Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

7. rész - I. Állatorvosok - II. Állati oltónyirktermelő int özetek - III. Építészek és Építőmesterek

Állatorvosok. 793 Építészek. VII. RÉSZ. Állatorvosok. — Állati oltónyirktermelő intézetek. — Építészek és Építőmesterek. — Festőművészek.— Gépészmérnökök. — Gyógyszertárak. — Hírlapok és folyóiratok. — Hites szakértők. — Hites tolmácsok. — Közjegyzők. — Magánmérnökök. — Orvosok. — Orvosi i*endelő intézetek. — Orvosi laboratoriumok. Védhimlőnyirk termelő intézetek. — Szabadalmi irodák. — Szabadalmi ügy­vivők. — Szanatóriumok. — Szobrászművészek. — Szülésznők. — Táncziskolák. — Ügyvédek. — Vegyészek. — Vivóiskolák. — Zongoramesterek. I. Állatorvosok. Balla Lajos, IX, üllői út 53Ib. Barla Ármin. X, Simor-u. 11. Bartók Pál, VI, király-u. 20. Berrár Mihály. VIH, Mátyás-tér 6. ren­del 3—4. Blazsek Gyula, H, fő-u. 77. Blum Samu, VI, Teróz-krt 40. Bodnár Bóbert. VH, dohány-u. 48. Boinitzer Adolf, VH, Thököly-út 3. Breuer Albert, IX, Tompa-u. 17/a. Dávid Sándor, V, Csáky-u. 11. Dévény József, VH* alsó erdősor 12. Dobó István, VI, Teréz-krt 19. Dratsay Gyula, VH, Dembinski-u. 4. Drechsler Mátyás, VH, dob-u. 34. Fischer Ede, IX, Ferencz-körút 36. Fokányi László, H. széna-tér 7. Förstner Dezső, VHI, Csepreghy-u. 1. Frank József VIH, .köztemető-út 21/23. Gráf Miksa, VI, nagymező-u. 21. Gráfi Frigyes, Hl, Lajos-u. 35. T. 1—23. Groák Dezső, IX, Ferencz-krt 15. Gulyás Károly, IX, gubacsi-út, sertés­vágóhíd. Harcz János, VI, váczi-krt 41. Hubert Árpád, dohány-u. 48. Kalina Tivadar, I, hadnagy-u. 13. Kóbor Károly, V. Lipót-körút 12. Kutschera József, VIH, Tisza Kálmán­tér 2. Lenkei Zsigmond, VHI, Mária-u. 46. Lukács Aladár, VI, Bulyovszky-u. 40. Tel. 134—69. Márk Dezső, IX, mester-u. 5—7. — Gábor, IX, közraktár-u. 12. Németh Gusztáv, VU1. József-krt 62. Ney Samu, VIH, Teleki tér 7. Plósz Béla, I. Plósz Lajos-u. 17. Tel. 132-59. Bádai Albert, VHI, Bákóczi-út 49. Beitzer Lipót, V, visegrádi u. 23. Bétlaky Ferencz, VI. gömb-u. 22. Bévész Sándor, IX, Báday-u.31. — Vilmos, I, Krisztina-körút 67. Tele­fon 147—79. Bónai Mihály, VI, lovag-u. 22. Schwarcz Emánuel, VI, kerekes-u. 25. Telefon 12—53. Spiró Mór, VI, Podmaniczky-u. 27. Stillfreid Mihály, VH, király-u. 19. Szabó Károly, VI, sziv-u. 63. Szende Lajos, IX, soroksári út 8—10. Vágó Vilmos, Vll, alsó erdősor 12. Vajda Tódor, VI, Eötvös-u. 27. Tele­fon 140—23. Wüest Jenő, VHI, tavaszmező-u. 1. Zala Mór, V, Csáky-u. 14. II. Állati oltónyirk­termelő int özetek. Laboratoire Pasteur-Chamberland oltó­anyag termelő intézet, VI, Andrássy­> út 105. Tel. 15—42. Laboratorium védőoltóanyagok terme­lésére r. t. (Márai Lajos igazgató.) VI, f. erdősor 10. Tel. 20-21. III. Építészek és Építőmesterek, Ács, 1. Bokor és Ács. Ágoston Emil, VI, Dessewify-utcza 6. Tel.45-62. — Géza és Kudelka Ármin, V, Bátliory­utcza 10 Tel. 128—60. Aigner Sándor, I, ménesi út 8.T. 99—02. Alpár Ignácz, VH, Almássy-tér 15. Te­lefon 63—15. Ámon József, VHI, Józsel-krt 37/39. Arady J. és Merxbauer A., VH, Dem­binski-u. 39. Tel. 164—56. Árkay Aladár, I, alma-u.l.Tel. 108—06. Arnd 1. Messner és Arnd. Bábolnay József. II. Mészöly-u. 6. Bach János, VHI, József-körút 29. Bäck Alaj os, V, nagykorona-u. 20. Tele­fon 77—76 Bagi Gyula,VIH,futó-u. 10.Tel.l36-87. Baján János, V, alkotmány-u. 8.Telefon 20-77. Bálás Farkas, Il.fhg. Albrecht-út 8.Tel. 49—74. Balázs Ernő, VHI, tavaszmező-u. 1. — József, VH, Várna-u. 9. Bálint és Jámbor, I. budafoki út 9—11. Tel. 11—77. Balogh Lóránd, almási, IX, Boráros­tér 1. Tel. 47—64. — és Baráth, I. fehérvári út 100. Tele­fon 98-23. Bán Dezső,VHI, üllői út 2!b. Telefon 165-84. Bánhidy Andor, VH, István-út 63. Tel. 174—00. Bánlaky Géza, VIH, Baros^-u. 30. Bánszky Mihály, YHI, német-u. 57. Baráth, 1. Balogh és Baráth. Barcsai Lajos, I, apród-u. 2. T. 111—74, Báthory. 1. Klenovits és Báthory. Bauer Emil, VHI, népszinház-u. 32. Telefon 178—87. — Henrik,VI. Tzabella-u. 66. Tel. 4—69. Baumgarten Sánd.,VHI.köztemető-út 4. Tel. 53—97. Baumhorn Lipót,VH, Izsó-u. 8. Telefon 83—60. Bay Ferencz, VI, délibáb-u. 6. Beck Jenő Gyula, VH, Sajó-u. 2. Behr Lajos,VIH,muzeum-u.9.T.53—06. Bene Károly és Nagy Lajos, VILI, üllői­út 14. Tel. 130—27. Benedek Dezső, VH, Bálint-u. 14. Tel. 88-26. —és Hronek, I, budaörsi út 14096. Tel. 126-04. Benedict 1. Nagy és Benedict. Benes Imre, VI, nagy János-u. 3. Tel. 2—77. Berényi Ignácz, VH, Csengery-u. 19. Tel. 95-64. Berey Lajos, H. bimbó-u. 15. Berger Bezső, VH, Thököly-út 3. Berkes Jenő. VH, Bákóczi-út 30. Tele­fon 67—45. Bernát Imre, IX, Lónyay-u. 41. Bern thaller Adolf, V, Csáky-u. 38. Bihari Benő, VI, Csengery-u. 86, Tele­fon 131-34. Biró Károly és Gyula, VI, Szondy-u.75. Tel. 29—13. Blahó és Steinbeisz, VHI, Baross-u. 96. Tel. 57—01. Blau Gyula. VI, délibáb-u. 23. Tele­fon 33—90. Bloch Alfréd, VTH, Bökk Szilárd-u. 41. Tel. 83-00. — és Holitscher, VH, akáczfa-u. 50. Telefon 29—12. Bobula János, VI, Szondy-u. 90. Bogáti Testvérek,VH,SzabóJózsef-u.l4. Bokor és Ács, VI, Bajza-u. 27. Tele­fon 60—48. Borsodi Sándor, VH, verseny-uteza 4. Tel. 171-39. Bory Jenő, VI, Bajza-u 23. BossányiJózsef, VIH. Eszterházy-u. 24. Boszrucker Lajos, VIII, Baross-u. 113. Böhm Henrik, VH, dohány-u. 22-24. Tel. 120-84. — Károly, VI, gyár-u. 36. Braun Ede Károly, I, átlós-u. 1 c. Brenner Sándor, VI. Bulyovszky-u. 38. Brezina Bennó, VH, Thököly-út 22. Brezina Bezső előbb Brezina és Medek, VH, Damjanich-u. 38. Tel. 45-44. Charváth János és Sándor Imre, X, ká­polna-u. 2Id. Tel. 13- 12. Csaba János, VH. murányi-u. 37. Csáky István gróf, V, Héderváry-u. 27. Csányi Károly, IX, üllői 33—37. Császár Ferencz, I, fehérvári lít 23. Tel. 116—50. Csillag Ernát Béla, VH, Thököly-út 5. Tel. 144-79. — József, V, kádár-u. 8. Tel. 171—17.

Next

/
Oldalképek
Tartalom