Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1909 (21. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - E, É

Ed els lieim . Lakás-jegyzék. 1191 Lakás-jegyzék. E ger czeiger. Ecker, (Ekker). — Ferencz, háztul., III, pacsirtamező-u. 71. — Ferencz, (Ekker), kövező m., IX, Banolder-u. 25. — Gézáné, vendéglős, X, kápolna-u. 25. — György, magánzó, IX, gát-u. 7. — György, vendéglős,VII, dob-u. 106. — Gyula, főgépész, I, budafoki út 13.535—39. — Imre, (Ekker), főv. tanitó, VHI, szigetvári u. 3. — Istvánné,(Ekker),özv.,magánzó,X,kerepesi íit 104. — János, szakács, VIII, kőfaragó-u. 10. — Jánosné, özv., házmester, X, indóház-u. 7. — József, (Ekker), főpinczér,VI, Deák Ferencz-tér 6. — József, (Ekker),ker.ügyn.,VI, rózsa-u. 64. — József, korcsmáros, VI, kartács-u. 2. — Józsefné,(Ekker), özv., magánzó,VH.Garay-tér 14. — Károly, korcsmáros, VHI, kőfaragó-u. 13. -— Lajos, (Ekker), bádogos, H, lövőház-u. 17. — Lajos, (Ekker), czipész, VHI, bérkocsis-u. 39. — Lajos, kárpitos és diszitő, VI, hajós-u. 29. — Lajos, ügynök, VI, Csengery-u. 41. — Lipót, (Ekker), lapszerkesztő, VH, Barcsay-u. 3. — Lipótné, háztulajd., Hl, Pálvölgy 5360/1—2. — Lujza, tanitónő, VII, dob-u. 39. — Mihályné,(Ekker),özv.mosónő, VI, Szabolcs-u. 16/6. Eckermann Adolfné, gyümölcsker., VI, király-u. 12. — Béla, kádár m., háztul., B, Batthyány-u. 9. — Ede, műsz. tan., háztul, B, Szilágyi Dezső-tér 7. — Ede, dr., ügyvéd, H, Szilágyi Dezső-tér 7. Eckert, (Ekkert). — Ferencz, id., betűszedő, VBI, József-körút 58. — Ferencz, ifj., magánhiv., VIH, József-körút 58. — Flórián, hivatalnok, IX, üllői út 79. — Flóriánné, szülésznő, IX, üllői út 79. — Gyula, (Ekkert), müasztalos m., VB. Hernád-u. 7. — Ignácz, magánhiv., VIB, József-körút 58. — József, máv. alkalmazott, I, Attila-u. 19. — József, (Ekkert), dr., nyugd., I, márvány-u. 40. — László,(Ekkert),dr.,egyet.s.-tan.,VTH,József-krt 48 — Mátyás, dohánygy. s. ügyelő,VBI, Hunyadi-u. 5. — Mátyás, hiv. VI, felső erdősor 48. Eckhárdt, (Eckart, Ekhart). — Adolf, (Eckart), férfiszabó, H, fő-u. 69. — Alajos, aranyvésnök, IV, vármegye-u. 5. —; Ferencz,gyakorló tan ár, MB,Bökk Szilárd-u. 27. — Ferencz, posta és táv. gyak., I, Attila-körút 50. — Ferenczné, postakiadó, I, Attila körút 50. — Frigyes, műépítész, IH, sorompó-u. 1. — György, min. számtiszt. H, iskola-u. 19. — István, konyhakertész, VI, aréna-út 84. — István, művezető, IB, kerék-u. 21. — Józsa. posta és táv. kezelő, IV, borz-u. 9. — Mátyás, kapus, IX, közraktártelep 4. — Oszkárné, özv., magánzó, IX, Lónyay-u. 18. — Bóza, háztulajd., IH, kerék-u. 27. — Vincze, háztulajd.. I, felsőhegy-u. 53. Eckler 1. Ekler. Eckmajer 1. Eckmayer. Eckmann, (Ekmann). — Jakab, kereskedő, X, maglódi út 5. — János, (Ekmann), magánzó, VIH, futó u. 27. — Salamon, szatócs, X, b.-jászberényi út 45. Eckmayer, iEckmajer). — Béla, gyáros, VI, aradi u. 32. — István, redőnygyáros.VI, Dessewffy-u. 6. — Jakabné, (Eckmajer), magánzó, I, Attila-u. 63. — József Béla, épit. vállaik., VI, aradi u. 32. Eckstádt György, br., földbirt., IV, Gizeila-tér 2. Eckstein, (Ekstein). — Adolfné, özv., magánzó, VH, dob-u. 7. — Adolfné, özv., magánzó, VI, Teréz-körút 33. — Ármin, (Ekstein), csemegeker., VI, gyár-u. 3. — Ármin, magánzó, VI, sziv-u. 3. — Ármin, szobafestő m., IB, Lajos-u. 103. — Arnold, utazó, V, Csáky-u. 23. — Arthur,(Ekstein),gépgy.,hiv.,VB,Wesselényi-u. 75 — Benőné, (Ekstein), magánzó, VH, akáczfa-u. 57. — Bernát, (Ekstein), korcsmáros,VB, murányi u. 48. Eckstein, (Ekstein). — Dávid, (Ekstein), keresk. ügyn., VT, király-u. 16. — Dávid, szatócs, VI, Liszt Ferencz-tér 16. — Eliásné, (Ekstein), özv., mag., VIH, népszinház-u. 16. — Farkas, (Ekstein), talmudista,VI,Vasváry Pál-u. 8. — Gyula, szatócs, VI, rózsa-u. 71. — Gyula, (Ekstein), ügynök,VH, Thököly-u. 26. — Henrik, kereskedő s., VI, Szondy-u. 21. — Henrik, (Ekstein), pénzügynök, VH, király-u. 15. — Ignácz, fuvaros és keresk., VH, Szugló-u. 4. — Ignácz, magánhiv., Hl, Lajos-u. 91. — Izidor, (Ekstein), rabbi, VH, Elemér-u. 38. — Izidorné, (Ekstein), özv., mag., IX, Banolder-u. 24. — János, kőműves, B, Törökvész dülő 1. — Josefin, pénztárnok, VI, Semmelweis-u. 3. — József, felügyelő, VH, Szugló-u. 4. — József, keresk. s., VI. Teréz-körút 33. — József, üzletvezető, VI, király-u. 50. — Lajos, főpinczér, VHI, nagytemplom-u. 30. — Lina (Ekstein), dohánytőzsdés, VH, kisdiófa-u. 7. Lipót, (Ekstein), keresk. ,VH, Károly-körút 9. — Lipót, keresk. s., VH, kerepesi út 32. — Miksa, (Ekstein), házfelügy., VH, Erzsébet-krt 36. — Mór, bankhiv., VI, szerecsen-u. 16. — Mór, magánzó, IV, magyar-u. 4. — Mórné, özv., magánzó, VT, rózsa-u. 80. — Rezső, (Ekstein). posztókeresk., VH, király-u. 11. — Bóza, szülésznő,VBI, Lujza-u. 1/c. — Salamonné, özv., magánzó,VIH, József-krt 77/79. — Sándor, kifőző, VH, dob-u. 7. — Teréz, nyugdijas, H, vám-u. 7. Ecner Luise, franczia nevelőnő,VI, szerecsen-u.11. Ecsedy, (Ecsedi). — Ernő, (Ecsedi), dr., orvos, VIB, József-krt 49. — Gedeon, dr., rendőrorvos, IX, Ranolder-u. 13. — Gyula, szabó, VIB, nap-u. 8 — Istvánné,(Ecsedi), mosónő, VB, Hernád-u. 14. — Lajos, házfelügyelő,VH, Cserhát-u. 17. — Lászlóné, özv., magánzó, VH, dohány-u. 39. Ecser Mihály, gyári alk., IX, Banolder-u. 23. Ecseri 1. Kocsis Ecseri alatt is. Ecseri János, bérkocsi iparos, IX. Márton-u. 33. Ecséry László,dr..főv.ügyósz h. VH, Damjanich-u. 7. Ecseteiner Henrik, rézműves,VIH.fhg Sándor-u.23 6 Ecsv, (Étsy). — Ferencz József, festőművész, VI, Hermina-út 41. — József, hiv. szolga, H. fő-u. 6. — József, tanárjelölt, VTH, József-u. 11. Édaman Begina, fodrásző.VHl. Bezerédi-u. 10. Ede Antal József, diszletfestő, VIB, Madách-u. 10. Edelbacher Gizella, varrónő, Hl, Zs^gmond-u. 74. Edelényi Károlyné, özv.,nyugd., IX, Telepy-u. 9. Edelhárd Gizella, kereskedő,VH. nagydiófa-u. 30. Edelheit Árminné,özv.magánzó,VH, Dembinski-u. 6. — Vilmos, magánhiv., VH, Dembinski-u. 6. Edelhofer Vilmos, kereskedő s., VB, H- rnád-u. 14. Edelhut Márton, kárpitos, VI, Erzsébet királyné útja 68. Edelmann Adolf, árverező ügyn.,VB, Erzsébet-krt 41. — Antalné, korcsm., VH, Tliököly-út 8. — Dávid, máv. mozdonyvezető. X, rákosi fűtőház 7—504/6. — Henrik, főpinczér, VH, óvoda- u. 13. — Ignácz, kereskedő,VH, Kazinczy-u. 50. — Ignácz, könyvelő, VH. Erzsébet-körút 12. — Jakab, keresk. képv., VIH, aggteleki u. 2/a. — Jakab, keresk., VH, dob-u. 20. — József, zsibárus, VIH, Teleki-tér 23. — Lipót, utazó,VIH. köztemetö-ut 12!b. Lipót, utazó, VI, Vörösmarty-u. 58. — Miksa, füszerkereskedő, VI, komáromi út 18. — Mór, korcsmáros, VH, Huszár-u. 1. — Mór, nyugdijas, V TI, gr. Zichy Jenő-u. 27. — Regina, divatárusnő, VHI, kun-u. 11. Edelsbrunner Ferencz, házmester, VI, sziv-u. 18. Edelsheim Leó, szerelő, V, tükör-u. 5. — Vilmos, ablaktis/.t. m ,VH, akáczfa-u. 36.

Next

/
Oldalképek
Tartalom