Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1907-1908 (19. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes névsora) - K

Kir chturner. Lakás-jegyzék. 1323 Lakás-jegyzék. Kirschner. Kerekes László, posta és táv. altiszt, n, Donáti-u. 12. — Lipót, rövidáru ügyhök, YH, Erzsébet-körút 22. — Mátyás, vegyeskeresk., X, bolgár-u. 14. — Mibály, vendéglős, YH, Elemér-u. 13. — Miksa, betűszedő,YII, dohány-u. 80. — Miksa, kártyaügynök. VÜ, Rottenbiller-u. 64. — Mór, állatorvos, IX. üllői út 21. — Ödön, dr., orvos, Vll, Thököly-út 87. — Pál, áll. hivatalnok, VI, Hunyadi-tér 1. — Pál, korcsmáros, IX, mester-u. 61. — Pál, laborans,VHI, kőfaragó-u. 5. — Pál, dr., min. s.-titkár, V, Klotild-u. 18. — Pál, dr., orvos, V, Klotild-u. 18. — Róza, szatócs, VH, Dembinski-u. 31. — Samu, borbizományos, VIH, Rökk Szilárd-u. 27. — Sándor, kocsivezető, X. harmat-u. 2. — Sándor, m. hivatalnok, VH, rózsa-u. 21. — Sándor, rendőr, V, Katona József-u. 17. — Sándor, dr., ügyvéd, Y, Gorove-u. 3. Kerékfy Ferencz, magánzó, H, Pálffy-u. 1. Kerékgyártó Árpád, p. ü. számvizsgáló, I, fortuna-u. 7. — Béla, dr., képezd, tanár, I, Városmajor-u. 52. — Elek, dr., főv. igazg., tanár, X, Héderváry-u. 29. — Gizella, kegydijas, I, tábor-u. 8. — Hedvig, kegydijas, 1, tábor-u. 8. — István, számv. igazg., H, Krisztina-krt 79. — József, m. kir. főerdőőr, I, mozdony-út 10. Kerekig Jánosné, özv., magánzó,VHI, koszoru-u. 29. Kerekréthy Miklós, magánzó, H, fő-u. 75. Kerény Adolf, magánhiv.,VHI, népszinház-u. 22. — Arnold, szállitó, VTH. népszinház-u. 22. — Dávid, betűszedő, V, visegrádi u. 21. — M. Cornél, magánhiv., VH, kertész-u. 41. Kerényi Adolfné, szatócs, VH, aréna-út 10. — Béla, főv. kezelőtiszt, II, ápolda-u. 22. — Dezső, utazó, VH, Elemér-u. 3r.. — Ede, magánhiv.,VH, István-tér 7. — Gábor, bizt. hiv., VH, murányi u. 34. — Gyula, máv. főtisztviselő, IX, Boráros-tér 2. — János, dohánygy. oszt. vezető, VH, dohány-u. 61. — Lajos, magánhiv., VH, István-tér 7. — Ottó, közvágóhidi gyak., IX, Lónyay-u. 26. — Rezső, főv. hivatalnok, IX, Lónyay-u. 26. — Zoltán, dr., orvos, H, Krisztina-körút 1. Keres Sándorné, máv. kezelőnő,H, Toldy Per.-u. 44/a. Kerese Gábor, kir. Ítélőtáblai biró, IX, tüzoltó-u. 6. Kereskényi Jenő, füszerkeresk., X, b. jászberényi út 3. Keresz Ferencz. korcsmáros VH, Károly-körút 11. Keresztély Sándor, zong.-gyáros, YI, váczi körút 21. Keresztény Gyula, postatiszt, YH, István-út 19. — István, füszerkeresk., H, lánczhid-u. 2. — Rezső, irodaszolga, I, böszörményi út 21. Keresztes 1. Körösztös alatt is. Keresztes Adolf, főv. tanitó, VH, Rákóczi-út 64. — Árpád, magánhiv., V, visegrádi u. 8. — Bálint, p. és táv. szolga,VI, Lehel-u. Ha. — Béla, dr., joggyakornok, VH, István-út 16. — Béláné, özv., nyugdijas, VI, Hungária-körút 85. — Dénes, kovács m., VIH, gólya-u. 7. — Domokos, min. számellenőr, I, Schwartzer F.-u. 4. — Ferencz, betűszedő, VI, Lehel-tér 10. — Gábor, vili. kalauz, IH, szentlélek-tér 9. — György, máv. mozdonyfütő, VI, dalnok-u. 27. — Gyula, magánhiv. V, akademia-u. 14. — Gyula, min. fogalmazó, VH, aróná-út 48. — Gyula, szatócs, IX, Bakáts-tér 4. — Gyuláné, özv., földbirtokos. IX, csillag-u. 4. — István, házmester, VI, Teréz-körút 10. — István, nagybaczoni, műsz. tan., VI, Teréz-krt 33. — István, dr., orvos, V, visegrádi u. 24. — István, vili. kalauz, IH, vörösvári-u. 8 — István, vili. kalauz, IH, vörösvári u. 95. — János, hivatalnok, VII. Thököly-út 95. — János, hivatalszolga, H, csalogány-u. 37. — János, irodatiszt, VH, Rákóczi-úr, 38. — János, ny. máv. főkalauz, VHI, kerepesi-út 3, — Jenőné, özv., magánzó, V, visegrádi u. 92. Keresztes József, bankhiv., VI, Izabella-u. 48. — József, magánhiv., VH, Bem-u. 38. — Józsefné, özv., lakáskiadó, IX, üllői út 5. — Julia, házfelügyelő, YH, Bethlen-u. 8. — Kár.oly, csíkbánfalvi, cs. és kir. táborn.-hadbíró, YI, Bajza-u. 5/b. — Károly, háztulajdonos, VI, Bajza-u. 5lb. — Kornélia, tanitónő, VH, Vörösmarty-u. 10/6. "— Lajos, háztulajdonos, VH, Thököly-út 32. — Lajos, magánzó, VHI, Eszterházy-u. 30. — Lajosné, özv., lakáskiadó,VIH. Karpfenstein-u. 26. — Lukács, máv. hivatalnok, V, Lipót-körút 29. — Mihály, bankszolga, I, Attila-körút 12. — Bóza, tanitónő, I, Mészáros-u. 13. — Tibor, műszaki hiv., VI, Lehel-u. 33. — Vincze, házmester, VH, Jósika-u. 13. — Zsigmond, hirlapiró,ATH, futó-u. 51. Keresztessy, (Keresztesi, Keresztesy). — Alajosné, özv., nyugdijas, VIH, kőris-u. 9. — Gyula, (Keresztesy), magánhiv., IX, csarnok-tér 3. — Istvánné, lapszerkesztő, VI, Teréz-körút 25. — Jakab, (Keresztesi), máv. főkal., VI, aradi u. 41. — János, szabó m., VHI, József-körút 68. — Jenő, ny. honv. százados. I, márvány-u. 10. — József, magánhiv., VTH, gyöngytyúk-u. 10. — József, dr., ügyvéd, V, báívány-u. 5. — Károly, kárpitos m.,VH, király-u. 101. — Károlyné, özv., (Keresztesy), mag.,YIH, Mária-u.15 — Lajos, magánzó, VTH, Rökk Szilárd-u. 27. — László, p. szolga, VT TT, vig-u. 4. — Mihály, (Keresztesy), gyári hiv.,VHI, Orczy-út 8. — Ödön, asztalos m., V, vadász-u. 23. — Samu, hitoktató, VH, angol-u. 29la. — Sándor, (Keresztesy), nyug. min. tan.,VHI, óriás­utcza 44. — Sánd., (Keresztesy),p. ós táv.s. tiszt,IV,molnár-u.17. — Sándorné, özv., magánzó, VHI, gyöngytyúk-u. 10. — Vilmos, irodatiszt, VH, Vörösmarty-u. 16. — Zsuzsánna, magánzó, IX, Márton-u. 35/c. Keresztszeghy Lajosné, özv., nyugdijas,VHI, vas-u. 8. Keresztúri, (Keresztury). — Béláné, (Keresztury), közp. tejcsarn. üzletv., VHI, Rákóczi út 25. — Ferencz, házfelügyelő, VH, Klauzál-u. 19. — Ferenczné, özv., magánzó, X, Juhász-u. 55. — Imre, (Keresztury), korcsm.,VI, felső erdősor 54. — István, főv. hiv., YTH, práter-u. 20. — István, posta főtiszt, VI, Podmaniczky-u. 73. — János, vili. kocsivezető, I, hidegkúti út 4. — József, (Keresztury), hiv., VH, rózsa-u. 22. — József, (Keresztury), tvszékiirnok,V, sziget-u. 16. — Lajos, házmester, VH, munkás-u. 13. — Pál, (Keresztury), czipész m.,VlH, üllői út 52/&. — Péter, házfelügyelő, Hl, kiskorona-u. 43. — Sándor, (Keresztury), postafötiszt, VI, Podma­niczky-u. 73. Kereszty István, nemz. muz. őr, I,Schwartzer F.-u. 4. Kerezsi Jánosné, magánzó, YH, Csengery-u. 15. Kergely József, korcsmáros, IX, gróf Haller-u. 4. Kéri 1. Kéry. Kéringer István, bérkocsi iparos, IX, gát-u. 24. Kerka József, min. számtiszt, VH, Rákóczi-út 62. Kerkai András, vili. kocsiv., VI, Szondy-u. 79. János, vili. kocsivezető,VHI, Dugonics-u. 14. Kerkápoly Károlyné, özv., földbirt.,IX, csillag-u. 2. Kerkovits Antal, m. hivatalnok, VI, nagymező-u. 32. Kerkuska János, vili. kocsivezető, X, liget-u. 21. Kerle Ferencz, házfelügyelő, H, lövőház-u. 5. Kerl Ferencz, műszerész, V, nádor-u. 32. — Gyula, nyomdász, V, nádor-u. 32. Kern Adolf, magánzó,Vin, Bezerédj-u. 6. — Antal, kávéházi alkalmazott, Vi, Andrássy-út 43. — Arthur, bizt. tisztv., YI, Eötvös-u. 32. — Aurél, hirlapiró, VHI, E^zterházy-u. 15. — Berthold, kereskedő s., VI, váczi körút 17. — Emil, rézműves m., H, kapuczinus-u. 16. — Ernő, gyári helyet, igazg., VIH, aggteleki-u. 16.

Next

/
Oldalképek
Tartalom