Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Polgári iskolák. 429 Polgári iskolák. 6. V. ker. községi polgári leányiskola. (Y, vadász-utcza 31.) Igazgató: dr. Kerékgyártó Béla. Tanár: dr. Barta Gábor. Tanitónők: Bosenberg Auguszta, CsikyEtelka, Spann­berger Aranka, GőthTlona, Bródy Aranka, Oberle Károlyné, Péntek Gyuláné, Pilder Mária, Bozinszky Irma, Stojano­vics Adrién, Szemere Ilona, Szemere Samu dr.-né, Schel­ler Margit, Szemző Mária, Telek Irén, Weisz Margit, Zsigmond Gyuláné. 7. A budapesti ref. egyház skót polgári leány­iskolája. (YI, Yörösmarty-u. 49—51.) Felügyelő lelkész : Webster James T. Igazgató : Prém Margit. Tanárok: Szabó Zsigmond, Yiktor János, Kristály Zsuzsánna, Benke Ilona, Brucc Kate, Hasenauer Ágnes, Kali Leona, Jequier Henn, Mandula Mariska. 8. VI. ker. községi polgári leányiskola. (VI, felső erdősor 20.) Igazgató: Serédi Kálmán. Tanitónők: Bobitsek Irma, Halácsy Ilona, Janecz Antónia, Hajós Sándorné, Jankó Béláné, Janovecz La­josné, Végh Jánosné, Teesz Inna, Fröhlich Erzsébet, Jagasich Kálmánné, Bákosi Margit, Sugár Elza, Czigler Istvánné, Cséka Aladár, Stojanovits Darinka, Dénes Edéné, dr. Gorka Sándorné, dr. Hamburger Erzsébet, Kárpáti Ernőné, Havas Irma. Heltai Miksáné, Literáty Gyuláné, Herald Bóza, Gárdos Valéria, Herczeg Emma, Pál Ilona, Pestby Margit, Pflanzelt Sarolta, Tóth Zoltánné. 9. VI. ker. községi polgári leányiskola. (VI. váczi körút 23.) Igazgató : Magyar László. Tanárok: Barta Berta, dr. Barta Gábor, Bély Gizella, Dallos Istvánné, Demjén Gézáné, Földes Miksáné, Gerzsó Bózsa, Hajnal Jánosné, llausbrunner Vilmosné, Janicsek Izabella, Leményi Gáborné, Malaky Jánosné, Mészáros Dóra, Pál Berta, özv. Riedl Kálmánné, Scheller Margit, dr. Somogyi Margit, Szirmai Bózsa, Sztankovits Anna, Tavaszv BÓzsa, Wenser Margit. 10. VI. ker. községi polgári leányiskola. (VI, üteg-u. 13.) Igazgató: Kováos Bezső. Tanárok : Augusztini Kornélia, Horváth Lenke, Jancsó Ilona, Leidenfrost Janka, Ábrahám Gyuláné, Armandala Aranka, Barits Ilona, Daffinger Mária, Hajdú Andor, Hacker Boriska, Majory Gyuláné, Sugár Margit, dr. Szal­kay Melitta, Virág Gézáné, Barcs Kálmán, művezető. 11. VI. ker. Szent-Teréz intézet róm. kath. polgári leányiskola. (YI, próféta-u. 1.) Igazgató: Stieber Vincze. Főnöknő: Deletsko Zitta. Hitoktató: Pápay Ferenc. Tanitónők: Trappéi Vincentia, irg. nővér, Králicsek Gabriella, irg. nővér, Blaskovits Aranka, világi tanítónő, Hotki Józsa, világi tanitónő. Énektanár: Kossovits József. 12. VII. ker. községi polgári leányiskola. (VH, dohány-utcza 32.) Igazgató: Földes Gábor. Tanár: Andor Károly. Tanitónők: Andrássy Irén, Andrássy Bona, Balogh Józsefné, Bittó Auguszta, Flóré Anna, Glücklich Vilma, dr. Győri Ilona, Korányi Sarolta, Lieber Endréné, Pastei­ner Fabiola, Madarassy Erzsébet, Nikolics Deszánka, Pacher Ferenczné, Gressler Hermin, Bedő Béláné, Baán Gézáné, Krausz Gusztávné, Görög Margit, Vámossy Mar­git, Wenser Margit, Faludy Jenőné, Bartus Irén, gr. Zichy Margit, Koronthályné Nagy Ibolya, Grünfeld Angela, Felkl Matild, Willhelm Francziska. 13. VII. ker. községi polgári leányiskola. (VH, aréna-út 25—27.) Igazgató: Sziklás Adolf. Tanárok: Arany Sándor, Belgráder Margit, Balogh Szidónia, Baksa Jánosné, Bereczky Sándor, Brandl Vil­mosné, Csukási Ilona, Dallos Sándor. Dergáts Sándorné, Egyény Jolán, Gágel Jánosné. Graner Márta, Faylné Grécs Katalin. Hirschfeld Manó, Kandel Sámuel. Keleti Jolán, Jankovits Irén, Kapell er Istvánné, Latzer Samuné, Már­ton Ágostné, Mihálkovits Flóra. dr. Mellia Armandné, Nendtvicb Izabella, Nyírő Éva, Palócz Endréné, Planeter Jolán, Proff Kocsárdné br.-né, Belkovich Neda, Bokon­stein Margit, Schuster Ilona, Siegesen Józsefné, Sarlós Gizella, Sánta Irén, Simonyi Margit, Szántóné Krammer Mária, Szabados Sándorné, Szász Géza, Sziklás Adolfné, Szőllösi Arnold, Tabódy Erzsébet, Tamáskovich Elekné, Tóth Matild, Ullerich Margit, dr. Vende Margit, Veigels­berg Emma, Vörös Bezsőné, Wajdits Viktória, Wippler Irma, dr. Waldmann Fülöp. 14. VII. ker. községi polgári leányiskola. (VH, Peterdy-u. 17—19. Igazgató : Szemző Lajos. Tanárok: dr. Andreánszky Jenő, Petikné Berkes Mária, Biró Árminné, hegyeshalmi Fischer Frida,Halácsi Sarolta, Süss Henrikné, Holló Ágostonné. dr. Juvanz Iréneuszné, özv. Kozma Samuné, Kubesch Mária, Patterson Orsolya, Belkovics Davorka, Belkovics Demetria, Stróbl Irén, Szavkay Francziska, Táborszky Andrea, Volarich Ida, I Zádor Jenő, Zadubánszky Irén, Bérczy Emőnó, Fischer Irma, Gárdos Valéria, Babics Stefánia, Erendits Mária, Faltysz Hugóné, Zukmann Lanra, Literáty Judit. 15. VII- ker. községi polg. leányiskola. (VH, Egressy-út 71. Tel. 151—34.) Igazgató: Zigány Zoltán. Tanárok: Biró Józsefné, Csongor Aranka, Ellmann Anna, Friedlieber Ignácz dr., Göndör Ilona, Hidassi Mária, Kecskemétby Anna, Kemény Lajos, Keresztesi Samu, Loschdorfer jánosné, Bosin János, Pünkösti Mária, Szilárd Ferenczné, Takács Arnold, Tétényi Józsa. Tobisch Mária, Vadász Aladár dr., Weichhait Gabriella, dr. Zigány Zoltánné. 16. VII. ker. Szent Szív-zárda r. k. polg. leányi skol (VH, István-út 75.) Igazgatónő: Antal Mária. Hittanár: dr. Jehlicska Ferencz. 17. Vili. ker. községi polgári leányiskola. (VIH, práter-utcza 15.) Igazgató : dr. Lengyel Alajos. Tanár: dr. Maszák Elemér. Tanitónők: Horváthné B. Mária, Beitter Ferenczné, Csermelyi Aladárné, özv. Marschovszky Endréné, Mol­nár Etel, Láberné W. Mária. Bárdossy Irén, Knesch Gi­zella, Daniel Jenőné, Miklósi Antalné, dr. Moór Mi­hályné, Breuer Éva, Gerely Józsa, Gyurkovich Irma, Ipolyi Valéria, Barkóczy Klopscli Béláné, Keleti Dolly, Lieb Marianna, Mészáros Dóra, Paul Mária, Schlauf Ká­rolyné, br. Splényi Berta, Takács Vajay Károlyné, Vágó Mária, Varga Béláné, Belgrader Margit, Wilhelm Fran­cziska, Ernyei Ella, Szalai Oszkárné, Székely Eugennia,. Kasselik Gizella, Lindenmayer Antónia, Kardos Margit» Szende Ilona. Flore Anna.

Next

/
Oldalképek
Tartalom