Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1899 (11. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czím-jegyzéke

Fáklyagyárak. Czím-jegyzék. 540 Czím-jegyzék. Fegyverkereskedők. Händler S., "VHI, népszinház-u. 23. Hegedűs György, YH, dob-u. 93. — Sándor, V, Zoltán-u. 12. Heimlich Márk, YH, dohány-u. 48. Heller Regina, VI, Laudon-u. 8. Heppler Sándor, YI. király-u. 46. Herman Farkas, ATH. Rákóczi-tér 18. — Paula, VI, sziv-u. 37la. — Rudolf, VI, Dávid-u. 12. Hinkó Józsefné, VIH, kalvária-u. 10. Hirschler E., YH, dohány-u. 66. Hoffmann Antal,Yl,Podmaniczky-u. 61. — Mária, VI, Lehel-u. 13. — Márk. YHI, Kisfaludy-u. 42. Hohenbeeg Fer., YH, Kazinczy-u. 20. Holczer Lipót fiókja, VHI, fhg Sándor­utcza 30/5. Holczmann Henrik, VIH, Rökk Szilárd­utcza 38. Hollósi Albert, VH, kerepesi bazár. — Albert, YI, Teréz-körút 4. Hornstein Lajos. VH, hársfa-u. 2. Horváth Ilona, V, vadász-u. 12. — Ludmilla, VH, Wesselényi-u. 19. — Mihály, VH, csömöri út 46. — Mihály, VH, angol-u. 32. Hottstein Lajos, YH, kerepesi út 62. Huck Karolin, VIH, Lujza-u. 13. Huszár K., VH. Wesselényi-u. 46. Ilcsik Pál, VIH, Baross u. 102. Illcsik Pál, YIH, szigetvári u. 10/a. Ispaics Benedekné, YI, rózsa-u. 57. Istvanetz Ferencz, IV, zöldfa-u. 44. Jajtelesz és Schwarcz fiókja,VHI, Illés­utcza 16. Jakab Jenő, VH, nefelejts-u. 27—29. Jankalovics Dávid, VHI, Kenyérmező­utcza 1. Jeiteles_z H. és társa,VI, Vörösm.-u. 53. Juhos Ágnes, VHI, Mátyás-tér 17. Juhász Jánosné, X, füzér-u. 17. Jung Antalné, I. országház-u. 18. Jursits Teréz, IV, molnár-u. 25. Kaiser Ede, VHI, fh. Sándor-u. 4. Kalma Katalin, VH, kerepesi út 32. Kaluszki Ferenczné, YI, Lehel-u. 7. Kampl Bóza, YH, Hernád-u. 7. Kandier Josefa,VIH, nagytempl.-u. 12/5. Karacz Sámuel, VIH, József-körút 33. Karasz J., VIH, József-körút 33. Kásztori Andrásné,VH, nefelejts-u. 10. Kaufmann Adolf, VH, rózsa-u. 31. Kazeina Józsefné, IX, Banolder-u. 1. Kecskeméthy Julia, YH, dob-u. 54. Kecskeméti Józsdfné, VHI, bérkocsis­utcza 29. Kehrling Károly, VI, nagymező-u. 23. Kellermann I. L., VH, holló-u. 11. Kernicz Ferencz,VIH, szigetvári u.25/5. Kezina Józsefné, IX, gát-u. 20. Király József, YI, f. erdősor-u. 25. — László, IV, Királyi Pál-u. 9. Ki?s Bálint, VIII, népszinház-u. 53. — Imre, VH, óvoda-u. 22. — Imre, YH, Klauzál-u. 10. Klein Béla, YH, Kazinczy-u. 36. — Bernát, VI, Podmaniczky-u. 67. — Géza, VH, Izabella-u. 42. — I., VH, kisdiófa-u. 9. — I., IV, galamb-u. 2. — Mihályné, VI, Szondy-u. 24. Kluger Lajosné,VH, Damjanich-u.25/5. Koch és társa, YHI, népszinház-u. 24. Kocián Flórián, YH, nefelejts-u. 16. Kovács Endre, IX, Kinizsy-u. 14. — Éva, VH, Dembinski-u. 37/a. — Jánosné, H, csalogány-u. 53. Kováid Péter és fia,YH, szövetség-u. 37. König Ignácz, VH. Dembinski-u. 10. König Károly, VIII, József-körút 13. — Károly, V, Báthory-u. 22. — Magdolna. YH, szövetség-u. 11. Kraine Fer.-né, özv.,IX,soroksári u. 33. Kohn I., VH, Károly-körút 7. — I., VII, Bombach-u. 4. Mór, VH, sip-u. 7. — Mór, VH, Klauzál-u. 9. — Mórné, VI, szerecsen-u. 43. Koller Nándor, VHI, szigony-u. 39. Kovács Albertné, YIH, futó-u. 17. Krainer Ferencz, H, Margit-körút 37. Krajcsovics Katalin, VI, dalnok-u. 20. Krausz József, VH, dob-u. 82. — Lipót, VIH, Dobozi-u. 3. Vilmos, VH, Almásy-tér 16. Kretschmayer Nándor, IV, Kossuth Lajos-u. 13. Kroufusz Mária, VI, Andrássy-út 16. Krusché Ignácz, YHI, Mária-u. 27. Kubik Mariska, VH. Murányi-u. 15. Kucsera Ferencz, VHI, József-körút 40. Kugler Ignáczné, VI, Hunyady-u. 10. Kurucsai Eszti, VIH, losonczi u. 21. Kvasz Hermina, IY, granátos-u. 6. Laits Györgyné, VHI, német-u. 41. — Györgyné, VI, rózsa-u. 59. Lambert Vilmos, IX, Bakáts-u. 6. — Vilmos, IX, Lónyay-u. 9. Lang J. és társa, VH, akáczfa-u. 61. Langsteiner Mária. I, apród-u. 2. Laszky Gertrud, VH, hársfa-u. 4. László Antal, YH, Dembinski-u. 30. Lederer Bernát, YIII, üllői út 70. Leitersdorfer Fer., VIH, Teleki-tér 24. — Mór, IV, granátos-u. 10. — Mór, IY, Irányi-u. 7. Lemberger Sándor,VH,ki>diófa-u. 8. — Sándor, VH, Csányi-u. 6. Lengyel Krmin, VH, dob-n. 55. — Imréné, VH, csömöri út 69. Lenhárd Péter, IX, üllői irt 105. Lepkó Jakabné, VH, Bethlen-u. 11. Leskó Emma, ín, Lajos-u. 54 Lindt János, VIH, Baross-u. 38. Lohr Mária, VIH, Baross-u. 85. Te'efon 57-08. Lövenstein S., VI, Izabella-u. 66. Löwinger M., I, promontori út 23. Tele­fon 40—01. Löwy Lipót, IX, üllői út 99. — Salamon, VIH, német-u. 15. Maderlik Lujza, H, fö-u. 20. Magda S. Elekné, IV, molnár-u. 37. — S. Elekné, IV- Lipót-u. 46. Mahler József, YI, ó-u. 22. Mandl Bebeka. YI, felső erdősor 3. Maracsek István,IV, Ferencz Józs.-rak­part 14—15. — István, IV, molnár-u. 25. Markovits Gábor, VH, István-u. 32/5. Márkus Ferencz, IH, Lajos-u. 171. Marmorstein Náthán, VH,Izabella-u. 37. Mautner Lipót, YH. Barcsay-u. 14. Mayer János, VILI, Bezerédi-u. 1. — Károly, VH, Damjanich-u. 1. — és Knedig, IX. Ferencz-körút 20. Mätzinger Brigitta.YIH, Bökk Sz.-u.14. Menzinger Fáni, YI, Lehel-u. 7. Merva Károly, VI, Csengery-u. 54. Mezey Antalné, VIH, Lujza-u. 14. Miderer Karolin, I, Áttila-u. 63. Mikó Jáuosné, X, Héderváry-u. 19. Molnár A., IX, vámház-körút 16. — Károly, IH, Lajos-u. 75. — Teréz, YI, sziv-u. 17. Morgenstern Ignácz,VH, nefelejts-u. 18. Moskovits Menyhért, VH, Murányi-u.42. Müller B., V, nádor-u. 8. Müller Bichard, V, Arany János-u. 16. Naetter Lida, VII, Bottenbiller-u. 62. Nagy Gyula, VI, Dávid-u. 11. — Imre, YH, dob-u. 45. — Károly, VHI, Szilágyi-u. 1/5. — Mária, VI, ó-u. 30. — Sámuel, YIH, futó-u. 2. Navratil István, VI, Szondy-u. 68. Németh Ilona, VH, Elemór-u. 32. „Neptun"mechanikaigőzmosó-r.-t., IX, soroksári út 11. Telefon 63—08. Ne^kó J., YIH. k. templom-u. 12. Neszvarba Karolin, VH, csömöri út 55. Neubauer Hermina, VI, király-u. 98/5. Neumann József, VH, király-u. 13. Nohn Paula, IV, koronaherczeg-u. 4. Nyári József és fiai, VI, Podman.-u. 45. Nyulas Andrásné, YH, Jósika-u. 11. Ocskay Mária, VH, Klauzál-u. 5. Ocsvay József, YIH, Baross-u. 100. Omut József, VI, Podmaniczky-u. 61. S. Palóczy E., VIH, Mária-u. 42. Palotay István, VH, István-út 27la. Pamzer B. M.-né, YH, dob-u. 39. Pavelka Jánosné, VH, nefelejts-u. 4. Pekársky H., VH, nefelejts-u. 7. Pelikán Anna, I, Attila-u. 58. Perls Ármin, VI, mozsár-u. 3. Petz J„ VH, Károly-körút 3. — J., VH, dohány-u. 1. Pfliegler T.. V, Koháry-u. 19/5. — Tivadar. V, sólyom-u. 22. Piekarsky Jeromos, VH, akáczfa-u. 16. Polcz Gáspár, VH, dob-u. 16. Pollák Adolf, VH, István-út 22. Pompl I., VH, Hernád-u. 29. Porgesz Hugó, IV, Lipót-u. 12. Pörzse Julia, YH, szövetség-u. 43. «Puritas» angol gőzmosó- és vegytisz­titó-vállalat, Havranek és Terletter, IX, bokréta-u. 3. Telefon «Puritas» 62—62. Bácz Károlyné, IX, Ferencz-körút 32. | — Lajos, YIII, József-u. 14. Rajkovits Bernát, VIH, üllői út 70. Rakaczky József, VHI, kalvária-tér 16. Rebenschaft Sámuel, YH, Murányi­utcza 30. Reczer Katalin, VI, Izabella-u. 90. Reichmann Márkus, VI, gyár-u. 43. Reinbreclit Dezső, I, várfok-u. 10. — Dezső, I, Krisztina-körút 81. Reiner Dávid, VI, Eötvös-u. 19. Reinitz Amália, VH, Dembinski-u. 41. — Lajos, VH, Hernád-u. 32. Reiszmann Márton, VI, hajós-u. 25. Reschofsky Pál, VI, Eötvös-u. 37. Roch István, I, országház-u. 10. Rohács Zsófia, VH, Hernád-u. 25. Romanits Anna, VI, dalnok-u. 1. j Romata Istvánné, VIH, Hunyadi-u. 21. | Rosenfeld Ignácz, VI, sziv-u. 59. Roth Áron, YH, Wesselényi-u. 46. Rottenstein Lajos, YIII, práter-u. 37. Rózsa Ármin, IX, Ferencz-körút 31. Rózsási Lajosné, YH, dob-u. 82. Schifler József, VI. sziv-u. 28. Schillinger Anna, VI, Vörösm.-u. 47. — Anna fiókja, VIH, Stáhly-u. 5. — Anna fiókja, VIH, gyöngytyuk-u. 4. Schimmer Irma, YIH, József-u. 86. Schindler Károly, VI, lovag-u. 13. Schlachter Péter, n, Batthyány-u. 2. Schlänger Ármin, VI, aradi u. 1. Schlesinger Adolf. YI, Vörösm.-u. 73. — Adolf, Y, Kálmán-u. 24. Schmerlicsek József,YIH, Baross-u. 92. Schmidt Mihály, VH, rózsa-u. 20. Schnitzbauer Istvánné, V, sétatér-u. 5. Kádár Mihály és Társa, műszaki nagykereskedők, VI., Teréz-körut 28 SU F"

Next

/
Oldalképek
Tartalom