Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1913 (25. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - O

Porubszky. Lakás-jegyzék. 1912 Lakás-jegyzék. Pot horszky. Orbán Gusztáv, min. ellenőr, I, Attila-u. 14. — György, földbirtokos. YI, Csengery-u. 69. — Gyula, fodrász, VI, Eötvös-u. 6. — Gyula, magánhivatalnok, V, váczi út 6. — Gyula, reálisk. tanár, n, Donáti-u. 12. — Hugó, magánhiv., n, Vérmező-út 8. Ignácz, cs. k. kat. tisztv., E, Batthyány-u. 2. — Imre, mészáros, E, liidász-u. 1. — István, csendőrfőhadnagy, I, alkotás-u. 11. — István, kertész, IX, gát-ú. 31. — István, masseur, VIE, Baross-tér 4. — János, asztalos m.. IX, Báday-u. 60. — János, főv. alkalm., IY, váczi u. 62. — János, gazdálkodó, YH. Thököly-út 1985/90. — János, magánzó, YIE, szűz-u. 9. — János, máv. műszerész, YIE, Karpfenstein-u. 18. — János, postaaltiszt, VTTT, kőris-u. 24. — János, szabó. III, kiskorona-u. 46. — János, szénkiskeresk., IX, gát-u. 19. — János, tejkeresk., V, Tisza-u. 5. — János, udv. számvizsg., I. Ybl Miklós-tér* 6. — János, vendéglős, X, kápolna-u. 2. — Jánosné, özv.. magánzó, VI, Szaholcs-u. 8. — Jenő, épitész, VI, Podmaniczky-u. 9. — Jenő, hivatalnok, IX, Báday-u. 60. -— József, fehérnemű tisztitó.VE, szövetség-u. 11. — József, gépész, IX, gát-u. 23. — József, hangszerkész., VE, rózsa-u. 36. — József, nyugdijas, VI, vágány-u. 16. — József, tejkeresk., VIE. Illés-u. 5. Tel. 67—14. — József, ügyvédjei., VEI, Szentkirályi-u. 49. — Julia, postakezelő, IX, viola-u. 50. — Juliska, magánzó, VE, óvoda-u. 32. — Károly, czipész m., E, iskola-u. 15. — Károly, keresk., X, Szigligeti-u, 19. — Károly, postatiszt, VII, Dembinski-u. 48. — Károlyné, özv., magánzó, IX. üllői út 109. — Klára, hivatalnok, VII, István-út 24. — Lajos, bérkocsi tulajd., V, Tisza-u. 6. — Lajos, fuvaros, VEI, futó-u. 3. — Lajos, máv. ellenőr, VIE, kerepesi út 1. — László, honvédszázados, IX, üllői út 121. — László, dr., magánhiv., V, bank-u. 4. — László Géza, magánkut., VE, István-út 29. — Lászlóné, özv., magánzó, I Attila-u. 7. — Leó, posztókeresk., IX. Báday-u. 14. — Mihályné, özv., magánzó, I, uri u. 64. — Nándor,, magánhiv., VI, Izabella-u. 90. — Pál, honv. százados, IX. üllői út 107. — Pálné, özv., nyugdijas, VTTT, kálvária-tér 19. — Péter, szabó m., IX, üllői út 121. - Bezső, dr., orvos, VI, Podmaniczky-u. 9. — Róza, hivatalnok, VEI, Kisfaludy-u. 3. — Sándor, esztergályos m., VIE, Kisfaludy-u. 3. — Sarolta, fodrásznő, VI, Izabella-u. 80. — Vendel, gyümölcskeresk., IX. Czuczor-u. 5. - Viktoria, polg. isk. tanitónő, I, kelenhegyi út 20. — Vilmos, könyvelő, IX. Báday-u. 14. Orbay Dénes, dr., ügyvéd, IV. reáltanoda-u. 19. Orbok Lóránt, dr., tanár, I, villányi út 34. — Mór, ny. igazgató, villányi út 13. Orboszky Istvánné, özv., mag., IX, Bakáts-tér 2. Orczy Andor, br., főrendiházi tag, földbirtokos, IV, koronaherczeg-u. 12. Tel. 19—98. — Béla, br.,v.b.t.t..országbíró. IV,Deák Eerencz-u. 1. — Dezső, képviselőházi titkár, IX, Lónyay-u. 17. — Elek, báró, földbirt., IX, üllői út 17. Tel. 53—83. — Gyula, főv. mérnök, IX, mester-u. 1. — Józsefné, özv., magánzó, VH, aréna-út 21. — Seraphine, br., özv., főudvarmesternő, I, Ver­bőczy-u. 1. Tel. 153 -80. — Tekla, br.. nagybirtokos, VIE. Baross-u. 10. — Zoltán, földbirtokos, V, Erzsébet-tér 8. Ordace Miklós, postafőtiszt, YH, István-út 42. Ordasi (Ordas sy). — András, szabó m., Vili, nap-u. 8. — Ernő, pénzbeszedő, VI, jász-u. 129. Ordasi, (Ordassy). — János, (Ordassy), vendéglős, VBI, József-krt 51. — Jánosné, magánzó, VI, Szondy-u. 64. Ordódy Alfréd, magánzó, IV, bástya-u. 7. — Alfréd, magánzó, IV, reáltanoda-u. 19. — Béla, máv. mérnök, IX, angyal-u. 24. — Béla, min. oszt. tan., földbirtokos,VTI, Damjanicli­utcza 28/6. — Bertalanné, özv., magánzó, VEI, gólya-u. 35. — István, nyugdijas, VHI, Bökk Szilárd-u. 27. — János, dr.,techn. iparműv. tan.,VIB,Mátyás-térl4. — Lajos, gyári főmérnök, V. Dráva-u. 4. — László, földbirt. és laptul., VIB, József-u. 15. Tel. 6—23. — Pálné, özv., földbirtokos, V, bálvány-u. 21. — Pálné, özv., magánzó, IV, Veres Pálné-u. 7. — Sándor, bankhivatalnok, YHI, József-krt 47. — Zsigmond, dr., orvos, VIE, József-körút 47. Ordy István, gyári rakt., H, ostrom-u. 31. Orecska Károly, máv. főellenőr, VI. lövölde-tér 4. Orei Jenő. magánhiv., VI, Szondy-u. 18. Orel, (Őrrel). — Antalné, (Őrrel), özv., magánzó, V, Várna-u. 9. — Géza, dr., főv. tanár, VIH, József-krt 74 76. — József, napidíjas, X, cserkesz-u. 13. Orendács János, főv. altiszt. Hl, polgár-u. 7. Orendi Ferencz, postatiszt, YE, angol-u. 31. Orenovszki Kálmán, szobrász, IY, bástya-u. 6. Orescsák István, kocsifényező, V, sólyom-u. 18. Orf János, férfiszabó, IH, Filatori dülő 610. Orffy Lajos, dr., orvos, IX, üllői út 21. Organek Ilona, hivatalnok, I, Kruspér-u. 3. Tibor, keresk., s., YI, felső erdősor 27. Orgel József, hiv., X, Gergely-u. 4. Orgonista Géza, fuvaros, háztul., YI, Szabolcs-u.27 Orgován József, bádogos m., VB, telep-u. 25. Orgoványi Andrásné, magánzó, VE, nefelejts-u. 45. Orián Géza, órás s., VI, Teréz-körút 35. Oriold Ákos, szinész, IX, Kinizsy-u. 19. — Jakabné, özv., varrónő, IX, Calvin-tér 8. Orlay, (Orlai). — Antal, dr., min. oszt. tan., IX, Ferencz-krt 19—21. — Antalné, dr., magánzó, VI. rózsa-u. 59. — Gyula, dr., ügyvéd. VI, Hegedűs Sándor-u. 17. — Sándorné, özv.,(Orlai), diszműk.,VH, király-u. 89. Orlewicz Kelemen, ügynök, IX, Bákos-u. 15. Orlicsek Antal postaalkalm.. VI, nagy János-u. 1. — Jánosné, özv.. háztulajd., IE, zápor-u. 82. Őrlik Adolf, mészáros IX, Báday-u. 14. — András, kifőző, VE, Grassalkovich-u. 2. — Hugó, bérkocsiiparos, VI, lőportár-u. 6. Károly Lajos, szállodai portás, VI, Petőfi-u. 9. — Mór, mészáros m., VI. ó-u. 39. — Sándor, magántisztv., YI, aradi u. 29. Orlovszky István, cs. és kir.hadnagy,IX,Bakáts-tér 2. Ormándi József, bádogos m., VIB, Mária-u. 9. Ormay (Ormai). — Arthur. mérnök, VI, Bulyovszky-u. 21. — Flóra, tanitónő, VI, nagymező-u. 8. — Frigyes, adóbiztos, VH, Murányi-u. 42. — Istvánné, magánzó, H, medve-u. 4. — Iván, czégvezető, VI. nagymező-u. 43. — Jenő, (Ormai), főv. tanár. I, Városmajor-u. 19. — Kálmán. (Ormai), g'ógysz.,VTH, népszinház-u.24. — Lajos, keresk. s., VH, király-u. 23. — Miksáné, (Ormai), özv.. mag., V, Kálmán-u. 23. — Mór, (Ormai), gépkeresk., VI. nagymező-u. 43. — Mór. (Ormaii, gyáros, YIH, Horánszky-u. 27. Tel. Józs. 12—12. — Pál, dr., orvos, IX, Szvetenay-u. 44. — Sándor, reálisk. igazgató. VIH. Csepregliy-u. 1. — Simon, (Ormai), bizt. hiv., VH, murányi u. 39. — Teréz, hivatalnok, B, medve-u. 4. — Zsigmond, (Ormai), füszerker., Y, Katona József­utcza 17. Ormódy Vilmos, főrendiházi tag, bizt. társ. vezér­igazg., IV, vigadó-téri. Tel. 23—68.

Next

/
Oldalképek
Tartalom