Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1910 (22. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - H

Herzog. Lakás-jegyzék. 1364 Lakás-jegyzék. Hessirin. Herzog(Hercog,Herczog, Herczogh, HertzugHerzogh) — Armin, (Herczog), magánhiv., VI, sziv-u. 37/6. — Ármin, (Herczog), magánzó, YIH, Baro.ss-u. 99. — Armin, (Herczog), vendéglős,VIII, Hunvadi-u. 24. — Árminné. özv., magánzó, III, Lajos-u. 100. — Arnold, dr., (Herczog), orvos, ATI, Erzsébet-krt 52. — Árpád, dr., (Herczogh), közjegyző, I¥, Duna-u. 3. — Béla, műszerész, VII, Wesselényi-u. 17. — Béla, ügynök, VI, Dávid-u. 4. — Bernát, (Herczog), raktárnok, V, révész-u. 11. — Bernátné,(Herczog), özv.,mag.,VEI, Kazinczy-u.49. — Dani, napidíjas, VI, ó-u. 41. — Dávid, gaada, VH, nefelejts-u. 11. — Dávidné, özv., (Herczogh), mag.,VII, Klauzál-u.19 — Dezső, rőföskeresk., ATI, dohány-u. 86. — Ede, magánhiv., VI, Csengery-u. 62/6. — Ede, dr., orvos, V, akadémia-u. 13. — Ede, dr., ügyv., V, alkotmány-u. 20. Tel. 38—46. — Elfrida, zenetanitónő,V, szabadság-tér 5. — Emil, (Herczog), főv. tanár, Hl, Lajos-u. 76. — Emil, hivatalnok, VH. Klauzál-u. 33. — Emiiné,(Herczog),özv.,magánzó, VH,Károly-krt 11 — Ferenez, egyet, tanár s., VIII, Ludoviceum-u. 2. — Ferenez. (Herczog), keresk., VI, váczi körút 35. — Ferenez, posztókeresk., V, nagykorona-u. 5. — Ferenez, (Herczog), üzemvezető, VH, István-út 7. — Ferenczné, (Herczog), dr., özv., áll.nyugd.,I,uri u.68. — Ferenczné, özv., magánzó, IV, Deák Ferencz-u. 21 — Frida, (Herczog, 1, szabónő, VÖl, üllői út 66. — Fülöp, (Herczog), keresk.,ATI, Murányi-u. 36. — Fülöp, keresk., VH, István-út 28. Fülöp, (Herczog), hivatalnok,VI, Dávid-u. 6. — Fülöp, (Herczog), magánhiv., V, bálvány-u. 19. — Fülöp, műépitész, VII, aréna-út 11/a. — Fülöpné, (Herczog), özv., magánzó, V1H, Tisza Kálmán-tér 7. — Gábor, (Herczog), mérnök, \TH, gyöngytyúk-u. 3. — Gedeon, keresk. s., VII, dohány-u 86. — Géza, dr., p. ü. számellenőr, VII, dohány-u. 86. — Géza, ügynök, V, akadémia-u. 13. — Gusztáv,(Herczog),magánhiv.,VI,Csengery-u. 62/6. — Győző, (Herczog), vendéglős, IV, Deák Fer.-u. 3. — Győzőné, özv, tőkés, VII, dohány-u. 77. — Gyula, mérnök, VH, murányi u. 32. — Gyula, (Herczog), tolmács, VLH, aggteleki u. 5. — Gyuláné, (Herczog), kávémélő, V, Lipót-korút 23 — Henrik, szappankereskedő, ATI, nefelejts-u. 11. — Hugó, posztókereskedő, VII. dohány-u. 82. — Ignácz, (Herczog), füszerker I,Krisztina-korút 99. — Ignácz, postatiszt, Vn, Bottenbiller-u. 62. — Ülés. bérkocsis, VII, nefelejts-u. 21. — Ilonka, (Heizogh), hivat., VI, Vörösmarty-u. 46. — Trma, (Herczogh), dr., orvos, VI, Szabolcs-u. 33. — Izsó, szobrász. ATI, Jósika-u. 10. — Jakab, esernyős m., ATI, Cserhát-u. 19. — Jakab, (Herczog), fűszeres, IX, gróf Haller-u. 50. — Jakab, (Herczog), magánhiv., VI, Izabella-u. 41. — Jakab Bóbert, magánhiv., AT, szerecsen-u. 5. — Jakabné, özv., magánzó, ATI, nefelejts-u. 23. — Jenő, (Herczog), ügynök, AT, Csengery-u. 55. — József, czipőkeresk.. ATI, Csengery-u. 25. — József, kalapos m., V, Béla-u. 4. — József, (Herczog). könyvelő, V, visegrádi u. 25. — József, mérnök, V, Lipót-körút 18. — József, rőföskereskedő, ATI, AVesselényi-u. 18. — Józsefné, özv., magánzó, VI, Izabella-u. 92. — Lajos, magánzó, VI, király-u. 42. — Laura, (Herczog), hivatalnok, AT, Csengery-u. 55. — Leó, bizt. főfelügyelő, A 7, sólyom-u. 16. — Lipót, bőrbizományos, AT, Teréz-krt 34. — Lipótné, özv., (Herczog), magánzó, ATII, sziget­vári-u. 19. — Lipót, (Herczog), utazó, ATI, Klauzál-u. 30. — Manó, háztulajd., ATI, dohány-u. 82. — Manó, hivatalnok, VII, szövetség-u. 30/6. — Manó,(Herczog),hivatalnok, VI,Podmaniczky-u.57. — Manó, ruhakeresk., ATII, Baross-u. 111. Herzog(Hercog,Herczog,Herczogh,HertzogHerzogh) — Margit, (Herczogh), hivat., AT, Vörösmarty-u. 46. — Mária, (Herczogh), szülésznő, Hl, Lajos-u. 26. — Márk, (Herczog), utazó, ATI, Erzsébet-körút 54. — Mátyás, (Herczog), hivataln.,AT, Frangepán-u. 12. — Maxi, kereskedő, ATI, Izabella-u. 8. — Miklós, írnok, V, akadémia-u. 13. — Miksa, dr, cs. és kir. törzsorvos, I, Alkotás-u. 25. — Miksa, gépészmérnök, VI, Lehel-u. 17. — Miksa, nyomdász, ATI, Jósika-u. 10. — Milán, (Herczog), hivatalnok, AT, váczi körút 55. — Mór, betűszedő, VH, Almássy-tér 11. — Mór, egyleti pénzbeszedő, ATI, Kazinczy-u. 52/54. — Mór, (Herczog), gépmühelytul.,ATII,Losonczy-u. 1 — Mór, szatócs, Hl, apát-u. 20. — Mór, (Herczog), ügynök, VIII, Baross-u. 99. — Mór Lipót, br., földbirt.,VI,Lendvay-u.4.T.25—76. — Mórné, (Herczog),özv., mag..VH,Wesselénvi-u. 58. — Nándorné, (Herczog), özv., magánzó,AT, Hegedűs Sándor-u. 24. — Náthán, (Herczog), divatkeresk.,ATI, dob-u. 19. — Náthán, (Herczog), magánzó,VI, Vörösmarty-u. 57. — Oszkár, dr., életbiztosítási vezérigazgató,AT, Mun­kácsy-u. 21. Telefon 16—94. — Ottó, (Herczog), malomhiv., AT, bajnok-u. 1. — Ottóné, (Herczog), főv. tanítónő, VI, bajnok-u. 1. — Ödön, magánhiv., V., visegrádi-u. 18. — Ödön, máv. főfelügyelő, ATI, Erzs ébet-körút 26. — Pálné,özv.,(Herczog),magánzó,ATII,Bákóczi-út 55. — Pálné, (Herczog), varrónő, ATI, Thököly-út 20. — Péter, br., esetei, nagybirtokos és nagyiparos, VI, Andrássy-út 93. Teí 20—38. — Beneé, keresk., VI, Hegedűs Sándor-u. 24. — Bózsika, (Herczog), hivataln,,ATI,Vörösmarty-u.57 — Budolf, (Herczog), keresk. s„ VH, Erzsébet-krt 19. — Budolf, (Herczog), m. hív., V, nádor-u. 20. — Budolfné, özv., magánzó, VI, Szondv-u. 37/6. — S. Sándor, (Herczog), keresksdő, AT, rózsa-u. 92. — Salamon, betűszedő, ATI, nefelejts-u. 57. — Salamon, (Herczog), divatáruker.,ATH, üllői lít 48. — Salamon, magánhiv., AT, váczi körút 33. — Samu, (Hercog), bormérő, LH, kiskorona-u. 27. — Samu, (Herczog), mészáros m.,AT, Csengery-u. 84. — Sámuel. (Herczog), szatócs, X, keresztúri út 7603. Sándor, ügynök, VI, Eötvös-u. 43. — Sándorné, (Herczog), mosodatul.,ATI, akaczfa-u.6. — Sarolta, (Herczog), tanitónő, V, akadémia-u. 13. — Simon, gabonafelv.. VH, dob-u. 104. — Simonné, özv., dohányárus,VH, szövetség-u. 30/6. — Simonné, özv.. magánzó, AT, Izabella-u. 48. — Simonné, (Herczog), özv., magánzó, IV, Deák Ferencz-u. 3. — Vilmos, (Herczog), lakatos, VI, szobi u. 4. — Vilmosné,özv.,(Herczog),keresk.,Hl,vörösvári u.4. — Zoltán, kereskedő, ATH, Baross-u. 111. — Zsigm., (Herczog), gyüm.árus,IV,Veres Pálné-u.27. — Zsigmond, lisztügynök, VI, ó-u. 11. Herzum János, bankhiv., IX, Ferencz-tér 9. HeskovicsAnt.-né,özv., varrónő ,\Tn,n.-templom-u.23 Hesky 1. Heszky alatt is. Hesky, (Hessky). Ferenez,(Hessky), anyakönyvv.h., VII, aréna-út 42. — Henrik, magántisztv., AT, Hunyadi-tér 2. Hesse Ferenez, zongorahangoló, I, pálya-u. 11. Hesser Andor, dr., gyógyszerész,V, nádor-u. 6. — Ignáczné, özv., magánzó, IX, üllői út 89. — J. János, orvos, V, Lipót-körút 9. — Jakab, magánzó, VII, Klauzál-u. 9. — Samu, nagykereskedő, V, alkotmány-u. 10 Hessik Győző, füszerkereskedő, VI, lovag-u. 15. Hessky 1. Hesky. Hesslein, (Heszlein). — Ábrahám, (Heszlein),na pidíjas.VH, Erzsébet-krt 5. — Emő, napidíjas, VJLÍL, Baross-u. 3. — Gyula, magánhiv., VII, rózsa-u. 35. — Ignácz, magánhiv., A' ULI, Baross-u. 3. — József, dr., máv. fogaim., ATH, Baross-u. 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom