa-u. 8. — Samu, (Sproncz), ker. utazó, VH, akáczfa-u. 39. — Simon, magánzó, IB, Miklós-u. 1. — Vilmos, (Sproncz), czimfestőm.,VHI,Mátyás-tér 9. Sprung Antalné, özv., kefekötő m., I, czipő-u. 1. — Béla, dijnok, I, czipő-u. 9. — János, ifj., szállodabérlő, VH, Rottenbiller-u. 4la. — József, kapus, H, fő-u. 25. — Mihályné, kávés, VIH, őr-u. 7. Spuller Ádolfné, özv., magánzó,VI, Szondy-u. 48/50. — Berta, szülésznő, É, török-u. 6. — Frigyes, hivatalnok, VI, prófóta-u. 3. — Gyuláné, min. tisztv., É, Batthyány-u. 37. — József, dr., nyugdijas, I, fehérvári út 16/a. — Józsefné, özv., magánzó, VIB, Mátyás-tér 15. — Lipót, fakeresk., VH, Damjanich-u, 36. — Miksa, mészáros m., VI, próféta-u. 3. — Mór, könyvnyomdász, VH, murányi u. 48. — Budolf, irodista, VH, Gizella-út 32. Spunel Károlyné, özv., magánzó, IX, páva-u. 5. Spur Endre, dr., ügyvéd, I, Dezső-u. 16. — Erzsébet, hivatalnok, VH, rózsa-u. 13. — Gézáné, özv., magánzó, YH, Komócsy-u. 30.

Next

/
Oldalképek
Tartalom