Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1901-1902 (13. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) - K

Kepes. Lakás-jegyzék, 1144 Lakás-jegyzék. Kerekes. Kepes Miklós, keresk. s., VII, Erzsébet-körút 22. — Nándor, magánhiv., VIH, népszinház-u. 34. — Pál, dr., ügyvéd, IV, Kaplony-u. 9. Képes Bernátné, özv., VH, dohány-u. 74. — István,József, irodai alkalm., X, liget-u. 1/c. Képessy Árpád, min. titkár, IV, zöldfa-u. 28. — Imre, polg. isk. tanár, IV, Királyi Pál-u. 14. — Istv., dr., máv. titk., VHI, József-körút 36. — Jakab, női szabó, IV, koronaherczeg-u. 11. — József, dr., ügyvéd, VUI, József-körút 36. — Józsefné. özv., nyúgd., VIH, József-körút 36. Képesz Gyula, szerszámkészítő, VI, Izabella-u. 94. Kepf Manó, utazó, VI, hajós-u. 7. — Mór, keresk. s., VI, Podmaniczky-u. 5. — Samu, raktárgyakornok, VI, Podmaniczky-u. 5. Képiró István, vili. kocsiv., B, Zsigmond-u. 4. — József, ács s,, IX, soroksári u. 65. Keppich Alajos, ügynök, VI, Podmaniczky-u. 15. — Emil, dr., kórházi alorvos,VII, Bethlen-tér 1. — Emil, nagybirtokos, VI, Szobi-u. 3. — Emil, mérlegkészitő, VI, Lehel-u. 27—29. F. Vilmos, kereskedő s., VI, nagymező-u. 44. — Ferencz, magánhiv., VI, Dávid-u. 2. — Ferencz, ügyvéd s., VH, Csengery-u. 25. — Frigyes, ügyvédjelölt, V, váczi körút 24. — Frigyes, magánzó, IV, váczi u. 23. — Géza, dohányügynök, VB, Erzsébet-körút 15. — Gyula, dr., ügyvéd, VI, Bajza-u. 34/c. T. 17—35. — József, magánhiv., VIB, József-körút 2. — Lipót, magánzó, V, Árpád-u. 6. — Miksa, hiv., VI, Dávid-u. 2. — Zsigmond, szobafestő m., IH, Lajos-u. 209. Keppler Samu, házmester, IH, Zsigmond-u. 23/6. Kepplinger József, kőfaragó m., IH, Lajos-u. 94. Keprinik András, kéményseprő, IV, Mária Val.-u. 5. Kepsz Hermann, felügyelő, X, Balkán-u. 26. Kerber Henrik, ablaktiszt, vál., Vili, József-körút 64. — Hermann, kávémérő, VI, Szabolcs-u. 7. Kerbler Lajos, p. és táv. tisztviselő, H, vitéz-u. 15. Kerbuda Józsefné, házmester, VH, dob-u. 49. Kercsely Károly, ifj., statiszt. főtiszt, H, medve-u.12. Kercser 1. Kertscher. Kercska József, pénzbeszedő, II, Margit-körút 31. Kercsmár István, rendőr, VHI, Teleki-tér 4. Kérdő Ferenczné, özv., magánzó,IX, soroksári u. 15. Kerecsényi Ferencz, pü számtiszt, IX, Mátyás-u. 13. - Sándor, szódaügynök, VH, Gizella-út 46. — Sándor, asztalos s., VI, dalnok-u. 3. Kerécz Ferencz, korcsmáros, VI, rózsa-u. 71. — István, szabó m.,VHI, nagytemplom-u. 29. Kerék Antal, asztalos s., VIH, József-körút 85. — Ilona, magánzó, IV, ujvilág-u. 2—4. — István, kertész, I. kútvölgyi út 8877. — István, hivatalszolga, VI, dalnok-u. 24. — István, ács s., IH, vörösvári u. 43, — Jánosné, özv., szabónő, VH, Károly-körfit 7. — József, házmester, VI, nagy János-u. 36. — Sándor, hiv. szolga, VHI, Hunyadi-u. 3. — Zoltán, magánhivatalnok, VIH, német-u. 38. Kerekes 1. Szabó Kerekes alatt is. Kerekes, (Kerekess). — Ágoston, magánhiv., VH, Izabella-u. 34. — Antal, posta és táv. altiszt, H, jáczint-u. 3. — Antal, postaszolga, H, jáczint-u. 3. — Benjamin, férfiszabó, s., VIH, József-u. 46. — Bertalan, hivatalnok, I, uri u. 72. — Dániel, pinczér, VH, király-u. 31. — Emil, géplakatos, VI, Huba-u. 16. — Emilia, varrónő, VHI, József-körút 62. — Ferencz, szabó s., VI, Szondy-u. 44la. — Ferenczné, özv., magánzó, VI, városház-u. 20. — Gábor, majoros. X, cserkesz-u. 8. — Gábor, mészáros s., I, Maros-u. 15. — Gábor, czipész m., IX, gróf Haller-u.9565/70—71. — Gáspárné, özv., földbirt., VHI, József-körút 8. — Gézáné, özv., nyugd., VH, hajtsár-út 24. — Gusztáv, ifj., máv. ellenőr, VH, Bethlen-u. 45. Kerekes, (Kerekess). — Gusztáv, máv. főellenőr, VI, Csengery-u. 86. — Gyula, asztalos s., VIB, futó-u. 53. — Gyuláné, özv., magánzó, IX, soroksári u. 10 — Imre, házfelügyelő, VI, Csengery-u. 31. — István, (Kerekess), hiv., VI, Andrássy-út 32. — János, fa- és szénkeresk., IX, Czuczor-u. 10. — János, dijnok, VH, Kazinczy-u. 10. — János, nyugdijas, IX, Banolder-u. 3. — János, kőműves s-, VH, verseny-u. 22la. — János, lakatos s., VHI, kálvária-u! 12. — János, asztalos s., VIH, József u. 79, — József, p. és táv. segédellenőr, H, retek-u. 12. — József, kőműves s., VI, jász-u. 40. — József, czipész s., VI, uj-u. 24. — József, máv. hivatalszolga, VB, óvoda-u. 47. — József, keresk. s., H, fhg Álbrecht-út 22. _ — József, házmester, VIH, Baross-u. 112. — József, fodrász s., VTH, népszinház-u. 26. — Józsefné, özv., kávémérő, VH, akáczfa-u. 16. — Józsefné, m. kir. postamester, B, retek-u. 12. — Károly, kőmives m., VTH, kerepesi irt 9/6. — Károly Lajos, napidijas, IV, ujvilág-u. 13. — Károlyné, özv.. varrónő, IX, liliom-u. 39. — Lajos, mázoló s., VH, István-út 13 6. — Lajosné, magánzó, I, uri-u. 72. — László, br., pénztári ellenőr, VIB, Pál-u. 3. — Lipót, ügynök, VH, Erzsébet-körút 22. — Lipót, ügynök, V, Zrinyi-u. 16. — Miklósné, özv., hentes, X, Kada-u. 7939/15. — Pál, korcsmáros, IX, mester-u. 61. — Pál, könyvt. laborans, VIH, zerge-u. 23. — Pálné, szülésznő, IX, Tompa-u. 23. — Péter, nyug. gőzh. felügyelő, H, csalogány-u. 1. — Bóza, magánzó, ATH, Mátyás-tér 12. — Bóza, dohánykisárus, TV, városház-u. 20. — Sándor, főv. rendőr, VI, jász-u. 62. —• Sándor, czipész s. IV, ujvilág-u. 6. — Sándor, máv. pályaőr, I, fehérvári út 13722. — Vilmos, ügynök, VTH, német-u. 23. Kerékfy Ferencz, magánzó, Hl, mókus-u. 16. Kerékgyártó Árp., p. ü. számvizsg., I,sz.háromság-n.9. — Árpád, egyetemi tanár, IV, sörház-u. 6. — Béla, dr., középisk. tanár, I, városmajor-u. 52. — Elek, dr., főv. tanár, X, Héderváry-u. 29. — István, állami hivatalnok, H, br. Lipthay-u. 9. — József, kir. főerdőőr, B, kis Bókus-u. 11. — Károly, főv. hiv., VH, dohány-u. 82. — Teréz, magánzó, ATH, fhg. Sándor-u. 46. Kereki János, asztalos s., VHI, fecske-u. 37. — Péter, helyszerző s., IX, soroksári u. 15. Kerény Ádolf, liiv., VII, Vörösmarty-u. 19. — Emil, hiv., VH, Vörösmarty-u. 19. Kerényi Béla, főv. tisztviselő, V, Lipót-körút 2. — Bertalan, dijnok, VH, Dembinszki-u. 52. — Dávid, utazóügynök, IX, üllői út 53/a. — Gábor, magánhiv., VHI, Berzsenyi-u. 3. — Gyula, tisztviselő, VI, aradi u. 32. — Imre, szobafestő s.. VH, alsó erdősor 30. — János, dohányjöv. tisztv., IX, Ferencz-körút 7. — Bezső, főv. pénzt, segéd,IX, Lónyay-u. 26. — Zoltán, dr.,gyak.orvos, H,Krisztina-körút 1. Kerepesi István, postaaltiszt, IV, zöldfa-u. 10. Kerese Gábor, tvszki biró, VB, szövetség-u. 45. Kereskényi Gizella, varrónő, IX, mester-u. 28. Keresztély Sándor, zong.-gyáros, VI, váczi körút 21. Keresztény István, füszerker., H, lánczhid-u. 2. — János, házfelügyelő, Vin, futó-u. 7. — Jánosné, magánzó, H, Margit rakpart 56 — Bezső, betűszedő, I, országház-u. 35. — Sándor, pénzbeszedő, IX, üllői út 91. Keresztényi Dániel, mozdonyvezető, IX, gyáli út 10. Keresztes Antalné, magánzó, VH, aréna-út 36la. •— Antalné, özv., keresk., IV, városház-tér 2. — Bálint, rézműves s., X, Orczy-út 45. — Bálint, hivatalszolga, VI, dévényi út 12. -— Béla, cserepező, VI, Szondy-u. 62.

Next

/
Oldalképek
Tartalom