Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1909 (21. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - M

Mandello. Lakás-jegyzék. 1591 Lakás-jegyzek. Mandl. Mandello Sándor, magánhiv., VÜ, dohány-u. 54. — Viktor, bankhiv., VHI, Bakóczi-út 11. Mándi 1. Mándy. Mandics, (Mandic, Mandich, Mandits). — Ádámné, magánzó, VH, dob-u. 87. — Antal, )Mandits), kereskedő s., VI, rózsa-u. 87. — Dávid (Mandic), cs., kir. főhdnagy, D, Vérmező­út 4. — Ede, dr,, ügyvéd, Vili, József krt 41. — Ferencz,(Mandits ),házmest.,VDI, Szentkirályi-u.5 — István, (Mandits),mag.ügyn.,VDI,fhg.Sándor-u.5. — István, (Mandits), ügynök, VI, rózsa-u. 88. — Mária, lakáskiadó, IV, molnár-u. 25. — Milán, dr., ügyvéd, I, Döbrentei-u. 4. — Sándor, (Mandits), festékkeresk., VI, mozsár-u. 9. — Sándor, (Mandich), tüzér kapitány, VI, Munkácsy ­utcza 25. Sándor, dr., ügyvédjel., VDI, József,u. 43. Mandl, (Mandel). — Ábrahám, (Mandel), tőzsdeügyn., V, nagykorona­utcza 11. — Adolf, kereskedő, IV, gróf Károlyi-u. 16. Adolf, magánzó, VD, kertész-u. 35. — Adolf, szobafestő m., VD, nefelejts-u. 51. — Adolfné, özv., magánzó, VI, Dessewffy-u. 35. — Adolfné, özv., magánzó, IV, Mária Valéria-u. 3. — Aladár, m. hivatalnok, V, visegrádi-u. 26lb. — Albertné, kávés, VD, király-u. 33. — Amália, özv., (Mandel), mag. VD, Kazinczy-u. 29. — Andrásné, (Mandel),özv.,mag.,VD,Kazinczy-u. 29. — Antal, főhadnagy, VDI, József-u. 35. — Antalné, özv., magánzó, VID. Baross-u. 48 — Ármin, divatárúkeresk., I, uri-u. 3. Ármin, háztulajdonos, VD, Wesselényi-u. 27. — Armin, hiv., V, váczi krt, 76. — Armin, kávés, IV, városház-u. 4. — Ármin, szeszgyári felügyelő, V, váczi körút 74. — Armin, ügyvéd, IX, Ferencz-körút 2—4. — Arnold, magánhiv,, VI, váczi körút 17. — Aurél, gazdálkodó,' V, nádor-u. 14. — Béla, (Mandel), esztergályos, VDI, gólya-u. 40. — Béla, (Mandel), fehérnemű ker., IV, kigyó-tér 1. — Béla, gépészmérnök, D, Batthyány-u. 2. Béla, (Mandel), kereskedő, V, Deák Ferencz-u. 12. — Béla, magánhiv., IV, Mária Valéria-u. 3. — Béla, máv. művezető, VILI, kerepesi út 3. •— Bernát, (Mandel), kereskedő, VD, nefelejts-u. 16. — Bernát, (Mandl), keresk., VD, murányi u. 26. — Bernát, polg. isk. tanár, VD, Bottenbiller-u. 64. — Dániel, könyvelő, VI, Lehel-u. 19. — Dániel, dr., orvos, VI, dalszinház-u. 10. — Dávid, (Mandel), férfi szabó, váczi krt 14. — Elemér, dr., (Mandel), ügyv., IV, régi posta-u. 10. Telefon 98—11. — Emil, betűszedő, VDI, Mária-u. 20. — Emil, lakatos m., VI, felső erdősor 43. Éliás, (Mandel, kereskedő, VD, aréna-út 44. — Erzsébet, varrónő, VI, Hungária-körút 91. Eugénia, tanárnő, VI, váczi út 61. — Fáni, háztulajd., H, Batthyány-u. 2. — Fánny, szatócs, VE, dohány-u. 84. — Ferencz, (Mandel), czipő-ügyn., VII,Csengery-u. 9 — Ferencz, (Mandel), főv. adóvégr.,VE,munkás-u.ll. — Ferenczné, özv., látszerész m., IX, Eáday-u. 27. Ferenczné, magánzó, VILI, Baross-u. 113. — Fülöp, háztulajdonos, E, Batthyány-u. 2. — Géza, mag.-hiv., VIE, Bombach-u. 3. — Géza, dr., orvos, I, Döbrentei-tér 5. — Gusztáv, (Mandel), utazó, V, nagykorona-u. 19. — Gyula, (Mandel), borkeresk., IX, Ráday-u. 31. — Gyula, (Mandel), épit. vállal.,V, Arany János-u.31. Telefon 98—56. — Gyula, szállitó, IV, váczi u. 9. — Gyula, tőzsdelátogató, V, Lipót-körút 2. — Henrik, aranyműves m., VH, sip-u. 17. — Henrik, (Mandel), magánhiv., VI, sziv-u. 16. — Henrik, tőzsdebizományos, VILI, József-körút 66. Mandl, (Mandel). — Hermann, (Mandel), gyógyszerész s.,Vlll, József­körút 16. — Hermann, kávémérő, VI, Csengery-u. 52. — Hermannné, özv., magánzó, VH, Károly-körút 7. — I. Ignácz, háztulajd., V- nádor-u. 15. Tel. 110—55. — Ida, özv., piperebizományos, IV, Károly-körút 2. — Ignácz, épitési vállaik., VE, Erzsébet-krt 42. — Ignácz, (Mandel), földbirt., VH, aréna-út 74. — Ignácz, hitelbank tisztv., VI, szerecsen-u. 45. — Ignácz, kékfestő, VH, dob-u. 38. — Ignácz, magánzó, V, Lipót-körút 10. — Ignácz, sajtkereskedő, VE, király-u. 15. — Ignácz, (Mandel), szabó m Y III, Bákóczi-út 47. — Ignácz, (Mandel), tanitó, Vili, örömvölgy-u. 20. — Ignácz, utazó, VI, sziv-u. 4. — Ignácz, (Mandel), ügynök,VLD, örömvölgy-u. 20. — Imre, üzletvez., VI, Teréz-körút 35. — Izidor, gépszerelő, VH, nefelejts-u. 16. — J.-né,özv., (Mandel), hordóker., IX, soroksári út35. — Jakab, hivatalnok, V, Csáky-u. 21. — János, műszerész, Hl, kisczelli u. 18. — Jánosné, özv., magánzó, IX, bokréta-u. 34. — Jánosné, özv., magánzó, VE, kisdiófa-u. 14. — Jenő, (Mandel), keresk. ügyn.,VE, Erzsébet-krt 50. — Joachim, (Mandel), fogtechnikus, VE, dob-u. 52. — Jónás, magánzó, VE, dohány-u. 90. — József, czipész, VI, ó-u. 40. — József, (Mandel), esernyős, VE, óvoda-u. 31. — József, (Mandel), mérnök, VHI, Csepreghy-u. 1. — József, kereskedő, VI, hajós-u. 9. — József, ügynök, VE, Jósika-u. 5. — Józsefné, vendéglős, IX, vágóhid-u. 6. — Julia, varrónő, VE, Amazon-u. 6. — Károlyné, özv., háztulajd., VH, Wesselényi-u. 16. — Lajos, hivatalnok, IH, Lajos-u, 9. — Lajos, min. segédtitkár, VE, Wesselényi-u. 16. — Lajos, sajtügynök, VI, Eötvös-u. 42. — Lajos, (Mandel), dr., ügyvédj., E, Batthyány-u. 32 — Laj os, (Mandel), vegyész, VH, dob-u. 21. — Lajosné, (Mandel), özv., magánzó,VI,Dávid-u. 16. — László, (Mandel), biztos, hivatalnok, IV, Ferencz József-rakpart 18. — Laura, kávés, VD, király-u. 39. — Lipót, dr., czementgyáros, V, alkotmány-u. 10. Tel. 87 -24. — Lipót, magánhivatalnok, VEI, fecske-u. 10. — Lipótné, özv., magánzó, IX, Báday-u. 7. — Ludmilla, magánzó, VI, Csengery-u. 57. — Manó, divatáru keresk., I, disz-tér 2. — Manó, kávés, VI, király-u. 88. — Márk, keresk. s., VEI, nagyfuvaros-u. 16. — Márkus, (Mandel), magánhiv, VE, rózsa-u. 34. — Márton, (Mandel), magánzó, VEI, József-körút 16. — Mihály, füszerkereskedő, VD, hajtsár-út 139. — Mih., (Mandel), tex. czipőkészitő,VE,István-úti 6. — Mihályné, özv., földbirtokos, V, nádor-u. 19. — Miklós, raktárnok, VIE, Rökk Szilárd-u. 17. — Miksa, magánzó, IV, váczi u. 9. — Miksa, nyomdász, VIE, Dugonics-u. 3. — Miksa, szabó m., VD, Erzsébet-körút 29. — Mór, (Mandel), földbirt., V, Arany János-u. 31. — Mór, magánhiv., VE, Erzsébet-körút 42. — Mór, szabó, VE, Bethlen-u. 10. —• Mór, ügynök, VH, dob-u. 38. — Mózes, gyári ellenőr, VE, Thököly-út 44. — Olga, könyvelőnő, VE, Kazinczy-u. 52. — Ödön, hivatalnok, VIE, Madách-u. 16. — Ödön, keresk. alkalm., E, Batthyány-u. 2. — Ödön, magánhiv., VE, kertész-u. 35. — Pál, m. hivatalnok, VII, kertész-u. 35. — Rudolf, katonai számt., I, városmajor-u. 5/7. — Salamon, élelmi czikk ügynök,VI, Hunyadi-tér 7. — Salamon, magánhiv., E, Margit-körút 40. — Salam.-né, özv,, (Mandel), mag.,VHI,Madách-u. 16. — Samu, hivatalnok, VH, murányi u. 57. -— Samu, utazó,VI, Andrássy-út 86.

Next

/
Oldalképek
Tartalom