Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1911 (23. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

Kron be rger . Lakás-jegyzék. 1616 Lakás-jegyzék. K ru mp holtz. Kurucz Zsigmond, dr., ügyvéd, YI, Teréz-körút 48. Kurz, 1. Kurcz. Kurzbacher, (Kurcz bacher). — Ida, festőművész, IV, egyetem-u. 7. — János. (Kurczbacher), mag..VI,Hungária-kit 81/a. — Jánosné, özv., magánzó, IV, egyetem-u. 7. — Jenő, bankhiv., IV, egyetem-u. 7. — Károly, műviragfestő, IH, vörösvári u. 100. — Károlyné, özv., magánzó, V, visegrádi u. 8. — Ödön, (Kurczbacher),dr.,orvos,IV,papnövelde-u. 10 — Sándor, dr., orvos, IV, egyetem-u. 7. Kurzbeck Miksáné, özv., háztulajd.,VI,Lendvay-u. 16. Kurzenreiter Károly, p. isk. tanár,VH, kertész-u. 27. Kurzer, (Kurczer, Kurtzer). — Adolf, (Kurczer), nagykeresk., VI, kh'ály-u. 48. — Armin, gyári főmérnök, VH, Rottenbiller-u. 44. — Géza. (Kurtzer), expeditor, V. Szemere-u. 10. — Gézáné, (Kurtzer), magánzó, V, váczi körút 40. — Henrik,(Kurczer),rövidáruker.,VI,szerecsen-u. 15. Kurzmann Lajosné, özv., mag., VHI, Baross-u. 83. Kurzreiter Frigyes, magánhiv., VI, Bajza-u. 46. — Károlyné, özv., magánzó, I, Andor-u. 7. Kurzweil, (Kurczveil). — Adolf, »Kurczveil), háztulajdonos, VI, Petőfi-u. 7. — Adolf, zálogh. közv.,VHI, nagy-fuvaros-u. 2/6. — Árminné, özv,, magánzó, VHI, kis fuvaros-u. 11. — Bernát, üveggyáros, VI. sziv-u. 48. Tel. 26—98. — Ernő, kereskedő, VI, sziv-u. 48. Tel. 26 98. — Frigyes, fényképész, VI, Teréz-krt 25. — Gizella, üzleti alk., V, váczi út 94. — Jakab, magánhiv., V, Zrinyi-u. 9. — János, festékgyáros, V. hold-u. 23. Tel. 115 -63. — József, füszerkeresk., VI, rózsa-u. 57. — József, műszerész, X, füzér-u. 8. — Károly, kereskedő, IV, váczi u. 16. — Sándor, festékkeresk., VIH, német-u. 10. — Vilmos, fakeresk., I, márváuy-u. 13—15. Kuschel Ferenczné, özv., magánzó, V, sziget-u.15/6. Kusden András, nyugdijas, IX, vaskapu-u. 47. Kusinszky Emma, varrónő, VIH, gólya-u. 35. — Jánosné, özv., magánzó. X. százados-út 7307. Kusnyirik János, könyvkötő, VI, Dessewffy-u. 36. Kustár Gáborné, özv., magánzó, IH, Majláth-u. 40. — József, városházi kapus, IV, városház-u. 11. - Márton, hentes m., Hl, Majlátb-u. 46. Kustel Károly, háztulajd., H, Ilona-u. 32. Kustenfad Károlyné, özv., magánzó, I, Attila-u. 18. Kustnicz József, asztalos, VI. üteg-u. 21. . Kustyán Antalné, szülésznő. VHI, práter-u. 76. Kusz Oszkár, festőművész, IV, muzeum-körút 17. Kuszalics Nándor, keresk. s., IV, Veres Pálné-u. 27. Kuszczák János, szabó m.. I, Krisztina-körút 101. Kuszenda György, kapus, V, Katona József-u. 2/6. — János, pala- ós cserépfedő m., IX, viola-u. 37ja. — Jánosné, özv.. magánzó, V, visegrádi u. 59. — József, nyugdijas, VH, Barcsay-u. 14. Kuszer Katalin, gyümölcskeresk.,VHI, szigony-u. 31. Kuszi János, hivatalnok. X, villám-u. 31. Kuszinka János, takaró készitő, IX, angyal-u. 40. Kuszka Aranka, festő. VHI, szűz-u. 5. — Bálintné, magánzó, VH, Garay-u. 44. — Géza, törvsz. biró, VI, Vörösmarty-u. 63. — Jenő, festőművész, VH, Garay-u. 44. — Margit, festőművész, VHI. szűz-u. 5. — Miklós, dr., táblabíró, Kispest, Herics-u. Kuszkó Dezső, hirlapiró, VIH, József-körút 66. Kuszman, 1. Kuzman alatt is. Kuszmann Antal, mázoló, H, szegényház-u. 33. - Erzsi, főv. hiv., I, Attila-u. 77. Kuszmányi Jánosné, özv., mag.. VH, llka-u. 16. Kusznitzky Oszkár, keresk. s., V, szabadság-tér 5. Kusztos János, főv. állatorvos, IX, Tompa-u 14. Kusztra Péter, kőműves, VI, országbiró-u. 32. Kutalik Antalné, özv., mag.,VI,Hegedús Sánd.-u. 19. — Teréz, szülésznő, VI, felső erdősor 56. Kutányi Sándor, gépészmérnök, VII, Huszár-u. 1. Kutas Dezső, electrotechn., IV, Veres Pálné-u. 5. Kutas Gyula, elektrotechnikus, D, fő-u. 15/a. — Imre, postaaltiszt, I, átlós-út 50—56. — Márton, munkafelügy elő, VI, Eötvös-u. 26 6. Kutassy, (Kutasi, Kutasy). — Béla, főv. kataszteri ügyoszt. hiv., VH,Bóna-u. 35­— Dániel, (Kutasi), utazó, VI, Bajza-u. 27. — Elemér. (Kutasi), dr., ügyvéd, V, Lipót-körút 1. — Gézáné, özv., tanitónő, VH, Szugló-u. 16. — Irén, varrónő, IV, váczi u. 16. — István, máv. hivatalnok, H, vitéz-u. 8. — János, (Kutasi), czipész, VH. holló-u. 11. — Jenő, (Kutasy), vaskeresk.. X, b. jászberényi út 1. — Józsefné, özv., nyugdijas, I, fehérvári út 36. — Károly, (Kutasy), keresk. s.. IV, képiró-u. 9. — Lajos, hivatalnok, IV, Király Pál-u. 10. — Lajosné, özv., magánzó, VHI, üllői út 34. — László, grófi magántitk., H, Vérmező-út 14. — László, hivatalnok, IV, városház-tér 2. — Lukács, (Kutasy), vaskeresk. s., IX, üllői út 21. — Mária, (Kutasi),varrónő,VI, Munkácsy-u. 31. — Oszkár, (Kutasi), oki. mérnök, V, Lipót-körút 1. — Péterné, özv., varrónő, VH, Garay-u. 5. — Vilmos, kocsif 'nyező, VIH, Baross-u. 74. — Vincze, keresk. ügynök, V, bálvány-u. 26. Kutay Andrásné, özv., magánzó,VH, Bethlen-u. 29/6.. Kálmán, szabó, VH, Hungária-krt 184. Kuth Józsefné, özv., nyugdijas, 1, bécsikapu-tér 5. Kuthan Alajos, zeneőrmest.,IX, Ferencz József lakt. Kuthy, (Kuthi, Kuti). — Antalné, (Kuti), özv., magánzó,VI, Andrássy-út 1. — Áron, (Kuti), megyei tisztv.,VI, nagymező-u. 14. — Béla, min. hivatalnok. H, Margit-krt 48. — Dezső, nemz. muzeumi őr, VH, kertész-u. 6. — Dezső, okolitsányi, dr., orvos, egyetemi m. tanár, I, Csaba-u. 8. Tel. 18-86. — Elemér, pénzügyi számtiszt, I, fehérvári út 38. — Endre, honv. főhadnagy, VH, István-út 38. — Ferencz, gépész, V, hold-u. 3. — Ferencz, (Kuti), keresk. s., I, palota-u. 6. — Frigyesné, varrónő, VH. dohány-u. 48. Fülöpné,(Kuti),özv.,kegydij.VHLfhgSándor-u.30/6 — Gyula, (Kúti), szabász, VH, Wesselényi-u. 54. — Ignácz, építésvezető, VIH, Conti-u. 26. — Imre, szabó, VI, Petőfi-u. 4. — Imréné, szülésznő, VH, Bottenbiller-u. 21. — István, (Kuthi), épitész, I, Mészáros-u. 18. — István, dr., földbirtokos, VI, váczi körút 31. — István, (Kuti), keresk. alkalm., Hl, csemete-u. 5. — István, lapszerkesztő, V. váczi krt 80. — István, p. és táv. tiszt, VH, Thököly-út 45. — István, (Kuti), vendéglős, VI. Hungária-körút 101. István Ándor, laptulajd., I, Verpeléti-út 10. — István Károly, (Kuti), pénztáros, I, avar-u. 35. — János, főv. tanitó, IX, Márton-u. 21. — Jenő, m. kir. zálogh. tiszv., VH, aréna-út 36. — József, posta altiszt, IV, magyar-u. 27. — József János, ács, VI, gömb-u. 29. — Józsefné, özv., nyugdijas, I, Fortuna-u. 15. — Lajos, (Kuti), pék m., IH, bécsi út 37. — Lajos, máv. műv., VH, rózsa-u. 35. — Lajos, (Kuti), ny. honv. száz., VIH, óriás-u. 42. Mártonné, (Kuti), özv. magánzó,VH, óvoda-u. 38. — Mihály, lakatos, IX, bokréta-u. 15. — Sándor, (Kuti), máv. dijnok, VHI, Festetics-u. 2. — Sándorné, magánzó, VHI, Festetics-u. 2. — Vinczéné, üzletvezető, VIH. Baross-u. 117. Kutich Józsefné, özv., varrónő, IH, matróz-u. 9. Kutka István, honv. százados, X, család-u. 53. — Miklós, ügyvédjelölt, VH, Bottenbiller-u. 66. Kutkovics Alajos, czipész m., IX, Lónyay-u. 26. Kutlánya János, háztul., I, Bercsényi-u. 9. Kutlik, 1. Kuttlik. Kutner, 1. Kuttner. Kutnewsky György, szücsáru ker.,V, Deák Fer.-u.10. Kutni, (Kutny). — Antal, háztulajd., IH, Mátyáshegy-dülő 4893/1—2.. — Ferenczné, özv., magánzó, H, Szemlőhegy 5947.

Next

/
Oldalképek
Tartalom