Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1902-1903 (14. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Polgári leányiskolák. 301 Polgári leányiskolák. Tanárok: Glósz Lajos, Sziklás Adolf, Vernie Ernő, Altmann Rezső, Moussong Géza, Rőser Alfréd, Lissák Kálmán, óraadó, dr. Rappaport Béla, óraadó, Stepankó Albert, óraadó, Szutrélyi István, Bolováry P. Akos, Ke­resztesi Samu, Simon Bertalan. B) Polgári leányiskolák. 1. I. ker. községi polgári leányiskola. (I, koronaőr-utcza 3.) Igazgató: Szabó József. Tanárok: Hoppe Bezső. dr. Stipanics Elek, óraadó, Tellér Gyula. Tanítónők: Bodnár Aranka, Kont Gyuláné, Spády Sándorné, Emődi Antalné. Vittalm Irén, Szabó Gizella, Bartbanek Károlyné, óraadó. 2. n. ker. községi polgári leányiskola. (H, Battbyány-ntcza 10.) Igazgató: Kozma Gyula. Tanárok: Turcsányi Dezső, Gyulay Elek, Melczer Gusztáv. Tahi Antal, Vajda Pál, dr. Anderkó Aurél, óra­adó, dr. Bodor Zsigmond, óraadó. Tanítónők: Kollár Anna, Lengyel Ilona óraadó, Szal­kay Elvira óraadó. K. Tiszai Elza óraadó, Cserháti Irma, Komáry Erzsébet, Korbuly Auguszta, Weinmann Katalin, óraadó. 3. III. ker. községi polgári leányiskola. (IH, bécsi út 33 -35.) Igazgató : dr. Göőz József. Tánárok : Derlik Sándor, Magyar László, Ormai Jenő, Váü Károly óraadó. Koralek Emil izr. hitoktató, Baics Döme görögkel. hitoktató, dr. Gebhardt Perencz óraadó, orvostudor, Maurer Bezső, dr. Dobrozenszky Henrik rk. hitoktató. Steuer Lajos ág. ev. hitoktató, Varga Zsigmond ev. ref. hitoktató, Móra István, Bene Bertalan, óraadó. Tanítónők : Gorzaleczky Ilona, Göőzné Follner Anna, Igmándy Jolán, Tiborz Ida, Ócska Ignáczné, Kissné Zachár Anna óraadó, Halász Bóza óraadó, lhsig Sarolta óraadó. Nagy Jolán óraadó, Sternberg Ottóné óraadó. 4. IV. ker. községi polgári leányiskola. (IV, váczi utcza 4.) Igazgató: Sztojanovits István. Tanárok: Hochrein Lajos, Stampay Eerencz róm. kath. hitoktató, Kováts Emil helv. hitv. hitoktató, Paulik János, ág. hitokt., Legeza Viktor, óraadó,Csaluko, vits Dragutin görög kel. hitoktató, Győry Adolf' izr. hitoktató, dr. Andreánszky Jenő, óraadó, Sztojanovits Jenő, óraadó. Tanítónők: Hentaller Elina, Tavaszy Bóza, óraadó, Ecker Auguszta, Lukácsnó Bosznágl Irma, Grosz Mária óraadó. 5. V. ker. községi polgári leányiskola. (V, vadász-utcza 31.) Igazgató: dr. Gyulay Béla. Tanárok: Magyar László, Szalai Dávid, Ernyey József, Hokkes József, dr. Kerékgyártó Béla, Lengyel Alajos Földesi Joakim. Tanítónők: Engelbachné Mesztetist Lenke, Keinpe­len Gyuláné. Vargha Béláné, Bosenberg Auguszta, Torna­sek Emma, Weiszberger Antónia, Greszler Hermin. 6. VI. ker. községi polgári leányiskola. (VI, Izabella-utcza 6sí.) Igazgató: Oldal János. Tanárok: Kozlák László, Schmidt Antal, dr. Végh János óraadó. Kohant Bezső, Teesz János, Haan Ferencz. Tanítónők: Bobitsek Irma, Weber Ilona, Halácsy Ilona. Janetz Antónia, Dallos Istvánné, Hirschler Sán­dorné, Jankóné Komáromi Piroska, Janovecz Lajosné, Lenes Anna, Teesz Irma, Fröhlich Erzsébet. 7. VII. ker. községi polgári leányiskola. (VH, dohány-uteza 32.) Igazgató: VajdaffyErnő. Tanárok: dr. Kerékgyártó Elek, S^écska.v István, Zubriczky Endre, dr. Csapodi István óraadó, Czakó János Vajdaffy Béla, Földes I.,, Bévay György. Tanítónők: Bosner Árminné szül/Fleiszig Matild, Ma­darassy Erzsébet, Bévay Györgyné, Pacher Ferenczné, Vámossy Margit, Kabay Ottilia, Láber Béláné, Horváth Erzsike. 8. VII. ker. községi polgári leányiskola. (VH, arena-út.) Igazgató: Tanos László. Tanárok: Jagasits Kálmánné, Dallos Sándor, óraadó, Sztojanovits Jenő. óraadó, dr. Bodor Zsigmond, óraadó, Ambrus Istvánné, Grosz Lajos. 9. VII. ker. Szent Szív-zárda r. k. polg. leányiskola. (VB. István-út 55.) Igazgatónő: Boos-Waldeck Mária. Hittanár: Schiffer Ferencz. Tanítónők: Eszterházy M. A., Göhl Etel, Vértesy Ilona, Hupka Vilma, Lassberg Berta, Pálffy Mária, Waltuskir­chen Etel, Hengellért Józsa, Közte Mária. 10. VIII. ker. községi polgári leányiskola. (VHI, práter-uteza 15.) Igazgató: Wittinger János. Tanárok : dr. Juha Adolf, óraadó, dr. Somogyi Aladár, Schvertner Zsigmond, Sziklás Adolf. Serédi Kálmán, Sto­janovits Jenő, Kovalovszky József, óraadó. Tanítónő: Faylné H. Mária. Horváthné B. Mária, óraadó. Beitter Ferenczné, Schmidt Stefánia. Knesch Gi­zella, Tanos Teréz, Teller Coelesztin. óraadó, Igmándy Jolán, Relkovic Demetria. 11. VIII. ker. községi polgári leányiskola. (VIH, Csokonay-utcza.) Igazgató : Erdődy Imre. Tanárok: Földes Géza, Aujeszky Aladár, óraadó, I'eré­nyi Lajos, Ormai Jenő, Jantsek Ernő. Tanítónők: Bárdossy Irén. Bródy Aranka, Goth Ilona, Mendlik Lujza óraadó, Schmidt Gizella, Leidenfrost Janka, Markup Paula. 12. X. ker. községi polgári leányiskola. (X, bánya-uteza 2.) Igazgató: Válya Miklós. Tanár: di. Waldmann Fülöp, Simon Bertalan. Tanítónők: Gerzsó Róza, Jász Margit, óraadó, Eisert Margit, óraadó, Csukási Ilona, Dingha Béláné, Szemere Ilona, Táborszky Andrea, Derik Irma. 13. IX. ker. Ranolder-féle r. k. polg. leányiskola. (IX, gyep-uteza 23.) Igazgató: Krizsán Mihály. Intézeti főnöknő : Holczmann Auguszta. Tanár: dr. Magdics Ignácz. Tanítónők: Krimin Irén, Bangha Klotild, Kollarics Leopoldina, Bécsi Cherubina, Szabó Margit, óraadó. Chemnitz Grátia, óraadó. 14. IX. ker. Szent-Margit r. k. polg.tfeányiskola. (IX, Knezits-utcza 7.) Igazgatónő: Morvay M. Valéria. Tanár: Kárpáti Béla. Tanítónők: Schweighoffer Ladiszla, Szeder Sarolta, Szeder Clariss, Zsebedits Immaculata, Vass Erika, Szalay Myriam, Udvardy Adél, Bitskey Teréz, Vesszősi Erna. BERLITZ NYELVISKOLA urak cs hölgyek részére, VII, Erzsébet-körút lő. Fordítások.

Next

/
Oldalképek
Tartalom