Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

Keleti. Lakás-j egyzék. 1632 Lakás-j egyzék. K el le r. Kiss, (Kis, Kyss). I Albert, pénzbeszedő, VHI, nap-u. 9. — Albert, szabó m., IX, Mátyás-u. 13. Albert, üzletvez., YH, dohány-u. 96. — Alfréd, (Kis), ügynök, Vű, nefelejts-u. 13. — Amália, magánzó, IX, Ferencz-körút 24. — Andor, (Kis), magántisztv., YI, Andrássy-út 88. — Andor, magánhiv. II, bimbó-u. 15. — András, czipész m., IX, soroksári út 93. — András, p. ü. szemlész, Vili. köztemető-út 6. — András, szabó m., YI, szent László-u. 54. — Andrásné, özv., bérkocsi ip.,VHI, Magdolna-u. 30. Andrásné, varrónő, I, Attila-u. 7. — Anna, szfőv. tanitónő n, fhg Albrecht-út 4. — Antal, betoncsőfaragó,VHI, kisfuvaros-u. 11. — Antal, czipész, YH, Thököly-út 36. — Antal, főv. tanitó, I, fehérvári út 34—36. Antal, hivatalnok,YI, lovag-u. 18. — Antal, hivatalnok, YII, Kottenbiller-u. 28. Antal, magánhiv., IX, üllői út 41. — Antal, máv. tisztv., X, Endre-u. 6/a. — Antal, postaaltiszt, YI, felső erdősor 56. -— Antal, szövetkezeti ellenőr, IX, Bakáts-u. 3. — Antal, üzletvezető, IX, soroksári út 70. Antal, vendéglős, I, Bercsényi-u. 6. — Antal Ferencz, gyári kapus, YB, nagydiófa-u. 14. — Aranka, tanitónő, VIB, Mária-u. 56. — Ármin, hivatalnok, YI, Szondy-u. 86. — Ármin, kovács m., YI, Szabolcs-u. 1 lb. — Ármin, nyomdatulajdonos, V LH, Csepreghy-u. 2. — Arnold, dr., budai főrabbi, H, fő-u. 12. — Áronné, özv., magánzó, I, böszörményi út 33. Árpád, honvédszázados, IX, tüzoltó-u. 19. Árpád, kárpitos m., YI, szerecsen-u. 50. — Á rpád, magánzó, B. Zsigmond-u. 24. — Árpád, műszerész, Yl, Hunyadi-tér 12. — Árpád, rajzoló, YI, gömb-u. 6. Árpád Sándor, ügyvédjelölt, YIH, Baross-u. 20. — Árpádné, özv., magánzó,YIH, népszinház-u. 25. — Arthur, dr., máv. fogaim., YI, Dávid-u. 7. — Arthur, (Kis), ügynök, Y, Lipót-krt 10. — Balázs, vegyeskeresk., YIH, práter-u. 56. -— Bálint, fehérneműtisztitó, VTH, Baross-u 83. — Bálint, gépész, VI, Bulyovszky-u. 40. — Bálint, p. és táv. s.-ellenőr, HL kenyeres-u. 34. — Bálint, dr., ügyvédjel., VI, Dávid-u. 6. — Béla, czipész m., IX, bokréta-u. 15. Béla, építőmester, V, Falk Miksa-u. 15. — Béla, főgimn. tanár, X, Szabóky-u. 61. — Béla, főhadnagy, VHI, bérkocsis-u. 31. — Béla, főv. isk. igazg. tanitó, YH, dohány-u. 65. Béla, gabonakeresk., V. Falk Miksa-u. 1. — Béla, (Kis), gyógyszertártulajd. YI, Szondy-u. 23. Béla, kataszt. tisztv., H, fhg Albrecht-út 8. — Béla, dr., kereskedő, V, Szalay-u. 2. — Béla, (Kis), magánhiv., IX, Kinizsy-u. 9. Béla, (Kis), magánzó, VI, nagy János-u. 29. Béla m. kir. honvédszázados,YIH, Baross-u. 103. — Béla, máv. altiszt, VHI, kerepesi út 1. Béla, mérnök, VHI, József-körút 14. — Béla, min. számellenőr. YI, Izabella-u. 75. Béla, (Kis), napidíjas, H, eröd-u. 2. — Béla, postatiszt, VHI, Csokonai-u. 10. — Béla, postatiszt, YH, Thököly-út 20. — Béla, (Kis), postatkp. számvizsg.,VH, István-út 19. — Béla, r.-t. tisztv., VE, kertész-u. 43. — Béla, dr., ügyvédj.. VEI, József-körút 25. Béla, üzletes, IX, Lónyay-u. 26. — Béla József, postatiszt,YE, Damjanich-u. 32. — Benő, belügym. hiv., E, fő-u. 44. — Benő, majoros, I, br. Eötvös-út 16. — Benőné, özv., gondnoknő, IV, Veres Pálné-u. 36. — Bernát, (Kis), czipész m.,VI, váczi krt 55. — Bernát, keresk., VI, Izabella-u. 83. — Bernát Béla, dr., magánhiv., V, sólyom-u. 18. — Bertalan, postafőtiszt, VE, Alpár-u. 8. — Czeczilia, magánzó, YE, Baross-tér 12. Kiss, (Kis, Kyss). — Dánielné, özv., magánzó, YH, Erzsébet királyné útja 89. — Dávid, lapszerkesztő, YH, akáczfa-u. 27. — Dávid, (Kis), magánhiv., VI, Szabolcs-u. 5. — Dávid, (Kis), magánzó, IH, Zsigmond-u. 64—66. — Dávid, vendéglős. VI, Vörösmarty-u.'52. — Dávidné, magánzó, VI, Vörösmarty-u. 69—71. — Dénes, dr., ügyvéd, VIE, Csepreghy-u. 2. — Dezső, gyárvezető, V, váczi út 108. — Dezső, hirlapiró,VIE, fhg Sándor-u. 30lb. — Dezső, (Kis), keresk., VIE, Baross-u. 126. — Dezső, magánhiv., YE, mexikói út 7. — Dezső, dr., min. s. titkár, IX, csarnok-tér 3—4. — Dezső, operaházi rendező, VI, kis János-u. 6. — Dezső, pónzbeszedő, VI, Deák Ferencz-tér 6. (Anker-köz 4.) — Dezső, szinész, VE, hársfa-u. 59/6. — Dezső, szobafestő, VTH, kender-u. 5. - Dezső, tisztv., IY. Veres Pálné-u. 5. — Dezső, ügynök, YI, Szondy-u. 38. — Dezső, dr., ügyvédjelölt, VIE, Pál-u. 6 8. — Dezső Sándor, vas. ellenőr, VE, aréna-út 64. — Dezsőné, nyugdijas, IV, molnár-u. 12. — E. János, főreáliskolai tanár, IX, Erkel-u. 9. — Ede, betűszedő, VH, gyarmat-u. 6. — Ede, (Kis), ptkpt. tisztv., VI, Csengery-u. 57. — Elek, dijnok, VEI, gólya-u. 37. — Elek, (Kis), hivatalnok, V, Lipót-körút 25. — Elek, légszeszgyári hiv.,YHI, köztemető-út 21723. — Elemér, máv. mérnök, YH, Thököly-út 13. — Emil, kávémérő, VIE, Magdolna-u. 43. — Endre, hirlapiró. VIH. kőfaragó-u. 10. — Endre, keresk.. YI, Teréz-krt 25. — Endre, postatiszt, VH, Thököly-út 13. — Ernő, földbirtokos, VEI, Mikszáth Kálmántér 1. Ernő, főgymn. tanár, I, Krisztina-krt 30. Ernő, magánzó, E, lövőház-u. 22. Ernő, dr., máv. fogaim ,Y1H, Tisza Kálmán-tér28. — Ernő, dr., nagykeresk., VEI, vas-u. 6. — Ernő, nyomdász s., II, Donáti-u. 9. — Ernő, országgy. képv., I, Orlay-u. 2. — Ernő, tanitó, VHI, nagyfuvaros-u. 18. — Ernő, dr., ügyvédjel.,YIH,Bökk Szilárd-u. 29. — Ernő, vaskereskedő, YHI, József-u. 16—18. — Ernőné, háztulajd., YHI, üllői út 2. —- Erzsébet, tanitónő, H, Diósárok 9790. -— Eszter, varrónő, IX, gát-u. 1. — Ferencz, asztalos m., VEI, német-u. 23. — Ferencz, betűszedő, VE, aréna-út 72. — Ferencz, betűszedő, YI, Csengery-u. 72. Ferencz, bizt. hiv., IE, Zsigmond-u. 64. — Ferencz, bőrkeresk., IV, magyar-u. 5. — Ferencz, épitész, V, ügynök-u. 18. Ferencz, festő és fényképész, YE, Bethlen-u. 3. Ferencz, fodrász, VI, ó-u. 12. Ferencz, gépgyári tisztv., YI, Lehel-u. 28. — Ferencz, gyógyszerész, VEI, alföldi u. 3/a. — Ferencz, iKis), gyógyszerész, I, tultos-u. 8. — Ferencz, irodafőnök, I, Karátsonyi-u. 54. Ferencz, kárpitos m., VIH, üllői út 54. — Ferencz, (Kis), kőnyomdász, I, országház-u. 11. — Ferencz, ifj,., magántisztv., VI, váczi út 109. — Ferencz, dr., orvos, IX, üllő út 190/6. — Ferencz, postatiszt, YE, Gizella-út 47. — Ferencz, posta ós táv. s. tiszt,VIE, Festetics-u. 4. — Ferencz, raktárnok, VI. Csengery-u. 51. — Ferencz, szijgyártó, VEI, Tisza Kálmán-tér 22. — Ferencz, dr., tanácsjegyző, YE, Elemér-u. 37. — Ferencz, kisbaári, ügyvéd, IV, Szervita-tér 10. — Ferencz, dr., ügyvéd, V, nádor-u. 32. — Ferenczné, özv., magánzó, IX, Lónyay-u. 42/6. I — Ferenczné, özv.. magánzó, E, fhg Albrecht-út 4. [ — Ferenczné, szatócs, VI, Csengery u. 72. — Flórián Gyula, ügynök, El, pacsirtamező-u. 29. | — Friderika, gyermekkertésznö, VII, király-u. 99. — Gábor, fa- és szén árus, I, Bercsényi-u. 9.

Next

/
Oldalképek
Tartalom