Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czím-jegyzéke

Gőzmosódák. Czím-jegyzék. 1015 Czím-jegyzék. Gramofon lemezek. Gőzmosódák. (L. Fehérneműtisztitók alatt is.) «Alba» gőzmosóda, Tóth Kálmánné,YI, Horn Ede-u. 8. « András sy» Weinberger Jakab, YH, Wesselényi-u. 9. és YI, szerecsen­uteza 49. «Angol» gőzmosógyár, Rózsa Jenő és tsa, Y, Arany János-u. 22. Tel. 143— 13, fiók, YH, Kazinczy-utcza 7. YH, nefelejts-u. 16 és YIH, Baross-u. 46. «Aréna» gőzmosóda, Balogh Miksa, YI. Szondy-u. 98/«. «Astor» gőzmosógyár, Weisz Miklósné, IX, Raday-u. 63. «Attila» gőzmosóda, I, lógodi u. 36. «Balaton» gőzmosóda, Wozák Jánosné, YH, Elemér-u. 32. «Balaton» mintagőzmosó Erdős Yilmos, IX, köztelek-u. 2. Bálint Aladár, V, visegrádi u. 4. Tel. 140—59. Barna György, YH, Jósika-u. 25. Bata János, YHI, nap-u. 19. Breitbart Ármin, YIH, német-u. 45. — és Sugár, YIH, német-u. 9. Tel. Józs. 42—95. Csokics Zsigmondné,Yin, Illés-u. 15. Drexler Dávid, Y, Lipót-körút 5. Tel. 146--04 és Teréz-krt 31. Tel. 98-80. «Duna» gőzmosóda, Szabó Rezső, IX, soroksári út 138. és YI, Csengery­utcza 7. Tel. 54—12. Elite gőzmosó, Zoltán Ede és társai, Hl, bécsi út 29. Tel. 149—25. English Steam Laundry, YI, Szondy­utcza 95. Engl Adolfné, YI, Yasváry Pál-u. 3. Tel. 14—23. és Erzsébet-krt 17. Tel. JÓZS. 19—72. — N., VH, munkás-utcza 14. Tel. Józs. 16—33. «Express Gyorsmosóda», I, Attila-u. 11. Ferencz/ István, VI, fóthi út 20. Finkné-féle, IX, Tompa-utcza 18. Tel. Józs. 158. és Tompa-u. 9. Földközi gőzmosó, I, fehérvári 54/a. «Gloria» gőzmosóda, Salgó Jenő, VII, István-út 18. Tel. Józs. 28—16. «G. R. A.» bécsi gőzmosógyár, Gross­mann Rudolf, YIH, fecske-utcza 38. Tel. Józs. 30—88. Grünwald Henrik, YH, Csányi-u. 12. és VI, nagymező-u. 42. «Gyémánt» gőzmosógyár fiókja: VH, Barcsay-u. 11. Haac Oszkár utóda, VHI, Magdolna­utcza 21. Tel. Józs. 25—92. Hattyú gőzmosógyár gyártelep: YH,Gizella-út 24. T.61—98,141—96 fiókok: IV, Veres Pálné-utcza 37. IV, Királyi Pál-utcza 18. • V, Katona Józs.-u. 41. T.159- 60. YH, Dohány-utcza 74. YHI, Népszinház-utcza 24. VHt, Népszinház-utcza 34. VIH, Baross-utcza 122. Hollósi Albert, VHI, József-krt 26. Holzmaim Henrik «Adria», VHI, Hu­nyadi-u. 8—12. Tel. Józs. 2—40. Horváth A., VI, Szondy-n. 14. — Andor, VI, rózsa-u. 59. Tel. 177—84. — K.-né, V, bank-u. 4. —• Kristófné, «Minta nagygőzmosóda», X, korponai utcza 7. Tel. 179—27. «Hungária» gőzmosó, Grünbaum J. Hermann, VHI, Mária-utcza 2. Tel. Józs. 1—88. Vm, fhg Sándor-tér 3 és IV, váczi u. 70. «Kilós» nagygőzmosó, Weinberger Ala­dár, VH, Bottenbiller-utcza 30. Tel. Józs. 16/58. és VI, Erzsébet királyné­útja 44. Tel. 128—00. «Kincsem», Neskó Ferencz,VH, akáczfa­utcza 45. Kiss Imre, VH, Wesselényi-u. 31. KOVAI.D PÉTER és FIA. Czégtulajdonos : dr. Kováid Emil, vegyész. Cs. és kir. szab. kelme-, fonál- és szőrme­festő, vegytisztitó és gözmosó gyár. VII, szövetség-u. 35. Tel. .Tózs. 15—71. és Józs. 18—00. Gyüjtőtelepek: I, Krisztina-körút 77 ; I, fehérvári út 4; I, Mészáros-u. 12 ; II, fö­utcza 23 ; II, Margit-körút 5la.', III, vörös­vári u. 2; III, Lajos-u.9i'; IV,korona-u.6; V, váczi körút 78; V. fiirdö-u. és sas-u. sa­rok ; VI, Andrássy-út 26; VI, Andrássy­út 79 ; VI, Podmaniczky-u. 68; VII, Thö­köly-út 5; VII, Erzsébet-krt 42 ; VIII, Rá­kóczi-út 9 lb ; VIII, József-körút 8 ; VIII, József-körút 62; VIII, üllői út 2 ; VIII, József-u. 66. IX, Ferencz-körút 28. Körúti fürdő és gőzmosóda, Freund ésFerkai, VH, király-utcza 65. Tel. 12—50. Krausz Mórné, VH, hársfa-u. 17. IV, Gerlóczy-u. 4. Kristály gőzmosóváll., László és társa, IH, pacsirtamező-u. 15. Tel. 110—36. Krisztina gőzmosóda, Lencsés Mihály, I, márvány-u. 29. Lányi gőzmosóda, V, Csáky-u. 34. Tel. 10—84. László Antal, VIH, Hunyadi-u. 38. «Lily» gőzmosóda, Derera József, I, átlós-út 11. Tel. 93—95. «Ludovika» gőzmosóda, Fodor Fe­renczné, IX, Márton-u. 42. «Lujza» gőzmosóda, Szabó József, IV, molnár-n. 5. MADERLIK LUJZA fehérnemű gőzmosó és vegy­tisztitó ipartelepe. Gőzmosó: II, ponty-u. 4. — Tel. 99—37. Főüzlet: II, fő-utcza 15. Fióküzletek : I, fehérvári út 6. I, alagut­utcza 1. IV, Irányi-u. és Molnár-u. sarok. «Margit» gőzmosóda, Szász Paula, H, Szász Károly-u. 2. «Minta» gőzmosóda, Sternberg Ignácz, IX, Mátyás-u. 20. «Minta» gőzmosóda, Stern Dezső, IX, Báday-u. 7. Molnár János, YH, Ilka-u. 26. «Műegyetem» (Dobos József), I, fehér­vári út 29. Tel. 172 -42. «Pannonia»gőzmosó, Dávid és Herzfeld, V, ügynök-u. 10. Tel. 134—35. «Patyolat» gőzmosó, Medgyesyés társa. VIH, práter-u. 44. Tel. Józs. 3—77. Princz és Társai, VHI, Hunyadi-u. 41. Tel. Józs. 2—50 és I, fehérvári út 5. Rosenmann Henrik, (Ideál), VH, Dam­janich-u. 38. Rózsa Lajos. VI. országbiró-u. 49. Tel. 143—13. Schillinger Anna, VI, Vörösmarty-u.47/6 Tel. 13—85. Schlesinger A. Adolf, V, Kálmán-u. 26. Tel. 134—19. Schwarcz József, VI. Vörösmarty-utcza 60la. Spóner János, V, Lipót-körút 19. Szalay Sándorné, VI, röppentyü-.u. 38. Szócsi Lipót, IH, bécsi út96. Tel. 99—93 és VI, Lázár-u. 14. Tel. 174—44. Szentes testvérek, IX, tüzoltó-u. 15. «Therapia» fürdő és gőzmosó r.-t.,X, Martinovics-tér 4!a és X, hölgy-u. 14. Tel. 123—59. «Turul», Biró Jenő, Y, visegrádi u. 23. Tel. 169—75. V, Falk Miksa-u. 26/28 és VI, szerecsen-u. 52 Unió gőzmosó gyári r.-t., VH.telep-u.43. Tel. 115—92. és 80—38. YI, Podma­niczky-u. 1/3. «Uránia», Steiner S.-né, özv., VH,Cser­hát-u. 16—18 és VI, király-u. 88. Vajda Béla, YH, rózsa-utcza 8.Tel. Józs. 15-75. Viktória gőzmosóda, Weinberger Ele­mér, V, koráll-u. 10. Tel. 138—74. Gőzmosótelepek t»e­rendezése. (L. Mosógépek alatt is.)" Braun Károly oki. mérnök, IX, mester­utcza IS. Tel. 32 78. Egyedi Jenő, V, koráll-utcza 10. Tel. 171-60. Hermann Emil és Társa, V, visegrádi utcza 9. Tel. 4—98. Pogány Nándor, YIH, Bökk Szilárd­utcza 30. Tel. Józs. 1—48. SOMLÓ ós KEMÉNY V, Hollán-utcza 3. Tel. 113-48. Állandó raktár, javitó-műhely. Gőzsugár szivattyúgyár. (Lásd Tüzoltószergyárak alatt.) Gözsiitő kemenezék. Mayerhofer C. F. és Neményi Ödön, VT, gyár-u. 20. Tel. 71—55. Gőz szántási vállalatok. Országos bér szántó vállalat részv. t., V, váczi krt 26. lel. 154—90. Wolff Ernő, Budapest-Kelenföld. Telefon 42—50. Grafikai czikkek. (L. Könyv- és Kőnyomdai gépek és kellékek alatt.) Gramofon lemezek. (L. Beszélőgépek és hanglemezek a.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom