Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - H

Har tstein. Lakás-jegyzék. 1534 Lakás-jegyzék. H at olovi cs. Himmelfarb Izrael, mázoló m., VHI, Lujza-u 26. Himmer Mátyás, fuvaros, IX, vágóhid-u. 14. — Bóza, magánzó, IX. páva-u. 29. Himmler, (Himler). — Arturné, (Hi mler); özv., keresklX, Bakáts-tér 2. Tel. 132 85­Dezső, (Himler), épitő in., IX, Bakáts-tér 2. — Ede, sajtkereskedő. VI, Andrássy-út 2. — Géza, hivatalnok, VI, Vörösmarty-u. 58. — Gyula, bizt. fő tisztv., VI, Teréz-körút 30. — Ignácz, magánhivatalnok, VH, Erzsébet-körút 23. — Izsó, dr., orvos,VH, Klauzál-tér 9. Tel. 104—78. — Jenő, hivatalnok, VI, gyár-u. 14. —- József, (Himler), mészáros in., IX, Báday-u. 49. — Miksa, (Himler),-magánzó, VI, király-u. 12. — Miksa, műépítész, VII, Damjanich-u. 19. — Mór, gépészmérnök, IX, Ráday-u. 49. — Mór, (Himler), könyvvezető, IV, Szervita-tér 8. — Mór, (Himler), ügynök, VH, király u. 25. — Tibor, dr., ügyvédjel., VI, rózsa-n. 59. Himnet Ferencz, kőműves in., I, Maros-u. 11. Himpelmann Jánosné, özv., varrónő, VH, Almássy­utcza 4. Himpfner Béla, főgimn. igazg., I. Attila-u. 1—3. Hincker Adolfné, özv.,magánzó,VI,Hegedűs Sándor­utcza 17. Hincs Gábor, tkptári hivat., háztulajd., X, család-u.54. Hincz, 1. Hintz. Hinczem Emil, postatiszt, VH, Szugló-u. 1. Hinderhoffer Jakab, fuvaros, IH, vörösvári u. 113. Hindernisz Magdolna, bázt.,H, Törökvész dűlő 6770. Hindler Kálmán, utazó, VH, aréna-út 11/«. Hindy Adámné, dohánytőzsdés, VH, óvoda-u. 28. — Árpádné, özv., nyugdijas, IX, remete-u. 36. — Attila, dr., ügyvéd, IX, Ráday-u. 54. — Béla, kataszt. hiv., IX, remete-u. 36. — Gézáné,özv. máv.irógépkez.,VH,Damjanicli-u.28/ft István, p. t. igazg., főtan., X, delej u. 5. — Kálmán, megyei árvasz. hely. elnök, X, delej-u. 5. — Zoltán, dr., kir. műsz. tan,, X, delej-u. 5. Hinek Miksa, cs. és kir. őrnagy, B, erőd-u. 12. Hinfner Ferencz, műlakatos, VEI, szigony-u. 12. — György, főerdőmérnök, IX, Lónyay-u. 58. — Jenő, (Hinffner), gyógyszerész, ÜT, király-u.12. Hingelmann Sándor, mozdonyvez.,ATI,kerepesi út 5. Hinger Gábor, kőműves, AH, Szabolcs-u. 1/6. Istvánné, özv.,gyümölcskeresk., IX, liliom-u. 52. Hingi Kálmán, szabó, V, Garam-u. 28. Hingli Mátyás, vendéglős, VH, Garay-tér 12. Hingott Henrik, magánzó, IH, kisczelli u. 74. Hinka András, czipész m., IH, vörösvári u. 77. —•. Pál czipész m.,HI, szél-u. 12. — Zsigmond, magánzó, VI, ó-u. 8. Hüikelmaun, (Hinkelmanj. — Cornél, (Hinkelman), trvsz. irodatiszt,VI,Szondy­utcza 37la. — Jánosné, özv., magánzó, V, Csáky-u. 7. — Sándor, mozdony vez., VH, aréna-út 44. Hinknikl János, ügynök, IV, molnár-u. 13. — József, üzletvezető, ATH, vas-u. 15Ib. Hinkó József, törv. jegyző, VI, Szondy-u. 92. Kálmán, kőműves pallér, VH, Hungária-krt 155. Hinléder Emüné, özv., nyugd.,ATI, Damjanich-u. 41. Hinner János, czipész in., VH, Bem-u. 12. Mór, honv. százados, IX, Mihálkovics-u. 16. Hinora Ferencz, bérkocsis, IX, remete-u. 30. — János, fuvaros, IX, Banolder-u. 28Ib. Hinsenkamp Adolfné, özv., magánzó, I, táltos-u. 3. — László, gépgyári képv., V, sziget-u. 4—6. — Ottó, vegyészmérnök, H, lövőház-u. 16. Hintenvics Alojzia, magánzó, I, úri u. 29. Hinterhofer Jakab, fuvaros, IB, szentendrei út 23. Hinterliütner Jánosné, özv., mag., VH, dohány-u. 1. Hinterleitner Frigyes, magánhiv., VI, Izabeila-u. 47. — Frigyes József, droguista,VH, óvoda-u. 24. — Károly, hadnagy, VIH, József-krt 64. Hinternisz István, ker. gyakorn..H, tégla-u. 12. Hinterrecker Lipótné, magánzó, I, Városmajor­utcza 35. Hinterreiter István, vállalkozó, AT, dalnok-u. 24. Hinterschek Ján., asztalos, m., VH, Komócsy-u. 20. Hinterseer Rezső, dr., ügyvédjel., VI, váczi út 165. Hinterstein Károly, festő, H, Toldy Ferencz-u. 72. Hinterwies Károly, mázoló, I, csipke-u. 13. Hintey Ernő, magánbiv., VIH, práter-u. 4. Hinti Józsefné, özv., szabó, ATH, Rákóczi-út 7i. Hints, 1. Hincs. Hintz, (Hincz, Hinz). — Alma, (Hincz), tanitónő, VT, Liszt Ferencz-tér 9. — Henrikné, özv , magánzó, I, úri u. 10. — Károly, (Hinz), bábszínház tulajd., VI, Városliget. Károlyné, (Hincz), özv., nyugd., I, márvány-u. i25. — LajosEmil,(Hincz), ifj., festő m.,IX,üllői út 109/Ö. — Sándorné, özv., hivatalnok, ATI, GizeJla-út 57. — Viktor, (Hincz), főv. tisztv., I, Lógody-u. 104. HintzenÁrpádné, özv,magánzó,IV,koronaherczeg-u.6 Hintzinger Gyuláné, özv., mag.,VIH, Hunyadi-u. 16. —Katalin, hivatalnok, ATI, verseny-u. 4. Hipp Alice, tanítónő, I, Gellért-rakpart 1. — Ignáczné, özv., varrónő, VIH, kőfaragó-u. 12. — Józsefné, posta kezelő, ATI, Rottenbiller-u. 19. — Károly, szabász, V, sziget-u. 15/a. Hippenmayer Lajosné, háztul., I, villányi út 10 Hipper Jakabné, özv., házfelügv., ATI, akáczfa-u. 41. — Sándor, magántisztv.,IX, páva-u. 37. — Sándorné, kávémérő, IX, liliom-u. 35. Hippich János, szabó, VH, óvoda-u. 42. Hips, 1. Hübsch alatt is. Hips Józsefné, özv., magánzó, IX, A raskapu-u. 47. Hipszky István, kann., Hl, Lajos-u. 114. Hír Károlyné, özv., magánzó,ATH, fhg Sándor-u. 30. — Rozália, hivataln., IX, Telepy-u. 24. Hirány Mária, hivatalnok, IX, Rákos-u. 2. Hirbik István, fuvaros, ATH, Magdolna-u. 30. Hircsik Ferencz, fuvaros. X, cserkesz-u. 79. Hircz Jakab, hitoktató, VT, dalnok-u. 21. — Józsefné, özv., nyug., IA 7, Ferencz József-rkpt 19. —- Izsák, hitoktató, VI, gr. Zichy Jenő-u. 42. Hircza Mária, varrónő, VT, gömb u. 43. Hirgel Sándor, detektív, VI, szt László-u. 124. Hirhoffer Károlyné, özv., magánzó, VI. váczi krt 31. Hirka Antal, dr., felső leányiskolái tanár, I, Kruspér­utcza 6/8. Béla, postatiszt, I, Kruspér-u. 6/8. — Károly, keresk., VH, gyarmat-u. 105. Hirkó Béla, árvaszéki ülnök, IV, Petőfi-tér 3. — István, postatiszt, VH, dob-u. 87. — László, dr., orvos, IV, Petőfi-tér 3. Hirling Mátyás, művezető, VH, Peterdy-u. 3. Hirmann Antal, szabó m., VH, sip-u. 13. — Ferencz, rézöntő m., VH, Csányi-u. 7. — György János, kertész, IX, gr. Haller-u. 3. Hím Anna, szatócs.VHI, Baross-u. 6. — Ferencz, magánzó, VH, sip-u. 11. -— József, kávés, vHJ, Bezerédi-u 6. — József, műszaki hiv., VH, sip-u. 21. — Józsefné, magánzó, VI, Eötvös-u. 30. — Manó, Gábor, gyáros, ATH, nagyfuvaros-u. 18. — Miksa, magánhiv., VI, Teréz-körút 8. — Mór, máv. ellenőr, VI, Eötvös-u. 30. — Nátháuné, özv., magánzó,VIH, Tisza Kálm.-tér 6. — Regina, kávé- éstejcsarnoktul.,VH, Kazinczy-u. 45. — Salamon Ármin, utazó. VH, sip-u. 11. — Sámuel, kávéháziul., VIH, népszinház-u. 17. — Simon, kávés, VH. Baross-tér 9. — Simon, magánzó, V1L, Rottenbiller-u. 5la. Hirnáth Károly, magánhiv., AH, Elemér-u. 17. Hirosch, (Hiros, Hiross). — Györgyné, (Hiross), szülésznő, IH, bécsi út 51. — János, (Hiros), czipész m., IX, Márton-u. 18. — Mihályné, özv., magánzó, VEI, Baross-u. 126. — Zsigmondné, özv., magánzó, I, csap-u. 4. Hirosek Ferencz, fuvaros, X, Szlávy-u. 47. — Józsefné, 'Hirossek), özv., mag.. ATH, szigetvári u.l.

Next

/
Oldalképek
Tartalom