Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1910 (22. évfolyam)

3. rész - A) Országgyűlés

Országgyűlés : Képviselőház. 253 Országgyűlés : Képviselőház. Justh János, (Hajdú vm., Hajdúszoboszló), Vili, József­utcza 25. Kacskovics Géza, (Somogy vm., Szill), I, Rudasfürdő. (Örs, up. Mernye.) Kállay Lipót. (Szabolcs vm., Nyírbogdánv). VH, dohány­utcza 40. (Napkor.) Kállay Tamás, (Udvarhely vm., Székelyudvarhely), YHI, József-u. 25. (Nyiregyháza.) Kálosi József, (Nógrád vm., Nógrád). YH, Thököly-út 72. Karácsonyi Sándor, (Bars vm.. Aranyosmarót), YH, Royal szálló. (Kisapáti, up. Aranyosmarót.) Karátsonyi Jenő gr.. (Torontál vm., Zichyfalva), I, Krisz­tina-körút 127. (Bánlak.) Kardos Samu, (Torontál vm., Bégaszentgyörgy), YH, Erzsébet-korút 1. (Nagybecskerek.) Kecskeméthy István, (Kolozsvár I, ker.), VHI, Pál-u. 8. (Kolozsvár.) Kecskeméti Fe. (Békés város), VHI, Deák Ferencz szálló. (Békés.) Kelemen Samu, (Szatmár-Németi), VI, Liszt Ferencz­tér 6. (Szatmár-Németi.) Keller István, (Pest vm., Alsódabas), IV, kigyó-tér 1. Kerese György, (Baranya vm., Sásd), VHI, József-krt 70. (Sásd.) Kmety Károly, (Esztergom város), Vili, kistemplom-u. 3. Kollár Márton, (Pozsony vm., Nagyszombat), VH, Royal szálló. (Nádas, Pozsony vm.) Koller Tivadar, (Fejér vm., Báczalmás), YH, Metropol szálló. (Alap, Fejér vm.) Kopony Vilmos, (Brassó vm., Szászhermány), V, Viseg­rádi u. 25. (Brassó.) Korda Andor, (Bihar vm., Cséke), I, somlói út 7. (Magyar­cséke.) Kossuth Ferencz, keresk. minist. (Czegléd város), V, Zrinyi-u. 1. Kovács Ernő, (Hont vm., Szalka), IV, Curia-u. 3. Kovács János (Tolna m. paksi ker.) VILI, Baross-u. 28. (Gyapa puszta, u. p. Németkér.) Kovács Pál, (Nyitravm., Érsekújvár), IV, vámház-krt 16. Kökényesdy Mihály, (Máramaros vm., Máramarossziget), Vili, Rémi szálló. (Máramarossziget.) Kuales Godofréd, (Besztercze-Naszód vm., Besztercze). V, Magyar király-szálló, iBesztercze.) Kubik Gyula, (Borsod vm.. Mezőcsát).VEII, Baross-u. 8. KubinviMárton, kamarás, (Nógrád vm., Szirák),I, Attila-u. 23.,(Erdőtarcsa. Nógrád vm.) Kun Árpád, (Szilágy vm., Tasnád), VIII, tavaszmezc-u. 2. (Mezőtúr.) Kuszka István, (Komárom vm., Ócsa), VHI, József-u. 14. (PríSztatúrpásztó.) Laehne Hugó, (Vas vm., Kőszeg), V, Csákv-u. 5. (Arad.) Lányi Mór, (Bács-Bodrog vm., Begőcze), VH. Thököly­út 68. (Szabadka.) László László, (Szolnok-Doboka vm., Nagyiklód), H, me­cset-u. 12. (Nagyiklód). László Mihály, (Gyulafehérvár város), V, hold-u. 19. Lázár Pál, (Bács-Bodrog vm., Bácsalmás), X, elnök-u. 11. Lázár Zoárd, (Arad vm., Kisjenő\ VHI, Rákóczy-út 49. (Kisjenő, Arad vm.) Leitner Adolf. (Miskolcz I. ker.) VI, Petőfi-u. 3. (Szakácsi, Szüágy vm.) Lengyel Zoltán, (Szüágy vm., Zilah),VH,Erzsébet-körút 50. (Kraszna). Lesz&ay Gyula, (Bihar vm., Berettyóújfalu), VHI, Rökk Szilárd-u. 37. (Beregszentmárton, u. p. Berettyóújfalu.) Lévay Mihály, (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., Abony). Lipthay Sándor, (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., Ráczkeve), VHI, Rémi-szálló. (Ráczkeve.) Lovászy Andor, (Zenta város), VHI, József-krt 77. (Zenta.) Lovászy Márton, (Bács-Bodrog vm., Okanizsa), II, Margit­körút 7. Luby Béla, (Szatmár vm., Csenger), Vili, rigó-u. 4. (Nagy­gécz, Szatmár vm.) Luby Géza,(Szatmárvm., Fehérgyarmat), IX, Lónyay-u. 52. Lukács László, (Bihar vm., Belényes), VHI, József-körút 18. (Laczfalu, u. p. Felsőbánya). Maczki Emil, (Heves vm., Kápolna), VHI, Rémi-szálló. (Heves). Madarász József, idősb, (Fejér vm., Sárkeresztur), YHI, Horánszky-u. 25. (Kispest). Madarász József,ifj., (Bars vm., Léva), VILI, Horánszky­utcza 25. Mádi Kovács János, (Tolna vm., Paks), VHI. Baross-u. 28. (Gyapa-p. u. p. Németkér). Mahler György, (Arad vm., Ujszentannal, VHI. Rákóczi­út 49. (Elek). Mailáth Géza, gróf, (Nógrád vm., Nagyszécsény),I,uri-u.54. (Gárdonyi u. p. Balassagyarmat.) Malatinszky György, (Heves vm., Poroszló), IV, muzeum­körút 41. (Atkár. Heves vm.) Maniu Gyula, (Alsó-Fehér vm., Alvincz), Hl, Császár­fürdő. (Bálázsfalva.) Manndorf Géza br., (Székesfehérvár város), VH, Almássy­tér 18. (Kis-Velencze Fejér vm.) Manojlovics János, (Torontál vm., Ozora),IY,molnár-u.33. (Szabadka.) Máriássy Mihály, (Szepes vm., Lőcse), YH, Royal-szálló­(Szepeskörtvélyes). Marjay Péter. (Bihar vm., Hosszúpályi), VHI, muzeum­körút 10. (Nagyiéta, Bihar vm.) Markbreit Gyula, (Vizakna város), V, Báthory-u. 20. (Tiszavárkony.) Markhot Aladár, (Nyitra vm., Vágújkely), IV, Kossuth Lajos u. 3. (Vágújhely). Markos Gyula, (Győr vm., Pór), YHI. József-körút 49. Máthé László, (Bereg vm., tiszaháti ker.), V1IJ, fhg Sán­dor-u. 22. Mednyánszky László, (Trencsén vm., Iiiava), IV, Ferencz József-rakp. 27. (Medve, u. p. Ledniczrovnye, Trencsén. vármegye.) Melczer Géza, (Borsod vm.. Edelény), IV, Angol királynő­szálloda. (Sajószoged, Borsod). Melzer Vilmos, (N.-Küküllő vm., Segesvár), I, fehérvári-út 21. (Segesvár). Mérey Lajos, (Nyitra vm.,Nyitra),Vili,József-u. 6. (Nyitra.) Meskó László, (Nyíregyháza város), H, Margit-rkp. 33. (Nyiregyháza). Mezőfi Vilmos, (Csongrád vm. Szegvár), VH, óvoda-u. 31. Mezőssy Béla, földmiv. államtitkár, (Szabolcs vm., Nagy­kálló), V. Földm. mínistérium. (Ujfehértó, Szabolcs vm.)> Miháli Tivadar, (Szolnok-Doboka vm., Nagyilonda), IV, vadászkürt-szálló. (Dés.) Mihalovits Endre, (Bács-Bodrog vm., Óbecse) IV. Fe­rencz-József-rakpart 23. (Temerin. Bács-Bodrog vm.) Mihályi Péter, (Máramaros vm., Sugatag), IV, Vadászkürt­szálló. (Máramarossziget.) Miksa Imre iT.-Aranyos vm., Felvincz), IV, Hungária­szálló. (Hadrév.) Mikszáth Kálmán, (Fogaras vm., Fogaras), VHI, Reviczky­tér 1. , Molnár Ákos, (Bibar vm., Székelyhíd). VH, Bákóczi-út 22. Molnár János, (Sopron vm.,Eszterháza),IV,Ferencz József­rakpart 27. Molnár Jenő, (Szentes), IX. üllői út 1. Moskovitz Iván, (Hunyad vm., Dobra), V, Vécsey-u. 5. (Alsókörtvélves, u. p. Bákócz.) Mrksity Jása, (Torontál vm., Törökbecse), IX, Báday-u. 5, (Ada, Bács-Bodrog vm.) Mukits Simon, (Szabadka, H. ker.), VHI.Pannonia-szálló. (Szabadka.) Musitzky Döme, (Bács-Bodrog vm., Titel), IV, Bristol­szálló. (Pancsova.) Múzsa Gyula, (Pest-Pilis-Solt-Kisknn vm., Dunapataj) r IX, mester-u. 25. Müller Károly, (Arad), IV, Angol királynő-szálló. (Arad.)­Nadányi Károly, (Bihar vm., Bihar.) VHI, Pannónia­szálló. (Nagyvárad). Nagy Barna, (Zemplén vm., Olaszliszka) VHI, muzeum ­utcza 19. (Tolcsva.) Nagy Dezső, (Budapest, VHI. ker.), VHI, Rákóczi-út 17. Nagy Emil, (Jász-Nagykun-Szolnok vm., Szolnok), VTH, Horánszky-u. 9. (Szolnok.) Nagy Ferencz, (Máramaros vm., Vissó), IV, Cálvin-tér 2. Nagy György, (Csík vm.. Csíkszentmárton), YHI, József­körút 51. (Sepsiszentgyörgy.) Nagy Sándor,(Csanád vm., Nagylak), VHI, Rémi-sz. (Arad.) Návay Lajos. (Csanád vm., Battonya), IV, Angol királynő­szálló. (Földeák, u. p. Makó.) Nemes Bertalan,.(Abauj-Torna vm., Göncz), YHI, József­utcza 20.

Next

/
Oldalképek
Tartalom