Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1907-1908 (19. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek

Tör vény saékileg 561 Bejegyzett ezégek. Grünwald testvérek és Schiffer, társt. Grünwald Yilmos, épitési vállalkozó. Grünwald Mór, okleveles épitész, építőmester és épitési vállalkozó és Schiffer Miksa, okleveles mérnök és épitési vállalkozó. A czég a társ­tagok által önállóan képviseltetik s akkép jegyeztetik, hogy az előirott vagy előnyomott czégszöveget a társ­tagok bármelyike névaláírásával aláirja és pedig Grün­wald Yilmos és Grünwald Mór teljes nevével Schiffer Miksa ellenben csak vezetéknevével, V. József-tér 4. Telefon 72—56. Grpnzweig Ármin, Armin Grünzweig, czégb. Grünzweig Ármin, szőnyeg-ügynök. V, bálvány-n. 22. Tel. 38—02. Gugenheim Miksa, czégb. Gugenheim, bntorvasalási kellékek árúsitásával foglalkozó üzlettulajdonos, Y3I, Miksa-u. 15. Gugler & Forray, társt. Gugler Henrik és Forray Ká­roly, lágy vas- és aczélöntő gyári iparüzlett. A czég a társtagok által olykép jegyeztetik, hogy az előirott vagy előirott czégszöveg alá mindkét társtag vezeték­nevét irja, Y, váczi út 162. Gundel Antal, czégb. Gundel Antal hirlap- és könyv­kiadó, IY, reáltanoda-u. 19. Gunszt Lajosné, özv., czégb. özv. Gunszt Lajosné szül. Gunszt Józsa, szőnyegkereskedő, IY, kigyó-tér 1. Gurovicz Tamás, Thomas Gurovicz, czégb. Gurovicz Tamás, festék-keresk., IY, molnár-u. 29. Gutfreund és Gertler, Gutfreund und Gertler. társt. Gutfreund Izsák, és Gertler Sámuel, mezőgazdasági gépek, gazdasági és műszaki czikkekkel ügynökségi iparüzlettulajdon., önálló képviseleti joggal. Guth Andor, czégb. Guth Andor, bor-, sör- és pálinka­kimérési és kereskedési üzlettulajdonos. Guth Ede, czégb. Guth Ede, terménykeresk. és bizomá­nyos, YLH, német-u. 40. Guthardt Mór, czégb. Guthardt Mór, kárpitos és diszitő ipar üzlettulaj dono s. Guttmann A. (Adolf), sertéshizlaló, YH. Erzsébet-krt 32. Guttmann A. és fia, A. Guttmann & Sohn, czégb. Gutt­mann Gyula, férfiszabó, IY, Kristóf-tér 6. Tel. 273. Guttmann Ádám, Adam Guttmann, czégb. Ádám Gutt­mann, szövetkereskedö, czégv. Kanitz Zsigmond, Y, Lipót-tér 1. Telefon 31—38. Guttmann Antal, Anton Guttmann, czégb. Guttmann Antal, művirág-keresk., Y, bécsi u. 6. Guttmann Ármin, Hermann Guttmann, czégb. Gutt­mann Ármin, füszerkereskedő, YI, Erzsébet királyné útja 46. Guttmann Benedek, czégb. Guttmann Benedek, papír­kereskedő, IY, muzeum-körút 13. Telefon 663. Guttmann Fülöp, czégb.Guttmann Fülöp, kalap-, szűcs­és divatárukeresk. Guttmann Ignátz, Ignatz Guttmann, czégb. Guttmann Ignácz, rövid- és szövöttárunagykereskedők, Y, Er­zsébet-tér 18. Guttman J. és fiai, J. Guttman et Söhne, társt. Gutt­. man Izsák, Guttman Hermann és Guttmann Alfréd, kőszénker., a czéget két tag együttesen jegyzi. Y, Arany János-u. 20, Telef. 32—65.'Széntelep VI, aréna­út 7—8 ny. p. u. Telefon 57—93. Guttmann J. és társa, J. Gutmann et Comp., társt. Gut­mann Johanna és Sachs Lipót, férfi-divatárukeresk., a czéget együttesen jegyzik, VH, Bákóczi-út 16. Tel. 24—11. Guttmann Jakab, czégb. Guttmann Jakab, sertéskeresk. Guttmann Jakabné özv." és fiai, Wwe Jacob Guttmann et Söhne, társ. özv. Guttmann Jakabné sz. Singer Na­nette, Guttmann Sándor és Guttmann Lajos gabona­bizományosok, a czéget csak Guttmann Sándor és Guttmann Lajos jegyzi és pedig mindegyik önállóan, Y, hold-u. 10. Tel. 899. Guttmann L., L. Guttmann, czégb. Guttmann Lipót, orvosi és sebészeti műszerek és műszaki czikkek­kereskedő. Főtelep: Wien, fióktelep: Budapest. IY, Kossuth Lajos-u. 2. Tel. 16. Guttmann Lajosés fia, Ludwig Guttmann et Sohn, társt. Guttmann Lajos és Guttmann Oszkár, bankbizo­mányi, váltó és részletügyleti üzlettulajdonosok. A czég képviseletére ós jegyzésére a társtagok egy­formán jogosultak, V, Dorottya-u. 11. Tel. 44—56. Guttmann Lipót, czégb. Guttmann Lipót, kötény és fehérnemükészitő, V, sas-u. 12. Tel. 87—04. Guttmann Mária, czégb.,Guttmann Gáborné szül. Pfei­fer Mária, rövid- és szövöttárú ker. Guttmann Mátyásné, czégb. Guttmann Mátyásné, szül. Wolf Debora, sapkakészitő üzlettulajdonos, V, nádor­utcza 20. Gutman Mihály, czégb. Gutman Mihály, vászon-, fehér­nemű- és divatárú-keresk.. IY, koronaherczeg-u. 11. Gutman Mór, divatkereskedő, czégb. Gutman Mór, férfi és női divatáru- és szabókellék-kereskedő. Guttmann Olga, czégb. Guttmann Olga, zsibárus, YLH. Teleki tér 116. Guttmann S. Fia Jakab, S. Guttmann's Sohn Jacob, czégb. Guttmann Jakab, szállítási üziettul., VI, Huba­utcza 18. Gutmán Sarolta, czégb. Gutmán Mórné, szül. Róth Sa­rolta, férfii és női divatárukereskedő, VI, király-u. 100. Guttmann Simon, czégb. Guttmann Simon, férfidivat­áru keresk. Guttmann és Gyökér, társt. Guttmann Mór és Gyökér Imre, szabóüzlettulajd., önálló czégjegyzési joggal, IY, váczi u. 7. Guttmann és társa, czégb. Guttmann Adolfné szül. Gold­berger Hermin, zsibárus, VILI, zsibárus telep 116. Guttmann és Wahl, Cruttmann & Wahl, társt. Wahl Béla, Guttmann Károly, Guttmann Emil terményker.. czégv. Guttmann Miklós.V, bálvány-u. 26. Tel. 35—91. Guttmann és Weinberger, társt. Guttmann Mór és Weinberger Sajó, norinbergi és rövidárukkal ügynöki és bizományi üzlettulajd. egyenlő czégjegyzési joggal. V, Mária Valéria-u. 17. Tel. 45—89. Guttmann testvérek, Gebrüder Guttmann, főtelep Bécs, fióktelep Budapest, czégvezető Wiedemann Henrik, V, mérleg-u. 8. Telefon 36—37. Raktár YI, nyug. p. u„ Telef. 28—40. Gutwillig Ármin, czégb. Gutwillig Ármin, élelmiszer­bizományos, IX, központi vásárcsarnok. Gutwillig és Dick, czégb. Gutwillig Zsigmond butor­szállitó. VH. Erzsébet-körút 15. Telefon 18—70. Gyarmathy Gy., czégb. Gyarmathy Gyula, fűszer- és gyarmatárukeresk., IV, Calvin-tér 1. Telefon 744. Gyarmathy István, czégb. Gyarmathy István, sertés­kereskedő, X, Fertő-u. 7. Gyenes Lajos, czégb. Gyenes Lajos, termény-és gabona­üzlettulajd. Gyenes és társa, 1árst. Gyenes Izsák és Gyenes S. Samu, gazdasági gépek és műszaki czikkekkel ügynöki üzlet­tulajdonosok. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak. Gyepes Adolf és neje, társt. Gyepes Adolf, pálinkamérő és Gyepes Adolfné szül. Tisch Jozefin, kávé, thea és élelmiszer árusitó. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, IV, Királyi Pál­utcza 12. Gyepes és Braun, társt. Gyepes Adolf, pálinkamérő és Braun Jakab Gyula, üzletberendezés-keresk. A czég Képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jo­gosultak. Gyömrői gőztéglagyár, Gyömrőy és Aurél, társt. Györn­rőy Aurél és LosonczyAntal, téglagyárosok, együt­tes czégjegyzési joggal, czégv. Yerner Ferencz, ki a czéget bármelyik társtaggal együttesen jegyzi. Gyöngy Sándor, czégb. Gyöngy Sándor, bőr és czipő­felsőrészkeresk., Hl, tavasz-u. 1. György Lajos, czégb. György Lajos, sapkakészitő, IV, kecskeméti u. 2. Tel. 79—12. György és Sebestyén, czégb. Sebestyén (azelőtt Spitzer) Bernát, uri és női divatárukeresk., VH, Bákóczi-út 28. Győri Sándor, czégb. Győri Sándor, férfi- és női divat­árúkereskedő, VI, király-u. 18. Győri Sándor utóda Beer Imre, czégb. Beer Imre (Izidor), férfi és női divat, rövid- és szövöttáru-kereskedő, VH, Erzsébet-körút 54. Győri Simon és társa. Beltag : Győri Simon, szálloda és korcsma üzlettulajdonos,VHI, Tisza Kálmán-tér 25. Győri és Bothauser, társt. Győri Jenő, tejkereskedő és Bothauser Izidor, tejnagykereskedő. A czég a társ­tagok által együttesen képviseltetik s akkép jegyez

Next

/
Oldalképek
Tartalom