Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1908 (20. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva

Fehérnemükeresk. Czim' -jegyzék. 813 Czím-jegyzék. Fehérnemű tisztítók Roth Ignácz, V. Dorottya-u. 6/6. Tele­fon 33 — 17. Schaffer Jozefina, IV, koronaherczeg­utcza 17. Siebner Rezső és társa, VI, ó-u. 5. Te­lefon 38—17. Stern József,IV,Calvin-tér 1. Tel. 705. Stern L. József, VI. Szondy-u. 42/c. Stieglitz ós Unger. IV, váczi u. 20. Szilágyi Miksa, VI, Laudon-u. 3. Tremlí Mihály, "VHI, nagyfuvaros-u. 27. Várady Béla, IV, kishid-u. 9. Telefon 10—67. Vass Jenő, VH. Erzsébet-körút 22. Velenczei Kornélia és tsa,IV,bécsi-u. 2. Wamoser Gyula,IV, váczi-u. 7. T. 955. Wein Károly és Társai, IV, korona­herczeg-u. 8. Tel. 24—86. Wilheim Lázár, II, fő-u. 52. Fehérnemü-készitök. (Lásd «Gyermekfehérnemü-készitők» alatt is.) Glass és Társa, főüzlet IV. muzeum­körút 5. Tel. 70—37. Fióküzlet IV, muzeum-krt 9. Hollós J., V. Dorottya-u. 10. T. 33—50. Wamoser Gyula, ÍV, váczi-u. 7. Te­lefon 955. Menyasszonyi kelengyék, ágy­nemü-különlegességek, saját ké­szitményü fehérnemüek, vászon­és asztalnemüek raktára. Fehérnemű raktár. (L. «Vászonkereskedők alatt is.) Mössmer József, IV, koronaherczeg­utcza 12. Telefon 15—66. Fehérneniütisztitók. (Lásd «Gőzmosodák» alatt is.) Adler Teréz, VH, kisdiófa-u. 8. Aleva István, VH, Dembinski-u. 52. Andrási Dávid. VIH, Berzsónyi-u. 3. Apfel Simon,VH, Klauzál-u. 10. Armeán Vlikiósné, özv.,VH, rózsa-u.28. Balcsik János, V, visegrádi u. 92. Bálint Anna, VHI, József-körút 31/a. Balog Ignáczné, VI. Szondy-u. 79. Bárdos Róza, VI, aradi u. 60. — Zsigmond, VIH, Rákóczi-tér 15. Barnay Károlyné, VI, oldal-u. 4. Barta Lajos. VIH, nagytemplom-u. 12. Bartos Janka. VTH, Baross-u. 124. Bata János, VHI, Hunvadi-u. 21. Bazsika Ferenczné, H, plébánia-u. 4. Belányi Géza, VH. aréna-út 11. Belosevics Máté, IX, gr. Haller-u. 24. Benedek Heinrich,VI, Szondy-u. 20. — Julia, VI, Laudon-u. 9. — Róza, VII, Izabella-u. 12. Berczely Laj.-né,özv. .IX,Ferencz-krt 33 Bernáth Istvánné, I, Áttila-utcza 23. Bertalan Rezső, VH, nefelejts-u. 16. Berthán Mária, VITT, óriás-u. 44. Bigócz Jánosné,VH, ovoda-u. 40. Biró István, VI, király-u. 82. Blaser Henrikné, I, roham-u. 4. Blau Malvin, IX, gr. Haller-u. 52. Bobics Józsefné, VI, bajnok-u. 12. Bódi János, VH, István-út 31. Bognár Ferencz, VHI. örömvölgy-u. 9lb. — István, VIH, Bökk Szilárd-u. 19. — József, VII, Garay-u. 38. Bogva János, VHI, Karpfenstein-u. 2/c. Boross Ignácz, VI, Lehel-u. 13. Bóta Bernát J.-né, VHI, Békés-u. 5. Böhm Józsefné özv.,VHI,RökkSzilárd­utcza 21. Braun Adolf, VH, holló-u. 14. Brecher Mária, VI, felső erdősor 4. Breitbárt Ármin, IH. Lajos-u. 91. Budapesti fehérnemütisztitó munkások szövetkezeti mosodája. VH, Rotten­biller-u. 30. Bukovi János, X, liget-tér 4. Bühn Károly, VH, akáczfa-u. 14. Cajer Kálmán, IX, Ferencz-körút 12. Cserei László, VH. Wesselényi-u. 9. Csesznik Felix, VH, Garay-u. 11. Csiki Lajos, VH, Wesselényi-u. 43. Csorna Károly, IX, mester-u. 30. Csuka Istvánné, VI, rózsa-u. 87. Csutorás Pálné,Vn, nagydiófa-u. 30. Czebrián Verona, IX, Mátyás-u. 18. Czeiner Györgyné, I, árok-u. 24. Czindl Borbála, VI, lőportár-u. 10. Czittloff Antalné. VIH, Mátyás-tér 14. Dániel Jánosné,VH, Damjanich-u. 44. — Károlyné, VII, Izabella-utcza 33. Dianovics Zsigmond, VIH, Madách­utcza 30. Dobos József, I, fehérvári út 11—13. Doszpod György, VHI, Baross-u. 120. Dózsa Lajos, VHI, Rákóczi-tér 18. Dömötör Mária, I, alkotás-u. 21. Drapos Ernő, IX, angyal-u. 15/a. Draskóczy Ferencz, VI, sziv-u. 71. Dukay Sándorné, IV, Irányi-u. 19. Dunkl Hermina, VH, Klauzál-tér 1. Dvoracsek F., VI, felső erdősor 39. DzsathoJózs.-né,VTH,TiszaKálm.-tér24 Egerszegi János, VH, kertész-u. 39. Egri Gézáné,VH, akáczfa-u. 45. Egyed György, VIH, Baross-utcza 94. — Pál, VHI, Baross-utcza 52. Eiben Paula, I, Attila-u. 11. Éles Károly, VII, Wesselényi-u. 75. Elszaszer Sándorné, VH, Thököly-út 25. szám. Engl Adolf, VI, Vasváry Pál-u. 11. Te­lefon 14—23. Erlich Mór, VI, Csengery-u. 61. Érsek Gyula, IX, Ráday-u. 17. Falb Gusztávné, IV, molnár-utcza 16. — Kristóf, IV, régi posta-utcza 4. Farkas István, VHI, Losonczy-u. 21. — József, VI, dalnok-u. 9. Kálmán, VII, Elemér-u. 24. — Lipót,VH, Thököly-út 15. Fekete Erzsébet, X, füzér-u. 17. Ferenczy István, V, váczi út 104. -- István, VI, Huba-u. 10. Fischer Frigyes, IX, bokréta-u. 25. — Károlyné,özv., V, Mária Valéria­utcza 19. Fóth Borbála, VH, Barcsay-u. 14. Francsek Ferencz, VH, Thököly-út 85. Fucsek Józsefné, X, bánya-u. 1. Fürst Ferencz, IV, Veres Pálné-u. 3. Gaál Sándor, VH, Vörösmarty-u. 10/6. Gabriel Jánosné, özv. és fia, IH, Lajos­utcza 26. Geiger Ignáczné,özv., YIH,Orczy-útlO/a. Gerstenbrein István, X, bolgár-u. 2. Goldberger Adolf és társa, VIH, Szent királyi-u. 4. Goldstein Fáni, VH, akáczfa-u. 64. Gosztonyi Zsuzsánna,Vn,Csengery-u.5. Gödz József,VH, szövetség-u. 39 Göndöcz Ignácz,VIH, népszinház-u. 51. Gritzer Berta,VI, király-u. 80. Grnyedics Józsefné, III, kórház-u. 10. Groszmann Lajosné, VI, ó-u. 21. Gröbl Amália, VH, akáczfa-u. 55. Gruszkowsky Ádám,H. Krisztina-krt 17. Grünbaum Hermann,VHI, fhg Sándor­tér 3. Grünfeld Lipót, IX, Ferencz-körút 40. Grünner Ferenczné, VIH,Festetich-u. 4. Gulácsi Ignácz, VHI,Kemény Zsigmond­utcza 17. Gulyás Lászlóné.VI. aradi u. 62. György Sándor,VH, aréna-út 52. Győri Mariska,VHI, práter-u. 14. Györög Mária,VI, Szondy-u. 44lb. Händler Samu,VHI, aggteleki-u. 4. Hanni Károly, I, Ybl Miklós-tér 7. Hegedűs Györgyné, H, fhg. Albrecht­út 17. Hell Jánosné, IX, Báday-u. 11—13. Heller Ignácz,VI, Laudon-u. 3. Hergely Andrásné, X, hölgy-u. 28. Herman Farkas, VH, Garay-u. 9. Hermann Lajos, I, apród-u. 10. Hiancsák György,VH, Jósika-u. 9. Hirhát Bezső,VI, Bajza-u. 27. Hoch György, VI, Hungária-körút 103. Hohenberg Ferenczné, özv. VH, Kazin­czy-utcza 20. Hohlmeyer Edéné, I, horgony-u. 26. Holczmann Lipót,VI, gr. ZichyJenő-u.6. Horváth Andor, VI, Szondy-u. 37. — János, YHI. Teleki-tér 7. — Kristófné, V, vadász-u. 11. — Lőrinczné, IX, viola-u. 37la. — Ludmilla, VH. Izabella-u. 3/6. Hrabovszky Lujza, VIH, aggteleki u. 9. Hundler Károl y,VI I, király-u. 15. Hutter István, VHI Vay Adám-u. 8. Icskovics Márkus, VI, Eötvös-u. 51. Bler Jakab, VH, akáczfa-u. 27. Istyanecz Ferencz, IX, Lónyay-u. 3. Jeszenszky Pálné,X, szt László-tér 21. Jóseffi Ábrahám,VH, hársfa-u. 19. Kaltleter Istvánné, VIH, nap-u. 3. Kálufszkv Ferencz, VI, Lehel-tér 7. KandlerMátyásné,özv., VIII,práter-u.36. KapitányDániel,VI,Vörösmarty-u. 60 A. — Géza,Vn, dob-u. 99. Katona József, Vn, nefelejts-u. 41. Kehrling Károly,VI, Andrássy-út 4. Kertész Károly', VI, Eötvös-u. 10. Király László, IV, Királyi Pál-u. 9. Kiss Imre, IV, molnár-u. 15. — Imre, VH, alsó erdősor 3. — Sándor. VIH, népszinház-u. 30. — Tamásné, IX, Báday-u. 7. — Orosz Mártha utóda,VHI, József-u. 4. Klárrich J. M., Hl, percz-u. 5. Klátik Károlyné, özv.,VHI, Szerdahelyi­utcza 4. Klein Béla, VH, dob-u. 29. Kleiner Gáspár, YI, Szondy-u. 32. Knapp Mariska, VI, dalnok-u. 17. Kohn Adolfné, VI, Csengery-u. 74. — Lajosné, VII, nyár-u. 5. Konrád Erzsébet, VHI, üllői út 70. Konya Lajosné, IV, molnár-u. 19. Koós Józsefné,VH, Kazinczy-u. 43. Kovács Jánosné, H, csalogány-u. 53. es I, szentháromság-u. 3. — József, VI, Dávid-utcza 11. — Józsefné, özv.,VIH,Kenyérmező-u. 4. — Sándor,VH, Csengery-u. 24. — Vinczéné,VI, váczi út 125. Kovácsics János, V, Lipót-körút 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalom