Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1898 (10. évfolyam)

9. rész. Gyárosok, iparosok és kereskedők czím-jegyzéke

Építőmesterek. Czím-jegyzék. 524 Czím-jegyzék. Érczáru. Építőmesterek. (L. «Építészek, műépítészek».) Aigner Sándor, VHE, József-körút 55. Alpár Ignácz, VII, Almásy-tér 9. Te­lefon 63—15. Amon József,VHI, k. salétrom-u. 1. Arnd Rezső, VLL1, óriás-u. 46. Arnstein Henrik, VHI, József-körút 14. Barcsai Lajos, I, apród-u. 8. Baján János, VII, Izabella-u. 47. Bauer Erwin, VII, Izabella-u. 44. — Henrik, V, Báthory-u. 10. Baumgarten Sándor,VHI, köztemető-út 4. Telefon 53—97. Benedek Béla,VH, Bottenbiller-u. 5IB. Bernovics Gusztáv,VH, munkás-u. 16. Bloch Leó, VH, akáczfa-u. 54. Bosznyakovits Jakab, H, oszlop-u. 23. Böhm Mátyás, IX, üllői út 1. Csaba János, I, Logódy-u. 73. Czakó Laj., VI, délibáb-u. 23. Tel. 6328. Czigler Győző, IV, muzeum-körút 37. Dániel György, I, Kelenföld 10248. Deutsch Salamon, VI, Csengery-u. 54. Déri Bezső, VI, Szondy-u. 19. Eissen Károly, VI, aradi u. 60. Erős (Stärk) Sándor,VI,Dessewffy-u. 10. Farkas Ign., VIH, József-u. 96. Tei. 5764. Fekete Elek, IX, soroksári u. 20. Tele­fon 54—96. Felföldy Dániel, I, csend-u. 8. Feszi Frigyes, X, ó-hegy-u. 8015. Feszty Gyula, VTH, Bökk SziJ.-u. 19. Flamm Miksa Mór, V, váczi körút 48. Fogl Emil, VI, gyár-u. 45. Freund Vilmos,VI, Andrássy-út 21. Te­lefon 17—67. H. Gaál Adorján,VI,Podmaniczky-u.29. Gerster Béla, VI, n. János-u. 25. T. 2271. Goldberg Simon, VII, Bottenbiller-u. 3. Graf Lajos, IV, Kossuth Lajos-u. 4. Gregersen Nils, IX, Lónyay-u. 33. Greiner Adolf,VI, délibáb-u. 35. Gründl József, VI, sziv-u. 3. Grúnwald Mór, V, akadémia-u 11. Gutwillig József,VH, gyár-u. 13. Hafner Antal, H, medve-u. 25. Hauszmann Sándor,V, honvéd-u. 6. Te­lefon 90—55. Havel Lipót,VII, Izabella-u. 40. Heinrich Kár., VIH, gyöngytyuk-u. 11. Hoffer Lajos, VII, Garay-u. 26. Hofhauser Elek, I, kék golyó-u. 17. Te­lefon 90—58. — Ferencz, X, bolgár-u 10. Holitser Bóbert, VII, ákáczfa-u. 54. Holub József, VI, Andrássy-út 86. Hosztalek Károly, MH, Baross-u. 38. Horcher József, VI, gyár-u. 45. Hubert József, IV, Kossuth L.-u. 4. Te­lefon 56—85. Hudetz Antal, VJLL1, bérkocsis-u. 19. — János, VII, Bottenbiller-u. 6. Illés Gyula, V, nádor-u. 19. Jahn József, VII, Damjanich-u. 17. Jakabffy Fer., VHI. zerge-u. 7. T. 5444. Járitz Bezső, VII, csömöri út 2. Jedlicska János, VII, százház-u. 4. Jlappéter Adolf, VI, Eötvös-u. 36. Kauser Gyula,Vm. József-körút 41. Te­lefon 59—61. — József, VII, Erzsébet-körút 19. Kerekes Antal, IV, képiró-u. 6. Kernstock József, VI, f. erdősor-u. 1. Kirschenbaum Ker., VII, Stefánia-út 7. Klein H. János, VII, liársfa-u. 43. Klemm István, V, Báthory-u. 10. Klenovits Antal,VH, aréna-u. 19. Knotz Sándor, VI, nagymező-u. 23. Kovács Kár., IV, Lipót-u. 44. T.56—90. — Sándor, VI, aradi u. 60. Krause Izidor,Vm, Bezerédy-u. 11. Krug Teofil,VIH, József-körút 44. Kunfalvi Nándor, V, alkotmány-u. 23. Landherr Gyula, VII, jávor-u. 3. Lederer Gusztáv, VII, dob-u. 22. Lemberger Alfréd, X, kőbányai út 51. — Sámuel, X, monori út 8624. Lenk Ede, VH, alsó erdősor-u. 32/a. Lux Endre,VIH, üllői út 68. Majorossy Géza, V, alkotmány-u. 23. Telefon 16—02. Makay Endre,VIH, Pál-u. 2. Makovszky Mátyás, VH, bosnyák-u. 13. Malatinszky Elek,IX,Ferencz-körút 22. Mann József,VH, király-u. 45. Mayerberg István, I, czipő-u. 19. Medek J. Vincze, VII, Bottenbiller-u. 19. Meszner Sebestyén, "VTH, óriás-u. 46. Mészáros János, VH, csömöri út 115. Moravetz József, VH, Almássy-tér 16/a. Telefon 59—56. Nóvák Fer., VI, kis János-u. 2/5. T. 2027. Örömi József, VI, szív-u. 54. Payr Lajos,VHI, Baross-u. 8. Pelka Antal, VII, Izabella-u. 29. Pfaun József, VI, Podmaniczky-u. 29. Philipp János, VI, rózsa-u. 48. Picbler József, VII, rózsa-u. 39. Planv Ferencz, VII, Erzsébet-körút 39. Pöltz Antal, VIH. Baross-u. 115. j Porzsolt Ernő, V, Kálmán-u. 19. Tele­fon 19—73. Preisz János, VHI, futó-u. 42. Pucher István,VI, Andrássy-út 53. — József, VI, Andrássy-út 53. Banits József, X, füzér-u. 6. Benkl Tamás, VI, Angyalföld 1529—80. Bili Imre, V, Tlionet-udvar. Bohoska Pál,VI, király-u. 112. Boszlozsnik Lukács,VI, Andrássy-út 51. Telefon 22—33. Buczai János, VII. István-út 32. Busz János, VII. Kölcsey-u. 6. Sándor Imre, VH, Jósika-u. 1 Ib. Sivirszky Antal, VIH, József-körút 44. Telefon 60—09. Schádl Károly, HL Lajos-u. 29. Schambach Károly, VH, aréna-út 32/a. Schmidt Ferencz, V, Budolf-rakpart 8. — József,VIH, József-körút 44. j Schneider Endre.VHI, szigetvári-u. 4. I — Bóbert N., IX, Ferencz-körút 3. Schomann Antal,IV, Ferencz Józs.-rkp. 18. Telefon 56—49. Schön Rezső, IX, Mátyás-u. 15. Schulek Frigyes, VI, városligeti fasor 8. Schumv István, I, szt János-u. 11. Tele­fon 90-39. i — Bezső, I, Krisztiua-út 3. Tel. 92—43. Schussbeck Pál, VII. hársfa u. 6. Schüller J. István, VII, Bethlen-u. 12. Scliwartz Pál, VH, kertész-u. 57. Tele­fon 15—91.. Skacel József, IX, Ferencz-körút 22. Spiegl Frigyes, VII, Erzs.-körút 41. Spira Antal, VI, Teréz-körút 50. Steclilik Antal,VHI. Magdolna-u. 26. Steinhardt Antal, IV, egyetem-u. 3. Stenger Gyula, VII, ákáczfa-u. 41. Strakovits Albert, VHI, Ludovika-u. 8. Strenge Frigyes, V. bálvány-u. 22. Sturm Kárólv V, n. korona-u. 17. Szabó Ján,,VIH,József-körút 34.T. 5134. Szeiszing Ferencz, VII. dob u. 89. Székely Mihály, VII, Garay-u. 5. Szentpáli József, VII, Erzs.-körút 3. Sziklai Zsigmond, V, Kálmán-u. 17. Telefon 16—95. Szuchy János, VII, Erzs.-körút 16. Tigermann Sándor.VI, sziv-u. 9. P. Tóth Sándor, VH, Egressy-út 1. Urbányi Gyula, "VTH, Dugonics-u. 15. Varga Ignácz, Hí, sorompó u. 1. Villányi János,VI, király-u. 76. Volkmer Baymund.VH, Bethlen-u. 8. Wagner János, IV. Kossuth Lajos-u.16. — János, ifj., IV, Kossuth Lajos-u. 16. Wawra Kelemen. V, vadász-u. 42. Weinréb Fülöp, VH, Erzsébet-körút 41. Weisenbacher Endre,VI,Andrássy-út62. Wellisch Alfréd,VI, n. mező-u. 49. Te­lefon 29—68. — Gyula,VI. király-u. 88. — Sándor, VI, király-u. 88. Wezelka Venantó.VÍ, Andrássy-út 55. Wünsch Róbert, VH, Erzs.-körút 19. Zenkel Györgv, H, Horváth-u. 26. Zitterbarth Ede,VI, király-u. 56. Zóbel F. Ernő, IH, Zsigmond-u. 72. Épitési anyagok raktára. Friederich Károly.V, Zoltán-u 9. T. 370. Pilisch József, V, Lipót-körút 6. Tele­fon 227. Épületi diszitmények. Fort Oszkár és Társa,VIH, Mária-u. 13. Telefon 55—51. Müller Károly, első magyar márvány­és cementárugyár, VI, gyár-u. 39. Telefon 22—93. Schwalb Kálmán, VH, Izabella-u. 76. Épületdiszitmények horganyból. Wf L. hirdetést. Zellerin M.-féle gyári r.-t., VH, n. diófa-utcza 14. Épületfa-kereskedök. (Lásd uFakereskedők».) Ehrenwald Henrik, VI, Teréz-körút 38. Franki Károly, VID, prater-u. 70. Te­lefon 51—47. Gelb Mór, VH, rózsa-u. 38. Telef. 2417. Korvin és Frey,IX, soroksári-u. 30. Te­lefon 62—96. Kurzweil Vilmos, I, márvány-u. 15. Telefon 92—35. Meisner Izidor, VI, gyár-u. 10. Neuschlosz Ödön és Marczel, V, felső rakpart 10. Telefon 935. Rudas Miksa, V, sólyom-u. 16. Fabizomanyi üzlet mindennemű fa, fürészkészitmeDy és eidöüzletben. goljcommifiiortS © e i d) ä f t für £>olj aller Üírt, Sägeeneugnijie, 2Bali>= ©ejcfcäfte. Silbermann Bernát. V, váczi út 56. Te­lefon 14—66. Érczáru-gyárak és raktárak. Berger M. C., VI, sziv-u. 32. Telefon 25—98. FELDMAN N és KADAR <; városok. műszaki nagykereskedők. VI., Teréz-körút 34. Telefon 21—05. TÖRÖK A.ésTÁRSA a m. kir. szab. osztálysorsjáték főelárusítója, V. váczi-körut 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom