Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1907-1908 (19. évfolyam)

Tartalom. VI áttekintése. A TARTALOM RÖVID ÁTTEKINTÉSE. Lap Tartalomjegyzék ___ ... ... ... — ___ — VILI Betűrendes tárgymutató ___ ... ... ... XVIII A hirdetők betűrendes névjegyzéke ... ... ... ... XVII I. Rész. Kerületek, utczák, utak, terek és dűlők jegy­zéke. — Budapest székesfőváros közigazga­tási kerületeinek helyrajzi számok szerinti beosztása. — Ház- és telekjegyzék ... 1—206 II. Rész. Felséges császári és királyi ház. — Udvartar­tások. — Közös intézmények 207—228 III. Rész. Országgyűlés. — Ministeriumok. — Állami számvevőszék. — Közigazgatási biróság. — A ministeriumok fönliatósága alá tartozó hatóságok és intézmények. (Egészségügy. — Egyházak. — Gazdászat. — Hadsereg. — Igazság­szolgáltatás. — Kereskedelem és ipar. — Közleke­dés. — Közművelődés. — Közoktatás. — Mérnöki hivatalok és intézmények. — Pénzügy. — Posta és távirda. — Rendőrség. — Törvényhatóságok. — Egyéb hatóságok, hivatalok és intézmények) 229—408 IV. Rész. Egyesületek és körök __ ... ... 409—442 V. Rész. Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok. (Pénzintézetek. Biztosító intézetek. Hitelszövetkeze­tek. Különféle szövetkezetek. Egyéb részvénytársa­ságok) ... ... ... ... 443—512 (Folytatás a VII. oldalon. •

Next

/
Oldalképek
Tartalom