Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1900-1901 (12. évfolyam)

Hirdetések. I Annoncen . Alapíttatott 1851. KOLLERICH PAL És FIAI Első magyar sodronyszövet-, fonat- és szitaáru-gyár Iroda és raktárak: IV., Ferencz József-rakpart 21. Gyártelep: Budapest, IX. ker., Márton-utcza 15. sz. Készítményei: Sodi'onyszövetek bármely érczből és minőségben. Gép-sodronyfonatok, valamint sodrony-és yasmoso­xatok kei-itésekhez a legkülönfélébb kivitelben. Tüskés keritéssodrony, sodrott pánthuzal. Átliányó rosták homok, kavics, kőszén és érezek válogatására. Ablakvédő rostélyok, szikrafogók. aboiia-osztjílyo/ó hengerek gőzeséplő-gépekhez. Dynamókefék sodrony-szövetből. és rosták háztartási műszaki és vegyészeti czélokra. -A- Diiíour-féle selyemszita-szüvetek legrégibb Fő ra ktara. Szitás-iparhoz való összes czikkek. Külön osztály: lyukasztott lemezek gyártása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom