Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

1. rész - C) Ház- és telekjegyzék - VIII. Kerület

Józsefváros. Ház­és telekjegyzék. 207 VIII. Kerület. Józsefváros. 23 Wintersgerst Lajos és b. társa 5688 24 Zwillinger Bernátné 5716 25 Udvardy Lajos és neje 5687 26 Ormai Mór és neje 6109 27 Bérkocsis-u. 16. 28 Rákóczi-tér 14. 29 Bérkocsis-u. 19. 31 Steiner Jakab és neje 6111 32 Művezetők orsz. szö­vetsége 6103 33 Rákóczi-tér 6. • 6149 34 Farkas Anasztázia 6102 35 Szabó Jenő és neje 6150 36 Dr. Király Kálmán 6101 37 Schmalhofer Anna és Hermann Lászlóné 6151 38 K. Faragó Ida 6100 39 Dreber Antal serfőzdéi részv. társaság 6152 40 Fürth Albert 6099 41, 43 Dr. Dáni Mihályné 6153, 6154 42 Mészáros Tibor és Lóránt dr. 6098 44 Budapest szék. főv. 6097 45 Polgár Károly és Kiss Ferencz 6155,6156 46, 48 József-u. 63. 47 József-u. 35, 37. 49, 51 Rigó-u. 6, 8. 50, 52 Mária Terézia-tér 20. 53 Rigó-u. 10. 55 Rigó-u. 12. 57—59, Elek Pál 6194-6195/6, 6196/6 61 Baross-u. 66, 68. Népszinház-utca 1,3 Kaszelik Jenő és Eu­génia 5635 2 Eákóczi-út 37. 4, 6, 8, 10 József-körút 6. 5 Röck Szilárd-u. 2. 7, 9 József-körút 8, 10. 11 Bachruch Kár. és neje 5702 12, 14 Rauchbauer Kár. 5766 13 Böschatt Antal és b. társai 5703—04—05 15 Malosili Ferenc és neje 5726 16 Ramaszeder István és társai 5765 17 Kollárjózsef ésb. társai 5725 18 Róna Ármin 5764 19 Harsányi Adolf és neje és b. társai 5767 20 Özv. Butz Ferenczné és b. társai 5763 21 Dr.Glosz Fer. és b. tsai5785 22 Kőbányai polg.serfőzde r.-t. 5762 23 Grünfeld, sz. Weisz­haus Mária 5786 24 Windisch József 5808 25 Dr. Havassi Gyula és Yágó László 5787la 26 Sauerteig Jónás és neje 5807 27 Dr. Grauer Vilmos és neje 5797 28 Dr. Bersuder Lajos Li­pót lovag 5805 29 Kohn Lajos 5803 30 Dirnfeld Ad. és Lipót 5897// 31 Stern Károly és Révész Sámuel 5804 32 Bauer Emil és neje és b. társai 5897/2 33 Sombory Lajosné 5904/a 34 Bernstein József és neje 589715 35 Buchbinder Márk ós neje 5903 36 Dr. Todoreszcu Gyula 5898/a 37 Goldberger Armin 5902 38 Dr. Todoresku Gyula 5898/c 39 Özv. Schleisz Józsefné és birtoktársa 5901 40 Dr. Szalay Imre 5888 41 Knechtl Ferenc és neje 5900 42 , 44 Bien Samu és neje 5886/6 43 Bien Samu és neje 5899 45 Petheő László 5915 46 Dr. Vándor Jakab 5885 47 Messinger Zsigmond és Hugó 5918 49 Nadler György 5919/a 51 Grauer Márkus Hersch­nó és b. társa 5922 53 Goldwurm Miksa 5923, 5924,5925 55 Engel Adolf 5926 57 Blau Ign. és Sarolta 5927 59 Erdélyi-u. 16. Orczy-tér. (L. X. kerület is.) 2 Ifj. Schmidt József és Richárd 7271 3 Krausz Fer. és neje 7272 4 Hűvös Marcell 7273 5 Szeszgyár-u. 4. 6 Baross-u. 135. Orczy-út. (L. X. kerületet is.) 2 ÜHői út 80. 4, 6 Mária Dorottya-egye­sület 7202///2/6 8 Kertész Gábor és neje 720215 10/a Gyulai Gaál testvérek 7202/6,7/4 10/6 Obendorfer József és neje 7202/6,7/5 12 Kühlberger Ferenczné 7203// 14/a Wimi Györgyné 7203/6 14/6 Kozálik Nándorné 7203/5 16 Zaitschek Alajos 7204 18 Sugár Vilmos 7206 20 Sugár Vilmos 7207 22 Klenovits Antal és neje 7209/6 24 Grünfei dJakab és neje 7210/a Sárkány-u. 16. Zuckermann Ede és neje 7227 30 Knechtl Mátyás és b. társai 7228 32 Magyar asphalt r.-t. 7231 34 Magyar asphalt r.-t. 7232 36 Kőris-u. 39. 38 Kőris-u. 32. 40 Biehn János és b. tár­sai 7251///, 7251//2 42 Biehn János és b. tár­sai 7251/27, 7251/23 Óriás-utcza. Ma Baross-u. 79. 1/6 Jerga Istv. és neje 6686/6 2la Baross-u. 81. 2/6 Özv. Klenovits Ma­nóné és tsai 6685/a 3 Özv.HermannKajetán­né és b. társai 6692 4 Riedl Ferencz. 6670 5 Schäffer János és neje 6693 6, 8, 10 Missura Mihály 6665, 6666 7 Özv. Lacza Andrásné 6694 9 Mitskó Lászlóné ós b. társa 6727 11 Bpest szfőv. közöns. 6728 12 Bpest szfőv. közöns. 6664 13 Hartmann Ján. és neje 6729 14 Bernhardt Károly és neje 6663 15la Dedics Ferencz és neje és b. társa 6730 15/6 Dedics Ferencz ós neje és b. társa 6721 16 Hartmann János és neje 6662 17 Özv. Breitner Józsefné és b. társai 6732 18 Eri Károly és neje 6659 19 Bakos Jánosné, szül. Kommer Janka és Koni­mer József 6996/6 20/a Müllner Emilia 6658/c 20/6 Práter-u. 44/a. 21 StégerJános ésVenczel 6995 22 Práter-u. 45. 6697 23 Friesz András és neje 6991 24 Özv. Szőllősy Istvánné és b. társai 6998 25 Özv. Elszont Adolfné 6990 26 Koch Leó 6999 27 Manger István és neje 6987 28 Gyurinovits János és neje 7004 29 Lorencz József és neje 6986 30 Glasel Józsefné 1005 31 Visegrádi Béla 6984 32 Tóth Mária ésAlad.dr. 7006 33 Schmalbach Henrik 6983 34 Özv. Echeiring Fer.-né b. társai 7010 35 Gera Lalos és b. társai 6982 36 Krammer Ágostonné és és b. társa 7011 37 Krisztinkovich Béla 6972 38 Leipnicker Mór és neje 7012 39 Kántor Tamás és neje 6971 40 Özv. Marjay Károlyné 7019 41 Tömő-u. 10. 42 Balogh László és neje 7020 43 Clayton & Shuttleworth Limited 6969 44 Halász Imre és neje 7021 45 Üllői út 66, c. 46 Arnd Eezső és b. tsai 7028 48 Unger Béla 7029 50 Dr. Farkas Geyza 7033 52 Üllői út 68. Ör-utcza. 1 József-u. 51. 2 József-u. 53. 3 Patak János és neje 6224 4 Kisk. Késmárky Zoltán és Irén 6233 5 Dr. Eábl Antal 6228 6 Bozzay Kálmánné szül. Liptay Julia 6232 7 Takács Lajos és neje 6227 8 Fehér József és neje 6230, 6231 9 Eadich Gyula 6226 10 Halbarth Károly 6229 12 Róth Kálmán és b. társai ÖrömTÖlgy-utca. 1 Dr. Jordán Ferenczné 6533/c 2, 4, 6 Budapest székes főv. közönsége 7252—53 3 Kauser Gyula 6534 5 Fürst Lajos és neje 6535 7 Nagy Albert 6536 8 megyeri dr. Krausz Izidor 7251// 9la Appelt, sz. Bustyán Zsuzsanna 6537la 9/6 Hercz Hugóné és b. társai 6537/6 10/a Dr. Frieder Márk 7239/6 10/6 Dr. Frieder Márk ós neje 7239/a 11 Kőris-u. 15. 12 Róth Kálmán és b. tár­sai 7238 13 Schmidt Gyula és b. társai 7183 14 Magvar temetkezési vállalat r.-t. 7237 15 Goldmann József 7184 16 Fischl Mór és neje 7236 17/a Dugonics-u. 27. 17/6 Özv. Riesmayer Ja­kabné és társai 7185/6 18 Hoffmann Mórné, szül. Grünfeld Fáni 7235 19 Üüői út 80. 20 Puder Ármin 7234 22 Eosner Zsigmond és neje 7233 24 Katona István 7230 26 Gyarmathy Vincze ós neje 7229 28 Hajek Józset s neje 7219 30 Zeisler József és neje 7218 32 Sárkány-u. 1. 34 Ozv. Koffler Györgyné és b. társai 7216 36/a Klenovits Antal 7209/a/2 36/6 Klenovits Antal 7209/a// 38, 40 Dr. Kéler Zoltán 7205, 7208 42 Orczy-u. 16. 44/a Dr. Altmann Lőrincz ésb. társa 7203/4 44/6 Kriegl Ágoston 7203/3 46 Obendorfer József és neje 7203/2 48 Budapest szék. főv. 7202/6,7// 50 Budapest szék. főv. 7202/4 52, 54 Orczy-út 4, 6. Pál-utcza. 1 M. kir. államkincstár 5510-12, 55 26-27 / 2 Rabolt Lajos 5510-5512, 55 26-5527 /4

Next

/
Oldalképek
Tartalom