Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1902-1903 (14. évfolyam)

7. rész - F) Épitészek, műépítészek

Építészek. Bramer Salamon,VHI, Csepregby-u. 2. Brenner Oszkár,'VI, Teréz-körut 35. Brettschneider Frigyes, V, sétatér-u. 2. Brezina és Medek, VB, Damjanich­utczá 25IB. Brüggemann György, VH, Erzs.-kör. 26. Corodini Kornél,VII, rózsa-u. 7. Csányi Károly.VHI, Baross-u. 38. Czéli István,VIH. Baross-u. 66—68. Czibulka Bezsö, H, Vérmező-u. 14. Czigler Győző, IV, muzeum-körút 37. Dániel György, VB, nefelejts-u. 8. Déri Bezső,VI, Szondy-u. 19. Dittler Ferencz,VB, csömöri-út 56. Dörner Gyula, VB, aréna-út 7 a. Dümerling Imre,VI, Csengery-u. 56. Dvorák Ede,VHI Bökk Szilárd-u. 32. Dvorzsák Bezsö,VI, mozsár-u. 18. Egri Samu,VI, Révay-u. 10. Erős Sándor,VI, Dessewfíy-u.-10. Feind Ferencz. VB. aréna-út 9. Fekete Elek. I. fehérvári út 29. Fellner Sándor,V, Kálmán-u. 15/5. Ferencz Imre,VB. Murányi-u. 57. Ferenczik Aladár,VHI, József-körút 7. Fészl László. H, zárda-u. 51. Fiala Géza, VH, D mjanich-u. 46. Fischer Ferencz, VH, dohány-u. 68. Flamm Mór Miksa, VH Bottenbiller-u.3. Fleischl Bóbert,VI, Teréz-körút 40. Fodor Gyula.VB, aréna-út 2. Fogl Emil, VI, Teréz-körút 52. Forrai Sándor, VI, Andrássy-út 46. Förk Ernő, H, Krisztina-körút 29. Freund Vilmos, VB, király-u. 65. Friedländer Zsigmond, I, retek-u. 48. Fülöp Károly,VH. csömöri út 142. Gaál Bertalan,V, Lipót-körút 1 la. Gabos Oszkár, B, Zsigmond-u. 12. Gerey Ernő, ifj.,V, honvéd-u. 28. Gerle Lajos, IX Lónyay-u. 23. Gerstenbei ger Emil,VII csömöri út 115. Gerstcr Béla,VI, nagy János-u. 25. — Kálmán,VIH, József-körút 45. Giergl Kálmán, IV, eskü-út 5. Graf Lajos, IV, Kossuth Lajos-u. 1. Groszmann Jakab, VI, Csengery-u. 67. Grün Béla,VH, Sajó-u. 2. Gutvillig József,VI. gyár-u. 13. Györgyi Géza, 1, Döbrentei-u. 18. Gyurotsik Emil, VB, Hernád-u. 26. Habicht Károly, H, mész-u. 15. Haderer Antal.VH, nefelejts-u. 53. Hadinger A., VI. Teréz-körút 1/c. Hahn Gyula,VIH, üllői út 52/a. Halor Károly, I, sáncz-u. 7. Hanatschek Emil,VH, Dembinszki-u.6. Harmincz M.Mih.,IV, papnövelde-u. 10. Hauszmann Alajos, I, Döbrentei-u. 10. Hauszman Sándor, H, Batthyánv-u. 1. Hauszner József, I, fehérvári út 49. Havas Sándor. VH, csömöri út 31. Havel Lipót,VH, Izabella-u. 40. Havranek Ferencz,VH, Almássy-tér S/a. Héger Károly, VH, Alpár-u. 3. Heidlberg és Jónás. V, sas-u. 12. Heinrich Gábor,VIH, ü lői út 32. Herczegh Zsigm., I, Városmajor-u. 30. Herzog Fülöp,VI, Andrássy-út 83. Hirsch Antal, IH, Lajos-u. 4. — József,VI, Andrássy-út 2. Hoepfner Guido, I, Döbrentei-u. 12. Hoffer Lajos,VH. Garay-u. 26. Hofhauser Antal, VIH, Szentkirályi-u.28. — Elek, I, kékgolyó-u. 17. Holitser Bóbert,VII, akáczfa-u. 50. Horváth Gyula,V, Dorottya-u. 6. Höfler József,VIH, József-u. 20. Hönel Béla, H, Zsigmond-u. 66. 550 | Hradetz Lajos, VH, murányi u. 44. Hubert József, IV, Kossuth Lajos-u. 6. Hültl Dezső,VIH, fhg Sándor-u. 2. Hübner Jenő,VH, király-u. 77. Hübschl Kálmán,VHI, Baross-u. 57. Hüttl Dezső,VIH, fhg Sándor-u. 2. Jablonszky Ferencz, IV. egyetem-tér 5. Telefon 60—59. Jakab Dezső,VHI, Bákóczi-U. 2. Jakabffy Ferencz,VIH. zerge-u. 7. Jámbor Lajos.VI. nagymező-u. 43. Jeney Ernő, IX, Ferencz-körút 42. Jónás Dávid,V, szabadság-tér 15. Juraesek Ferencz.VI, Csaba-u. 17. Kabdebo Gyula,VHI, József-körút 56. Kálin a Mór, VHI, üllői út 6. Kann Gyula,V, váczi út 10. Karasimsonoff István, I,Naphegy-u.47/2. Károlyi Emil.VI rózsa-u. 37. Kármán G..V, bálvány-u. 22. Kármán Aladár, és Ullmann Gyula, V, bálvány-u. 22. Katona János,VI, nagymező-u. 21. Kauser Gyula,VIH, József-körút 19. — József,VH, Erzsébet-körút 19. Kéler Napoleon,V, hold-u 29. Kemény Simon,VH, hársfa-u. 17. Kempler Vilmos,VH, Erzsébet-körút 6. Kende Ignácz, VHI, Baross-u. 84. Tele­fon 50—24. Kepes Imre, H, fő-u. 81. Kertész Károly, IV, egyetem-tér 5. Kesztyűs János, VI. felső erdősor 37. Killius Gusztáv.VIH. Karpfenstein-u. 18. Klein Izidor,VII, Erzsébet-körút 15. Klinger József,V, vadász-u. 30. Knötgen Gusztáv,VHI, József-körút 29. Koch Károly. VI, Teréz-körút 33. . — Richárd,'VI. sziv-u. 28. Kollár József,VI, Laudon-u. 9. Kommer József,VIH, Baross-u. 3. Komor Marczel.VI, Teréz-körút 26. Kondér és Feledi,VI,Podmaniczky-u.21. Korb Flóris, Nándor IV, eskü-út 5. Korodi Antal, VH. Damjanich-u. 41. Kovács Frigyes,V, nádor-u. 13. — Károly, IV, váczi u. 74. Körösy Albert,VH, városligeti fasor 47. Krausz Adolf,VI, Izabella-u. 70. — Gábor,VI, Izabella-u. 84. Krisztinkovich Béla, VH, kerepesi út 20. Kronfusz Vilmos, VHI, szigetvári u. 19. Krumholz Ágoston, IV, szervita-tér 10. Landherr Gyula.VH, Damjanich-u. 43. Láng Adolf,VI, nagy János-u. 2. Lavota Gvula,VHI, kőfaragó-u. 9. Lechner Ödön, V, sas-u. 9. Lederer Ede,VB, Hunyadi-tér 10. Leitersdorfer Béla,VH, dohány-u. 42. Lemberger Alfréd, X, kőbányai út 51. Lenk Ede,VH, óvoda-u. 22. Ligeti Béla,VH, Csáky u. 7. Lord Albert, I, fehérvári út 38. Lukács Béla.VB, Csengery-u. 26. Majorosi Géza,V, alkotmány-u. 23. Makay Elemér VH, István-út 29/a. — Endre,VIH. Pál-u. 2. Márkus Géza,VH. hársfa-u. 24. Martinék József,VII, Demhinszki-u. 50. Marton Ákos,V, Kálmán-u. 17. Martzal Vincze,VHI. kerepesi út 57. M llinger Arthur, IV, ujviiág-u. 33. Mening Arthur,VI, nagy János-u. 33. Merkefka István,VIII, fhg Sándor-u.17. Messinger Lajos.V, váczi körút 78. Mészner Sebestyén,VHI, óriás-u. 46. Michail M. Pál, IX, Lónyay-u. 23. Mirgay Gyula,VH, hársfa-u. 43. Mocsányi Károly, VI, Vörösmarty-u. 46. Építészek. Morbitzer Nándor,VHI, német-u. 36. Móri Károly, IV, Fer. Józs. rakp. 9. Munkácsi Sándor.VHI, József-körút 39. Müller István, I, Átlila-u. 10. — Miksa.VIH, Baross-u. 57. Müllner Jenő,VHI, Pál-u. 6. Nagy Géza,VH, Garay-tér 17. — István, ifj.jVH, Huszár-u. 10. — József, VH, Dembinszki-u. 29. — Károly. ifj.,VH, szövetség-u. 22. Nay Rezső.V, Báthory-u. 24. Neubauer Lajos, I. uri u. 18. Neuschloss Kornél, H. fő-u. 17. Noszlopv Kálmán, IX, Ferencz-krt 2/4. Nóvák Ferencz,VI, kis János-u. 2. Te­lefon 20—27. Orth Ambrus, VILI, Rákóczi-u. 4. Osztinszky Rezső, VI, bajnok-u. 1. Örömy Gyula,VHI, Mátyás-tér 16. Papp Gyula,VI, dalnok-u. 9. Pártos Gyula. VIH, Rökk Szilárd-u. 39. Pásztory Lajos.VH, István-út 41. Paulheim István,VH, Garay-u. 42. Perimutter Samu,VI, Vörösmartv-u. 41. Pénzes József, VI, gyär-u. 5. Petrik Jenő, H, zárda-u. 59. Pfann József,VT, lovag-u. 13. Pfeifer József,V, Kálmán-u. 24. Podhradszky Olivér. IV, magyar-u. 32. Pollák Manó, V, bálvány-u. 19. Porzsolt Ernő, VI. váczi körút 78. Prokopp Endre,ATH, Barosr-u. 96. Pucher Istv.bagosi,VI, Andrássy-út 110. Tel. 25—87. — József, bagosijVI, Andrássy-út 53. Quittner Zsigmond,VI, városligeti fa­sor 18. Quoilin Lajos, I, uri u. 64. Badich Ákos, I, lovarda-u. 5. Bainer Károly,VHI, Baross-u. 36. Bancinger János, I, Aladár-u. 9. Bay Bezső,VI, Andrássy-út 105. Bévész és Kollár,VI, Andrássy-út 33. Bitter Ignácz,ATH, Bökk Szilárd-u. 17. Biva József, H, pala-u. 7. Bosenberg Gusztáv,VI, Eötvös-u. 6/b. Bosenbinm Emánuel,VH, Rottenbiller­utcza 3. Rosenfeld Samu,VI, Eötvös-u. 30. Roszlosznik Lukács,VI, n. János-u. 3. Róth Dezső, VIII. práter- u. 63. Rothauser Lajos,VH, Dembinszki-u. 84. Bubinich János,VHI. gyöngytyuk-u. 10. Bucker János, VI, sziv-u. 17. Bumbauer Ágoston,VIII, József-krt 69. Bupp Jenő, IX, üllői út 95. Buppert Vilmos,VII, Garay-u. 44. Busz János,VHI, József-körút 31/a. Santhó István,V, Budolf-rakpart 21. Schambach Károly, VH, aréna-út 32/a. Schannen Ernő.VH, kerepesi út 8/a. Sclieer és Varsa, VH, dohány-u. 86. Schikedancz Albert,VI, Andrássy-út 102. Schiller Jenő,VI. szerecsen-u. 13. Schmahl Henrik, IV, Kossuth L.-u. 9. Schön Bezsö, IX, Mátyás-u. 15. Schöner Ferencz, H, szegényház-u. 17. Schöntheil Richard, X, cserkesz-u. 5. Schulek Frigyes, VI, városligeti fasor 8. Schwartz Jenő, VH, csömöri út 6. Schweiger Gyula, VI, csömöri út 90. Sebestyén Arthur, IV, eskü-tér 5/6. Simkó István, IV,""Károly-körút 20. Simon Ferencz, IX, mester-u. 28. — Gyula, VIH. Revitzky-u. 7. Skolnik Károly, VHI, népszinház-u. 34. Skomári Károly VH, csömöri út 24. Somló Emil, VI, Teréz-körút 30. Spiegel Frigyes, IV, Ferencziek-tere 2. Maryv/ar\/ű(y\/L-űC7ÍtmPn\/i"i rvíir»iro*\/ár Budapest,V, Kálmán-u. 12. Fényérzékeny másolópapír és vá­IVI agy dr vegy KfcibZ 11 r T l e n y U pctp l r gy cX \ SZ0I 1 positiv é s negativ. Fénymásolatok elkészítése. Tel. 38-90.

Next

/
Oldalképek
Tartalom