Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1900-1901 (12. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

} Kruz—Kubia. Lakás-jegyzék. Kruzic György p. és táv. főt., VH, óvoda-u. 29. Kruzslák András, kőműves, V, Tisza-u. 12. Krückenberg Anna, özv., magánzó, II, Donáti-u. 3. Krücker Mihály, háztul., ül, Csatárka-dülő 5416. Krüger János, min. számvizsg.. n, jégverem-u. 1. — Károly, czipész m., II, szegényház-u. 28. — Ottilie, himzőnő, VII, király-u. 47. Krümel Róza, varrónő, III, kiskorona-u. 24. Krünner Anna, ny. tanítónő, I, uri u 10. — Antal, | Krüner), nyugcl . IV, kecskeméti-u. 2. Krystofik János, szabó s., VTI, Vörösmarty-u. 18/6. Krywald Lipótné,özv.,nyugd., VI,Podmaniczky-u. 11. — Ottó, áldozó pap, VII, Damjanicli-u. 28la. Krzywon Károly, gyári hív., X, halom-u. 35. Ksihay Károlyné, özv., magánzó, VIII, József-u. 73. Kuba Ferencz, dohánygy. altiszt, IX, mester-u. 39. — János, czipész m., V, Kálmán-u. 14. — János, ny. m. kir. olvasztó, VII, Izabella-u. 4. — Károly, asztalos s., VII, Izabella-u. 30. — Lipótné, özv., magánzó, VII, Izabella-u. 17. — Sándor, fodrász s., II, Toldy Ferencz-u. 74. Kubács Ágoston, eszterg., I, Gellérthegy-u. 64. — Paula, tejüzletes, I, Döbrentei-u. 20. Kubácska, (Kubatska). — András, egy tanársegéd, IX, Kinizsi-u. 9. — Vilmos, (Kubatska), vasöntő s., V, Garam-u. 28. Kubada Antal, szecskavágó, VI, röppentyü-u. 20. Kubák István, lakáskiadó, IX, Márton-u. 20. Kubái József, háztul., I, Csaba-u. 2lg. Kubán János, szabó m., VIII. Dobozi-u. 3. — József, kőműves s., VIH, kistemplom-u. 13. Kubanek Venczel, vendéglős, II, fő-u. 89. Kubánik József, hiv. szolga, V, József-tér 2—3. — Károly, p. és táv. altiszt,VTH, Pál-u. 6. Kubány Mátyás, éjjeli őr, VII, csömöri út 76. Kubányi Andor, m. számellenőr, I, Verbőczy-u. 15. —• Béláné, máv. dijnok, VI, Dessewffy-u. 4. — Emil, min. iroda s.-tiszt, VH, István-út 38. — Ferencz, bognár s., IX, bokréta-u. 32. — Géza, orszgy. képv. IV, koronaherczeg-u. 10. — Imre, mérnök, IX, üllői út 107. — János, házmester, VI, bajnok-u. 6. — József, cselédszerző, H, fazekas-tér 4. — László, máv. hiv., TV, muzeum-körút 35. — Mihály, kőmúves s., IX, Szvetenay-u. 10. — Pál, mozdonyv.. IX, soroksári út 28. —- Viktor, pénztárnok, VH, Izabella-u. 29. Kubart Ferencz, házmester, X, gyömrői út 27. Kubaskó József, min. számgyak., IV, ujvilág-u. 15. — Józsefné, özv., magánzó, IV, ujvilág-u. 15. Kubassy Emil, gyári hiv., VI, Csengery-u. 67. Kubasta 1. Kubaszta. Kubaszek János, bolti szolga, V, nagykorona-u. 21. — József, házi szolga, VIH, Baross-u. 107. Kubaszta, (Kubasta). — József, mérnök, H, Zsigmond-u. 5. — József, pipakupakkészitő, VH, Wesselényi-u. 22. — Károly, (Kubasta), pipakupakkész.,"VH, dob-u. 92. Kubát Ferencz, pinczér, VII, csömöri út 46. — Ferenczné, magánzó, VH, kertész-u. 52. — Gyula, háztul., X, Hungária-körút 297. Kubatska 1. Kubacska. Kubecz János, czipész s., VIH, örömvölgy-u. 16. Kubek Iván, keresk. s., VI, Dessewffy-u. 15. Kubelka Ferencz, lakatos s.| VI, Hungária-körút 81/6. — Henrik, raktárnok, VH, nyár-u. 8. — István, műszerész s., VI, sziv-u. 35. Kubesch András, operai diszitő, VH, munkás-u. 6. — Árpád, házm., VH, csömöri út 36. — Béla, háztul., VIH, József-u. 107. — Béla, rendőrs. tisztv., VHI, népszinház-u. 59. — János, katast. főmérnök, I, úri u. 33. — József, vasöntő s., X, kőbányai út 8624/255. — József, dr., orvos, VHI, német-u. 57. — Lipót, nyomdász, H, Toldy Ferencz-u. 62. — Nándor, kőműves s., I, Orbán-u. 9. Kubiana Hona, varrónő, VI, szerecsen-u. 5. 71 Lakás-jegyzék. Kubias—Kubis. Kubias József, bányaigazgató, I, Attila-u. 5. Kubicek András, zenész, IX, Ranolder-u. 8. Kubick 1. Kubik. Kubics Agostonné, özv , nyugd., IX, Rákos-u. 3. — Antal, pinczér, I, Gellérthegy-u. 39. — János, vendéglős, VI, váczi út 41. Kubicsek Adolf, keresk. s., VI, Vasváry Pál-u. 9. — Antal, czipész m., VIH, óriás-u. 12. — Ferencz, lakatos s., X, jászberényi út 7730/33. — János, lakatos s., IX, kén-u. 4. — József, fodrász, VH, Jósika-u. 3. — Márton, lakatos s., X, k. jászberényi út 7730/33. — Rezső, lakatos s., I, Csaba-u. 2lg. — Vilmos, szabó m., VIH, aggteleki u. 11. KubicHk János, rajzoló, VH, aréna út 36la. Kubicza József, asztalos s , IX, Ferencz-u. 11. — József, házm., H, Batthyány-u. 52. — Ödönné, özv., magánzó, VI, Hungária-körút 80. Kubiczki János, kocsifényező s., IX, Ferencz-u. 14. Kubiczky Béla. hivataln., VH, csömöri út 75. — József, házmester, V, váczi út 34. Kubik, (Kubick). — Ágostonné,özv.,(Kubick),varrónő,I,Attila-körút 3. — Béla, orsz. képv., VIH, zerge-u. 17. — Ferenczné, özv., házm., VHI, nagyfuvaros-u. 19. — Gyula, mérnök, VIH, József-körút 33. — József, hentes, X, halom-u. 28. — József, kovács s., IH. matróz-u. 10. — József, kőműves s., IX, remete-u. 15. — József, magánzó, VIH, práter-u. 27. — József, pinczér, VIH, vig-u. 9. — József, szénker., VH, csömöri út 46. — Károly, molnár s., IX, Tompa-u. 16. — Márton, adóhiv ellenőr, VHI, losonczi u. 17. — Péter, gyári kéményszerelő, VH, Zugló-u. 4. Kubin Ferencz, asztalos s., H, fő-u. 19. — János, fésűs m., IH, Lajos-u. 195. — József, könyvkeresk., H, iskola-u. 37. — Károly, dr., ny. törzsorvos, VI, Lázár-u. 16. Kubina Ferenczné, özv., magánzó,VIH, Mária-u. 9. Kubini Mihályné, magánzó, H, csalogány-u. 16. Kubinszky István, liiv.-szolga, I, országház-u. 22. Kubiny Mihály, lapszerkesztő, VH, lövölde-tér 2/a. Kubinyák Ferencz, főv. dijnok, IV, vámház-körút 12. Kubinyek János, asztalos s., VI, Kmetty-u. 22. Kubinyi Albert, min. s.-fogalm., H, csalogány-u. 52. -— Andor, országgy'. képv., IX, Rákos-u. 2. — Árpád, földbirtokos, VH, kerepesi út 8. — Béla, kereskedő s., VHI, vas-u. 15/6. •— Béla, pü. titkár, IV, papnövelde-u. 10. — Ede, lakatos, VI, Bulyovszky-u. 35. -— Ferencz, máv. főellenőr, VH, Damjanich-u. 23. — György, országgy. képv., VHI, muzeum-körút 2. — Imre, banktisztviselő, VIH, József-u. 28. — István, betűszedő, I, kereszt-tér 4. — István, temetői h. ellenőr, I, Mészáros-u. 42. János, czipész s., IX, védgát-u. 36. — Jenő, máv. hivatalnok, VH, Damjanich-u. 23. — József, államnyomdai tisztv., I, palota-tér 3. — Kálmán, asztalos s., VIH, szigetvári u. 10/a. — Kálmán, dijnok, VH, Sajó-u. 10. — László, honv. főhadnagy, TV, zsibárus-u. 1. — Márton, postaaltiszt, X, felső rákosi rét 7567/6. — Mihály, szerkesztő, VI, rózsa-u. 59. — Pál, dr., egyetemi tanár s., VIH, üllői ut 78la. — Pál, honv. százados, VIH, gólya-u. 37. — Sándor, ker. rendőrkap., IV, zöldfa-u. 39. — Zsigm., áll. tisztv., IX, Ferencz-körút 39. Kubinyik Barnabás, detectiv, VH, Sajó-u. 10. Kubirna János, szabó s., VIH, bérkocsis-u. 25/6. Kubis, (Kubisch). — Ferencz, magánzó, TV, váczi-u. 18. — György, seprőárus, V, nádor-u. 72. — György, (Kubisch), magánzó, I, szikla-u. 25. — János, seprőkészitő, V, nádor-u. 72. — József, czipész, X. gyömöri út 1. Kubista Irma, varrónő, IX, vámház-körút 11. 74*

Next

/
Oldalképek
Tartalom