Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1898 (10. évfolyam)

9. rész. Gyárosok, iparosok és kereskedők czím-jegyzéke

Gubacsőrlés. Czím-jegyzék. 546 Czím-jegyzék. Gyógyfűszer. Gubacsörlés. Wagner Jenő és Emil, dr , IX, soroksári utcza 96. Gumin inru-ra ktárak. Békés és Klein, VI, Bévay-u. 14. Tele­fon 28—58. Brunner J. L. és Társa, V, váczi körút 46. Telefon 26—01. FELD MANN és KÁDÁR \ gyárosok. műszaki nagykereskedők. Gyapju-kei'eskedők. Beck Adolf és Fia, II, fő-u. 70. T. 9140. Diamant Jakab és Társa. VH, Károly­körút 9. Telefon 18—60. Heller M. és Társa, IX, dunap. teherp.­udvar. Telefon 53—05. Henke Ernő és tsa, V, Erzsébet-tér 12. Herczog Péter, VI, Andrássy út 10. Telefon 28—66. Hoffmann VI, Andrássy-út 12. Beiner Miki,, VH, dohány-u. 6. T. 1792. Stricker Ábrahám, V, váczi körút 18. Gyászruha-raktár. Szőke és Kovács, IV,váczi u. 16. T. 6115. Gyékény-raktár. «Szőnyegház», IV, Károly-körút 26., bejárat csak a rostély-u. sar­kán. Telefon 17—16. Gyémánteszköz­kereskedö (üvegvágó). Angyal és Társa, VI, felső-erdősor 1. VI.. Teréz-körút '.V i \ Telefon 21—05. Immelmann H., VI, Andrássy-út 13. Telefon 18—33. Keleti J., IV, koronaherczeg-u. 17. L. hirdetést. Kell Jenő,VI,gyár-u. 50. Telefon 24—54. Kuschnitzky és Grünhut, VI, váczi körút 19. Lichtwicz Károly, VI, Kemnitzer-u. 7. Mestitz Ferencz és Társa, VI, Teréz­körút 58. Telefon 2301. Pick Ignácz, VI, gyár-u. 43. Polgár Sándor, ATI, Erzsébet-körút 50. Sclrwarcz és Wessel, VI, gyár-u. 41. Telefon 24—87. Gm i-»varos. Pollitzer Mór és Fia, Deák Fer.-u. 10. L. hirdetést. Magyar ruggyantaáru-gyár r. t., VIH, k. kerepesi út. Gunmii-köpenj'-rak­tárak. FE LI) M AN N és KÁDÁR i Gyapjumosók. Első magyar gyapjumosó és bizományi részv.-társ., V, Kárpát-u. 9. T. 966. Neugebauer Gyula,VH, Károly-körút 3. Telefon 18—94. Gy apj úszö v et­raktár. Deutsch F. Károly, AH, Andrássy-út 1. Telefon 19—52. Valódi angol gyapjúszövetek a legna­gyobb választékban. Különlegesség skót oheviotokban. Gyapot-kei-eskedök. Abeles Jak., V, Arany J.-u. 15. T. 894. Boskovits Salamon.VI, Andrássy-út 52. Magyar általános kötőanyag-gyár, VI, Bévay-u. 16. Telefon 27—67. Murányi Mária, VH, Kazinczy-u. 5Ib. Gyémánt-utánzat ékszerek. Palais Boyal Orlai Sándor, IV, korona­herczeg-u. 8. Gyémánt-utánzat ékszerek, valódi arany és ezüst foglalatban. Gyepmesteri telep. Budapest fő- és székvárosi, IX, régi ló­verseny-dülő 9631. Telefon 51 — 12. Budapest fő- és székvárosi, IH, bécsi út 94. Telefon 91—74. Gyermek- és beteg­szállító kocsik. Prág-Rudniki kosáráru - gyártás, (Kraus Kár. és József) AT, Andrássy­út 43. Telefon 21-02. Gyári berendezési iroda. gyárosok , = műszaki nagykereskedők .; VI.. Teréz-körút Telefon 21-05. Badó Lajos, AT, Andrássy-út 45. Schottola Ernő, VI, váczi körút (Fon­ciére-palota). Telefon 19—70. «Szőnyegház», IV, Károly-körút26, be­járat csak a rostély-utcza sar­kán. Telefon 17—16. Takács Győző és Társa, magán­mérnöki electrotechnikai és sza­badalmi irodája, IV, ujvilág-u. 2., Kossuth Lajos-u. sarkán. Czégtulajdonos Takács Gyözö, okleveles gépészmérnök electrotechnikas, a buda­pesti, pestvidéki, pozsonyi, stb. törvény­székek állandóan kinevezett és felesketett szakértője. Gypsfigura-készitők. Giordani Carlo, IX, Ferencz-u. 4. Kaiser Ferencz, A TI, lovag-u. 3. Gypstábla-gyár. Simkovich és Tsa, VI, gyár-u. 13. Tele­fon 24- 03. Wünsch Róbert, iroda ATI, Erzsébet­körút 19. Telefon 63—75. gyár VI, Hungária-út 1171. Telefon 61—47. Gyapjugyár. Löw Károly, A 7, bálvány-u. 8. Gyárk émények. Custodis Alphons, ATH, József-körút 9. Eggenberger Szylveszter, ATI, Ga­ray-tér 8. Telefon 57—38. Gyarmatáru­raktárak. Blitz és Braun, ATI, király-u. 43—45. Telefon 29—02. Bürgermeister Ferencz utóda, AT, uj­utcza 41. Telefon 21—81. Heimler és Társa, ATI, dohány-u. 68. Herramhof Károly, AT, gvár-u. 42la. Telefon 23—78." Hoffmann Józs.,A T, Báthory-u. 8. T. 177. Jemnitz Albr., A 7, bálvány-u. 20. T. 191. i Landauer Ignácz és fiai, VI, váczi kör­út 33. Telefon 26—77. Mauthner és Wilczek, A T, Arany János­utcza 3. Telefon 173. Beiter M. J., V, sólyom-u, 8. T. 19/08. AVertheimer és Franki, n.V korona­utcza 11. Telefon 155. Wiegner Gusztáv, A 7, Mária Valéria­utcza 10. Telefon 40. Mindennemű gyermek- és betegs llitó­kocsi nagy választékban. Gyertyagyár. «Flóra» első magyar stearin-gyertya- és szappangyár r. t., IX, soroksári út 7. Telefon 53—73. Rosenbaum Samu, IX, Szvetenay-u. 11. Telefon 58-6S. Sorretz Ede, IX, gyep-u. 41. Tel. 51/44. Gyógy fűszer-keres­kedők és gyárak. Bodrás Ant.-né, özv.,ATH,Bákóczy-tér7. Csemitzky és Strobenz, AT, Szabóky­utcza 4. Telefon 21—89. Detsinyi Frigyes, V, váczi körút 10. Telefon 29—58. TÖRÖK A.ésTÁRSA a 111. kir. szab. osztálysorsjáték iőelárusítója,V. váczi-körut 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom