Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1911 (23. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

Kirchn er. Lakás-jegyzék. 1530 Lakás-jegyzék. KiBfaludi-Lip thay. Kerekes Arthur, máv. mérnök, Vin, práter-u. 9. — Bálint, ifj., főv. tanitó IX, Rákos-u. 11. — Bálint, id., nyomdai alkalm., IX, Rákos-u. 11. — Barnabás, nyugdijas, VH, Dembinski-u. 52. — Béla, hitoktató, X, család-u. 26. — Bertalan, keresk., IX, Ferencz-körút 8. — Bertalan, számellenőr, I, országház-u. 8. — Dezső, magánhiv., VI, Király-u. 88. — Elemér, főv. tanitó, I, Enyedi-u. 14. — Erzsébet, magánzó, VI, rózsa-u. 57. — Frigyes, ékszerész, VH, király-u. 43—45. — Fülöp, kereskedő. VI, Hungária-krt 73. — Fülöp, szabó m., VH, akáczfa-u. 65. — Gábor, vili. alk., Hl, Miklós-u. 24. — Géza, magánzó, IV, Károly-körút 16. — Géza, dr., rendőrsegédfogaim., IX, Bákos-u. 11. — Gézáné, özv., nyugdijas, VH, hajtsár-út 24. — Ignácz, magántanító, VH, Almássy-tér 16. — István, földh. int. tisztv., V, Lipót-körút 26. — István, máv. ellenőr, VIH, népszinház-u. 59. — Istvánné, özv., magánzó, VH, király-u. 49. — Izsó, r.-t. aligazgató,VI, Bulyovszky-u. 25. — János, lakatos, VH, murányi-u. 57. — János, mechnikus, I. márvány-u. 29. — János, szűcs iparos, IX, Báday-u. 61. — Jánosné, özv., magánzó, VH, dohány-u. 82. — Jánosné, özv., magánzó, X, jászberényi út 9. — József, magánhiv., VIH, Déry-u. 5. — József, masseur, VI, felső erdősor 40. — József, nyomdai gépmester, VH, dob-u. 106. • — József, nyugdijas, VIH, fhg Sándor-u. 30la. — József, p. és táv. ellenőr, I, lovas-út 7. — József, tejkeresk. VH, Dembinski-u. 39. — József, vezérkari százados, VILI, vig-u. 6—8. — Józsefné, m. kir. postám., H, Krisztina-körút 17. — Juha, hivatalnok, VH, Almássy-tér 17. — Lajos, betűszedő, VHI, alföldi u. 18. — Lajos, üzlettulajd., I, budafoki út 24. — Lajosné, nyugdijas, I, uri u. 72. — László, dr., orvos, I, győri út 17. — László, posta és táv. altiszt, H, medve-u. 13. — Lipót, rövidáruügynök, Vn, Erzsébet-körút 22. — Mátyás, vegyeskeresk., X, bolgár-u. 14. — Mihály, czipész m., VIH, Bezerédi-u. 19. — Mihály, máv. kalauz, VIH, Festetics-u. 4. — Mihályné, özv., magánzó, VHI, népszinház-u. 59. — Miksa, betűszedő,VIH, József-körút 62. — Miksa, kártyaügynök. VH, Bottenbiller-u. 34. — Miksa, magánhiv., VI, Hunyadi-tér 9. — Ödön, dr., orvos, VH, Thököly-út 87. Tel. 59—43. — Ödön, dr., ügyvédjel. VH, Klauzál-tér 8. — Pál, áll. hivatalnok, VI, Hunyadi-tér 1. — Pál, korcsmáros, IX, mester-u. 61. — Pál, laborans,Vni, kőfaragó-u. 5. — Pál,dr.,kir.egészségügyi felügy.,I, Virányos 8785/5. — Pál, dr., ügyvédjel., VHI, rigó-u. 6 — 8. — Bezső, keresk., VH, Elemér-u. 29. — Bóza, szatócs, VH, Dembinski-u. 31. — Samu, borbizományos, VIH, Bökk Szilárd-u. 27. — Sándor, földbirtokos, IX, üllői út 7. — Sándor, kereskedő, VH, István-út 26. Kerókfy Ferencz, ny. százados, I, bécsi kapu-tér 8. — Gábor, (Kerékffy), p. ü. szemlész, X, bánya-u. 1. Kerékgyártó Árpád, p.ü. számtan., I, Lógody-u. 55. — Béla, dr., képezd, tanár, I, városmajor-u. 52. — Béniné, özv., magánzó, IX, liliom-u. 4. — Elek, dr., polg. isk. igazg., VI, üteg-u. 13—15. — Gyula, mérnök, I, mozdony-u. 19. — István, bankhiv., IH, Zsigmond-u. 64- 66. — István, min. tanácsos, H, Krisztina-krt 79. — József, ács m., X, Alkér-u. 19. — József, m. kir. főerdőőr, I, mozdony-u. 42. — Lóránt, p. ü. gyakornok, I, Fortuna-u. 7. — Lorántné, dr., mag. tanárnő,VH, Dembinski-u. 23. — Tibor, főv. hitoktató, H, oszlop-u. 35. Kereki Jánosné, özv., magánzó,VHI, koszoru-u. 29. — Bafael, (Kereky), kárpitos, V, visegrádi u. 18/6. Kerény Adolf, főkönyvelő, V, visegrádi u. 14. — Adolf, magánhiv.,VIH, népszinház-u. 22. — Arnold, szállitó. VIH, népszinház-u. 22. — Dávid, betűszedő, IH, pacsirtmező-u. 24 —26. — Ignáczné, özv., magánzó, V, Lipót-körút 5. — Mór Emil, igazgató, V, Lipót-körút 21. Kerényi Béla, főv. kezelőtiszt,II,rókushegyi lépcső 10. — Dezsőné, özv., magánzó, VH, akáczfa-u. 56. — Ede, magánhiv., VIH, József-u. 56. — Gyula, máv. főtisztviselő, IX, Boráros-tér 2. — Hugó, tanár, VH, Almássy-tér 11. Ignáczné, színésznő, VT, Hermina-út 43. — János, dohánygy. oszt. vezető,VIH, Csokonai-u. 10. — József, máv. hiv., I, Krisztina-körút 34. — Lajos, magánhiv., IX, Ferencz-körút 2—4. — Ottó, közvágóhidi gyak., IX, Lónyay-u. 26. — Bezső, főv. hivatalnok, IX, Lónyay-u. 26. — Zoltán, dr., orvos, H, Krisztina-körút 1. Kerepeczky Pálné, özv., magánzó, IX, liliom-u. 50. Keres Sándorné, máv. kezelőnő,H, Toldy Fer.-u. 42. Kerese Gábor, kir. ítélőtáblai biró,VIH,muzeum-u.19. — György, dr., ügyvéd, VTH, József-körút 70. — Tibor, dr., min. s.-fogaim., IX, páva-u. 32la. Kereskényi Jenő, füszerkeresk., X, b. jászberényi út 3. Kérész Ferencz, korcsmáros, IV, Veres Pálné-u. 32. Keresztély Ernő, magánhiv., VI, király-u. 86. — János, gyógyszer.,VIH, fhg Sándor-u. 32. — Sándor, zong.-gyáros, VI, váczi körút 21. Keresztény Béla, járásbir. hiv., V, Koháry-u. 19,a. — Berta, magánhiv., VIH, József-körút 72. — Gyula, postatiszt, VH, Hernád-u. 11. — György, dr., gyáros, V, visegrádi u. 66. — István, füszerkeresk., H, lánczhid-u. 2. — Károly, műszerész, IH, Lajos-u. 37. Keresztes 1. Körösztös alatt is. Keresztes Adolf, főv. tanitó, VH, dohány-u. 75. — Bálint, posta altiszt, VI, Podmaniczky-u. 35. — Béla, dr., tszéki jegyző. VH, Bálint-u. 14. — Béláné, özv., nyugdijas, VH, murányi u. 50. — Dénes, kovács m., VIH, kőris-u. 4la. — Domokos, min. számellen.,I, Schwartzer Ferencz­utcza 4. — Ferencz, nyomdász, VTH, nagyfuvaros-u. 5. — Gotfriedné, özv.. magánzó, IX, Ferencz-u. 28. — Győző, mérnök, V, Csanády-u. 7. — Gyula, magánhiv., V, akadémia-u. 14. — Gyuláné, özv., földbirtokos, IX, Lónyay-u. 18. — Irma, postakez., VI, fóthi-út 23. — István, máv. raktárnok, VI, fóthi-út 23. — István, nagybaczoni,műsz. főtan.,I,Krisztina-tér 3. — István, dr., orvos, V, visegrádi u. 24. — István, postatiszt, VILI, Bákóczi-út 69. — István, zenetanár, VI, Hegedűs Sándor-u. 33. — János, irodatiszt, VH, Bákóczi-út 38. — János, máv. hiv., Hl, bécsi út 56. — János, ny. máv. főkalauz, VH; Thököly-út 3. — Jánosné, özv., magánzó, VH, Peterdy-u. 32. — Jenőné, özv., magánzó, V, visegrádi u. 92. — József, bankhiv., VH, Peterdy-u. 5. — József, esztergályos m., VH, rózsa-u. 9IB. — József, magánhiv., VH, Bem-u. 38. — József, müszövő, VH, István-út 17. — Józsefné, dr., özv., magánzó, H, fő-u. 7. — Károly, ny. táborn.-hadbiró, H, fő-u. 73. — Kornélia, tanitónő, VH, Vörösmarty-u. 10/6. — Lajos, háztulajdonos, "ró, Thököly-iit 32. — Lászlóné, özv., magánzó, IH, pacsirtamező-u. 13. — Lukács, máv. hivatalnok, V, Lipót-körút 29. — Márton, férfi szabó, I, táltos-u. 6. — Mihály, gépészmérnök, "NTH, Bákóczi-út 17. — Mihályné, özv., magánzó, VI, Teréz-krt 3. — Nándor, tűzoltó őrparancsn., I, Krisztina-krt 17. — Bóza, tanitónő, I, Mészáros-u. 13. — Sándor, nyug. min. tanácsos, VI, Szondy-u. 92. — Tibor, műszaki hiv., VI, Lehel-u. 33. — Zsigmond, ügynök, IX, Lónyay-u. 11. — Zsigmond, vendéglős, VI, király-u. 94.

Next

/
Oldalképek
Tartalom