Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1911 (23. évfolyam)

7. rész - I. Állatorvosok - II. Állati oltónyirktermelő intézetek - III. Építészek

Állatorvosok. 755 Építészek. VII. RÉSZ. Állatorvosok. — Állati oltónyirktermelő intézetek. — Építészek. — Építőmesterek.— Festőművészek.— Gépészmérnökök. — Gyógyszertárak. — Hírlapok és folyóiratok. — Hites szakértők. — Hites tolmácsok. — Közjegyzők. — Magángyógyintézetek és orvosi rendelő intézetek. — Magánmérnökök.— Orvosok. — Orvosi laboratoriumok. Védhimlőnyirk termelő intézetek. — Szabadalmi irodák. Szabadalmi ügyvivők. — Szobrászművészek. — Szülésznők. — Táneziskolák. — Ügyvédek. — Vegyészek. — Vivóiskolák. I. Állatorvosok. Balla Lajos, IX, üllői út 53. Berger Gyula, I, fehérvári út 8. Blazsek Gyula, n, fő-u. 77. Boinitzer Adolf, VH, Thököly-út 3. Breuer Albert, IX, Tompa-u. 17/a. Dávid Sándor, V, Csáky-u. 11. Dévény József, VH, alsó erdősor 12. I Dratsay Gyula, VH, Dembinski-u. 4. , Fischer Ede, IX, Ferencz-körút 36. JFörstner Dezső, \TH, Csepreghy-u. 1. <3ráfi Frigyes, ül, Lajos-u. 35. T. 1—23. Oulyás Károly, IX, sertésvágóhíd. Kalina Tivadar, I, hadnagy-u. 13. Kóbor Károly, V, Lipót-körút 12. Kutschera József, VIH, József-u. 58. Lenkei Zsigmond, VIH, Mária-u. 46. [ Márk Dezső, IX, Ferencz-krt 17. — Gábor, IX, Ferencz-körút 20. Ney Samu, VHI, Teleki tér 7. Perényi László, VI, Dessewffy-u. 21. Bádai Albert, VIH, Bákóczi-út 49. Beitzer Lipót, VH, Hernád-u. 8. Bévész Sándor, X, Gergely-u. 6. — Vilmos, I, Krisztina-körút 67. Tele­fon 147—79. Bónai Mihály, VHI, József-krt 77/79. Schwarcz Emánuel, VI, kerekes-u. 25. Telefon 12-53. Stillfreid M., VH, király-u. 19. Szabó Károly, VI, sziv-u. 63. Szende Lajos, IX, soroksári út 8—10. Vajda Tibor, VI, Eötvös-u. 27. Wüest de Velberg Jenő, IX, mester-u. 1. II. Állati oltönyirk­termelő intézetek. Laboratoire Pasteur-Chamberland oltó­anyag termelő intézet, VI, Andrássy­út 105. Tel. 15—42. Laboratorium védőoltóanyagok terme­lésére r. t. (Márai Lajos igazgató.) VI, f. erdősor 10. Tel. 20-21. III. Építészek. (L. Építőmesterek alatt is). Ács, 1. Bokor és Ács czég. Ács Aurél. VI, király-u. 14. Ágoston Emil, VI, Dessewffy-utcza 6. Tel. 45 -62. Ágoston Géza ós Kudelka Ármin, V, honvód-u. 14. Tel. 128—60. Aigner Sándor, I, ménesi út 8. Tele­fon 99—02. Alpár Ignácz, VH, Almássy-tér 15. Te­lefon 63—15. Arady J. és Merxbauer A.. VH, Dem­binski-u. 39. Tel. 164—56. Árkay Aladár, I, alma-u.l.Tel. 108—06. Arnd 1. Meszner és Arnd czég. Bach János, VHI, József-körút 29. Balázs Ernő, VIH, tavaszmező-u. 1. Bálint Zoltán és Jámbor Lajos, I. buda­foki út 9—11. Tel. 11—77. Balogh Lóránd, almási, IX, Boráros­tér 1. Tel. 47—64. Balogh és Baráth, I, alkotás-u. 9. Te­lefon 98 23. Bán Dezső, VH, Huszár-u. 10, Telefon 165—84. Barcsai Lajos, I, apród-u. 2. T. 111—74. Báthory, 1. Klenovits és Báthory czég. Bauer Emil, VHI, népszinház-u. 32. Telefon 178—87. — Henrik, VI. Izabella-u. 66. Tel. 4—69. Baumgarten Sánd.,VHI,köztemető-út 4. Tel. 53—97. Baumhorn Lipót.VH, Izsó-u. 8. Telefon 83—60. Beck Jenő Gyula, VH, Sajó-u. 2. Behr Lajos,VHI,muzeum-u.9.T.53 —06. Benedek Dezső, VHI, bérkocsis-u. 41. Telefon 88—26. Benedikt Gyula, l.Nagy és Benedikt czég. Benes Imre, VI, nagy János-u. 3. Tel. 2—77. Berkes, 1. Kaszab és Berkes. Blau Gyula. VI, délibáb-u. 23. Tele­fon 33—90. Bloch Alfréd, VHI, Bökk Szilárd-u. 41. Tel. 83 00. Bloch és Holitscher, VH, akáczfa-n. 50. Telefon 29—12. Bobula János, VI, Szondy-u. 90. Bokor ós Ács, V, Dorottya-u. 3. Tele­fon 60—48. Boleman Árpád, dezséri, I, budafoki út 13. Boszrueker Lajos, VIH, Baross-u. 113. Brenner Sándor, VH, sip-u. 16. Brezina Bennó VH, Thököly-út 22. Brezina és Medek, VH, Damjanich­utcza. 25/6. Tel. 45-44. K. Császár Ferencz, I, fehérvári út 23. Tel. 116—50. Csányi Károly, IX, üllői 33—37. Csillag Ernát Béla, VH, Thököly-út 5. Csillag József, V, kádár-u. 8. Tele­fon 171—17. Czwerli János, ifj.,VHI, József-krt31/'a. Detoma, 1. Fischer és Detoma. Dévai Nándor, I, Krisztina-körút 89. Dittler Ferencz, VH, Bem-u. 14. Tele­fon 178—79. Dusek Ede, VHI, József-u. 35—37. Dümmerling Ödön, VII, király-u. 103. Telefon 171—44. Dvorák Ede,IV, muzeum-körút 37. Te­lefon 6—53. Edelényi Dezső, IX, Bakáts-tér 2. Erős Sándor dr., VI, Dessewffy-u. 10. Tel. 24—14. Exler Jenő, I, fehérvári út 10—12. Facsinay Béla, VH, aréna-út 66. Faragó Sándor, VH . murányi u. 24. Feind Ferencz, VHI, nap-u. 4. Fejér Lajos és Bitter Ignácz,VI, Teréz­körút 39. Tel. 1—45. Fekete Gyula, I, átlós-út l/a. T. 167—20. Feledi, 1. Kondor és Feledi. Fellner Sándor, V, Kálmán-u. 19. Tele­fon 38—74. Fischer Ferencz, H, oszlop-u. 33la. Te­lefon 95-42. Fischer és Detoma, 1, átlós-út 8. T. 26. Fleischl Bóbert, VI, Teréz-körút 40/42. Telefon 3—58. Fodor Gyula, VH, aréna-út 64. Telefon 77—22. Foerk Ernő, IH, föld-u. 61. Fogl Emil, VHI, kőfaragó-u. 7. Tele­fon 29—64. Forbáth Ernő, V, Lipót-körút 13. Te­lefon 159—52. Forgács Ignácz. VI, nagymező-u. 19. Tel. 126-41. Földes Ede V, Csáky-u. 8. Tel. 150—14. Francsek Imre.VIH, Bákóczi-út 11. Freund Dezső, VH, Wesselényi u. 32. Tel. 123-11. Freund Vilmos, "SU, király-u. 65. Fridrich Lajos, TV, Veres Pálné-u. 7. Fritz Oszkár, I, Műegyetem. Fuchs Samu, VHI, József-körút 80. Führer Miklós, VH, Wesselényi-u. 35. Telefon 96 -09. Fülöpp Károly,VH, Thököly-út 159. Fürst Ulrich, V, bálvánv-u. 4. Tele­fon 170 - 63. Gaál Bertalan, V, Lipót-körút 1. Tel. 23—61. Gabos Oszkár, VHI, Bökk Szilárd-u. 3. Tel. 89 65. Géczy János, VH. murányi u. 16. Gerle Lajos, IX, Lónyay-u. 20. Telefon 163—65. Gerőfi Bernát, H. Zsigmond-u. 5. Gerster Kálmán, I, fehérvári út 44. Giergl Kálmán, lásd Korb Flóris és Giergl Kálmán czég. Goldmann J., 1, Sándor M. és Gold­mann J. czég. Gombos József,VI, Liszt Ferencz-tér 18. Tel. 102—97. • 4-8*

Next

/
Oldalképek
Tartalom