Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1906-1907 (18. évfolyam)

4. rész - Egyesületek és körök - XXII. Társas egyesületek

Társas egyes. 431 Tűzoltó egyes. István. — Ellenőrök: Tóth Imre, Hubert Jakab. — Könyvtárnok: LeingruberFerencz.— Gazda : Herneczky Vendel. — Főrendező : Liebentridt Gyula. II. kerület. Budai polgári kör. H, Szilágyi Dezső-tér 5. Tel. 41—37. Elnök : Ludwigh János. — Alelnökök : Kollár Lajos, dr. Neuschloss Kornél. — Igazgató: dr. Ludvik Elemér. — Titkár: dr. Buday József. — Pénztáros: Ott Lajos. — Ellenőr : Váter József. — Jegyzők: Hampek^ Vincze, Kallina Béla, dr. Kozma Jenő, dr. Bozóky Ádám. — Gazda: HanuszLászló.— Könyvtáros: Szemler Ferencz. III, kerület. Budapest Hl. kerületi egyesült polgári kör. IH. kiskorona-u.49. —Elnök : dr. Stern József. — Alelnök : Szente Miklós. — Titkár: Hugi György. — Jegyző: Beisinger Gyula. — Ügyész : dr. Székely Dezső.— Pénz­táros : Zboray Gyula. — Ellenőr: Deutsch Adolf. — Gazda: Linczenpolcz János. Budapest Hl. ker. első magyar nemzeti asztaltár­saság. IH, kórház-u. 12. — Elnök: Skrinár János. — Alelnökök : Liebold Ferencz és Lincenpolcz Ferencz. — Titkár : Hrivnyák János. — Pénztárnok: Jáhn János. — Ellenőrök: Tornyos István és Wittmann József. — Gazda: Polifka Károly. — Jegyző : Wolffart László. Ó-budai olvasóegylet. IH, laktanya-u. 5. — Elnök: Vig István. — Jegyző : Spielmann Vilmos. Székesfővárosi IH. kerületi társaskör. Hl, laktanya­utcza 2. — Elnök : Gyulányi Adolf. — Alelnök : Számek Nándor és Gergelyi Jakab. — Pénztáros : Háry Fer. — Gazda: Linczenpolcz János. — Titkárok: Dőry Pál és Georgi Sándor. — Ellenőr: Finály Zsigmond. IV. kerület. Belvárosi polgári kör. IV, eskü-tér 8. Tel. 25—65. — Elnök: dr. Kautz Gyula, v. b. 1.1. — Alelnökök: Emich Gusztáv, Grünbaum Miksa, dr. Kunz Jenő, Heinrich Alajos, dr. Münnich Aurél, Bakovszky Géza, Székely Ferencz. — Ügyvivő igazgató: Kanitz József. — Titká­rok : dr. Gergő Izor és dr. Csukássy Jenő. — Ház­nagyok: Kollarits Jenő, dr. Blaskovich Zdenko. — Pénz­táros: Girardi József.— Ellenőr: Dunkl Norbert. — Ügyész: dr. Papp József.— Irodafőnök : dr. Széky Antal. <1 Saskor». IV, Irányi-u. 17. Tel.7—93. Tiszteletbeli elnök : Kléh István. — Elnök : Polónyi Géza. — Helyettes el­nök : Hahothy Sándor. — Alelnökök : dr. Prey er Hugó, Kővári Ármin, Némái Antal, Schwarcz Lajos, dr. Sza­dovszky József. — Titkár: dr. Eulenberg Salamon. — Jegyző : Goreczky Zsigmond. — Igazgató : Dobrowszky Ágost. — Gazda: Boross Soma — Ügyész: dr. Burián Béla. — Könyvtárosok: Vargha Pál. Wéhner Gyula. Pénztáros: Krammer Károly. — Ellenőr : Görög István. V. kerület. Egyesült lipótvárosi polgári kör. V, Akadémia-u. 3. — Elnök: Sándor Pál. — Titkárok: dr. Glücksthal Samu és dr. Bihari Mór. — Pénztáros: Hirsch Nándor. — Ellenőr : Perényi Ignácz. — Háznagyok : Adler Sándor és Brüll Mór. Lipótvárosi Casino. V, nádor-utcza 10. — Elnök: br. Bánffy Dezső. — Alelnökök : dr. Ballay Lajos, ruszti Buszt József. — Titkár: dr. Fried Vilmos. VI. kerület. VI. ker. kültelki demokrata kör.VI, Hungária-körút 99. Elnök : Sümegi Vümos. — Ügyv. elnök: Bévhegyi Iván. Társelnök : Bohner Ferencz, Neszmély Lajos. — Pénz­tárnok: ZsuzsánzkyPéter.— Titkár: Trebits Sámuel.— Háznagy: Glökner Viktor. Terézvárosi Casino. VI, Andrássy-út 39. — Elnök: Badócza János. — Igazgatósági elnök: Bóna Márk. — Pénzkezelő igazgat, tag: Németh Titusz. — Főtitkár: dr. Feleki Béla. — Titkár: Toris Károly. VII. kerület. Erzsébetvárosi kaszinó. VH, kerepesi át 28. — Elnök : Beöthy Zsolt. Kis-zuglói kör. VH, Bóna-u. 27. — Elnök : Hamar Ist­ván. — Alelnök: Nonn János. — Titkár: Herczeg Zsig­mond. — Gazda: Paalczow Gyula. — Pénztárnok: Morvái Ferencz. VII. kerületi erzsébetvárosi kör. VH, Erzsébet-krt 49. Tel. 8—92. Boyal-szálloda, ^t-kapu.— Elnök : dr.Morzsá­nyi Károly. — Alelnökök: Paksy Béla, Paulheim József, VajdafyErnő, Gajári Ödön, BeliczayBéla, báró csetei Her­zog Péter.— Jegyző: BékiKároly.— Könyvtárnok : Boss Nándor. — Pénztáros: Horner Samu. —Ellenőr: Kállay Adolf. — Gondnok: Farkas^ László. VII. kerületi polgári kaszinó. VH, csömöri út 46. — Igazgatók: Goldberg Zsigmond, Horváth Antal, Körösi Sándor. Ziegler Géza. — Elnök: Bibáry Sándor. — Al­elnökök : Schwarcz Jenő, Dobieczky József, Bnsz István, Walla József. — Gazda: Sümegi Imre. — Főtitkár: dr. Balog Pál. — Titkár: Móricz János. — Pénztáros : Ba­log Adolf. — Ellenőr: Léderman Dávid. — Könyvtáros : Köpeczy Károly. VIII. kerület. Budapest józsefvárosi kaszinó. VHI, József-körút 19. Elnök: dr. Gonda Dezső. Tel. 64—89. Fővárosi VIII. ker. józsefvárosi kör. VHI, József­körút 46. Tel. 53—53. — Elnök: Császár Jenő. — Al­elnök: Nóvák Sándor. — Titkár: dr. Kiss József.— Pénztáros: dr. Ebner János. — Felügyelő-bizottság : Éberling József, Dick Béla, Zombory Gyula. — Ügyész : dr. Holló József. IX. kerület. Ferenczvárosi kültelki polgári kör. IX, soroksári út 9. — Elnök : dr. Heidlberg Tivadar. — Alelnökök : dr. Springer Ferencz, Sperl Flóris. — Titkár: dr. Szi­lasi Jakab. — Pénztárnok : Kornin Lajos. Ferenezvárosi polgári kör.IX, Bakáts-tér 14. — Elnök: Czigler Győző. — Igazgató: dr. Köncs Boldizsár. — Jegyzők : dr. Baisz Dezső, Wlaszák István. — Ügyész : dr. Schneider Béla. — Pénztáros: Köncs Géza. — Könyvtáros: Hermann László. Ferenczvárosi társas-kör. IX, üllői út 53. — Elnök: megyeri Krausz Lajos. — Helyettes elnök: Tompa Antal Alelnökök: dr. Hatala Péter és Bedő Béla. -— Fő­titkár : dr. Weigand József. — Jegyző : dr. Liszka Ár­pád. — Ügyész: dr. Admetó Géza. — Gazda: dr. Gru­ber Sándor. — Pénztárnok : Blau Vilmos. — Ellenőr: Schiffer Mór. — Könyvtárnok: dr. Cselley József. X. kerület. Kőbányai függetlenségi 48-as kör. X, füzér-u. 15. — Elnök: íd. Bokkenbauer Pál. — Titkár: Keller Sánd. — Ellenőr : Franko Sánd. — Pénztárnok: Grátz Dániel. — Gazda: ifj. Dura Tamás. — Ügyész : dr. Lővy Lajos. X. kerületi kőbányai kaszinó. X, jászberényi út 7. — Tiszteletbeli elnök : Bálint Sándor. — Elnök: dr. Tóth László. — Alelnökök: Burg Ferencz, dr. Bereczky Endre. — Igazgató: Freyler Gyula. — Titkárok: dr. Feleki Gyula, Tóth Fer. — Pénztáros: Halter Kár. — Ellenőr: Hollós Bernát. — Könyvtárnok: Lippert Gyula. — Ügyész : dr. Székely Soma. 4. Politikai klubbok. Alkotmánypárt. VHI, kerepesi út 17. Tel. 84—63. Belvárosi szabadelvű demokrata-kör. IV, régi posta­utcza 2. Tel. 4—59. — Disz-elnök : dr. Wekerle Sándor.— Elnökök: Sacellary Mihály, dr. Szivák Imre és Ágoston József. — Titkár: Fejérváry Frigyes. — Közügyi titkár: dr. Marton Sándor. — Ügyész: dr. Német Antal. — Pénztárnok: Kovács Jakab Kálmán. — Ellenőr: Ull­mann József. — Irodavezető : Balassa Márton. Budapesti m. ker. demokrata kör. m, szentlélek­tér 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom