Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1913 (25. évfolyam)

1. rész - C) Ház- és telekjegyzék - II. Kerület

Viziváros. Ház- és telekjegyzék. 92 II. Kerület. O L'szágút. Biadó-utcza. (Külterület.) 1 Hidegkúti út 23. 2 Hidegkúti út 25,27,29, 31. 3 M. kir. államkincstár 6974/2, 6975-6978 4 Özv. Brozik Gyuláné és b. társai 7037/2, 7039/3, «, 16344/7, « 6 Schuhmayer István és b. társai 7039/3, 6, 7044—45, 7046/7. 7047/7, 16344/7, 6 8 Landorfer Konrád 7046/2, 7047/2, 7048/2 10 Szmik Lajos és neje 7050/7 12 Pasaréti út 64. Ribáry-utcza. | (Külterület.) 1 Nemesszeghy Jenőné 6187/2, 6209/2 « 7, 2 2 Bét-utcza 6. 3 Aranka-u. 9. 4 Portk Béla és neje 6209/2 o 7, 2 5 Szekula Gyula és neje 6209/2 g 7, 2 € Kesztler Árpád és neje 6209/2 n 7 Berzeviczy Kristóf és neje 6209 /2 h 1, 2 8 Seenger Ervin és neje 6209/2 m 9 Dr. Schmidt Gusztáv és neje 6209/21, 6210/3 7, 2 10 Marczibányi tér 8. 11 Kisk. Bayer Lajos és Irén 6209/2 k, 6210/í Rókusliegyi lépcső. (Külterület.) 1 Schneider Lipót 6569/7 2 Eillér-u. 35. 3 Schneider Lipót 6569/2 4 Schneider Károly 6561/7,6/3 5 Lappert A. és b. tsai 6569/3 6 Lappert A. és b. társai 6561/7 6,2 7 Kranz Alajos 6565/7 8 Lappert A.- és b. társai 6561/7 6/7 9la Haliczky Árpád 6567/3 9/6 Kranz Alajos és neje 6565/2 10 Kranz Alajos 6564/3« 7,2 11 Andor Frigy, és neje 6565/3 12 Kranz Alajos 6564/7 6 14 Albert Károly Emil ós neje ' 6564/2 6/7, 2 16 Bozmanitz Lajosné6564/2a Bókushegyi út. (Külterület.) 1 Trombitás-út 20. 2 Betek-u. 83. 3 Kondor Márton és neje 6592/2, 6593/3 4 Trombitás-út 25. 5 Budapest szék. főv. 6590/7 6 Beiter Adolf és neje 6611/3 7 Özv. Bupp Imréné 6590/7—3, 6590/5, 3 8 Kanyó Sándor és neje 6610/7 6, 6610/2, 6611/4 9 Lőwv Adolf és neje 6589/73 10 Kolíár Lajos 6613/7 a 11 Fillér-u. 32/6. 12 Kollár Lajos 6613/7 6 14 Kollár Lajos 6613/7 c 16 Kollár Lajos 6613/7 d 18 Dr. Janovics Sándor és társai 6614/7 20 Beretvás Hugó és neje 6615/7 Rózsahegy-utca.. (Országút.) 1 Hochstein Emil 3767—3769, 3770/7 2 Özv. Léderer Jánosné 3793/5, a, 5,6 3 Özv. Herzberg Lajosné 3775/2, 3778/7 4 Özv.báró BánffyDezső­né ' 3793/4/6 5 Zivatar-u. 1, 3. 6 Bánki Donát 3793/3 «,3 6 8 Bimbó-u. 11. 10, 12Fodor Adolf és neje 3793/7 Buszti út. (Külterület.) 1 Debrői üt 13. 2 Debrői út 15, 17. 3 Budapest Lipótvárosi tak.-pénztár (részvény­társaság 6607/7 4 Özv. Kotschi Erichné 6669 5 Dr. Bosenzweig Adolf 6621 6 Fillér-u. 50. 7 Dr. Bosenzweig Adolf 6622/7 9 Dr. Bosenzweig Adolf 6622/2 11 Dr. Bosenzweig Adolf 6622/3 13 Udvary Margit és Anna 6622/4 15 Fillér-u. 48. Sármány-utcza. (Országút.) 2 Zárda-u. 3. 4 Varga István és kisk. Mária 3670 6 Freund Vilmos és neje 3671 8 Mecset-u. 7. Saru-utcza. (Külterület.) 1 Bimbó-u. 91. 2 Bimbó-u. 93. 3 Palágyi János és neje 6301 4 Bimbó-u. 95. 5 Weidlich Adolf 6504/7 6 Dr. Némethy Nándor ós neje 6516/7 7 Szekula Péter és neje és b. társa 6504/2 a, 6 8 Özv. Várásdy Lipótné és b. társai 6517/7,2 9 Héja-u. 18. Sikló-utcza. (Viziváros.) (Lásd I. ker. is.) 1 Budai hegypálya 2457 2 Lánczhid-u. 1, 3. Sövény-utcza. (Külterület.) 1, 3 Pasaréti út 105, 107. 2, 4. 6, 8 Pasaréti út 109. Szalag-lépcső. (Viziváros.) 1 Korongi Koronghy Gyula 2512 2 Fhg Albrecht-út 12. 3 Fhg Albrecht-út 10. Szalag-utcza. (Viziváros.) 1, 3 Ottlik Iván 2549 2 Fhg. Albrecht-út 15. 4la, 4/6 Köchert Miksa és neje 2546/2 6 Budapesti épitő részv.­társaság Szalag-utczai társasház szövetkezete czég 2546/7 7 Svastics Sándor 2559—60 8, 10 Özv. Bruckner Ala­josné 2603—04 9 Kónyi Manó 2561—2562 11 Özv. Wein Jánosné és b. társai 2563 12 Künn Ignácz 2602/2 13 Ponty-u. 10. 14 Dr. Kocsis Alajosné 2600 15 Budapest szék. főv. 2582 16 Dessauer Lipót és neje 2599 17 Özv.Mikolits Józsefné 2583 18 DévényiJánosné 2597—2598 19 Kiss László és neje 2586 20 Trettina Matild és test­vérei 2596 21 Corvin-tér 10. 22 Özv.Bollinger Péterné 2595 24 Özv. Kirschmann Ja­kabné 2594 26 Titl Lipót és neje 2592—2593 28 Almássy József és neje 2591 30 Broszmann Mária Szalonka-út. (Külterület.) 1 Páfrány-út 17. 2 Páfrány-út 19. 3 Apáthy Mór, Leona és Gábor 7138/2 6,7142/7« Ma Hermann József és neje 7170/26/2, 7174/2 4/6 Bitoók Zsigmondnó 7170/2 6/3, 7174/3 5 Apáthy Mór és b. társai 7138/2 c, 7142/2« 6la Özv. Tormay Béláné 7170/7 dl2 6/6 BölönyiAdolfné 7170/7, dH 7 Dr. Krausz Ede 7144, 7145 8 Dr. Goldzieher Vilmos és neje 7170/7 c 9 Blaschka István és neje 7146, 7147 10 Dr. Goldzieher Vilmos és neje 7170/7,6 12 Dr. Goldzieher Vilmos és neje 7170/7,« 16 Kondor-út9. 14 Kondor-út 11. 18 Özv. Liebald Antalné, szül. Liebald Amália 7149-7152, 7153/7 Szász Károly­utcza. (Viziváros.) 1 Szegényház-u. 3. 2, 4 Szegénybáz-u. 5, 7. 3 Budapesti közúti vas­pályatársaság 3227/2 d 5 Budapesti közúti vas­pályatársaság 3227/2 c 6 Budapesti közúti vas­pályatársaság 3227/7 c 7 Margit-körút 48. 8 Margit-körút 50—52. Szetler-utcza. (Viziváros.) 1 Toldy Ferencz-u. 2. 2, 4 Fhg Albrecht-út 27. Szegényház-u. (Viziváros.) 1 Kapás-u. 22. 2 Özv. Tomasits Fer.-né 3289-90 3 Budapesti közúti vas­pályatársaság 322712 e 4 Pekárovits János és neje 3287-3288 5, 7 Budapesti közúti vas­pályatársaság 3227/7 d 6 Skultéty István ós neje 3286 8 Glocker Nándor és neje 3284-3285 9 BomeiserAlajos és neje 3241 10 Beutelhauser Wenczel Géza és neje 3283 11 Hofhauser Elek és neje 3242/7 12 Petzinger Bóza és Ná­rossy Antalné 3282 13 Dobrovits Fer. és neje 3243 14 Özv. Bodroghy Istv.-né 3280-3281 15 Ivanovits Ernő és neje 3245 16 Özv. Gyurián Lipótné 3279 17 Kloiber János és neje 3246 18 Schwartz József és neje 3278 19 Dr. Mentschik Ferencz és neje 3247-3248, 3249/7

Next

/
Oldalképek
Tartalom