Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1902-1903 (14. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) - S

Sch le sin ger. Lakás-jegyzék. 1576 Lakás-jegyzék. Sch le si nger. Schwarz, (Schvarcz, Schvartz, Schwarcz, Schwartz, Svartz). — Janka, (Schwartz), magánzó. VH, dohány-u. 92. '-— János, (Schwarcz), asztalos s.,VUI,ujvásár-tér 25. — János, (Schwarcz), fodrász m.,VlL, murányi u. 48. — János, (Schwarcz), kazánkezelő,VH, nefelejts-u. 13. János, (Schwartz), kőmives s.. VII, Elemér-u. 4. János, (Schwartz), máv. kegydijas,VI, rózsa-u. 76. — János, vas. ellenőr, IX, soroksári u. 71. — János, czipész m., I, kör-u. 10. — János, hiv. szolga,VH, király-u. 87. — János, hordár, VI, bajnok-u. 8. — János, magánzó, IX, Szvetenay-u. 10. János, kőmivespallér, IX, üllői út 95. — Jánosné, magánzó, VI, Teréz-körút 31. — Jánosné, özv., magánzó, V, nádor-u. 14. Jenny, (Schwarcz), magánzó, IX. üllői út 53la. — Jenő,(Schwarcz). magánhiv.,VT, Csengery-u. 62/«, — Jenő, (Schwarcz). háztul.. YH, csömöri út 6 — Jenő, (Schwarcz), keresk. s.,VTH, kerepesi út 55. Jenő, magánhiv.. VH, kertész-u. 4. — Jenő, (Schwarcz), magánhiv. ,YH, Erzsébet-körút35. — Jenő, dr., kórh. orvosgyak., VT. Teréz-körút 28. — Jenői dijnok,YI, Podmaniczky-u. 35. — Jenő, bérkocsis, YIH, tömő-u. 32. — Jenő, pálinkamérő, VH, Miksa-u. 3. — Jenő, ügynök,VH,Wesselényi-u. 74. — Jenő, magánhiv.,AHH, kálvária-tér 2. — Jenő, (Schwarcz), magánhiv..YBL, király-u. 89. — Jenő, czipész m., V, visegrádi u. 8. — Jónás, (Schwarcz). szabó. IV, Curia-u. 3. — Jónás, szabóügynök.YH, dohány-u. 88. Jónás, keresk. s., IX. Ferencz-körút 17. — Jónás, ügynök, VII Garay-u. 33. Jozefin. szatócs, IH. Zsigmond-u. 38. Józsa. szülésznő, VH, amazon-u. 6—8. — Józsa, (Schwartz), nyugdijas, VI, király-u. 10. — JózSa, (Schwartz), lakáskiadó,VI. Petőfi-u. 3. József, (Schwartz), asztalos s.,VH, murányi u. 80. József. (Schwarcz),czipész s.,VHI,n.-fuvaros-u.20. József, (Schwarcz), czipész, AHH, Baross-u.,7. — József, (Schwarz), házfelügy., IX, soroksári u. 26. — József,(Schwartz),fa és szénkeresk.,V,sziget-u.l 5/« — József, (Schwartz), fa és szénker.,IX,angyal-u. 34. — József, (Schwarcz), íaszobrász.VHL Baross-u. 78. József, (Schwarcz), szabó s.,YI, Dessewffy-u. 36. — József, (Schwarcz),vegyesügyn.Vn.Erzsébet-krt31. József, ügynök. YI, nagymező-u. 28. •József,(Schwarcz).hordóker.,AHI, Damjanich-u.23. — Józs.,(Schwarcz), hordókeresk..IX,soroksári u.14. — József.(Schwarcz),keresk. s.VHI.Wesselényi-u.29. — József, kefekötő m.. n. Toldy Ferencz-u. 52. József,(Schwartz), keresk. s.,YH, Károly-körút 13. — József, kereskedő s.. V, Lipót-körút 12. — József. (Schwartz), keresk. s.VH, dohány-u. 92. József, (Schwartz),házmester.VIH. Beviczky-u. 9. József, (Schwarcz), lakatos s., VIH, Dobozi-u. 21. József, (Schwarcz), magánhiv.. YI, király-u. 60. — József, (Schwarcz), magánhiv., AHI, sip-u. 13. József, (Schwarcz), magánhiv.,Y, váczi út 2. József, (Schwarcz), magánzó. X, állomás-u. 11. — József, (Schwartz), magánzó. I, városmajor-u. 57. — József, (Schwarcz), máv. fékező,YI,Csengery-u. 71. —. József, (Schwartz), dr., orvos,Y, váczi körút 16. — József, (Schwartz), nyomdász, AHII. üllői út 46. — József, (Schwarcz), gyári alk., AH, Munkácsy-u. 31. — József, (Schwartz), pinczér, AH, nagymező-u. 27. -.- József.(Schwarcz),rövidáruker..AHI,murányi u. 39. •— József, (Schwartz), ruhaker.. A 7I. szerecsen-u. 13. — József, hivatalnok, 1, Enyedi-u. 7. — József, (Schwarcz), szabó, AH. Hunyadi-tér 12. — József, szabó m., Y, hold-u. 9. József, (Schwarcz), szabó m.,Yl,Vasváry Pál-u. 6. — József, (Schwarcz), szatócs, Y. visegrádi u. 117. — József, elárusitó. YHI, Magdolna-u. 47. . József. (Schwartz), szobafestő s., V, Kárpát-u. 13. József, dr., (Schwarcz). ügyvédjelölt JX,~üllői út 5. Schwarz, (Schvarcz, Schvartz, Schwarcz. Schwartz, Svartz). József, (Schwartz), tejkeresk.,n, szegényház-u. i8. — József, bérkocsis s., AHH, Madách-u. 4. — József, házaló, AHI, nefelejts-u. 51. — József, keresk. s,,VIH. ujvásár-tér 25. — József, keresk. ügynök,YH, Huszár-u. 5. — József, máv. hivatalnok,V, Csáky-u. 27. -r József, szabó. YIH, Dobozi-u. 19. — József, (Schwarcz), p'-nzbeszedő, VI, rózsa-u. 87. — József, dohánygyári gondnok,IX, soroksári u. 28. — József, hidetési irodaiul., V, honvéd-u. 1. József, pinczér,YH, kertész-u. 39. — József, zenész, X, AfJaHy-u. 48. — József, (Schwarcz), magánzó,VH, király-u. 87. — József, (Schwarcz), tanár,VIH, József-körút hi. — József, alkusz, IX. Telepy-u. 9. — József, csomagoló,A TI, ó-u. 29. — József, czipész m . V. mérleg-u. 8. — József, czipész m., YI, Vörösmarty-u. 52. — József, kőmives. VHI. práter-u. 61. — József, keresk. s., AHI, kerepesi út 78. - József, pinczér, AHL Kazinczy-u. 27. - József, zöldségkeresk., IX, Mátyás-u. 10. — József Baruch, rövidárukor., VII, murányi u. 32. •— Józsefné, özv., magánzó, TV, váczi u. 82. — Józsefné,özv.,(Schwartz),mag.,YIH,ujvásár-tér 24. -—Józsefné, özv.. magánzó,AHH, Dobozi-u. 21. —• tlózsefné, özv., elárusitó, IX, Calvin-tér 8. — Józsefné,(Schwarcz), kávémérő,YH, n.-diófa-u, 25. Józsefné,özv.,(Schwarcz),magánzó,AH,király-u. 86. — Józsefné, özv., magánzó,AHH, népszinház-u. 25. Józsefné, özv.. magánzó, AHI. Erzsébet-körút 8. — Józsefné,(Schwartz),özv.,magánzó, I. Enyedi-u. 7. — Józsefné,(Schwartz ).özv.,magánzó,VI, aradi u. 31. — Józsefné,(Schwarcz), özv., mag.,AHL munkás-u. 7. — Józsefné, özv.. elásusitó,VH, Dembinszki-u. 30. — Julia, özv.. fodrásznő. AH, Andrássy-út 48. — Julia, (Schwarcz), özv., magánzó,Yn, dob-u. 66. — Julia, fodrásznő. VH, nefelejts-u. 59. — Kálmán, (Schwarcz), magánzó.A'IH.Lutlior-a. 1/«. -— Kálmán, (Schwarcz), magánzó,AH,városi, fasor 24. Káhn..(Schwarcz),p.és táv.tiszt,AHI,kerepesi út 64. •— Kálmán, (Schwarcz), szatócs, VIIf, Bezerédj-u. 8. — Kálmán, (Schwarcz), dr., ügyvéd.V, sas-u. 20—22. — Karola, (Schwartz), magánzó YHI, szövetség-u. 22. — Károly, ács s., AH. rózsa-u. 95. Károly, (Schwarcz),bőröndös s.,AHE, práter-u. 87. — Károly, (Schwartz), czipész s., AHI. Hernád-u. 25. Károly, gabonákeresk., AH, Podmaniczky-u. 65. — Károly, háztul., H. tudor-u. 11. — Károly, (Schwarcz), máv. hiv.. I. alkotás-u. l2/<.'. — Károly, (Schwarcz),könyvelő,VI,Vasváry Pál-u. 9. -— Károly, (Schwarcz), könyvelő,AHI,Vörösmarty-u.16 — Károly, (Schwarcz), nyugdijas, I. hadnagy-u. 18. — Károly, (Schwartz), majoros, AHI, angol-u. 27. — Károly, (Schvartz), ószeres.AHH, n.-fuvaros-u. 5. Károly, posta és táv. főtiszt, AHI, murányi u. iL Károly, keresk. s., VI, Csengery-u. 62/6. — Károly, magánhiv., VH Elemér-u. 33. — Károly, terménykeresk..VI. Szondy-u. 79. — Károlyné, gyümölcsárus, VI, Vörösmarty-u. 42. Katalin, varrónő, A r, Zrinyi-u. 9. — Katalin, (Schwarcz), lakáskiadó, IX, üllői út 69, — Katalin, özv., magánzó. AH. bajnok-u. 12. — Lajos, (Schwartz), asztalos s., Vn, nefelejts-u. 57. Lajos, bérkocsis s., AHH, örümvölgv-u. 4l/a. Lajos, czipész, VH, nyár-u. 29. — Lajos, (Schwarcz), czipész in.. VH, dob-u. 52. — Lajos,( Schwarcz),czipőker..AHI, Almássy-tér 16/6. — Lajos, (Schwartz), hordár, AHL Barcsay-u. 6. — Lajos, keresk. tud. irodatul.,V, akadómia-u. 5. Lajos, (Sehwartz), magánzó, V, váczi körút -28. — - Lajos, (Schwartz), magánzó,YE, nefelejts-u. 58. — Lajos, nyomdaigazgató^, Lipót-körút 9. -— Lajos, (Schwarcz), dr., orvos, V, váczi körút 16. — Lajos, (Schwarcz). pénzbeszedő.AH. ó-u. 43.

Next

/
Oldalképek
Tartalom