Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1911 (23. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Női szerzetes rendeli. 324 Női szerzetes rendek. IV. Szent Erzsébet-rendű apáczák. (II, fő-u. 41. Tel. 125—18.) Főnöknő : Element M. Dionysia. Alfőnöknő : Teesz M. Johanna. Főorvos: dr. Vladár Márton. Rend. orvos : dr. Diesclier Ferencz. Gondnok : Simonyi-Semadam Sándor dr. V. Szt.-Szivről nevezett apáczák. ("VII, István-út 75.) Főnöknő : Scliaffgotsch Mária Anna. Helyettes: Walterekirchen Anna. VI. Paulai szt. Vinczéről nev. irgalmas testvérek. (IH, szentlélek-tér 10, 11.) Főnöknő: Erbler Josefa. Irgalmas testvérek: Ardényi Mari, Rudolf Lujza, Knauz Vilma, Pandúr Laura, Kralicsek Gabriella, Fritz Hilberta, Achtig Candia, Proiszl Angela, Müller Margit, Gundl Klotild, Olsovszky Vincetia, Bömhesz Emma, Dob­rovszky Irén, Dőri Monica. VII. Paulai sz. Vinczéről nevezett irgalmas nővé­rek központja. (I, ménesi út 25. Tel. 171 — 19.) Provintia visitatornője : Sebők Vilma. Házelőljárók: Merkl Speciosa, Bencsik Augustina, Kartner Norberta, Kőszeghy Ossita. 1. Elemi leányiskola és kisdedóvó. (I, Gellérthegy-u. 7.) Főnöknő : Bózsa Szalézia. — (16 testvér.) 2. Irgalom-ház. (III, San-Marco-u.) Főnöknő: Stromberger Gizella. — (14 testvér.) 3. Elemi leányiskola és kisdedóvó. (VI, próféta-u. 1.) Főnöknő: Doletsko Zita. — (20 testvér.) 4. Elemi leányiskola és kisdedóvó. (VIH, nap-u. 83.) Főnöknő: Böck Vilma. — (12 testvér.) 5. Elemi leányiskola, polg. iskola, kisdedóvó. (IH, szentlélek-tér 10, 11.) Főnöknő: Erbler Jozefa. — (16 testvér.) 6. Elemi-, polgári leányiskola, kisdedóvó, tanítónőképző. (Banolder-intézet. — IX, gyep-u. 23. Tel 57—34.) Főnöknő: Holzmann Auguszta. — (36 testvér.) 7. Budapesti első gyermek-menhely. (IX, Vendel-u. 3.) Főnöknő : . — (9 testvér.) 8. Lelenczház. (Buda-Tabán, árok-u. 77.) Főnöknő: Zainko Amanda. — (6 testvér.) 9. Bölcsőde. (Créche.) (VIH, nagytemplom-u. 3.) Főnöknő : Böck Vilma. — (4 testvér.) 10. Egyetemi klinikák. (VIH, üllői út 26.) Főnöknő : (70 testvér.) 11. Szent Rókus-kórház. (VHI, Stáhly-u. 6—8.) Főnöknő : Perignatz Innocentia. — (98 testvér.) 12. Szent István-kórház. (IX, gyáli út.) Főnöknő: Leber Perseveranda. — (116 testvér.) 13. Szent László-kórház. (IX, gyáli út) Főnöknő : Neumann Melania. — (21 testvér.) 14. «Erzsébet» hasonszenvi kórház. (IX, Knezits-u. 14.) Főnöknő : — —. — (9 testvér.) 15. «Margit» kórház. Főnöknő : Enk Stefánia. — (12 testvér.) 16. «Stefánia» szegénygyermek-kórház'.. (VTH, üllői út 72—74.) Főnöknő: Posch Teodora. — (20 testvér.) 17. «Ferencz József» kereskedelmi kórház. (VII, Bethlen-tér 1.) Főnöknő : Fink Leontin. — (15 testvér.) 18. Újpesti kórház. Főnöknő : Szailler Angela. — (7 testvér.) 19. Tolonczház. Főnöknő : Grasl Katharina. — (9 testvér.) 20. «Erzsébet» szegényház. (VII, alsóerdősor 7. Tel. 56—30.) Főnöknő : Ledó Cornélia. — (24 testvér.) 21. Szegényház Budán. Főnöknő : Nagl Lidvina. — (8 testvér.) 22. Vakok országos intézete. (VII, István-út 95. Tel. 52—68.) Főnöknő : Merkl Speciosa. — (14 testvér.) 23. Országos tébolyda. (Lipótmező.) Főnöknő: Bozóky Mária. — (26 testvér.) 24. Angyalföldi orsz. elmebeteg ápoló-intézet» Főnöknő : — —. — (16 testvér.) VIII. Mária Reparatrix. (IX, üllői út 75.) Főnöknő: Maria de Jerusalem. IX. Notre Dame de Sión. (I, Villányi-út 35.) Főnöknő : Mére Marie Nathanael de Sión. X. Augersi «lő Pásztor» Congregatiója. (IH, szőlő-u. 60.) Főnöknő : Deck Mária Antonia. — (40 rendtag) . II. A budapesti görög kath. egyház. (Plébánia hivatal: VII, Bottenbiller-u. 5/5. — Tel. 33—81.) a) Plébánia. Plébános: Melles Emil, szekszárdi cz. apát. Segédlelkész: Szemán István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom