Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1913 (25. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - B

Berzevi czy. Lakás-jegyzék. 1288 Lakás-jegyzék. Bette lh eim. Bochmeier Istvánné, özv. mag.,IY, Királyi Pál-u. 16. Bochner Andrásné, özv., mag., VHI. óriás-u. 16. Bochorn Izrael, szőrme keresk., VI, szerecsen-u. 8. Bochuwizky Fer., miiszaki liiv., I. Krisztina-krt 8/10. Bock, (Bok). Adolfné, özv., magánzó, V, berzenczei-u. 23. — Arminné, özv., magánzó,VI,Yörösmarty-u. 46. — Béla, gazdasági szakértő, Vili, fhg Sándor-u. 17. — Emil, magánhiv.. Y, berzenczei u. 50. — Ferencz, vendéglős, VII, Bákóczi-út 88. — Frigyes, hivatalnok, YI, VörösmaTty-u. 59. — Frigyes, nyug. számvevő főhadii., VI, ó-u. 41. — Ida, felsőleányiskolai tanitónő, VI, Szondy-u. 92. János, állomásfelügyelő,VH, Garay-tér 9. — Jenőné, özv., magánzó, I, Krisztina-krt 101. József, üzletvezető, I, átlós-út 90. — Józsefné, özv., szabónő, VIII. József-krt 19. — Lajos, vendéglős, VJUL, Erzsébet-krt 33. — Lipót, bérkocsitul., VI, szt László-u. 25. — Mihályné, (Bok), özv., mag., VI, Horn Ede-u. 12. — Miksa, edénykereskedő, V, visegrádi u. 16. Mór, magánzó, VHI, népszinház-u. 19. — Mór, ügynök, V, szabadság-tér 11. — Ottó, bankhiv., H, fő-u. 12. — Sámuel, magánzó, YH, dob-u. 50. — Sándor, magánhiv., V, Zápolya-u. 24. Bockán Mária, magánzó,YI, országbiró-u. 36. Bocke Ferenczné, özv., papirker., IH, polgár-u. 5. — Bezső, hivatalnok, Hl. kiskorona-u. 14. Bocsa János Béla. czipész, IX, Ferencz-tér 10. Bocsák 1. Botsák. Bocsányi Sándorné, özv., nyug. tisztv., I, várfok­utcza 12. Bocsits Adolf, csipkeügynök, IV, Mária Valéria-u. 3. Bocskay (Bocskai). — Béla, kabarét művész, VIH. Yay Adám-u. 8. — Bella, (Bocskai), énekesnő, YIH, práter-u. 54. — Györgyné, özv., dohánvtőzsdés,IV, muzeum-krt 35 — Ilona (Bocskai), tanitónő,YI, lovag-u. 12. — Imre, keresk., IX, közraktár-u. 12/a. — István, dr., orvos, YH, városligeti fasor 13/15. — István, (Bocskai), vendéglős, YII, nefelets-u. 56. — József, épitési irnok, X, Szabóky-u. 49. — József, (Bocskai), ügynök, I, Kruspér-u. 4. — Lajos, magánzó, IX, gr. Haller-u. 4. — Ottó, dr., kisérletügyi assist.. H,Szász Károly-u. 3. — Sándor,(Bocskai),kereskedő,YH, Wesselényi-u.32. — Venczel, szitás m., I, hengermalom-út 44. Bocskerék Géza, főpinczér, IV, molnár-u. 17. Bocskó Jánosné, mag.,VI, Petneházy-u. 31. — Sándorné, magánzó, V, visegrádi u. 103. Bocskor 1. Bochkor. Bocsner Zsófia, fa és szénkeresk.. VI, Csengery-u. 59. Bocsó Jolán, színésznő, V, Személynök-u. 1—3—5. Bocsor Béláné, özv., magám'ó, IX, Ferencz-u. 26. — Ignácz, bérkocsi iparos,VIH, nagytemplom-u. 13. — Kálmán, bányaigazg. tisztv., IX, üllői út 109. — Kálmán, vasutihiv., I, kelenföldi állomás. Bócz Andor, postatiszt, I, otthon-u. 10. — Arnold, főv. tanitó, VI, aréna-út 150. -— Henrik, magánhiv., V. hold-u. 25. — István, bérkocsi tul., YH, táhornok-u. 31. — István, hiv., VH, Izabella-u. 2. — János, gépész, IX,Vaskapu-u. 49. — József, min. tisztv.,VIH, kőfaragó-u. 7. — Paula, hivatalnok, IX, üllői út 86. Boczán Elemér, dr., ügyvéd, V, Erzsébet-tér 10. Szeréna, gépiró, YI, király-u. 90. Boczek 1. Botzek. Boczi István, könyvelő, YH, szövetség-u. 13. Boczkó Ilona, tanitónő,V, korall-u. 9. István, árúbemondó, V, Csáky-u. 27. — Jáncs, ezukorkaárus, I, aranykakas-u. 9. — János, háztulajdonos, H. áldás-u. 13. — Károlyné, özv., magánzó. Y, koráll-u. 9. — Magda, áll. tanitónő, V, koráll-u. 9. Boczó István, asztalos.VTH, Hunyadi-u. 35. Boczó Mihályné, özv., mag., VI, oldal-u. 4. Bod 1. Bodh! Boda Aladárné, özv., nyugd., V, sólyom-u. 15. — Berta, özv., magánzó, VI, nagymező-u. 21. — Dezső, dr., r. főkapitány, Y, Ferencz József-tér 7/8. — Elemér Antal, betűszedő, VIH, Mária-u. 5. Elemérné, özv., magánzó,VIH. Mária-u. 5. — Ernő, keresk. ügynök, VH. Thököly-út 10. — Ernő, dr., ügyvédj., V, Lipót-körút 4. — Ferencz, főv. hiv.,VHI, köztemető út 21 23. — Gábor, számtiszt, VHI, József-u. 15. — Gábor, számellenőr, H, szalag-u. 22. — Géza, főv. tisztv., I, fehérvári út 18. — György, pallér,Vj»visegrádi u. 22. — Györgyné, özv., áll. nyugd., X, család-u. 48. — Gyuláné, özv., háztulajdonos, II, Toldy Ferencz­utcza 24. — Imre, hivatalnok, VI, váczi körút 30. — István, trv. szakértő, I, Maros-u. 17. — Istvánné, özv., magánzó,VH, aréna-út 10. —, Izidor, magánhiv., V, Csáky-u. 17. — Jenő, dr.. ügyvéd. VH, murányi utcza 1. Tel. Józs. 38-69. — József, gyógyszerész, VH. István-út 17. — József, tanitó, HI, Hunor-u. 17. — Józsefné, virágkeresk,, IX, Ferencz-körút 8. — Juliska, hivatalnok,VH, Hernád-u. 54. — Kálmán, magánzó, I, bártfai u. 5. — Károly, műszaki tisztv., H, fény-u. 2la. — Kornél, nyugdijas, VH, nefelejts-u. 57. — Lajosné. özv., magánzó, YH, óvoda-u. 40. — Lipót, gyári hivatalnok, YH, Peterdy-u. 23. — Pál, czipész m., VI, váczi út 15. — Pál, ifj., hiv., VI, Csengery u. 47. — Sándor, honvédszázados, I, Báth Györgv-u. 30. — Zsigmond, számtanácsos, I, lógodi-u. 37. Bodacz Istvi' n, üzletvezető, H, fő-u. 79. — Sándor, pallér, IX, Czuczor-u. 10. Bodai 1. Boday. Bodán Margit, színésznő, VI, Bulcsú-u. 15. Bodanszky, (Bodánsky, Bodánszki). — Adolf, ingatlanügynök, VIH, kisfuvaros-u. 4. — Ernő, kereskedő, IX, Lónyay-u. 49. — Felix, magánhiv., VI, sziv-u. 34. — Fülöp, főpinczér, VH, kisdiófa-u. 31b. — Gusztávné, özv., ügynök, IV, hajó-u. 10. — Hermina, háztul., IV, váczi u. 9. — Jakab, háztulajd., VI, Izabella-u. 74. — Jenő, háztulajdonos,V, Zápolya-u. 24. — József, magántisztv., YI, bajnok-u. 5. — József, ügynök, VH, Peterdy-u. 37. — Károlyné, özv., magánzó, VI, rózsa-u. 97la. — Lajos, ingatlanügyn., VI, rózsa-u. 44. — Lajos, üzletvezető, V, Zápolya-u. 24. — Lipót, épitési vállaik., VI, Lendvay-u. 16. Mór, tanitó,VH, óvoda-u. 28. — Mórné, özv., magánzó, VH, Hernád-u. 15. — Pál, (Bodánszki), dr., orvos, YI, rózsa-u. 44. — Samu, (Bodanskv), utazó, VI, bajnok-u. 5. — Zsigmond, kereskedő. H, török-u. 8. — Zsigmond, magánzó, V, Zoltán-u. 6. Bodányi András, férfiszabó, VIH, Baross-u. 38. — Aranka, polg. isk. tanárnő, VH, óvoda-u. 40. — László, erdész,VIH, Szerdahelyi-u. 18. — Margit, telefonkez,, VH, Izabella-u. 33. — Mihályné, özv., nyugdijas, VH, Cserhát-u. 4. Bodasch Miksa, magánhiv.. VH, Bákóczi-út 14. Boday (Bodai). — Erzsi, hivatalnok, IX, üllői út 91. — Géza, czipészin., IX, soroksári út 108. — Imre, géplakatos, IH, solymári u. 11. — János, (Bodai), bérkocsi tul., VIH, Madách-u. 11. Jenő, (Bodai), főv. hiv., VH, István-út 40. — Jenő, posta s. tiszt,VH, aréna-út 6. Bodea György, máv. dijnok, VH, óvoda-u. 24. I Bodecs Mihály. pinczemester,VH, Elemér-u. 34. , Bodek Jakab, ruliakeresk., YH, Erzsébet-körút 23.

Next

/
Oldalképek
Tartalom