Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1911 (23. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - M

Mecheczky. Lakás-j egy zék. 1712 Lakás-jegyzék. Medrey. Mihalszky Károlyné, szülésznő.V, váczi út 96—98. — Ottilia, hivatalnok, YI, Vörösmarty-u. 62. Mihalusz Bezsőné, özv., szülésznő, VI, Hungária­körút 103. Mihály Ágnes, fodrásznő, VH, hársfa-u. 39. Aladárné, özv.. szabónő, VH, Bem-u. 10. Etelka, főv. gépírónő, VIH, Mária-u. 20. — Ignácz, magánzó, VHI, Dobozi-u. 41. —- István, bankhivatalnok, IV, kecskeméti u. 8. — István, máv. hiv., VH, Thököly-út 38. — István, rendőrellenőr, IX, bokréta-u. 15. — Izsák, magánzó, VIH, gyöngytyuk-u. 6. — József, dr., orvos, VH, nagydiófa-u. 16. Károlyné, özv., mag., VH Thököly-út 43. Sándor, tb. szolgabíró, ATH, fbg Sándor-u. 17. Mihályfalvy István, mag., VI, felső erdősor 26. — Sándor, keresk. alkalm., I, fehérvári út 41. Mihályfi, (Mihálffy, Mihályffy). — Ákos, dr., egyetemi tanár, VHI, Szentkirályi-u.28. — Dezső, gépészmérnök, H, fő-u. 12. — Győző, (Mihálffy), min. számtan.. H, Donáti-u. 17. — Irén, hivatalnoknő, VIH, József-u. 51. — István, rajzoló, VI, lőportár-u. 7. — József, műszaki tanácsos, YIH. Csepreghy-u. 2. — Ödön. (Mihálffy), takp. hiv., VIH, Bökk Szil.-u. 18. Pál, (Mihálffy), honv. tiszt, I, Attila-körút 51. — Sándor, postaaltiszt, YH, Dembinski-u. 8. — Sándorné, korcsmáros, Y, hajnal-u. 2. — Vilmos, (Mihályffy), min. s.-titk., I, fehérvári út 4. — Zsigmond, kegydijas, YI, Teréz-körút 41. Mihályi Aladárné, özv., varrónő, I, árok-u. 23. — András, honv. főhadnagy, IX, üllői út 91 la. — Antalné, özv., háztulajdonos. IX, Márton-u. 21. Béla, ny. itélő táblabíró, I, Mészöly-u. 4. — Béla, tvszki jegyző, VI, Hunyadi tér 1. — Béláné, özv.. magánzó, VH, Dambinski-u 46. — Ernő, bankhiv., YH, Erzsébet-krt 18. — Erzsébet, p. és táv. kezelőnő, I, országház-u. 24. — Ferencz, operaénekes, VI, hajós-u. 1. Ferenczné, özv.. mag., X, kőbányai úti kislak. 123. — György, vendéglős. IH, Filatori gát 610. — Gyula, ifj., hivatalnok. V, koráll-u. 10. — Gyula, id., kereskedő, V, koráll-u. 10. - Ibolyka, gépírónő, VIH, Horánszky-u. 25. — Imre, hivatalnok, VI, mozsár-n. 9. — István, dr., magánhiv.,Y, l>ank-u. 5. — Istvánné, özv., korcsmáros, IH, tavasz-u. 6. — Jakabné, özv., háztulajd, IH, kórház-u. 12. — József, élelmiszerüzlettulajd.,VHI, práter-u. 33. — József, ifj., vendéglős, H, Batthyány u. 21. — Mártonné, özv., magánzó, IH, körte-u. 19. Péter, dr., ifj.. orszgy. képv.,VIH, üllői út 34. — Bezső, dr., ügyvédjelölt, \TH, Rákóczi út 63. — Sándor, magánhiv., YHI' üllői út 32. •— Tóbiás, asztalos, X, Óhe»y-u. 28. Mihalyik Ferenczné, özv., magánzó.IX, Calvin-tér 8. Mihalyik István, főv. mérnök, YH, Csányi-u. 10. Mihályka 1. Mihálka. Mihálykovits, 1. Mihálkovics. Mihálykövy Lajosné, özv., mag., IV,papnövelde-u.6. Miliek Józsefné, özv., magánzó, V, Lipót-körút 5. Mihel Erneszt, franczia tanitó, YHI, József-krt 36. Mihelfy Ervin, czégvezető, VI, Izabella-u. 43. Mihelkó Béla, máv. hivatalnok, VH, Baross-tér 14. Mihely Sándorné, szülésznő, I, Lógody-u. 53. Miliélvi Miklós, főv. vizfelügyelő, X, Hungária úti máv. épület. Mihics György, czipész m,, X, harmat-u. 5. Mihnya János,m. k. zálogházi pénzt.,Dl,Lajos-u.114. Mihó Pál, kávémérés tulajd., VTH, Orczy-út 10/a. Mihók Andrásné, magánzó, VHI, Illés-u. 19. — Gyula, hirlapszedő, VI, dalnok-u. 24. — Henrietta, polg.isk.tanitónő, VH,népszinház-u,22. István, fehérnemű tiszt., I, budafoki út 41/a. Jakab, háztulajd., VII, Erzsébet-körút 14. — Károly, korcsmáros, IH. Szépvölgy-n. 34. — Ottó, takpzt. tisztviselő. H. Margit-rkprt 46. Mihók Pál, szabász, IH, kisczelli-u. 32. — Sándorné, özv., nyugd., VH, aréna-út 38. Miholics Dániel, áll. alkalmazott, VH, dob-u. 87. Miholina Jenő, szabó, VIH. bérkocsis-u. 30. Miholla Vinczéné, özv., magánzónő, VI, dévai-u. 8. Mihover Sámuelné, özv., keresk., VHI, József-u. 58, Mihula Józsefné, háztulajdonos, I. Gellérthegy-u. 37. Mijátos Milorád, ügyvédj., IV. Semmelweis-u. 23. Mijatovics Milánné, özv., mag.,I, városmajor-u. 18. Mika Antal, gépm., IX, gr. Haller-u. 52. — Ferencz, áld. pap, főv. hitokt., H, Margit-krt 53. — Ferencz, czukorgyári tisztv., VIH, Rökk Sz.-u. 25. — Sándor, dr., főgym. tanár, VI, nagy János-u. 2. Tivadar, gyáros, VH, Kazinczy-u. 47. Mikalecski Szávó, papucs készitő, YH, Bem-u. 6. Mikán Pál, nyugdijas, X, delej-u. 33. Mikár Paula, akadémiai festő, IX, Báday-u. 8. Mikav^ándor, korcsmáros, IV, Szervita-tér 5. Mike Ádámné,dr.özv.,ny.,I,Schwartzer Ferencz-u. 3­— Árpád, áll. nyugdijas, H. szalag-u. 3. — Árpád, stat. tiszt, H, fhg Albrecht-út 19. — Béla, áll. hivatalnok, H, szalag-u. 3. — Béla, markotányos, H, hidegkúti út hadapród isk. — Dávidné, özv., magánzó, YH, óvoda-u. 3. — Ernő, mérnök, VI, Csengery-u. 63/a. — Etelka, dohány-kisárus, VI, váczi-körút 41. — Imre, dr., kir. aljárásbiróYTH, népszinház-u. 27, — Imréné, magánzó, VIH, népszinház-u. 29. — István, ifj., magántisztó., VII, Elemér-u. 13. — János, o. m. g. e. irodatiszt, IX, köztelek-u. 8. Jolán, tanitónő, I, Attila-u. 10. — Kálmán, vendéglős, IV. Királyi Pál-u. 7. — Lajos, magánhiv.,"VH, óvoda-u. 3. — Lajos, nyugd. hadnagy, VH, Elemér-u. 13. — Lajosné, özv., varrónő, VII, Dembinski-u. 28. — László, postatiszt. YH, Elemér-u. 13. Mária Margit, magánzó, VI, gr. Zichy Jenő-u. 41, — Miksa, magánzó, IX, Knezits-u. 13. — Pál, vendéglős, VI, palócz-u. 1. — Sándor, földbirtokos. I, fehérvári út 76. — Zoltán, számellenőr, H, Zsigmond-u. 10. Mikecz Károly, dr., min. s. fogalmazó, IV, Kossuth Lajos-u. 10. Mikes Aladár, magánhivat., V. Lipót-krt 1. — András, magánhiv., VH. dob-u. 38. — András, vili. ellenőr, VIH, szeszgyár-u. 2/6. — Antal, magánhiv., V, Lipót-körút 1. — Ármin,gr..mag.,VIH,Eszterházy-u. 30. T. 150—01. — Ferencz,oki. gyógyszerész, IV,KossuthLajos-u.l5. — György, posta felügyelő, H, Zsigmond-u. 6. — István, déli vasúti főellenőr, I, Attila-u. 18. — János, kávéméróstulajdonos, V, Lipót-körút 24. — Lajos, dr., hirlapiró, YIH, Mária-u. 5. — Mihály, baromfi bizományos, IX, Lónyay-u. 25. — Mihályné, özv.. magánzó, V, visegrádi u. 92. — Mór, hiv., YI, gyár-u. 20. — Oszkár, hiv., V, visegrádi u. 6. — Ödön, magánhivatalnok, VI, hajós-u. 37. Mikh Ferencz, nyomdász, IX, remete-u. 9. Mikhelesz János, betűszedő, VII, nefelejts-u. 25. Mikinszky Ferenczné, özv., mag., YI, fóthi út 33. — István, dr., kir. járásbiró, VHI, József-u. 15. — János, lakatos, VI, fóthi út 33. Mikitin Mihály, férfiszabó m., VH, Kazinczy-u. 12. Mikk 1. Mick. Mikla György, rajzoló, IX, üllői út 59. Miklár Lajos, kovács m., X, kápolna-u. 1. Miklas Ferencz, műszaki liiv., H, űrge-u. 6. Miklauzics Adolf, p. ü. s. titkár, í, Verböczy-u. 5. — Ferenczné, nyugdijas, I, uri-u. 26. Mikle György, szabó m., VH, Wesselényi-u. 54. Mikler Sándor, füszerkeresk., VI, király-u. 78. — Sándor, tanfelügyelő, VILI, bérkocsis-u. 19. Mikii án 1. Buttkay-Miklián. Miklics Laura, varrónő, V visegrádi u. 21. Miklós Aladár, gyógyszerész s., VI, rózsa-u. 84. Aladár, mag. hiv., VH, király-u. 13.

Next

/
Oldalképek
Tartalom