Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1899 (11. évfolyam)

3. rész - Törvényhozás — Ministeriumok — Állami számvevőszék. — Közigazgatási bíróság. A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények - F) Hadsereg

! tel. Hadsereg. 215 32-ik gyalogezred. (IX. üllői-út, Mária Terézia-laktanya.) Tulajdonos: Mária Terézia császárné és királyné, f Parancsnok: Michl Arnold, ezredes. 38-ik gyalogezred. (VI, váczi határ, Albrecht főherczeg-laktanya.) Tulaj donos: Mollináry Antal br. Parancsnok: Gaál Ágost, ezredes. 52-ik gyalogezred. (IX. Védgát, gr. Nádasdy-laktanya.) Tulajdonos: Frigyes főherczeg. Parancsnok: Panos Alajos, ezredes. 68-ik gyalogezred. (II, fő-u., Háromnyul-laktanya.) Tulajdonos: Beicher József, br. Parancsnok: Tappeiner József, 69-ik gyalogezred. (IV, Irányi-u., Károly főherczeg-laktanya.) Tulajdonos: Jellacic György, gr. Parancsnok: Schrutek Károly, ezredes. 3-ik boszniai gyalogezred. (I. Vár, Ferdinand-laktanya.) Parancsnok: Badonovich Henrik, ezredes. b) Lovasság. 16-ik huszárezred. (VH. külső-kerepesi-út, Ferencz-József-laktanya.) Tulajdonos: Üxküll-Gyllenbrand Sándor, gr.lovassági tábornok. Parancsnok: boldogfalvai Bartl Károly, ezredes. C) Tüzérség. 4-ik hadtest-tüzérezred. (VH. Jászberényi-út.) Tulajdonos: Kropatsek Alfréd lov. Parancsnok: Waagaui Zechmeister Ede, ezredes. 10-ik hadosztály-tüzérezred. (VI. Hungária-út, Vilmos főherczeg tüzér-laktanya.) Parancsnok: dömsödi Magyar Gyula, ezredes. 11-ik hadosztály-tüzérezred. (VI. Hungária-út, Vilmos főherczeg tüzér-laktanya.) Parancsnok: Vukelic Lázár, alezredes. 12 ik hadosztály-tüzérezred. (VH. Jászberényi-út, gr. Pálffy tüzér-laktanya.) Parancsnok: br. Büling Ármin, ezredes. 6-ik vártüzérezred 2-ik zászlóalj. (IX. Gubacsi határ.) Parancsnok: Kuczera Vincze, alezredes. Tüzérségi szertár. Főnök : Wyskocil János, tüz. szertárigazg. d) Utász csapatok. 7 ik zászlóalj. (H. Pálffy-tér, Badetzky-laktanya.) Parancsnok: Beitinger Ferencz, őrnagy. Közös hadsereg. e) Egészségügyi csapat. 16-ik egészségügyi osztály. Parancsnok: Schuster Ferencz, őrnagy. 17-ik egészségügyi osztály. Parancsnok: Jahn Károly, százados. f) "Vonat-csapat. 2. sz. vonatezred. Parancsnok: Maschauer Frigyes ezredes. Katonai intézetek. Helyőrségi szállítóház. Parancsnok : grabensprungi Cavallar Ferdinand alezr. Ruharaktár. Parancsnok: Wilde Károly, alezredes. Pótlékló-sorozó bizottság. Elnök: kis-jókai Ágoston Elek, alH. o. v. k. r. lovagja, huszár-ezredes. 16-ik számú helyőrségi kórház. (VIH. Orczy-út.) Parancsnok: Jeglinger József, dr., I. o. főtörzsorvos. 17-ik számú helyőrségi kórház. Parancsnok: Volleric Mihály dr., a F. J. r. 1., I. o. főtörzsorvos. H adapródiskola. (Lipótmező.) Parancsnok: Hanke Tivadar, alezredes. Laktanyák. Károly főherczeg-laktanya, V, nádor-u. Gróf Nádasdy-laktanya, IX, gát-u. Mária Terézia-laktanya, IX, üllői út. Ferencz József lovassági laktanya, X, k. kerepesi tit. Gróf Pálffy-laktanya, X, lapos-dülő. Hadtest-tüzérségi laktanya, VI, Hungária-körút. Albrecht főherczeg-laktanya, VI, váczi határ. Szekerész-laktanya, VI, váczi határ. Vilmos főherczeg tüzőrségi laktanya, VI, Hungária-út. Báró Laudon-laktanva, IX, gubacsi határ. Ferdinand-laktanya, I, Vár. Gróf Badeczky utász-laktanya, H, Pálffy-tér. Háromnyul-laktanya, IH, fő-u. Gróf Hadik-laktanya, I, fehérvári út. 0-budai laktanya, ÍH, laktanya-u. Belvárosi laktanya, IV, Irányi Dániel-u. Katonai épületek. Ágyraktár. VI, váczi határ. Élelmezési raktár, I. sz., VI, váczi határ. Élelmezési raktár, H. sz., X, lapos-dülő. Élelmezési fiókraktár, H, kerület. Hadapród-iskola, I, Lipótmező. Hadtestparancsnoki épület, I, bástya-sétány. Hadtestparancsnoksági épület, I, szinliáz-u. 7. Helyőrségi átutaló- (Transport) épület, VI, váczi hatar. Helyőrségi fiókkórház, IH, kisczelli ti. Helyőrségi fogház, I, Vár. Helyőrségi kórház, 16. sz., X, üllői út. Helyőrségi kórház, 17. sz., 1, budaörsi út. Helyőrségi templom, I, Vár, Verbőczy-u. 9. Lovagló-iskola, H. kerület. Lőporraktár, I, budafoki út. Lövölde, IX, nagy Bákos. Buharaktár, IH, Ó-Buda. Tüzérségi anyagszertár, X, lapos-dülő. Tüzérségi lőszertár, IX, gubacsi határ. angol „Standard" bőrgépszijak, balata-, teveszőr- és pamutszijak raktára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom