Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1910 (22. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

Jai;o linek. Lakás-jegyzék. 1445 Lakás-jegyzék. Jávorszky . Kerese Tibor, dr.. min. s.-fogaim., IX, páva-u. 32/a. Kereskényi Jenő, füszerkeresk., X, b. jászberényi út 3. Kérész Ferencz, korcsmáros, IV, Veres Pálné-u. 32. Keresztély Ján., gyógyszer..VIH, fhg Sándor-u. 30/JB. Sándor, zong.-gyáros, VI, váczi körút 21. Keresztény Berta, magánhiv., VIII, József-körút 72. — Gyula, postatiszt, VŰ, Hernád-u. 11. — István, füszerkeresk., H, lánczhid-u. 2. — Jenő, nyugdijas, I, csend'-u. 16. — Károly, műszerész, IH, Lajos-u. 37. Keresztes 1. Körösztös alatt is. Keresztes Adolf, főv. tanitó, VH, hársfa-u. 10/c. — Bálint, posta altiszt, VI, Podmaniczky-u. 35. — Béla, tetőfedő, VI, Lehel-u. 3. — Béla, dr., tszéki jegyző, ATI. angol-u. 24. — Béláné, özv., nyugdijas, VH, murányi u. 50. — Dénes, kovács m., VIII, kőris-u. 4la. — Domokos, min. számellen.,I, Schwartzer Ferencz­utcza 4. — Győző, mérnök, V, Csanády-u. 7. — Gyula, honv. főhadnagy, VI, Bajza-u. 5lb. Gyula, magánhiv. V, akademia-u. 14. — Gyuláné, özv., földbirtokos, IX, Lónyay-u. 18. — István, nagybaczoni,műsz. főtan.,I,Krisztina-tér 3. — István, dr., orvos, V, visegrádi u. 24. — István, póstatiszt, ATH, Bákóczi-út 69. — János, irodatiszt, Vll, Bákóczi-út 38. — János, máv. hiv., Hl, bécsi út 56. — János, ny. máv. főkalauz, VH, Garay-u. 50. — Jenőné, özv., magánzó, V, visegrádi u. 92. — József, bankhiv., VH, Peterdy-u. 5. — József, esztergályos m., VH, rózsa-u. 91B. — József, magánhiv., ATI, Bem-u. 38. — József, müszövő, VH, István-út 17. — Károly, ny. táborn.-hadbiró, H, fő-u. 73. — Kornélia, tanitónő, VH, Vörösmarty-u. 10/5. — Lajos, háztulajdonos, ATI, Thököly-út 32. — Lászlóné, özv., magánzó, IH, pacsirtamező-u. 13. — Lukács, máv. hivatalnok, V, Lipót-körút 29. — Mihály, gépészmérnök, VHI. népszinház-u. 43. — Nándor, tűzoltó őrparancsn., I, Krisztina-krt 17. — Bóza, tanitónő, I, Mészáros-u. 13. — Sándor, nyug. min. tanácsos, VI, Szondy-u. 92. — Tibor, műszaki hiv., AT, Lehel-u. 33. — Vincze, házfelügyelő, AT, csángó-u. 3IB. — Zsigmond, vendéglős, ATI, szövetség-u. 3. Keresztessy, (Keresztesi, Keresztesy). — Alajosné, özv., varrónő, VHI. Hunyadi-u. 44. — Albert, utazó, VIH, Bökk Szilárd-u. 10. — Dezső, (Keresztesi), szabó, V, vadász-u. 12. — Géza, (Keresztesy), asztalos, VI, Lehel-u. 21/fc. — Gyula, (Keresztesy), magánhiv., IX, csarnok-tér 3, — Gyula, postatiszt, ATI, Hernád-u. 12. — Gyula, rendőrfogalmazó, VH, Baross-tér 15. — István, (Keresztesi), magánzó, Tű, verseny-u. 10 — Istvánné, özv., varrónő, VIH, práter-u. 82. — Jakab, (Keresztesi), máv. főkal., AT, rózsa-u. 79. — Jakab Nándor,(Keresztesi),tanárjel.,VI,rózsa-u.78 — Jenő, ny. honv. százados, I, városmajor-u. 25. — József, magánhiv., VILI, gyöngytyúk u. 10. — József, p. és táv. kiadó, IV, magyar-u. 40. — József, dr., ügyvéd, V, bálvány-u. 5. — Kálmán, (Keresztesy), mész. m., IX, Banolder-u. 1 — Károlyné, özv., magánzó, VIH, József-u. 20. — Lajos, hajózási hiv., VHI, József-u. 20 — Lajosné, özv., magánzó, VTH, Bökk Szilárd-u. 27 — Mihály, (Keresztesy), gyári hiv.,ATH, Illés-u. 22. — Ödön, (Keresztesy), asztalos m.,A TH,alsó erdősor 8. — Samu, (Keresztesi), ref. lelkész, VH, Bóna-u. 75. — Sándor, nyug. min. tan.,VI, Szondy-u. 86. — Sánd.,(Keresztessi),p. és táv.tiszt,I,fehérvári út 23. — Sándorné, özv., kegydijas, Vili, József-u. 79. -- Vilmos, irodatiszt, Vll, Vörösmarty-u. 16. K 'resztszeghy Lajosné, özv., nyugdijas,VHI, vas-u. 8. Ke.-eszturi, (Keresztury). — Téla,(K nresztury), trszk.hiv., AT, Vörösmarty-u. 73. — Fcenczné, özv., magánzó, X, Juhász-u. 55. Keresztúri, (Keresztury). — István, főv. hivatalnok, VHI, práter-u. 20. — István, (Keresztúry), posta főtiszt, VT, Podma­niczky-u. 73. — Jánosné, özv., magánzó, VI, Eötvös-u. 37. — József,(Keresztury),postatiszt, ATI,Bottenbiller-u. 1 — József, (Keresztury), tvszéki irodatiszt, VI, rózsa­utcza 98. — Lajos, ügyvédjel., ATI, Klauzál-u. 10. — Pál, (Keresztury), czipész m.,VTH, üllői út 52lb. — Sándor, (Keresztury), postafőtiszt, VI, Podma­niczky-u. 73. Kereszty György, vegyész mérnök, H, Margit-krt 5 b. — István, nemz. muz. tiszt, I, bors-u. 19. Kérészy Árpád, dr., ügyvéd, IV, molnár-u. 11. Kerezsi, (Kerezsy). — Barna Andor, áll. hiv., IX, Báday-u. 54. — György, tanár, (Kerezsy), VH, Garay-u. 29/31. — János, ny. számv. főnök, IX, Báday-u. 54. — Jenő, (Kerezsy), tanár 1, IX, Báday-u. 54. Kéri 1. Kéry. Kerkápoly Kálmán, házmester, IX, soroksári út 94. — Károlyné, özv., földbirt.,IX, csillag-u. 2. Kerkápolyi József, főpinczér, VHI, Mária-u. 5. Kerkovits Antal, m. hivatalnok, VI, nagymező-u. 32, — Pál, szijgyártó, ATI, lövölde-tér 2. Kerl Ferencz, műszerész, VI, Dávid-u. 9. — Gyula, nyomdász, VI, Dávid-u. 9. Kermann Józsefné,özv.,magánzó, VH,szövetség-u. 13. Kern Adolf, magánzó, VH, óvoda-u. 19. — Antal, kávéházi alkalmazott, VI, Andrássy-út 43. — Aurél, hirlapiró, VILI, Esterházy-u. 15. — Berthold, kereskedő s., V, Csáky-u. 10. — Emil, rézműves m., H, Kapuczinus-u. 16. — Ernő, gyári igazgató. X, Gergely-u. 1. — Ferencz, detektív, ATI, verseny-u. 10. — Ferenczné, özv., háztulajd.,VT, városligeti fasor 36. — Géza, dr., orvos, IV, koronaherczeg-u. 6. Tele­fon 9—89. — Györgyné, özv., háztulajd., IX, Báday-u. 37. — Gyula, osztálysorsj. főelárusitó, AT, Teréz-krt 27. — Gyuláné, özv., nyugd., H, szőnyeg-u. 1. — Henrik, ügynök, V, Béla-u. 6. — Hermann, keresk. utazó, VH, Almássy-tér 17. — Ilonka, főv. tanitónő, IX, Báday-u. 37. — Irma, háztulajd., AT, Hermina-út 35la. T. 82—92. — Izidor, szőnyegkereskedő ATI, Bákóczi-út 8. — János, magánzó, VI, Szondy-u. 55. — Jánosné, özv., magánzó, AT, Szabolcs-u. 13. — Jenő, máv. felügyelő, V, váczi körút 50. — Jenőné, özv., nyugdijas, V, Báthory-u. 8. — Károlyné, özv., magánzó, ATH, üllői út 24. — Lajos, malomhivatalnok, V, újpesti rkp. 22—23. — Lajos, raktárnok, VTH, Esterházy-u. 24. — Pál, hivatalnok, ATI, Garay-tér 18. — Bezső, bankhiv., IX, Báday-u. 37 — Bóbert, vasnagykeresk., V, sziget-u. 4—6. — Simon, fakereskedő, A7I, Izabella-u. 67. — Tibor, dr., orvos,ATH, Bökk Szilárd-u. 16. — Tivadarné,dr.,özv.,magánzó,VI, Hermina-út 35/a. — Zsigmond, matomhiv., V, sziget-u. 4/6. Kernács Károlyné, kereskedő,VI, szerecsen-u. 33. — Lajosné, özv., magánzó,VTH. Mátyás-tér 13. Kernaszky László, férfiszabó, IV, borz-u. 9. Kernászt József, m. hivatalnok, V, mérleg-u. 6. Kerndl 1. Kherndl. Kerndler Edéné, nyugdijas, H, szegényház-u. 38. Kerner Ágoston.betüszedő,ATH,Tisza Kálmán-tér 3. — Antal, házfelügyelő, I, uri u. 20. — István, operah. karnagy,VI, Liszt Ferencz-tér 15 — József, kőmives, I, fehérvári út £. — Jusztin, bankhivatalnok,V, Csáky-u. 18. — Mária, bankhiv,, I, mozdony-u. 8. — Miklósné, özv., nyugdijas, I, Mészáros-u. 62. — Nándor, lakatos m., AT, Vörösmarty-u. 55. — Sándor, magánhiv., H, Donáti-u. 12. Zoltán, r.-t. igazg.. ATH. József-krt 42. T. 111 22.

Next

/
Oldalképek
Tartalom