Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1902-1903 (14. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) - B

Bí ichl er. Lakás-jegyzék. 882 Lakás-jegyzék. B ürgerme is ter. Bun, (Bunn). — Jánosné, özv., nyugdíjas, VEI, kőfaragó-u. 5. — József, tisztviselő, VH, Rottenbiller-u. 377b. — József, id., nyug. takarékpt. igazgató, n, fő-u. 2. — Lajos, (Bunn), gyüm. ke r.,AT I, Damjanich-u. 25lb. Buncsek György, magánzó, VIH, József-körút 53. — Imre, czipész s., B, kacsa-u. 10. — Rezső, szobrász növ.. IX, üllői út 21. Bunczel Alfréd,dr., gyakorló orvos,VII,kerepesi út 8. Tel. 692. Bund Károly, erdész egyes. tit.,V, alkotmány-u. 10. Bundala János, dr., segédlelkész, VHI, Mária-Teré­zia-tér 9. — Mihály,papnövel, igazgató, IV,papnövelde-u.5 7. Bundalek min. számellenőr, H, kapás-u. 38. Bundalik Paula, magánzó, VIH, Baross-u. 32.4/6. Bunday Lajos, asztalos s., VIH, szigetvári u. 2 Bundschuh Gyula, betűszedő, ATH, futó-u. '-'A. — Jánosné, özv., magánzó, VILI, Mária-u. 56. Bundsmann Jenő, máv. hiv.,VH,Vörösmarty-u. 11 la. Bundy Miklós, szobafestő s., V, Zápolya-u. 20. Buni Károly, magánzó, H, bomba-tér 4. Bunke Pál, könyvelő, VI, Szondy-u. 23. Bunn, 1. Bun. Bunna Károly, asztalos s., IX, tüzoltó-u. 33/6­Bunt Jakab, bádogos s., VIH, fhg Sándor-u. 38. Bunya György, munkavezető, IX, páva-u. 11. Bunyák István, házmester, H. ostrom-u. 6. Bunyeczevits József, házgondnok,ATI, dohány-u. 67. Bunyevácz Ferencz, géplakatos s., IX, Telepy-u. 9. Bunyi Istvánné, özv., magánzó,VH, csömöri út 129. Bunyitay István, postafőtiszt, IX, Knezits-u 2. Bunzel Ágnes, franczia nyelvm., VH, Hernád-u. 6. Bunzl Biach, ruhakeresk., IX, soroksári út 38. — Ferencz, paszományos s., ATI. Klauzál-u. 13. — Lajos, szabó m., VH, Klauzál-u. 17. Buócz József, házmester, VH. alsó erdősor 26. Buon Albert, ács s., IX, Ernő-u. 4/6. Bura Antalné, magánzó, VI, Bajza-u. 42. — Sándor, hiv. szolga, IX, soroksári u. 7. Buránszky Károly, postaszolga, A li, mexikói út 88, Burány Tamás, kőmives s., V, váczi út 56. Burányi Gyula, kárpitos művez.,VH, amazon-u. 14. — István, kalapos s., IX, remete-u. 5. — Lajos, kárpitos, AT, Eötvös-u. 27. — Mária, özv., magánzó, VH, amazon-u. 14. Burchard, 1. Burghardt alatt is. Burchari, (Burchardt). — Berta, (Burchardt), szatócs, IH, Lajos-u. 233. — Ferencz, posta- és táv. főtiszt,VH, aréna-út 32/6. Burchard-Bélaváry Gusztáv, magánzó, I, avar-u. 33. — István, festő. I, avar-u. 33. — Konr., főrendih. tag, malomig., VI, Andrássy-út 122. Tel. 23—22. Burcsák András, postaalkal., I, Naphegy-u. 9. — György, asztalos s., IX, viola-u. 37/a. Burcsár Ándrás, molnár s., V, visegrádi u. 113. — Pál, máv. alkalmazott, VI, bajnok-u. 11. Burcsik Rezső, lakáskiadó, VIH, Mátyás tér 11. Burda Béla, házfelügyelő, VI, fóthi út 23. — Claudin, varrónő, ATH, József-körút 69. — Ferencz, asztalos m., V, Géza-u. 5. — Ferencz, szabó s., I, szent János-u. 45—47. — Frigyes, hivatalnok, VI, Csengery-u. 61. — Győző, szig. orvos, VH, Peterdy-u. 29. — István, kárpitos s., AT, Vörösmarty-u. 61. — János, érczöntő m., VI, Csengery-u. 61. — József Béla, min. hivatalnok.ATH,József-körút 69. — Venczelné,özv.,háztul.,VT, Csengery-u.6LT.28—22. — Vilmos, irnok, VH, Gizella-út 38. Burdán Tivadar, dr., ügyvédjel., A", sétatér-u. 2. Burdáts Lajos, kir. mérnök, I, uri-u. 22. Burday Nándor, asztalos s., ATI, dob-u. 98. Bürdet Eugénia, franczia nyelvtanitó, IV, borz-u. 1' Burdich János, asztalos s., AT, fóthi út 23. — Péter, házmester, A 7, visegrádi u. 11. Burdicsek Károly, szabó s.. IX, soroksári u. 19, Buresch, (Bures). — Adolf, órás, IV, koronaherczeg-u. 14—16. — Antal, vendéglős, IX, liliom-u. 9. — Ferencz. géplakatos s., X, kőbányai út E ház. — Henrik, keztyüs m., H, ponty-u. 2. — Jánosné, (Bures), özv., nyugd., IH, csemete-u. 5. — Jusztina, (Bures), tejárus, VI, király-u. 96. — Ödön, műszerész, H. csalogány-u. 12. — Róbert, nyug. pü. számvizsg., n, halász-u. 2. — Róbert, szatócs, I, uri u. 18. Burg Alfréd, magánhiv.. H. fő-u. 51. — Armin, bőrdiszműárus, A TH, kertész-u. 43. — F. Nándor, keresk. utazó, VH, holló-u. 13. — Ferencz, nyug. telekkönyvv., X, kápolna-u. 33. — Fer., ifj., főv. vásárcsar. szakdij., X, kápolna-u. 33. — Henrik, tojáskeresk., ATI, akáczfa-u. 49. — Hermann, bolti szolga, VI, sziv-u. 40. — Hugó, dr.. ügyvéd, VI, Teréz-körút 37. Tel. 515. — István, lakatos, VI, felső erdősor 52. — Kornél, ügyvédjelölt, AT, Szobi-u. 4. — Lajosné, özv., háztulajd., VIH, zerge-u. 13. — Lipót, bőrárú készitő, AT, gyár-u. 42ia. — Manó, kereskedő s., AT, Teréz-körút 37. — Pál, bérkocsi tulajd.,VI, Erzsébet királyné-útja 94. — Salamon, bolti szolga, Vi, Lázár-u. 11. Burgányi Gyula, magánhivatalnok,, I, Maros-u. 31. Burgenstein Henrik, lakatos s., IX, bokréta-u. 12. Burger, 1. Bürger alatt is. Bürger Ábrahám, magánzó, V, honvéd-u. 28. — Ádám, házmester, VH, városligeti fasor 7. — Ádám, kőmives s., ATI, kerepesi út 74. — Adolf, ószeres, VIH, Lujza-u. 5. — Adolfné, özv., tőzsdetulajd., V, váczi körút 26. — Albert, rőföskereskedő, I, Döbrentei-tér 2. — Albert, napidíjas, VI, sziv-u. 65. — Albert, nyugdíjas, VI, sziv-u. 39/6. — Anna, özv., magánzó, VH, Wesselényi-u. 41. — Antal,-korcsmáros,I, Sashegy-u. 12600-1, 2. — Ármin, magánzó, V, akadémia-u. 13. — Ármin, szatócs, IH, kisczelli u. 76. — Áron, háztulajdonos, Hl, kiskorona-u. 59. — Árpád, dr., ügyvéd, AT, nagy János-u. 22. — Árpád, dr., ügyvéd,IA 7. régi posta-u. 5. Tel. 11-—13. — Bernát, máv. tisztviselő, VH, Alpár-u. 5. — Dávid, rövidáru keresk., IH, Flórián- 7—9. — Dezső, tejnagykeresk, VH, Klauzál-u. 18. Tel. 221. — Erzsébet, özv., magánzó, VH. Kazinczy-u. 12. — Ferencz, korcsmáros, I. felsőhegy-u. 71. — Ferencz, pinczér. IX, Telepy-u. 2/c. — Ferencz, máv. nyomdász, VI, dalnok-u. 24. — Ferencz, magánzó, VH, Erzsébet-körút 1. — Ferencz, kövező s., IX, Vendel-u. 4. — Frigyes, üveggyáros, VIH, Kökk Szilárd-u. 9. — Géza, dr., ügyvéd,AT, váczi körút 51. Tel. 16—97. — Gusztáv, légszeszgyári kiv.,VHI, nagyfuvaros-u. 27. — Gusztáv, művezető, IH, szentendrei út 10. — Gyula, magánhiv., VH, Elemér-u. 13. — Hermann, szatócs, AT, Petőfi-u. 3. —- Hermina, magánzó, VH, dob-u. 87. — Ignácz, magánhivatalnok, VH, Barcsay-u. 3. — István, malommunkás, I, gomba-u. 33. — István, épitész, H, riadó-u. 6. — Istvánné, özv., nyugdíjas, IV, kecskeméti u. 2. — János, magánhivatalnok, V, váczi út 4. — János, szállodás és vendéglős, VH, dohány-u. 60. — János, pinczér, ATH, Baross-u. 47. — János, vendéglős. VH, nyár-u. 30. — János, hentes s., X, belső jászberényi út 41. — Jolán, varrónő, IX. üllői út 105. — József, magánhiv., AT, hajós-u. 9. — József, bolti szolga, I, Attila-körút 4. — József, betűszedő, VI, ó-u. 12. -— József, szobrász, I, kereszt-tér 14. — József, fürdő alkalm., VHI, üllői út 42. — József, szabó m., V, váczi körút 42. — Kálmán, esztergályos, ATH, Lujza-u. 26. — Károly, hangszerkészítő, VIH, práter-u. 28.

Next

/
Oldalképek
Tartalom