Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1909 (21. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva

Ablakgyárak. Czím-jegyzék. 787 Czím-jegyzék. Ácsmesterek. VIII. RÉSZ, Gyárosok, iparosok és kereskedők czím-jegyzéke. Ablakgyárak. (L. «Épületasztalosok» alatt is.) Bibau és társai, VI, Lehel-u. 17. Tel. 65—06. Wiener A. utóda, IX, üllői út 123. Ablak-, kirakat- és lakás-tisztitók. 4L. Lakástisztitó vállalatok alatt is.) Ditrichstein Mór, VH, kertész-u. 18. Tel. 14—59. SÄT L. hirdetést. Hess Bálint, lakás, szobabeeresztési, ablak, poloskairtás, tapéta és csillár ­tisztitási vállalata,V, váczi körút 56. Telefon 24—30. Alapíttatott 1888. Kerber Henrik, ablak, lakástisztitás, szobabeeresztés, por- és féregmen­tesitési vállalat. Mechanikai sző­nyegporlás, javítás, tisztítás és meg­óvási intézet villamoserőre beren­dezve, VIH, gyöngytyuk-u. 7., Tel. 53—55. Éjét L. hirdetést. Porszivógép kölcsönző vállalat, VIH, Baross-u. 59. Tel. 91—90. Ablakredőny és redőny-gyárak. Eckmayer J. és társa, VH, Damjanich­utcza 7. — István, VI, hajós-u. 30. Tel. 20—54. — Péter, VI,Csengery-u. 65/6. T. 25—71. Justus Sándor és fia, VI, Andrássy-út 60. Tel. 23—06. Korányi és Fröhlich, VIH, Kisfaludy­utcza 5. Tel. 23—76., fiók : VI, gyár­utcza 12. Kovács Henrik,VH, szövetség-u.3. Tele­fon 73-26. LYONS EDE, VI, Izabella-u. 43. Mindenféle ablakredőnyök, fa­g-őrredőnyök és jalousiaredőnyök gyára. Magaziner Lajos, V, Lipót-körút 1. Te­lefon 37—24. Muzsik Márton, VHI, Baross-u. 41. Paschka és Gömöri, VH, Vörösmarty­utcza 17. Telefon 50—89. Paschka és Társa, X, füzér-u. S5. (En­dre-u. sarok) T. 54—98. Aczéllexnez, fa- ós vászon-redőnyök,napellenző ernyők, lépcsők kovácsolt vasból, felülvilágító ablakzáró készülé­kek, szinházl függönyök és ková­csolt vastömeg áruk gyára. Bóna Ernő, VH, Izabella-u. 47. Tel. 23—85. Schlesinger Bernát és társa, V, Kárpát­utcza 19. Weinberger Lajos,ifj.,Liszt Ferencz­téi 1. Telefon 2500. Ablaktapasz - gyárak. Bieler Simon, VH, Dembinski-u. 44. Wolfner Móricz, VHI, tavaszmező-u. 9. Telefon 92—48. Accumulator-gyárak és kereskedők. (L. «Akkumulátorgyárak és keres­kedők.») Acetylénlámpa­gyárak, nagykeres­kedők, világitási be­rendezések, égők és kellékek. (L. Világitási berendezések alatt is.) Bartos Zoltán, VI, aradi-u. 60. Tel. 101—96. Elster S., légszeszmérő-gyár, Er­zsébetfalva, soroksári út 55. Tel. 34. Emmer Nándor,VIH, koszoru-u. 12. Fazekas és Hetényi,VH,Garay-u. 29/31. Tel. 110—54. Gergely Mór, VH, Hernád-u. 39. Te­lefon 91—42. Hasenörl Ede, VI, Csengery-u. 53. Telefon 29—56. Szepessy Sándor, VHI, nap-u. 29. Tel. 56—96. Tanczer József, acetylen lámpagyár és acetylen lámpakereskedés, V, al­kotmány-u. 27. Telefon 28—32. Ulrich B. J., VI, Andrássy-út 28. Tel. 74—42. Vas Géza és fia, VH, Liszt Ferencz­tér 6. Tel. 65—43. Ácsmesterek*, ács­iparosok. Antony Tamás utóda Antony Antal, IX, ipar-u. 15—21. Bányai József, X, kolozsvári u. 51. Berger József, I, lejtő-út 11. Blum József, VI, Mohács-u. 10. * Brunner Ferencz, V, pozsonyi út 17. Telefon 38—35. *Bucsanyecz József, VI, Eötvös-u. 32. *Czakó Sándor, VI, váczi út 57. *Cziller József, VH, Erzsébet királyné­útja 45. Telefon 91—73. *Czipauer János és fia, V, váczi út 90. Telefon 19—28. *Dobó József, VHI, fhg Sándor-u. 38. Engl János, I, Naphegy-u. 70. *Fanda János, ifj., IX, soroksári út 35. *Fitzel Ignácz,VI,Hungária-krt 90—92. Fleck János, X, liget-u. 20. ^Friedrich Jakab,V,újpesti rakpartl418 Galgan Gusztáv, H, török-u. 2. Gelegonya Sándor, X, állomás-u. 15/6. *Gregersen G. és fiai, IX, Lónyay-u. 33. Telefon 53-51. *Hellenbrand János, VI, üteg-u. 11. *Helmrich János, H, lövőház-u. 22. Te­lefon 105—57. *Horváth József, IX, vágóhid-utcza 16. Telefon 50—23. Huszty Sándor, X, hölgy-u. 25. Ignády Mihály,VHI, óriás-u. 16. Jung Mihály, VHI, Baross-u. 112. *Kerékjártó József, VH, Gizella-út 40. *Kiss Antal, IX, vágóhid-u. 4. Knizsek József, V, visegrádi u. 109. *Koncz Károly és társa, V, váczi út 134 Telefon 89—14. *Kováts István, I, berényi u. 3. Kovács Márton, VHI, német-u. 11. Krebesz Ferencz, I, mártonhegyi út 7. Kunszt Ferencz, I, Diana-út 21. *Lang Gottlieb, IX,vágóhid-u. 18/6. Te­lefon 84- 87. Leitzinger Alajos, I, holdvilág-u. 14. *Lettner Lipót, I, budafoki út 45. *Lux János,IX,vágóhid-u. 11. T.73—81. Magyar Gyula, VI, béke-u. 11. *Marton László és tsa, V, újpesti rak­part 1418. Mayer Károly, IH, Filatori dülő 6717. Mengl József, VI, fövóny-u. 91. Moldován Mihály. H, pázsit-u. 4. Neumann János, VI, szent László-u. 124. *Neuschlosz Károly és fia, VI, Andrássy­út 19. Telefon 39—15. 50*

Next

/
Oldalképek
Tartalom