Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1913 (25. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva

Zenemű-keresk. Czim-jegyzék, 1163 Czim-jegyzék. Zsák- és ponyvagyárak. «Harmónia» zeneműkiadó, hangver­senyrendező vállalat és első hazai zongoragyár r.-t., IV, váczi u. 20. Tel. 98—46. Klökner Ede YIH, József-körút 11. Tel. Józs. 78. Könyves Kálmán magyar műkiadó rész­vény-társaság, YI, nagymező-utcza 37—39. Tel. 21-55. Kunossy, Szilágyi és Társa,IY,Semmel­weis-u. 19. Tel. 79—09. Lampel R. könyvkeresked. (Wodianer F. és fiai) részv.-társ., YI, Andrássy­út 21. Tel. 18 48. Méry Béla,V, József-tér 11. Tel. 19-61. Molnár Imre, VHI, Ilákóczi-út 39. József-körút sarok. Tel. Józs. 20—29. Nádor Kálmán, IY, Károly-körút 8. Tel. 120—79. Rózsavölgyi és Társa, IY, Szervita-tér 5. Tel. 10—08. és YI, Andrássy-út 45. Tel. 148-82. Rozsnyai Károly.IY, muzeum-krt. 15. Tel. 96—57. SchundaV.J..TV,magyar-u. 16 18. Tel. 6 - 44. Szegő Jenő, YH, Erzsébet-körút 24. Tel. 80 00. Szerzők, zeneszerzők és zeneműkiadók vezérképviselete, YHI, Baross-u. 4. Szilágyi Béla, IY, Károly-körút 26. Tel. 4—70. Szénási Dezső, IV, sütő-u. 6. Tisza Testvérek, H, fő-utcza 12. Tel. 3 5o Toldi Lajos, H. fő-u. 2. Tel. 42—93. Zala Mór, VI, Teréz-krt 2. Tel. 82 64. Zipser és König, VI, Andrássy-út 4. Tel. 27—68. Z eneműnj'om dák. Eberle József és Társa, IV, Kossuth Lajos-u. 15. Lengyel Lipót, V, visegrádi u. 3. Tel. 13 31. Pesti könvvnyomda r.-társ. V,hold-u. 7. Tel. 33—67. Zománczfesték­gyárak. (L. Festékgyárak és raktárak alatt.) FRISCHAUER ÉS TÁRSA. VH, Gizella-út 43. Telefon : 52—70. Zongora asztalosok. (L. Asztalosok alatt is.) Havlitschek Károly, VIH, József-u. 28. Hencz Vilmos, IX, Calvin-tér 7. Lippa Rezső, IH, Lajos-u. 22. Zongoragyárak és raktárak. L. Hangszergyárak a; csoport alatt.) Eder Antal Gyula, zongora- és har­moniumgyáros, bel- és külföldi hírneves gyárak főraktára. — Alapítva 1846. IY, párisi u. 1. — Tel. 9-24. Zongorák Harmoniumok Pianinók Telefon 1 69. HECKENAST GUSZTÁV IV, Gizella tér 2. Az IBACH zongorák egyedüli képviselete. KOHN ALBIHi l , IV. Kossuth Lajos-u. 1. Kizárólagos raktár a hirneves newyorki, Steinway, lipcsei Blüthner és párisi Pleyel-féle zongorákból. mm RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VII, Erzsébet-körút 51. I. em. körúti fürdőpalota. Telefon: 4—81. Bel- és külföldi elsőrendű zon­gorák legnagyobb r ak_ tára. Havi 20 koronás megszerzési rendszer, váltó és kezes, vala­mint nagyobb előleg n élkül; egye dül a m on­archiában. j Reményi Mihály, VI, király-u. 58. Tel. 87—84. Zongorák 300 koronától 4000 kor.-ig 10 frtos részletfizetéssel. Thék Endre, bútor, zongora és épü­let munkák gyára részv.-társ., Vin. üllői út 66. Tel. Józs. 3—98. Zongorahangolők. Bétsy Imre, VIH, Baross-u. 105. Korber Imre, YH, Hernád-u. 32. Kramberger Lipót, VI, Andrássy-út 57. Kullmann Károly, H, csalogány-u. 17. «Bf RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. VII, Erzsébet-körút 51. I. em­körúti fürdő-palota. Telefon 4—81. Zongora hangolást, javítást, modernizálás c, legkitűnőbb megbízható szakmunkás által végeztet. Müller Bezső, IX, Banolder-n. 14. Bötzer M., VI kir ály-u. 86. Takács Lajos, Vm, gólya-u. 50. Worel Alajos, IX, Ferencz-körút 18. Zongorahúr-raktar. Miller Márton Fia, VI.Csengery-u. 47. Tel. 27—03. Zongorakölcsönzők. (L. Hangszergyárak, készítők és raktárak aj csoport.) RÉSZVÉNYTÁRSA SAC VII, Erzsébet-körút 51. I. em. körúti fürdő-palota. Telefon 4—81. Legnagyobb kölcsönző vállalat az országban. Zongoramesterek, (L. VII. rész). Zsák- és ponyva­javítók. Klopfer Adolf, V, Árpád-u. 5. Lusthaus Mór, V, szabadság-tér 2. Zsák- és ponyvagyá­rak* és kereskedők. L. Ponyvagyárak és keresk. alatt is.) Adler M. és Fia, V, kádár-utcza 6. Tel. 87—96. — Mór utóda, VH, dohány-u. 5fa. Berger Testvérek, V, Aulich-utcza 4. Tel. 39 83. és 115—15. Bernfeld Kálmán, V, Zoltán-u. 7. Tel. 117—41. *Elsinger M. J. és Fiai, V, Báthory­utcza 6. Tel. 32—58. és 139—32. Jutta- és vászon-zsákok varrással és a nélkül. Gyár : Lajta-Szt-Miklós. Zsák- ós zsákvászonkereskedő. I FISCHER J. V, nádor-u. 31 33. Tel. 31 57. I Ponyva-kölcsönző-intézet. Nyers és víz­hatlan takaró-ponyvák gyártása. 1 *Fleischmann Adolf, V, váczi út 32. Tel. 30 95. Geiger Géza, V. váczi krt 72. Tel. 102 89. Haas Teréz,VH, Peterdy-u. 34. Hanák és Hirschfeld, Y, Árpád-u. 7. Tel. 178—38. Hecht Béla,VI. lovag-u. 20. Tel. 35 98. Kaufmann B., VI, lovag-utcza 17. Tel. 162-17. *Klmger Henrik, V, Szabadság-tér 11­Tel. 30 26. és 138—77. Kohn és Stein, V, Széchénvi-u. 16. Tel. 32—29. Láng Mór, VH, Jósika-u. 2. Tel. 94-69. * Magyar kender- és lenipar r.-t., előbb Salzmann és Társa, V, szabadság-tér 15. Tel. 168—26. 1 NAGEL ADOLF,V, Arany János­utcza 10. — Telefon 35—92 Uj és használt zsákok és ponyvák nagy raktára. Ponvva- és zsákkölcsönzés. Neu és Szántó, IX, csarnok-tér Tel. 53 -04.

Next

/
Oldalképek
Tartalom