Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1911 (23. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - W

Weinberger. Lakás-jegyzék. 2132 Lakás-jegyzék. Weinczierl. Weinberger Izidor, régiségkeresk., IX, Bakáts-tér 2. — Izidorné, magánzó, VI, Andrássy-út 84. — Izsák, czipész, VII, Peterdy-u. 38. — Jakab, bérkocsiiparos, VHI, koszorú-u. 28. — Jakab, czipész m.,VII, Elemér-u. 15. — Jakab, hiteltudósitó, VU, király-u. 17. — Jakab, magánhiv., VI, mozsár-u. 6. — Jakab, magánzó, V, sólyom-u. 18. — Jakab, magánzó, VU, Garay-u. 23. — Jakab, női szabó, VIII, Bákóczi-út 69. — Jakab, nyugdijas VE, Hernád-u. 7. — Jakab, pálinkakeresk., VI, király-u. 20. — Jakab, talmudista, VH, dob-u. 10. — Jakabné, özv., magánzó, VH, Jósika-u. 13. — Jánosné, özv., mag., VH, dohány-u. 74. — Jenő, aranyműves, IX, angyal-u. 12. — Jenő, épitési felügyelő,ATI, Damjanich-u. 45. — Jenő, főpinczér, VH, király-u. 49. — Jenő, kereskedő. VI, Teréz-körút 4. — Jenő, magánhiv., V, váczi körút 24. — Jenő, dr., úgyvéd, VI, Dávid-u. 18. — Jónás, gabonakeresk., VI, király-u. 38. — József, főpinczér, VI, király-u. 54. — József, igazgató. VH, Erzsébet-krt 5. Tel. 12—11. — József, kereskedő, IX, gróf Haller-u. 52. — József, magánhiv., VH, Dembinski-u. 16. — József, női szabó m., I, Attila-körút 19. — József, ügynök, VH, Bákóczi-út 64. — József, vállalkozó, VI, sziv-u. 18. — Józsefné, bérkocsitul.,VIH,koszorú-u.28. — Józsefné, tejcsarnokos, VH, akáczfa-u. 57. — Karolin, hivatalnok, VI. Eötvös-u. 43. — Károly, mintaasztalos. V, visegrádi u. 21. — Károlyné, özv., varrónő, VIH. kender-u. 23. — Lajos, ablakredőnygyáros, VI, Liszt Fer.-tér 1. — Lajos, fogtechnikus s., V, Lipót-körút 11. — Lajos, földbirtokos, VI, gyár-u. 6. — Lajos, ifj., földbü-tokos, VI, gyár-u. 32. — Lajos, kávés, IV, Eerencz József-rakpart 27. — Lajos, magánhivatalnok, IV. Kossuth Lajos-u. 3. — Lajos, magánhiv., VH, llka-u. 15. — Lajos, máv. irodatiszt, VI, Vörösmarty-u. 44. — Lajos, szabó nr., VTI, Károly-körút 3. — Lajos, utazó, VÍI, Bottenbiller-u. 4la. — Lajosné, özv., magánzó, IX, Ernő-u. 6Ib. — Lajosné, özv., magánzó, VH, óvoda-u. 37. — Lajosné, özv., Varrónő, VHI, Bezerédi-u. 8. — Lipót, főv. hiv.. IX, Márton-u. 35/6. — Lipót, kereskedő, ín pacsirtamező-u. 29. — Lipót, magánzó, V. Csáky-tu 14 — Lipót, magánzó, VH, Csengery-u. 10. — Lipót, magánzó, VI, aradi u. 41. — Lipót, szabó m., I, fehérvári út 35. — Lipótné, özv., fodrásznő, VH, Cserhát-u. 17. — Lipótné, özv., magánzó, H. fillér-u. 11. — Manó, alkusz, VH, jávor-u. 3. — Manó, bérkocsitulajd.,VIH, szigony-u. 29. — Manó, betűszedő, X. bánya-u. 2. — Manó, pálinkamérő, V, váczi út 4. — Mária, magánzó, H, Margit-körút 6. — Mariska, szabónő, VH, dob-u. 12. — Márk, bádogos m., VI, aradi u. 41. — Márk, betűszedő, VH, Garay-u. 35. —< Márk, könyv elő . VI, király-u. 36. — Márk, szabó, VH, Almássy-tér 17. — Márton, bérkocsiiparos, VH. Gizella-út 57. — Márton, keresk. alkalm., VI, Izabella-u. 48. — Mayer, ügynök, VT, Vörösmarty-u. 57. — Mihály, házaló, VH, Barcsay-u. 8. — Mihály, keresk. utazó, X. liget u. 40. — Mihály, kereskedő, VH, sip-u. 18. — Mihály, magánhiv.. VH, Bottenbiller-u. 29. — Mihály, magánzó, ATH, fhg Sándor-tér 4. — Miklós, máv. dijnok, VHI, Illés-u. 34. — Miksa, betűszedő, VIH, aggteleki u. 5. — Miksa, divatárukereskedő, VI, Révay-u. 10. -— Miksa, dohánytőzsdés, VH, Damjanich-u. 23. Weinberger Miksa, ékszerügynök,V, váczi körút 24­— Miksa, fakeresk., VH, Damjanich-u. 56. — Miksa, keresk., VI, váczi körút 17. — Miksa, kirakatrendező. VT, gr. Zichy Jenő-u. 9­— Miksa, máv. alkalm.,VH, AÍmássy-u. 33. — Miksa, dr., orvos,VI. Teréz-krt 24/6. Tel. 5—42. — Miksa, üzletvezető, VH, dob-u. 84. — Mór, bádogos m., I, hadnagy-u. 12. — Mór, kereskedő. í. tárnok-u. 3. — Mór, kereskedő, VDI, kender-u. 6. — Mór, kereskedő, VI, Dessewffy-u. 35. — Mór, magánhiv., VT, bajnok-u. 9. — Mór, magánhiv. VI, váczi körút 59. — Mór, mészáros m., IX, Lónyay-u. 13/a. — Mór, ügynök. VH, óvoda-u. 31. -— Mórné, özv., dr., magánzó, VH, Damjanich-u. 1-4,„ — Mórné, özv., magánzó, VI, nagy János-u. 9. — Mórné, özv.. magánzó. VI, Vörösmarty-u. 44/a. — Mórné, özv., magánzó. I. Kruspér-u. 6. — Mórné, özv., varrónő, VÍ, gr Zichy Jenő-u. 38. — Mózes, mészáros m., IH. pacsirtamező-u. 29. — Náthán, szikvizgyáros, IX, Ernő-u. 30. — Begina, hivatalnok, VIH, Izabella-u. 76. — Begina, varrónő, VI, rózsa-u. 99/u. — Bezső, papirkeresk.,VI, király-u. 14. — Biza. varrónő. IX. Ferencz-körút 26. — Bóza, fodrásznő, VH, Bombach-u. 6. — Bóza, magánzó. VH. holló-u. 10. — Bóza, szülésznő, VH, Klauzál-u. 19. — Bózsa, szatócs, VI, bajnok-u. 9. — Salamon, rabbi. VIH, Dobozi-u. 25. — Salamonné, özv., magánzó, VH. Erzsébet-krt 18c. — Salamonné, özv., magánzó, VH, Wesselényi-u. 4,. — Salamonné, özv.. magánzó. IV, Semmelweis-u. 19. — Samu, fuvaros, VDI, kálvária-u. 16. — Samu, gabonakereskedő, V, bank-u. 2. — Samu, magánhiv., IV, magyar-u. 8/10. — Samu, magánzó, VIH, aggteleki u. 5. — Samuné, özv., magánzó, VH, Hernád-u. 28. — Sámuel, kántor, VH, kertész-u. 32. — Sámuel, rövidáru ügynök,VT,aradi u. 64. — Sámuelné, özv., nyugd.,VH, kertész-u. 37. — Sándor, banhiv., í, Attila-körút ( 0. — Sándor, földbirtokos, V, Lipót-körút 10. — Sándor, keresk., VI. Bévay-u. 22. — Sándor, keresk. alkalm., VII, dohány-u. 61. — Sándor, kereskedő s., VIH, népszinház-u. 17­— Sándor, keresk. hiv., VI. Lázár-u. 7. — Sándor, magánhiv.. VI, Dessewffy-u. 40. — Sándor, magánzó, VH, akáczfa-u. 36. — Sándor, szabó, \TH, gyöngytyuk-u. 3. — Sándor, ügynök, VH, Peterdy-u. 14. — Simon, mészáros m., VH. király-u. 53. — Simon, pálinkás, VI. csángó-u. 8. — Soma, magánhiv., VH, Bottenbiller-u. 12. — Szerafin, hivatalnok, VH, hársfa-u. 59. — Teréz, magánzó, VHI, Mátyás-tér 13. — Vilmos, kolbászárus, VH, Wesselényi-u. 14. — Vilmos, napidijas, VH, Izabella-u. 36—38. — Vilmos, pálinkás, V, váczi út 100. — Vilmos, takarmánykeresk., VH, dob-u. 20, — Z. Imre, magánhiv., V, nagykorona-u. 15. — Zsigmond, kereskedő s., I. csap-u. 1. — Zsigmond, vendéglős, VH, István-út 9. Weinblum Antal, keresk.. VÍI, Amazon-u. 6/8.. — Ármin, magánhiv.. VH, István-út 28. — Jakab, keresk., VI, Lázár-u. 14. — Mihályné, özv., magánzó, VH, István-út 28. — Mór, kereskedő, VHI, népszinház-u. 57. Weinburg Imre, nyugdijas, IX, liliom-u. 43. Weinczierl, (Weinzierl). — Antal, (Weinzierl), lov.. máv.hiv..Vn, murányi u.3át — Géza, (Weinzierl), főv. hiv., V, Csáky-u. 21. — Jánosné,(Weinzierl),özv., mag.,IX, gr. Haller-u.26» — József, electrotech., VI, Hegedűs Sándor-u. 24. — József, magánzó, VI, Andrássy-út 35. — József, nyugdijas, V, Csáky-u. 21.

Next

/
Oldalképek
Tartalom