Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1903-1904 (15. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva

Harisnyakötők. Czím-jegyzék. 668 Czí m-j egy zéfc. Helyszerzők. Bózsa Klotild, IV, koronalierczeg-u. 3. Bumbzucker Miksáné, VI, Bajza-u. 42. Schmitz Ferencz, IH, Lajos-u. 185. Schneider Karolin, I, Attila-u. 45. Schöberl Ferenczné, VI, uj-u. 30. Schuster Sámuel, IH, Lajos-u. 93. Schwarcz Jenő,VI, nagymező-u. 38. Singer Fülöpné, VI, király-u. 90. — Sándorné, VH, kisdiófa-u. 9. Stark I., VIH, nagyfuvaros-u. 2/6. Szabados (Steiner) Simon, VI, Teréz­körút 2. Tánczer Ferenczné, VTH, futó-u. 12. Vircz Ferencz, Vili, népszinház-u. 20. Vitkovics Verona, VH, Hernád-u. 26. Waldmann Dávid, VI, Vörösmarty-u. 33. Weiser Izidor,VH, nagydiófa-u. 34. Wiener Hermin,VH, Garay-u. 45. Harmonium-raktái*. (Lásd «Hangszerkészítők».) Pajkr Rezső és Társa, VHI, József­körút 15. Amerikai és európai rendszerű harmoniumok, a königg'rátzi gyár központi raktára. Hatósági közvetítők. Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szö­vetkezet, IX, központi vásárcsarnok. Vámos és Bruszt, IX, központi vásár­csarnok. Tel. 56—63. Házak és telkek adás­vételét közvetítő ügynök. Niemetz Gyula,VHI, Bökk Szilárd-u. 22. Tel. 58—35. Házassagi közvetítők. Augenstein K. Alajos,VHI, Bökk Szi­lárd-u. 16. Silberstein Mór, VH, István-út 6. Háztartási ezikkek. Bialazurka Jakab, VH, Garay-u. 46. Dannhauser Lajos, VIH, vas-u. 6. Böhm Hermann, IX, Banolder-u. 13. Feldmann József és társai, VH, Ba­ross-tér 17. Fellegi József, TV, hajó-u. 3. Friedmann Albert és Ödön, VI, váczi körút 43. Fuchs J. József, VI, Teréz-körút 4. Készit és raktáron r. tart a legjobb ki- & ^g-'* vitelben minden­féle háztartási ; • eszközöket. Kony- ^--'^jr p am Ii aberendezések, 't -.íJ'.^Am előszobafalak a leg jutányosabb Wä U&'f i B» árakban Geittner és Bausch, VI, Andrássy-út 8 Telefon 28—77. GINDERT ISTVÁN Üzlet: VI, Teréz-körút 8. Gyár : VI, Klapka-u. 5. Konyha-, mosókonyha-, cselédszoba-, előszoba-, éléskamara-, pincze- stb. berendezések. Grossmann J. B., IX, csarnok-tér 6. Grünfeld Ármin, IV, Calvin-tér 3. Hirsch Henrik,VIH, Dobozi-u. 19. Hoffmann Gyula, I, Döbrentei-tér 2. Huszár A. és Társa,VH, Damjanich-u.47 Keller József, V, váczi körút 14 Lőwy Lipót, H, retek-u. 6. — Salamon, H, fő-u. 53. — Samu, H, Fazekas-tér 4. Meer Simon, V, vadász-u. 34. Németh Testvérek, VI, király-u. 28. Tel. 29—91. Nohejl Ferencz, TV, zöldfa-u. 45. Nussbaum Jónás, VH, Garay-tér 9. Ormai és Társa, VI, nagymező-u. 43. Tel. 23—59. Pfeiffer Sándor, IV, régi posta-u. 10. Tel. 178. Beich Zsigmond, V, hold-u. 13. Bupp Lajos, TV, városház-tér 4. Salfétei Ármin, VI, Hungária-körút 88. Salgó Lipót és Testvére, X, cserkesz-u.5. Schimmel Éliás, VI, Kemnitzer-u. (Vá­sárcsarnok). Steiner Arnold,VI, Hunyadi-tér 4. — Jánosné,VI, Hunyadi-tér 3. Wadisteiner F., IV, Mária Valéria-u. 5. Tel. 11—05. Hely szerzők. Ábrahám Salamon,VH, kisdiófa-u. 2. Adler Zsigmond, VH, kerepesi út 86. Altstädter J. L.,VH, dob-u. 21. Arnstein Adolfné, özv., VHI, kerepesi út 65. — Dezső, VH, József-körút 10—12. — Dezsőné, VH, István-tér 1. Asztalos Julia, VT, nagymező-u. 14. Baranyai Mihályné, TV, régi posta-u. 6. Bass Vilmos, VH, Csányi-u. 2. Berger Bernát, VI, Hunyadi-tér 2. Bernstein Adolfné, IX, Lónyay-u. 3. Bischitz Salamon,VH, Károly-körút 5. Blau A. Ignácz,VT, Andrássy-út 35. Brachfeld Lajos, VHI, Baross-u. 1. Bresányi Károly, VI, gyár-u. 28. Breuer Albert,VH, Garay-tér 7. Bruck Mór, VIH, kerepesi út 55. Csákány J.,VH, Csányi u. 12. Csengery J..VT, Teréz-körút 46. Cserveny V., IV, molnár-u. 47. Tele­fon 708. Csordás Gábor, IX, soroksári u. 4. Deutsch Gábor, VI. Hunyadi-tér 1. Drucker Bernátné, VTH, kender-u. 29. Duschkau A., IV, Deák Ferencz-tér 3. Telefon 16—86. — Adolf, VI, Andrássy-út 50. Telefon 21—35. Eger Gyula, IV, sörház-u. 4. Tel. 732. Engel J.-né, VH. akáczfa-u. 61. Fau F., H, Margit-körút 4. Fekete A.,V, váczi körút 16. Fischer Jakab, VHI, üllői út 4. — J., IV, zöldfa-u. 44. Fleischmann Lipótné, özv., VH, csö­möri út 6. Fodor Aladár, VH, Teréz-körút 37. Te­lefon 270. Fried Dávid, VIH, kerepesi út 63. Fülöp Julianna, IV, Irányi u. 13. Galgóczy József, IX, Ferencz-körút 44. Géczy Károly, VI, Hunyadi-tér 7. Gerstmann Baruchné, özv., VH, király­utcza 14. Goldmann Jónás, VI, gyár-u. 13. Goldstein Ármin, VH, Baross-tér 22. — Eszter, VIH, kerepesi út 43. Goldstein Lázár, VH, István-tér 5. Götz Ferenczné, I, Attila-u. 12. Greibich M., IV,borz-u. 3. Telef. 720. Groglott Mihály, VH, dob-u. 60. Grósz B., VIH, üllői út 66. Ödön, TV, ujvilág-u. 18. T. 18—68. Hirschkron Samu, VI, hajós-u. 2. Te­lefon 25—18. Jakubovics István, IX, soroksári u. 1. Jellinek Anna, V, Arany János-u. 32. Telefon 31—90. Jenéi J., VTH, Bökk Szilárd-u. 8. Kalmár Begina, VII, Erzsébet-körút 2. Kaufmann Bóza,V, Arany János-u. 34. Kay ser, Vilmos, IV, váczi u. 83. Klein A., VIH, vas-u. 2. Kohn Lipótné, Hl, bécsi út 13. — Mór, VTH, üllői út 56. Kollár Ferencz,V, Erzsébet-tér 19. Tele­fon 37—89. Kontor Pál, VI, nagymező-u. 34. Kögl A., H, széna-tér 7. König M., VHI, József-körút 76. Krakauer Ármin, VI, váczi körút 19. Krausz Sámuel, V, váczi út 2. Tele­fon 13—40. — Samu,VI, Teréz-körút 41. Kubányi Józsefné, H, fő-u. 27. Lapidesz J., VIH, kerepesi út 71. László Dánielné, özv., VH, Erzsébet­körút 5. Lax Ármin, VI, váczi körút 41. Leth Lajos, IV, fővám-tér 5. Tel. 715. Lovász Dánielné, özv., VH, Erzsébet­körút 12. Mandl Márkus,VH , do hány-u. 2. Markovits Ignácz, VTH, József-körút 26. Martinowits E., II, plebánia-u. 2. — Emil, ifj., VIH, József-körút 36. Mérei A..VH, Erzsébet-körút 23. Náttán Vüma, H, lánczhid-u. 6. Nazarcsak Zs., I, tárnok-u. 14. Németh Antal, IV, Irányi-u. 18. Neumann Mór, VI, nagymező-u. 49. Nillitz E , IH, tavasz-u. 7. Pataky Ferencz, Vili, Baross-u. 52. Patzauer Adolf, V, nagykorona u. 20. Telefon 35—33. Patzauer J., VI, Teréz-körút 6. Paulits József, IV, papnövelde-u. 3. Polednik Gyula. VH, akáczfa-u. 26. Te­lefon 11—84. Pollák Antalné, VI. Teréz-körút 31. — Józs.,VH, Károly-krt 9. Tel. 11—11. Ponteiii N., VT, új-u. 13. Popper Jakab, VIII, kerepesi út 57. Portir M. C., IV, sütő-u. 6. Tel. 15—54. Puskás J, VII, dohány-u. 3. Begina Mária, IV, Károly-körút 22. Bemer Ferencz,VH, Erzsébet-körút 17. Bingwald Adolf, VT, Teréz-körút 1/0. Bohner János, V, nagykorona-u. 28. Bózsa Mihály, VHI, József-körút 40. Bózsahegyi Antal, IV. váczi u. 30. Te­lefon 11—38. Schäffer Samu, H, Zsigmond-u. 13. Schlesinger Adolf, VT, nagymező-u. 68. — J., IX, soroksári út 14. — Józs., IV, újvüág-u. 15. Telef. 17—2-5. — Mór, V, nagykorona-u. 30. Telefon 33-21. Schlökshorn Károlyné,VH,lövölde-téri. Schvarcz Fülöpné, özv., VH, akáczfa­utcza 2. — M. Vilmos, IX, üllői út 65. — Vilmosné,VH, István-tér 17. és VHI, üllői út 54. Seidel C., IV, molnár-u. 39. Tel. 737. Spitz József, H, Corvin-tér 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom