Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva

Vendéglői konyhagépek. Czim-jegyzék 1125 Czim-jegyzék. Vendéglősök. Schneller Gyula, VII, Istváu-út 65. Tel. 103-89. Schnitzer Miklós. VI, nagymező-u. 45. Schober Vilmos, V, nádor-u. 11. Schön István. VHI, József-körút 20. Schönberger Istvánné,IX,gr.Haller-u.3. — Nándor, VII, Garay-u. 50. Schönfeld Adolf. VHI, Berzsenyi-u. 2. Schönherr Ferencz, VHI. üllői út 64. Schrettner Márton, VH, Izabella-tér 2. — Márton, VH, gyarmat-u. 56. Telefon 114-18. Schriefl Pál, IX, Báday-u. 56. Schubert I. István, X. Gergely-u 4. Schuller Ferencz, VH, kertész-u. 32. — József, VI, Hungária krt 76. — és Társa,V, váczi körút 68. T. 26—35. Schulz Mihály, VI, fóthi út 17. Schumiczky V., VH, Thököly-út 6. Schurek Károly, l,Szentháromság-u. 11. Scbustyik András, V, váczi út 90 és VI, csángó-u. 10. Schuszter Ernő, ifj.,VI, nyugoti p. u, Schück Miksa, V, Lipót-körút 13. Schüller J., I, hidegkúti út 84. T.79—95. Schwab Antal utóda, Deutsch Pál, VII, dohány-u. 54. — Ferencz, (Schwab), VI, király-u 32. — Budolf, VH, dob-u. 76. SchwarczI.H.,VII,Erzsébet-körútlO/12. Tel. 137—33. — Soma, (Schwartz), VH, dob-u. 52. SchwarczenbergerIstv.,IX,tüzoltó-u.48. Schwebisch Sebestyén, YHI, sárkány­utcza 8. Schweda József, VII, bibor-u. 16. Schwöb Istvánné. H, Margit-körút 8. Sebők Mihály, VH, Thököly-út 33. Seidmann Mendel, VH, dob-u. 10. Sellinger Elek, IX, Báday-u. 31. Seiner Elek, IV, Semmelweis-u. 11. Semsei József, IV, só-u. 6. Tel. 72—11. Silberschütz Adolf. V, váczi út 4. Tel. 12-88. Silberspitz Lipót, I, Döbrentei-u. 22. Simkó József, I. átlós-út 56. Simon András, VI, rózsa-u. 79. és VHI, Tavaszmező-u. 19. Singhoffer Ágoston, VIH, tavaszmező­utcza 7. Tel. 51 -53. Sinn György, VII, akáczfa-u. 23. Sipos Benő, VI, király-u. 100. — Ferencz, VII, dohány-u. 38. — Gyula. Vm,BAross-tér9.Tel. 162—77. Sitzwohl József, IX, gr. Haller-u. 34. Skorday Sebestyén, VI, Szabolcs-u. 8. Skrabán Ferenczné, VH,Kazinczy-u. 10. Smikli Kálmán, VIH, Hunyadi-u. 9. Somodai Gézáné, X, maglódi út 1. «Sörös kocsi», (Molnár Ferencz), H, lánczhid-köz 6. Spacsek János, I, Döbrentei-tér 2. Spalt Mátyás, X, kerepesi út 9. Spatz József, IB. Lajos-u. 124. Spergely Ödön, VHI, práter-u. 63. Sperling Mór, IX, gr. Haller-u. 44. Spiegel testvérek, VI, dalszinház-u. 8. Telefon 17—92. Spilák János, V, Báthory-u. 16. Spitzer István, IX, soroksári út 35. Splivalló Józsefné, VI, váczi út 187. Stark József, I. városkúti út 30. Staudhammer Ignácz, X, maglódi út 59. Stéger János, IX, üllői út 87. — Károly, IX, soroksári út 134. Steinbeisz József, VHI, kisstáczió-u. 7. Steinbock Károly, VI, Bajza-u. 48. Steiner Ármin, IV, Személynök-u. 7. — József, IH, bécsi út 18. Steiner Pál, VHI, Baross-u. 119. Steinfeld J., V, vigadó-u. 4. Stelczer Ferencz, VH, nefelejts-u. 5. Steria Sándorné, ATI, aréna-út 36. Sternlicht Árminné. VI, Lehel-u. 32. Stiglmayer István, V, akadémia-u. 3. Stirling Pál, IX, Tompa-u. 12. Stoffer János, ATI, verseny-u. 28. Stojanov Antal, VII, Thököly-út 32. Stölzl Nándor, I, disz-tér 16. Strasser József, VH, Thököly-út 4. Sturm József, V, Lipót-krt 34. T. 26—86. Surányi Antal, I, daróczi út 10. — Mihály, V, bank-u. 4. Sümegi K.-né, ATI, aréna-út 72. Svetkó Gáspár, H, Zsigmond-u. 70. «Szabadság», Timár Gyula, V, szabad­ság-tér 7. Szabó Álajosnó. I, Fortuna-u. 3. — Erzsébet, Hl, pacsirtamező-u. 28. — Ferencz,VHI, népszinház-u. 32. — János, ATI, Almássy-tér 9. — Jenő és tsa, AT, váczi út 97. — József, AT, Hungária-körút 111. — Lajos, VI, Eötvös-u. 41 lb. — Pál, VI, felsőerdősor 58. — Sándor, X, vaspálya-u. 7. Szabotnik Lajosné,-V, váczi út 166. Tel. 83—99. Szadai László, X, Noszlopy-u. 20. Száger József, IX, gr. Haller-u. 24. Szailer Mihály, I, budaörsi út 14133. SzaklajdaGyörgy,VHI,BökkSzilárd-u.7. Szalády Géza, I, hadnagy-u. 8/10. Szalaváry József, Vlll, nagyfuvaros­utcza 16. Szalay János, IX, Bakáts-u. 3. — József, VH, Thököly-út 18. — Sándor, (Szallay),VHI,aggteleki u. 5. — Vincze. X, kerepesi út 146. Szántó Béla, VI, szent László-u. 2. — Henrik. IX, Tompa u. 15. Szanyi Mihály, VIH, Hernád-u. 27. Szaráts István, X, dömsödi u. 21. Szatmári József, I, átlós-út 4 a. Szauer József, VI, Dessewffy-u. 7. Szécsy József, ATI, murányi u. 34. Szekerka Zoltán, A 7!, Hungária-krt 59lb. Székesfővárosi kioszk, (Lusthaus és Gérő), VH, Stefánia-út 2897. T.54/16. Székesfővárosi pavillon, (Nemény Béla), AT, Városliget. Szeleczky Menyhért, IX, liliom-u. 33. Szenes Lipót, VI, Szabolcs-u. 4. Szentgyörgyi Sánd.,ATI, Thököly-út 163. Szentmiklóssy Józsefné, özv.,VT,Bévay­utcza 2. Szép Antal és társa, AT, rózsa-u. 105. «Szép Ilonához», Mészáros József, I, hidegkúti út 2. Szép juhásznéhoz, Tóth József,I, buda­keszi út 95. Tel. 168—89. Szerémi Ágoston, VI, Hunyadi-tér 4. Szigethy István, I, Városmajor-u. 21. Szikszai Adolf, ATI,Wesselónyi-u. 23. — Ferencz, IV, vámház-körút 16. Szily István. V, nádor-u. 13. SzimandI József,VH, murányi u. 17. Szinnyey Sándor, V, váczi út 50. Szintáy Bálint, V, hold-u. 15. Szirmai József, V, Klotild-u. 3. Szőke Imre, IH, Lajos-utcza 38. Sztankovics István, AT, dévényi út 24. Szueta János, VH, Bottenbiller-u. 46. Szupanek János, V, Arany János-u. 34. Szűcs Istvánné, Hl, Lajos-u. 112. — Lajos, VI, röppentyü-u. 7. Szvetics Ferencz, ATI, telep-u. 6. Takács Ferencz, IV, borz-u. 1. Takács János, (Takáts), AT, fóthi út 14. — József, AT, nagymező-u. 32. — Józsefné, özv., AT, Szabolcs-u. 44. — László, V, váczi út 74. — Sándor, I, A"árosmajor-u. 1. Takátsy György, AT, aradi u. 38. Talabér Ferencz, I, fehérvári út 27. Táncsics Antal, IX, üllői út 47. Tary András, VHI, futó-u. 38. Tauber Adolf, VH. Bombach-u. 16. Tausz Jánosné, ATH, Tisza Kálmán­tér 17. Taute Gyula, V, váczi út 146. Tautner F., ATH, népszinház-u. 9. Teleki Sománé. IX. soroksári út 104. Teller Vilmos, 1, fehérvári út 7. Tel. 51-53. Tertsák János. AT, sziv-u. 53. Tettau Károlyné, özv., VI, Szondy-u. 9. Thebesz Ferencz, V, honvéd-u. 8. Thessi János, IX, Lónyay-u. 23. Thoma István, V, Falk Miksa-u. 7. Tillinger Ferencz, V, Zrinyi-u. 20. Tingl Lajos, VHI, fhg Sándor-tér 3. Tollmár Józsefné, AT, Szabolcs-u. 14. Tomaschek János Bezső, ATH, József­körút 85. Tomayer Tamás, ATH, Magdolna-u. 47. Tel. 148—90. Tompa József, I, istenhegyi út 2. Tompos Gyula, VH, nagydiófa-u. 17. Tonzorisz Lajos, IX, vágóhid-u. 12. Torday Demeter, IX, Lónyay-u. 28. Tóth F. Antal, VHI, József-u. 20. — György, VII, Bottenbiller-u. 7. és AT, Hungária-körút 79. — István, V, Lipót-körút 3. — József, VH, dob-u. 38. — Lászlóné, X, bánya-u. 2. — Márton, V, Lipót-krt 10. — Miklós, H, Batthyány-u. 46. Totola Imre, VH, Amazon-u. 1. Török A. Antal, X, kolozsvári u. 3. Treiber József, AT, váczi út 165. Trenk Emil, VI,Teréz-krt 1/c. T. 144/81. «Triesti nő»,(Neumann Jakab), VH, Er­zsébet királyné-útja 5/7. Tel. 46—50. Tuskau János, VH, gyarmat-u. 105. Türner Mihály, I, Attila-krt 16. Tüzes Jánosné, özv., ATI,Bákóczi-tér 15. és VH, Szugló-u. 24. Udvary Ernőné, I, alkotás-u. 7la. Uj Sándor, I, átlós-út 6lb. Újpesti hajóállomás vendéglő, A T, váczi út 208. Tel. 90-49. Ulm Alajosné özv., H, Corvin-tér 1. Ulrik Sándorné, X, kerókpár-u. 5. Ungár Ignácz, VI, Izabella-u. 74. — Sándor, VI, Szondy-u. 56. «Üstököshöz» (Meszlényi Mihály, ifj.), IV, magyar-u. 25. «Vadászkürt», (ifj. Kommer Ferencz, IV, Türr István-u. 5. Tel. 10-78. Várady József,AT, Andrássy-út 51. Tele­fon 24—28. \ Targa Győző, X, szállás-u. 17. — János, I, Bercsényi-u.6. ésIVJrányi­utcza 6. József, X, Gergely-u. 53. — Károly, ATI, Ilka-u. 5. «Várkert» v., (Palotay Sándor), I, Ybl Miklós-tér 8. Tel. 173—37. «Városház pincze», Gömbös Lajos, IV, városház-u. 16. Tel. 9 40. A Tavrek János, I, Krisztina-körút 75. Végh Miklós, VHI, Mária Terézia-tér 1. Verböczy Lajos, TV, városház-u. 3. Tel. 171—04. Verebényi Gábor, A 7H, öv-u. 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom