Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1898 (10. évfolyam)

8. rész - F) Szobrászok - G) Hirlapírók

Hírlapírók. Fehér Jenő, YH, Erzsébet-körút 47. Fej érvári Frigyes, V, régi posta-u. 1. Fekete Adolf, VI, gyár-n. 43. Fellner Gyula, VI, Vörösrnarty-u. 31. Fényes László, IX. Kálvin-tér 9. Fenyő Sándor, V, honvéd-u. 4. Fischer Zsigmond, dr., VI, hajós-u. 7. Fliesz Bezső, VI. Teréz-körút 35. Fiimer Károly, III, Zsigmond-u. 38. Fodor Oszkár, VH. Wesselényi-u. 37. Főidényi Frigyes, IV, reáltanoda-u. 11. Földy Géza, IV. képiró-u. 6. Freund József, V, váczi körút 28. Friedman Lipót, IV, kishid-u. 1, Friedrich Tivadar, dr., IV, zsibárus-u. 1. Fülöp György, IV, Kálvin-tér 3. — Sándor, IX, Ferencz-körút 1. Gajáry Ödön, IX. vámház-körút 5. •Ganz Hugó. dr., V, alkotmány-u. 7. Gáspár Arthur, VIH, Kökk Szil.-u. 35. — Imre, VIH, József-u. 11. Geley József. IV, Királyi Pál-u. 14. Gelleri Miksa, VI, Tezéz-körút 29. Gergely István. VIH, József-körút 28. Gerő Mór, VH, Damjanics-u. 7. — Ödön, VH, Rottenbiller-u. 64. Gily Ede. ifj., IV, ujvilág-u. 15. Gliick József, VI, Eötvös-u. 37. Gottier Lajos, VI. n. János-u. 1 /ö. Gömöry Lajos, VH, nefelejts-u. 27/29. Gracza György. Gratz Gusztáv. IV, gr. Károlyi-u. 20. Greiner Jenő, VI, Lázár-u. 10. Groschel Károly. H, iskola-u. 56. Groszberg Lipót. VI, szerecsen-u. 33. Gúthi Imre, VI, Teréz-körút 10. Gyúrky Ödön, dr., VIH, Pál-u. 7. Hab er Samu, VH. Wesselényi-u. 37. Haga Antal Imre, VIH, üllői út 58. Halin Béla, VH, hársfa-u. 27. Halász Imre, H, fő-út 17. — Zsigmond, VI, Csengery-u. 51. Hamvay Gyula, VH, kerepesi út 22. Hátsek Adolf, VH, Eombacb-u. 4. Hegyi Ödön, VH, István-út 38. Held Fülöp, VI. lovag-u. 6. Hell Lajos, VH, döhány-u. 28. Heltai Ferencz, dr.. H, oszlop-u. 24. — Jenő, VIH, Mária-u. 12. Herczeg Ferencz, VIH, muzeum-u. 9. Hermann Antal, V. vadász-u. 26. Hertzka Tiv., dr.,VI. Andrássy-út 77. Hervay Frigyes, IV, muzeum-körút 15. Hevesi József, VI. rózsa-u. 46. Hirsch Lipót, VH, Murányi-u. 21. Hofl'mann Miksa, VI, Andrássy-út 6. Hohlfeld Lajos, ifj., IV, zöldfa-u. 41. Holló Márton, VIH, muzeum-körút 10. Hollóssy Géza, VH, Bethlen-u. 6. Horváth Károly. VI, Lendvay-u. 18. Högyes Andor. dr..IX. vámház-körút 9. Huschmann Tiv.,VIH, Kisfaludy-u. 9. Huszár Vilmos, VIH, Sándor-u" 32. Igali Zvetozár, I, kelenhegyi út 10648. Ihász György, VH, akáczfa-u. 3. Iklódy Győző, VH, csömöri út 8. Inczédy László, VH, Bottenbiller-u. 4, Istóczy Győző, dr., X. család-u. 30. Jancsó Dezső, IX, Ferencz-körút 2/4. — Nándor. V, vadász-u. 30. Janrics Pál, VHI, Pál-u. 6. Jaskula Vircig Béla.VIEL Hunyady-u. 52. Jánny Sándor. VII. csömöri út 106. Jókai Mór, dr . VI, Bajza-u. 19/6. Kaas Ivor, IV. borz-u. 9. Kabos Bertalan, VI, Teréz-körút 25. Kabos Ede, VH, Damjanics-u. 51. Kaczvinszky Lajos, VI. uj-u. 14. Kádár Antal, V, Arany János-u. 5. . 467 Kajuch Bertalan, VH, akáczfa-u. 26. Kállay Sándor, VH, Wesselényi-u. 36. Káinoki Henrik, VI, Izabella-u. 48. K. Karlovszky Geyza, IV, Kár.-körút 12. Katz Ottó, IV, zöídfa-u. 40. Kazár Emil, VH, Bottenbiller-u. 5la. Keleti (Krausz) Géza.V, akadémia-u. 10. Kemechey Jenő, VIH. Mária-u. 46. Kende Zsigmoud. VH. Damjanics-u. 27. Kenedi Géza, dr.. V, váczi körút 78. Keresztes Zsigmond. IX. Banolder-u. 20. Kern Aurél, VI, gyár-u. 14. Keszthelyi Ernő, VH. akáczfa-u. 41. Király János, TV, koronaherczeg-u. 17. Kisfaludy Ilka. IX. Kálvin-tér 9. Kiss Béla, VHI. József-körút 66. — József, VH. Erzsébet-körút 6. Klein Bóza, VH. dob-u. 9. Kóbor Tamás, V, váczi körút 78. Korbuly József, Vn. Erzsébet-körút 54. Korchmáros Kálmán, VI, Dávid-u. 15. Kósa Bezső, I, Fortuna-u. 3. Koszteleczky Bezső, H, Bézmál d. 5484. Káinoki Izor. Kovács Zoltán, IX, Ferencz-körút 12. — Zsigmond, VI. f.-erdősor 10. Kozma Andor, YHL József-u. 5. Kramer Sámuel, VI. király-u. 12. Kreith Béla. gr.. VH. Stefánia-út 5153. Krúdy Gyula, VI. uj-u. 33. Kubiny Mihály, VH. lövölde-tér 2/a. Kunváry Miklós, VH. dohány-u. 88. Kúrthy Emil. VIH, Eszterházy-u. 20. Lakatos Lajos,VH, Dembinszky-u. 30. — Sándor,VIH, Bökk Szüárd-u. 19. Lándor Tivadar,VH, kerepesi út 34. László Jenő,VI, váczi körút 5. —» Jenő.VI, f. erdősor 3. Lázár Leo, IV, k. hid-u. 1. Lederer Ignácz,VI, gyár-u. 13. Lehmann Ferencz, III. kórház-u. 1. Lendvay Sándor,VH, dohány-u. 68. Lengyel Czecz. Giz.,VH, István-út 32Ib. Leopold Gyula, VI, Csengery-u. 48. Leuchtmann Mihály,VI, uj-u. 35. Lichtensteiii F. Lajos, VH, király-u. 85. — Lajos, ifj.,VH, Erzsébet-körút 42. Ligeti Siegfried,VI, Podmaniczky-u. 41. Londesz Elek, IV, Fer. Józs.-rkp. 11. Lovaszy Márton,VH. óvoda-u. 22. i Lövik Károly,VI, Teréz-körút 32. Löw Dezső,VI, Teréz-körút 6. I Löwenstein Lipót,VI, Csengery-u. 51. I Lukács Dániel, VIH, Bökk Szilárd-u. 22. — István,VIH, Aggteleki-u. 8. Luksch Vilmos,VI, gyár-u. 10. Lyka Károly, IX, Ferencz-körút 34. Magyar Elek, IV, ujvilág-u. 17. — Gyula, IX, liliom-u. 33. Majanovic Tivadar, IX, gát-u. 8. Ma'kai Emil,VI, Teréz-körút 31. Mandaszky Bichárd,VH, Almássy-tér 3. Mangold Gusztáv,VI. Andrássy-út 64. Marcziányi György, TV, borz-u. 8. Margithay Dezső,VH, Erzsébet-körút 2. Márkus József,VI, Teréz-körút 38. — Miksa,VH, hársfa-u. 24. Mayer Arnó.VH, lövölde-tér 2/a. Melier Jerome,VH, Erzsébet-körút 56. Mende Bódog, IX, Lónyay-u. 14. Mészáros Dániel, I, lánczhid-u. 12. Mezei Ernő,V, n. korona-u. 13. Mezey László, VH, Elemér-u. 18. Mezőfi Vilmos, VH, Garay-u. 33. Mihályfalvy Ignácz. VIJ, csömöri út 16. Mihályfi Ákos, dr.,VHI, zerge-u. 6. Mikszáth Kálmán,V, váczi körút 78. Molecs Károly, VH, Károly-körút 9. Molnár Géza,VI, n. János-u. 10. Hirlapirók. Murányi Armin, dr.,V, váczi körút 32. Nádas Sándor.VH, nyár-u. 18. Nagel Ignácz,VI, Andrássy-út 12. Nagy G. Sándor, dr.,V, alkotmány-u. 28. — Miklós, IV, Királyi Pál-u. 4. Neményi Ambrus,VI, Andrássy-út 31. Neszmély Arthur, VHI, Csokonai-u. 10. Neubairer József, VI, uj-u. 45/6. Neugebauer László,VI, Andrássy-út 53. Nyilassy Ferencz, IX, Lónyay-u. 26. Olteán Ferencz, IX, Ferencz-körút 22. Oppelcz Lajos, IX, Bákos-u. 6. Ordódy Lajos, IV, magyar-u. 8—10. Osváth Pál.V, nádor-u. 24. Őszi Kornél, VH, Izabella-u. 19. Palágyi Lajos, IV, borz-u. 9. — Menyhért, TV, borz-u. 9. Palásthy Géza,VH, dob-u. 84. Palóczi (Pollák) Sándor.IV, Gizella-tér 2. Palotai Csorba Ákos, V. váczi körút 36. Pályi Ede, dr.,VH, Erzsébet-körút 16. Pap Zoltán, dr.. IX. üllői út 5. Pápay Jenő,VH, csömöri út 2. Papp Dániel,VHI, József-körút 4 y. — Dávid, dr.,V. nádor-u. 9. — György, IV, muzeum-körút 5. Peisner Ignácz, V, váczi rit 34. Pékár Gyula, dr., IX, üllői út 31. Petrásy Lajos,VHI, üllői út 46. Petróczky I. Ferencz,VH, csömöri út 83. Petróczy József,VH,Vörösmarty-u. 17. Petrovits Sándor.VI, Izabella-u. 70. Picliler István,VI, Podmaniczky-u. 2. Pick Ede,VH. István-út 24. Pogány József, IX, Knezits-u. 3. Polányi Zoltán, IV, ujvilág-u. 11. Pollák Lipót, dr.,V, sólyom-u. 20. — Manó, dr.,V, váczi út 64. Possel Gusztáv,VI, Dávid-u. 12. Bákosi Jenő. VIH, József-körút 5. — Viktor, VHI, népszinház-u. 14. Bédei Ferencz,VH, Barcsay-u. 16. Reiner Adolf,VI, Andrássy-út 91. Ferencz,VI, f. erdősor 3. Reis Simon,H, Izabella-u. 36. Reisz Simon,VH, Erzsébet-körút 47. Rilra Árpád,VH, István-út 3. Rombay Dezső,VH, nefelejts-u. 54. Róna Lajos,VH, aréna-út 17. Rosa András, Vin, Rökk Szilárd-u. 20. Roth Albert,V, Erzsébet-tér 10. Rothauser Miksa,VH, Erzs.-körút 26. Rothfeld Samu, dr., VI, Andrássy-út 70. Botter Lajos,VI, Bévay-u. 14. Boz Jenő,YII, Erzsébet-körút 47. Rózsa Károly,VIH, József-köriit 46. Sajó Aladár VHI, Bezerédy-u. 9. Salamon Ödön,VH, kerepesi út 42. Saphir Ede, IV. k. liid-u. 1. Sárkány János Fer., IV, Kos. Laj.-u. 1. Sas Ede,VI, Izabella-u. 80. Sebők Gyula,VII, Bottenbiller-u. ,5/e. — Zsigmond, YH, csömöri út 32. Seichter Bichárd, IV, molnár-u. 21. Seress Imre,VHI, szigetvári-u. 10/a. Siegelmann Ármin ,VH, szövetség-u. 2/c. Sikt ay Samu,VI, váczi körút 33. Silberstein Adolf,VI, Andrássy-út 99. — Arnold,VI, váczi körút 59. Simonyi József,VIH, József-körút 59/61. Sinay Kornél, IX, Ferencz-körút 12. Singer Arthur,VI, Dávid-u. 6. — Dávid Adolf,VH, dohány-u. 10. — Zsigmond,V, n. korona-u. 18. Sipos Ignácz,V, váczi körút 34. — Sándor,VHI, Baross-u. 20. Sissovich Károly,VH. alpár-u. 3. Somló Sándor,VI, Dávid-u. 12. Somogyi Ede,VH, dohány-u. 56. 30* TÖRÖK A. és TÁRSA a m. kir. szab. osztálysorsjáték főelárusítója, V. váczi-körut 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom