Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1911 (23. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva

Papírgyári raktárak. Czím­t •jegyzék. 986 Czím-jegyzék. Papirkereskedők. Bloch Pálné, özv., I, böszörményi út 2. Tel. 120-41. Dona Döme és Társa,IV,régi posta-u. 6. Tel. 10-86. Eisler József és Testvére, V, Béla-u. 2. Tel. 102—61. Első magyar papíripar r.-t., V, mérleg­utcza 9. Tel. 34—77. és 44—42. Felbert Gyula, V, Erzsébet-tér 4. Tele­fon 34-68. Fellner Leó, műszaki papirgyáros, V, váczi Ut 4. Tel. 28-48. Fichner Samu,VIII.Tisza Kálmán-tér 3. Franki Jakab, VI, király-u. 12. Telefon 19—42. Freud Adolf,VI, ó-u. 3. Tel. 152—37. Frisch M., V, nádor-u. 27. Tel. 36—35. Fritsch Ferencz, V, Lipót-krt 24. Tele­fon 105—03. Gál és Neumayer, V, konvéd-u. 29. Te­lefon 35—99. Galitzenstein H.,VII, kertész-u. 2. Tel. 25—67. Glück Sam., V, Vécsey-u. 3. T. 18—50. Goldzieher Géza, V, Báthory-u. 7. Te­lefon 32- 98 és 47 81. Grosz Béla Bernát, VH, Peterdy-u. 36. Tel. 5-98. Haas Jenő, VH, Vörösmarty-u. 2. Tele­fon 50—53. Hajnald Adolf, V, Arany János-u. 16. Tel. 45—33. Hermaneczi papírgyár r.-t., VI, gyár­utcza 38. Tel. 25—51 és 75—55. Juránvi és Társa betéti társaság VH, Erzsébet-krt 18. Tel. 49—68. Klassohn Gyula és Társa, I, Pauler-u. 1. Tel. 35—57. Kovács Andor és Társa, V, alkotmány­utcza 19. Tel. 83—44. Leykam Josefsthal papír- és nyomda­ipar r.-t., V, nádor-u. 29. Tel.39—69. Loschitz Ferencz, VI, Csengery-u. 66. Tel. 64 -60. Löbl Dávid és Fia, VI, nagymező-u. 26. Tel. 18-44. Nagy Lajos, VI, váczi krt 37. T. 4—98. Nezsideri papírgyártó r.-t., péterfalvi papírgyára, V, Aulich-u. 5. Telefon 30—53. Oser Jakab, VI, ó-u. 49. «Papir-Ünió» szövetkezet k. f. részv. társ., V, Báthory-u. 20. Tel. 178—85. Sajóházai papírgyár r.-t., VI,dalnok-u.26 Tel. 28—19. Sas és Bauer, VI, Teréz-körút 36. Tele­fon 25-20 és 60—99. Schächter és Erdős, V, Zoltán-u. 10. T. 172—95. Schwartz István, VI, Izabella-u. 78. Smith és Meynier fiumei papírgyár r.-t., V, szabadság-tér 15. Tel. 25—34. Szánthó Lajos, V, tükör-u. 4. T. 47- 77. Szedő Gáspár és Társa, VI, hajós-u. 32. Tel. 81—82 ós 81—83. Tichler Károly, VH, Károly-körút 9. Te­lefon 27—66. Vágvölgyi papírgyár r.-t.,V, Csáky-u. 9. Tel. 75—19. Velvart és Werber, V.nagykorona-u. 11. Tel. 15—86. Waldmann Ferencz, V, nádor-u. 49. Tel. 96—19. Weisz Fülöp és Fia. VH, Wesselényi­utcza 41. Tel. 77—04. — és Berger, VI, Dessewffy-u. 39. Te­lefon 23- 83. Zágrábi papírgyár r.-t., V,Báthory-u. 9. Tel. 20—97. Papirkereskedők. (L. Papírgyári raktárak alatt is.) Ádám Hermann, I, Krisztina-körút 81. Tel. 96—18. Adler Jenő, ifj., VH, dohány-u. 5lb. Auer Ignácz, VIH, Bákóczi-iít 11. Tele­fon 55—38. Ausländer B., VII, Bottenbiller-u. 12. Tel. 122—62. Babjak Amália, V, sziget-u. 4—6. Back Zsigmond, IX, tüzoltó-u. 79. Tel. 109—59. • Balassa Béláné,VHI, Baross-u. 67. Tele­fon 165—45. Balla I., V, Lipót-körút 23. T. 98—84. Barcza József, TV, váczi u. 60. Telefon 76—40. Barta Sándor, V,Vécsey-u. 5. T. 39—50. Benedek Kornélné, özv.,V,Báthory-u.l5 Tel. 72—34. Bergsmann Aladár, VH, király-u. 27. Telefon 83—37. — Ernő, V, váczi körút 6. Tel. 120—34. Bineter József, VH, Károly-körút 19. Tel. 8—10. Biró Albert, VH, Klauzál-u. 35. — (Bichter) Lipót, IX, üllői út 83. Tel. 63-44. Bocke Flórisnó, özv., IH, polgár-tér 3. — Bezsőné, IH, Lajos-u. 122. Bogyay Jenő,VH, Dembinszki-u. 34. Braun Samu.V, váczi körút 76. Telefon 37—46. Brett Testvérek, VI, Szondy-u. 41 lb. Breuer Mihály, VI,nagymező-u. 43. Tel. 28- 04. és lovag-u. 2. Brnck Andor, VI, felsőerdősor 15. — Ferencz és Társa, VH, király-u. 33. Telefon 68—47. Brüller József Pál, VH, Thököly-út 28. Tel. 75—18. Brünner Irén, IX, Banolder-u. 13. Büchler és Schröter, V, váczi körút 74. Telefon 94—65. Cilcer és Társa, V, Zrinyi-u. 1. Telefon 30—43. Damborschütz Vilm., VH,murányi u. 45. Dánn Jenő, H, Zsigmond-u. 13. Deutsch-féle papirkereskedés,YI, aradi utcza 35. Tel. 174-87. — Károly, IV, hajó-u. 8. Tel. 2-78. Dobó Ede, VH, Erzsébet-körút 28. Telefon 5—68. Dömsödy Anna, IH, tanuló-u. 3. Drechsler Zsigm.-né, özv.,VH,dob-u.82. Egressi Sándor, VI, ó-u. 15. Tel. 4-66. Eisler I., VI, Izabella-u. 62—64. Engel I. Imre, VI, Andrássy-út 42. Tel. 12—58. Engelmann Mór, H, Margit-körút 5la. Erczhegyi Ferencz, I, Szentháromság­tér 7. Erdélyi Emil,IX,üllői út 41. Tel. 55—58. és VI, szegfü-u. 5. Tel. 35—75. Farkas Árpád, TV, kecskeméti u. 6. Te­lefon 6—52. — Testvérek,V. nádor-u. 19. T. 22—32. Feigenbaum Izidor, VI, váczi út 49. Fichner B. U. és fia, VH, Thököly-út 3. Tel. 154-03. Fleischmann M.,V, akadémia-u. 14.Tel. 95—19. Fornheim Zsigm.-né,özv.,n,Batthyány­utcza 2. Földesi Ernő, VI, Szondy-u. 94lb. Frankendorffer Lajos, I, alagút-u. 4. és H, Lánczhid-u. 2. Frei Ede, VHI, jázmin-u. 7. Fried S. és Társa, VHI. József-u. 1. Tel. 114—25 Gang Adolf, VH, aréna-út 44. Telefon 60—31. Gémes és Fränkl, IX, Bakáts-tér 2. Gerő Lajos, VI, Ándrássy-út 19. Tele­fon 40 21. Gerstman Gyula, VH, Klauzál-u. 28. Gestetner Lipót, VH, Barcsay-u. 6. Glaser Lajos, V, Dorottya-u. 6. Telef­35—80. Goldbergerlgnácz, H, Corvin-tér 1. Te­lefon 71—13. Goldfaden L., VH, dohány-u. 42. Tele­fon 17—15. Goldsand Leó, VH, akáczfa-u. 52. Görög Jakab, IX, Báday-u. 2. Telefon 68—34. Grád Izidor. IV, Teréz-körút 6. Grawátsch Tivadar, H, iskola-u. 38. GrécsyEde, IX, Ferencz-körút 30. Grosz Sándorné, I, Kruspér-u. 3. Gruzl Irma, VI, felső erdősor 32. Grünhut Bernát, VH, dob-u. 4. Guttmann Benedek, IV, muzeum-krt 13. Telefon 6—63. és I, fehérvári út 10—12. Tel. 111-99 — Ferencz, Erzsébet-körút 39. Telefon 23—52. Hajnos Sándorné, Vili, Baross-u. 48. Hambach Ferencz utóda, V,Lipót-krt 20. — Ferenczné, VH,dohány-u. 36.Telefon 96—08. és Kazinczy-u. 28. Hamburger és Birkholz,V,harminczad­utcza 6. Tel. 3—12. Hangos Géza, IV, Calvin-tér 5. Telefon 101—18. Harsány Emil, IX, Lónyay-u. 7. Telefon 71—38. Heller Katalin, IH, vörösvári út 124/fe.. Hellmich Nővérek, IH, pacsirtamező­utcza 41. Heltai Ida, VI, hajó s-u. 14. Henik Sándor, VIH, József-körút 32. Telefon 62—57. Hermann Benjamin, VH, dob-u. 83. Tel. 31—60. Emil, VH, aréna-út 21. Herczfeld és Sonnenfeld, VI, nagy Já­nos-u. 3. Heumann Lajos. VH, Thököly-út 28. Horváth Alajos, IH, Lajos-u. 26. Jenei Ármin, VH, király-u. 85. Telefon 46—97. Kanitz C. és fiai, V, Dorottya-u. 12. gyár : V, vadász-u. 28. Tel. 31—60. Károly Márton, IV, váczi u. 45. Károlyi György, V, Dorottya-u. 10. Te­lefon 31—50. — Testvérek, VI, Andrássy-út 79. Katona Adolf, V, váczi körút 58. — Ernő, IX l mester-u. 25. Kaufmann Ábrahám és társai. H, Mar­git-körút 50/52. Tel. 178 - 96. Kaza György, VH, aréna-út 72. Kertész Zsigmond,VH, Peterdy-u. 11/a. Kiss Dezső, "VTH, örömvölgy-u. 1. Klacsmányi Nándor, IV, váczi u. 54. Klein A..VI, Andrássy-út 50. T. 91—49 — M. K.,VH, Károly-krt 5. Tel. 64—34. — Marian, IX, mester-u. 36. — Mór, I, fehérvári út 11—13. — Vilmos, VHI, Bákóczi-út 73. Telefon 61-01. Knote Győző, I, kereszt-u. 7. Komlós Arnold, V, nádor-u. 28. Tele­fon 130- 92. — S., IX, Ferencz-körút 16. Kovács Gusztáv, IH, Kolosy-tér 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom