Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1904-1905 (16. évfolyam)

Hirdetéseit. IT Annoncen. Alapíttatott 1851. KOLLEBICH PAL ÉS FIÁI Első magyar sodronyszövet-, fonat- és szitaáru-gyár Iroda és raktárak: IV,, Ferencz József-rakpart 21. Telefon: 754 Telefon: 754 Gyártelep: Budapest, IX. ker., Márton-utcza 15. sz. Készítményei: Sodronyszövetek bármely érczből és minőségben. Gép-sodronyfonatok, valamint sodrony- és yasrácso­zatok kerítésekhez a legkülönfélébb kivitelben. Tüskés keritéssodrony, sodrott pánthuzal. Áthányó rosták homok, kavics, kőszén és érezek válogatására. Ablakvédő rostélyok, szikrafogók. Gabon a - osztályoz ó hengerek gőzeséplő-gépekhez. Dynamókefék sodrony-szövetből. Sziták és rosták háztartási, műszaki és vegyészeti czélokra. A Dufour-féle selyemszita-szövetek legrégibb főraktára. A szitás-iparhoz való összes czikkek. Külön osztály: lyukasztott lemezek gyártása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom