Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1913 (25. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - S

Schnei de r. Lakás-jegyzék. 2034 Lakás-jegyzék. Scl inürma cli er. Salgó Annin, könyvelő. VI, sziv-u. 66. — Arthur, nyomdász, VH, Kazinczy-u. 6Ib. — Béla, bányaigazg., VB, Hernád-u. 50. — Bertalan, magánhiv., VH, holló-u. 18. — Dávid, kereskedő, VH, Erzsébet kir.-né útja 51. Dezső, főv. tanár, V, berzenczei u. 46. — Dezső, magánhiv., IV, papnövelde-u. 8. — Dezső, ujságiró, VI, Izabella-u. 48. — Ede, könyvelő, IV, váczi u. 42. Tel. 77—54. — Elemér gépészmérnök, VIH, nap-u. 17. — Ernő, magánhiv., V, nagykorona-u. 20. — Ernő, dr., orvos, VI, király-u. 102. Félix, hivatalnok, IX, Kinizsy-u. 19. — Fülöp, főpinczér, VI, Vörösmarty u. 15. — Fülöp, szabóüzlettulajd., I, Aladár-u. 14. — Gábor, kalapkeresk., VH, király-u. 7. — Gyula, bankhivatalnok, V, koráll-u. 10. — Gyula, magánhiv., VI, Lebel-u. 17. — Gyula, magánhiv., VH, holló-u. 13. — Gyula, utazó, VH, rózsa-u. 8. — Henrik, déli vasúti felügyelő, I, Mikó-u. 1. — Ignácz, bizt. hiv., VI, Teréz-körút 34. — Ignácz, szerkesztő, V, újpesti rkpt 5. — Imre, bankhiv., VI, gr. Zichy Jenő-u. 38. — Imre, bankhiv., VI, felső erdősor 35. — Imre. dr., vegyészmérnök, IX, angyal-u. 7Ib. — István, fahiv., VH, rózsa-u. 38/a. — Izidor, keresk., X, füzér-u. 9. Izor, hiv., VI, Petőfi-u. 12. — Izsó, ügynök. V, Lipót-körút 17. — Jakab, dr.. egy. m. tanár, orv.,V, Pannonia-u. 2ic. Tel. 40 - 38. — Jakab, szállitó. VB, Károly-körút 13. — Jenő, keresk. alk.. I, fehérvári-út 58. — József, dr.. ügyvéd, földbirt., VIH. József-körút 3. Tel. Józs. 21-84. — Kornél, nagykeresk. konzul, V, Gorove-u. 3. Tel. 103—21. — Lipót, bádogos m., VIB, nap-u. 17. — Mariska, hivatalnok, VI, Hungária-körút 81/a. — Mihály, fuvaros, VH, Komócsy-u. 43. — Mihályné, özv., magánzó, VH, holló-u. 13. — Mór, magánhiv., VH, Bottenbiller-u. 29Ib. Mór, nyug. polg. isk. tanár, VIB, Mátyás-tér 9. — Náthán, magántisztv., VIH, Bákóczi-út 55. — Bezső, bankhiv., VH, Izabella-tér 1. — Bezső, bizt. int. hiv., V, nagykorona-u. 20. — Bezső, dr., ügyvédjel., VI, aradi u. 22. — Bóbert, magánhiv., V, Lipót-körút 10. —- Sándor, gyári képviselő, VI, Szondy-u. 21. Sándor, szabó m., VH, Elemór-u. 36. — Viktor, magánhiv., IX, üllői út 61. — Zoltán, dr., ügyvédjel., IX. Kinizsy-u. 9. Salgovics 1. Salkovits alatt is. Salgovics István, czipész m„ IX, liliom-u. 46. Sali 1. Saly. Salis Selvis János, gróf, ezredes, IX, Ferencz-krt 28. Salkovits 1. Salgovics alatt is. Salkovits Janka, min.hivatalnok.VI, Andrássy-út84. — Károly, műsz. tanácsos. E, mósz-u. 14. — Kornélia, tanitónő, IV, Veres Pálné-u. 36. - Mária Izabella, hivatalnok, VI, Andrássy-út 84. Sali 1. Schall. Sallár Julia, franczia nevelőnő, VHI, német-u. 6. Sallay, (Sallai). — Ábris, dr., ügyvéd, V, Lipót-körút 1. — Antalné,özv.,dohánykisár., VEI,köztemető-útl2/6. — Ernő, (Sallai), magánhiv., VB, Kazinczy-u. 8. - Gábor, (Sallai), fuvaros, X, Gergely-u. 7970. — Gábor, (Sallai), magánhiv.. IX, Báday-u. 32. — Gáborné, özv., gépirónő, VB, sip-u. 8. - György, ny. körjegyző, VH, Amazon-u. 6. — Gyula, kőnyomdász, IV, városház-u. 6. — Ilona,(Sallai),dohánytőzsdés,IV,Veres Pálné-u.33. — Imre, (Sallai), magánhiv., V, sólyom-u. 22. - István, masseur, VH, nyár-u. 28. — Istvánné, özv., magánzó, IV, muzeum-krt 29. Sallay, (Sallai). — Iván Lajos, postatiszt, X, belső jászberényi út 9. — Jánosné, özv , szabó m., VIH, német-u. 38. — Józs., (Sallai), ny .csend, őrm., VEI, Horánszky-u. 25. — László, számvev. számell.. VEI. üllői út 12. — Lőrinczné, özv. majoros, X, Gergely-u. 7984/9. — Mihály, (Sallai), máv. alkalm., VE, Gizella-út 4. Mihály, művezető, X, gyömrői út 40. — Mihályné, özv., nyugdijas, IX. tüzoltó-u. 65. — Pál, fuvaros, X, Noszlopy-u. 32. — Pál, magánzó, V, Tisza-u. 4. — Sándor, főv. alkalm., IX, Telepy-u. 11. — Sándor, szerelő m., X, család-u. 42. — Sándorné, (Sallai), magánzó, VH, nefelejts-u. 24. — Viktor, (Sallai), impresszárió, VI ó-u. 40. — Vincze, (Sallai), bányatul., H, Szász Károly-u. 2. Saller 1. Schaller alatt is. Saller 1. Szaller alatt is. Saller Györgyné, özv., magánzó, IV, molnár-u. 13 — Jánosné, özv., magánzó, VB, Dembinski-u. 41. Sallér Imre, főgépész, IX, Drégely-u. 6—8. — Lajosné, özv., magánzó, VH, hársfa-u. 41. — Pál, műépitész, H, Margit-körút 50. Sallman, 1. Salman. Salló Ervin, hivatalnok, V, ügynök-u. 17. — Károly, hivatalnok, V, ügynök-u. 17. — Mór, hivatalnok, VIE, Baross-u. 124. Sallósy Jenőné, özv., báró, magánzó, V, Árpád-u. 6. Salman Henrik, szobafestő, I, Attila-u. 75. Salmen Károly, vili főszerelő, IB, timár-u. 26. — Keresztély Henrik, műsz. hiv., VH, gyarmat-u. 5. — Mátyás, pénzbeszedő, VH, Elemér-u. 22. — Sarolta, dr., magánzó, I, győri út 1. Salmsky Lajos, bankhiv., I, Attila-u. 37. Salmutter Lőrinczné,özv.,szülésznő, VI, Szondy-u.89. Salolaki Károlyné, özv., mag., VH, nefelejts-u.27/29. Salom Mór. raktárnok, V, visegrádi u. 21. Salomváry József Gyula,áll.tanitó, VIH, József-krt 45. Salopek Miklós, kőfaragó, VH, verseny-u. 4. Salpeter József, üzletvezető, IX. gyáli út 21. Salter Mór, utazó, IV, hajó-u. 8. Saltzer 1. Salzer. Salusinszky Armand, magánb.,VI, Podmaniczky-u. 27. — Gyula, dr., ügvvéd, VI, Podmaniczky-u. 27. Tel. 166-21. — Imre, szerkesztő, VI, aradi u. 40. Tel. 167—40. Salut Anna, szülésznő. IX, soroksári út 116. Salvéder Adolfné, hivatalnok, VIH, Horánszky-u. 10. Salvendy 1. Szalvendy alatt is. Salvendy,Jánosné, özv., magánzó, I, fehérvári út 39. Salveter Ágoston,edényárusitó,VIB, örömvölgy-u. 18. Salvo,Albert, bankhiv., VH, Erzsébet-körút 36. Saly Árpád, belügym. s. fogaim., I. fehérvári út 19/a. — Dezső, curiai biró, VIB, József-körút 78. — Dezső, ujságiró, VEI, József-u. 3. — Endre, magánhivatalnok, VIB, Orczy-út 42. — Géza, batárrend. s. fogaim.,VE, Bottenbiller-u. 39. — Imréné, dr., özv., magánzó,VIH, József-körút 78. — Károly, ifj. magánhiv.. VIH, Tavaszmező-u. 5. — László, dr., áldozár, IV, papnövelde-u. 7. Ödön, bankhiv., VI, Lázár-u. 20. Salz, (Salcz). — Dávid, m. kir. zálogházközv., V, visegrádi ix. 66. — János, (Salcz), ifj., szénkeresk., V, Árpád-u. 10. — Miksa, takp. tisztv., VEI, Baross-u. 96. Naftali, irnok, VH, holló-u. 1. — Sámuelné, özv., magánzó, IH, Lajos-u. 124. Salzberger 1. Szalzberger alatt is. Salzberger, (Salczberger). — Adolf, mutatványos, VI, Andrássy-út 28. •— Adolf, tőzsdetulajdonos, VI, szerecsen-u. 8. — Ármin, kávés, IX, soroksári út 35. — Bernát, mészáros m., VI, Andrássy-út 64. — Fülöp, magánzó, VB. Hernád-u. 43. — - Hedvigné, özv., magánzó, V, Csáky-u. 5. — Ignácz, D. G. T. irodafőnök, VI, Szondy-u. 23. — Jakab, hivatalnok, VI. Vörösmarty-u. 59.

Next

/
Oldalképek
Tartalom