Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1899 (11. évfolyam)

9. rész - Budapest lakosainak betűrendes névsora - K

Kepes—Kertek. Lakás-jegyzék. 1041 Lakás-jegyzék. Kerek—Keresz. Kepes, (Kepess*. — Jenő, hiv., VI, váczi körút 29. — Józsefné,özv.,(Kepess),magánzó. VI,Laudon-u. 4. — Kálmán, magánzó, VI, lovag-u. 7. — Kálmán, gabona megbízott VII, Csengery-u. 10. — Lajosné, varrónő, VI, sziv-u. 28. — László, magánhiv., VI, Podmaniczky-u. 31. — László, dr., orvos, II, török-u. 32. — Márton, keresk. s., VI, Podmaniczky-u. 61. — Márton, üzleti szolga, VI, bajnok-u. 16. — Miklós, keresk. s., VH, Wesselényi-u. 48. — Nándor, magánhiv., IX, Ferencz-körút 20. Képes István József, irnok, X, alsóvaspálya-u. 3. — József, tisztviselő, VIII, üllői út 14. — Pál, dr., ügyvéd, IV, borz-u. 9. — Vilma, üzlet elárusítónő, IV, ujvilág-u. 17. Kepess L Kepes. Képesy Árpád, min. titkár, IV, Lipót-u. 48. Képessy Istv., dr., máv. fogaim.,VIII, József-körút 36. — Jakab, szabó m., IV, koronaherczeg-u. 11. — József, dr. ügyvéd, VIII, József-körút 36. Kepf Manó, utazó, V, alkotmány-u. 15. Képíró István, vili. kocsiv., II, Horváth-u. 30. Keppel-Kniglit Róbert, lovag, ny. pénztári tiszt, VI, Deák-tér 6. Keppich Alaj., tőzsdeügyn., VI, Podmaniczky-u. 15. — Béla, ügynök, VI, Podmaniczky-u. 15, — Béla, gyakornok, V, Hajnai-u. 2. — Emil, dr., orvos,VI, Podmaniczky-u. 15. — F. Frigyes, keresk., IV, váczi u. 4—6. -— F. Vilmos, szatócs, VI, Dávid-u. 9. — Ferencz, magánhiv., VI, Dávid-u. 2. — Géza, ügynök, VB, Erzsébet-körút 15. — Gyula, dr., ügyvéd, VIB, József-körút 30—32. — József, magánhiv., IV, Gizella-tér 2. — Lipót, magánzó, V, Árpád-u. 6. — Ödön, bankhiv., V, Árpád-u. 6. — Zsigm., szobafestő, IH, Lajos-u. 209. Kepplinger József, kőfaragóm., H, Zsigmond-u. 28. Kér Sándor, czipész m., VB, Csányi-u. 8. Kerb Ferencz, műszerész s., V. nádor-u. 32. Kerber Henrik, ablaktiszt, vál.,VHI, József-körút 64. — Herman, kávémérő, VI, Szabolcs-u. 7. — János, asztalos s., VIH, Magdolna-u. 43. — Katalin, ezv., háztul., H, daru-u. 20. Kerbetz János, lakatos s., X, jászberényi út 7730/33. Kerbler Ferenczné, magánzó, VI, rózsa-u. 70. — Lajos, p. és táv. számv., H, Vitéz-u. 15. Kercser 1. Kertscher alatt is. Kercser Károly, statiszt, főtiszt, IB, bécsi út 27. — Károly, id. kegydij. vas. kalauz, IB, bécsi út 27. Kercsmás István, lovasrendőr, VB, Bethlen-u. 10. Kerecsényi Ferencz, számtiszt, IX, Erkel-u. 10. — Sándor, vendéglős, VB, Gizella-út 31. Kerécz Ferencz, VI, rózsa-u. 71. Kerécz István, szabó m.,VIB, nagytemplom-u. 29. Kerek István, gyári m. IX, Mester-u, 52. Kerék Antal, asztalos s., VIH, József-körút 85. — Ferencz, máv. liiv., VB, Garay-u. 20. — Ilona, magánzó, IV, ujvilág-u. 2. — István, kertész, I, kútvölgyi út 6756. — János, asztalos s., VHI, József-körút 85. — Jánosné, özv., szabónő,VH, Károly-köriít 7. — József, házm., VI, nagy János-u. 36. — Mihály, temetőőr, I, németvölgy 8428. — Sándor, hiv. szolga, I, városmajor-u. 11. Kerekes Ágoston, magánhiv.,VH, Izabella-u. 8. — Antal, p. és táv. altiszt, II, jáczint-u. 3. — Bálint, gyári m., IX, Knezics-u. 9. — Barnabásné,özv.,munkásnő,IX, Ferencz-körút 10. — Benjamin, fértiszabó s., VIB, bérkocsis-u. 17. — Emilia, kézi munkásné, VIB, József-körút 62. — Endre, honv. h. főhadnagy, IX, üllői-út 103. — Gábor, majoros, X, cserkesz-u. 8. — Gábor, gyári m., IX, soroksári u. 98. — Gáspár, özv., földb., VILI, Baross-u. 1. — Gézáné, özv., Dyugd., VB, hajcsár-u. 24. Czim- és lak-jegyzék. 1899. piiiezegazdászati czikkek, bor-, sör- és szesztömlők gyári raktára. Kerekes Gizella, kifőző, VIE, Kőris-u. 12. — Gusztáv, mav. ellenőr, VE, Bethlen-u. 45. — Gyula, asztalos s., VIB, nagytemplom-u. 18. — Gyuláné, mosónő, IX, soroksári u. 10. — Ignácz, tanárjelölt, VIB, szövetség-u. 23. — János, bolti szolga, E, Donáti-u. 40—42. — János, czipész s., ATE, kender-u. 13. — János, kintornás, ATE, szigony-u. 7. — János, szénkeresk., IX, Czuczor-u. 10. — János, díjnok, VIE, gyöngytyuk-u. 7. — Jánosné, magánzó, E, kapás-u. 50. — József, p. és táv. ellenőr. E, retek-u. 67. — József, ny. máv. főfelügyelő, IX, vámház-körút 15. — József, kintornás, ATE, szigony-u. 7. — József, liázm., VIE, Baross-u. 112. — József, szobafestő s„ VE, Garay-tér 17. — József Emil, keresk. s., E, Albrecht-út 22. — József, kőműves s., VE, Dembinski-u. 52. — Károly Lajos, hiv., IV, ujvilág-u. 13. — Károly, bolti szolga, IX, liliom-u. 39. — Károly, épitő iparos, VEI, kerepesi út 9lb. — Lajos, asztalos s., ATE, kőris-u. 5lb. — Lajosné, nyugd., I, uri-u. 72. — László, ácsiparos, ATE, M. Terézia-tér 11. — László, államptári ellenőr, VIE, József-körút 68. — Mátyásné, özv., kifőző, IV, képiró-u. 6. — Pál, korcsmáros, IX, mester-u. 61. — Pál, asztalos s., IX, soroksári-u. 47. — Pál, könyvt. laborans, VIE, zerge-u, 23. — Péter, felügyelő, E, csalogány-u. 1. — Sándor, czipész, IV, ujvilág-u. 6. — Sándor, áll. rendőr, VI, jász-u. 35. — Sándor, vasúti őr, I, névtelen-u. 10399/27. — Sándorné, özv., magánzó, VEI, nagyfuvaros-u. 10. Kerékfy-Rathmanner Ferencz, ny. százados, VT TT, Stáhly-u. 5. Kerékgyártó Árpád, dr., egyet, tan., IV, sörház-u. 6. — Árpád, p. ü. m. számvizsg., I. sz. háromság-tér 9. — Béla, dr., tanár, IB, Zsiginond-u. 23la. — Elek, dr., főv. polg. isk. tanár, X, Héderváry-u. 29. •— István, vasúti m., IX, Mester-u. 43. — József, kir. főerdőőr, B, kis Bókus-u. 11. — Károly, főv. hiv., VH, dohány-u. 82. Kerékgyártóné Mária, dr., házt., IV, zöldfa-u. 30. — Teréz, magánzó, VB, dob-u. 85. Ivereki János, asztalos s., VIE, Karpfenstein-u. 16. Kereksó Ferencz, továbbító, I, hadnagy-tér 34. Kerényi Ábrahám, magánhiv.,ATI, Vörösmarty-u. 19. — Arnold, fuvaros. ATI, Vörösmarty-u. 19. — Emil M., hiv., ATI, Vörösmarty ű. 19. — Gyula, tisztv., V, nádor-u. 20. — Gyuláné, özv., magánzó, VI, ó-u. 5. — János, doh. tisztv., IX, Ferencz-körút 7. — Bezső, főv. pénzt, tiszt, IX, Lónyay-u. 26. — Zoltán, di'., gyak. orvos, E, Krisztina-körút 1. Kerepesi István, postaaltiszt, IX. Ferencz-körút 4-6. Kerese Gábor, tvszki biró, VB, Erzsébet-körút 14. Kereső János, postaszolga, ATE, József-u. 98. Kereszta Nándor kőműves s., VIE, Madách-u. 24. Keresztély Sándor, zongoragyáros, V, vadász-u. 27. Keresztény István, füszerker., E. lánczhid-u. 6. — Istvánné, magánzó, IX, gyep-u. 54. — János, gyári m., IX Tompa-u. 14. — János, asztalos s., E, Margit-körút 26. — Jánosné, magánzó, E, Margit-körút 26. — Jenőné, özv., fodrás^, VI, Csengery-u. 57. -— Sándor, ügynök, IX, üllői út 91. Keresztényi Dániel, mozdonyv., IX, gyáli út 10. — József, vili. kalauz, VI, Bulyovszky-u. 32. Keresztes Antal Béla, vas. ellenőr, AT, lovag-u. 17. — Bálint, postai alkalm., VI, Kerekes-u. 30. — Dénes, kovács m , VEI, Dobozi-u. 31. — Domonkos, áll. tisztv., ATI, Barcsay-u. 3. — Ferencz, máv. munkás, VIE, kerepesi út 15/IV . — Ferencz, betűszedő, IX, pipa-u. 7. — Gyula, bankhiv , AT, Vörösmarty-u. 64. — Gyula, szatócs, IX, tüzoltó-u. 25. 66

Next

/
Oldalképek
Tartalom