Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1898 (10. évfolyam)

7. rész. Törvényszékileg bejegyzett közkereseti és betéti társaságok és egyéni czégek

Törvény székileg 388 Bejegyzett czégek. Eigel János, sertéskeresk., X, mázsa-tér 5. Eisele József, társt. Eisele József, Eisele Ödön, ifj. Eisele József, Eisele Vilmos, réz- érczmunkák és önt­vényeknek tégelyekben való olvasztásával, vasszer­kezetek és gőzkazánok gyáitásával foglalkozó gyári iparüzlett., önálló czégjegyzési joggal, V, váczi út 138. Telefon 27—27. Eisenhut Józsefné, czégb. Eisenhut Józsefné, született Vértessy Sarolta, himzőgép készítési és elárusitási üzlettul., VH, Garay-u. 19. Eisenschiml és Wachtel, főtelep Bécs, fióktelep Bpest, társt. Wachtel Dávid és özv. Eisenschiml Eleonora, fényképészeti szerekkel való keresk., a czéget csak Wachtl Dávid jegyzi, IV, váczi u. 12. Telefon 532. Eiser Ede, czégbej. Eduard Eiser, czégb. Eiser Ede, fűszer-, liszt-és termény keresk., pálinkamérő, likör­és rumgyártó, I, fehérvári út 13. Telefon 90—28. Eisler G., könyvkereskedő, VI, Andrássy-út 31. Tele­fon 17—73. Eisler G., czégb. Eisler Gizella, könyv-, papir-, kor­csolya-, optikus- és ódonker., czégv. Glücksthal Samu, VI, Andrássy-út 31. Telefon 17—73. Eisler Izidor és fia, Isidor Eisler & Sohn, társt. Eisler Izidor, épületasztalos és házépítő anyagokat elárusító és Eisler Ármin, házépítési anyagokat elárusító. Eisler József és fiai, társt. Eisler József, Eisler Zsigm. és Eisler Gyula, ügynökök, önálló czégjegyzési joggal, VH, király-u. 1. Telefon 18—22. Eisler Samu, Sámuel Eisler, czégb. Eisler Samu, rőfös­keresk., czégv. Eisler Sándor, VI, király-u. 6. Eisler testvérek, társt. Eisler Dániel és Eisler Ábrahám férfidivat- és rövidáruker., önálló czégjegyzési joggal, VH, kerepesi-út 8. Eisler és Eeinitz, társt. Eisler Sámuel és Böhm Izidor, (Ábiahám Dávid) rövid- és szövött árukkal nagyker., önálló képviseleti joggal, V, Erzsébet-tér 15. Eisler és Vértesi, társt. Eisler Arnold és Vértesi (előbb Weinberger) Lajos, vasáruker., a czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, VI, Andrássy-út 41. Eisner Adolf és Lajos, társtagok Eisner Adolf és Eisner Lajos, nyers termény- és gabona bizományos és ügy­nökök, önálló czégjegyzési joggal, V, Dorottya-u. íl. Telefon 654. Eisner és Steinhardt, társt. Eisner József és Steinhardt Mór, rövid- és szövött áruker., önálló czégjegyzési joggal, VII, király-u. 1. Elfer testvérek, Brüder Elfer, czégb. Elias Ede, gyapju­ügynök, VII, dohány-u. 6. Éliás Samu, fakeresk., ]H, Lajos-u. 185. . Elias Samu, czégb. Elias Samu, tüzifaker., III, Lajos­utcza 185. Elkan Oszkár, czégbej. Oskar Elkan, czégb. Elkar Osz­kár, fűszer- és csemegeáru bizományos, IV, város­ház-utcza 9. Ellinger Ede, Eduard Ellinger, czégb. Ellinger Ede, fényképészeti üveglemez és gelatine készítő üzlettul., IV, régi posta-u. 11. Elsasser János, czégb. Elsasser János, hentes, VI, aradi utcza 11. Eisinger M. J. és fiai, főtelep Bécs, társtagok Elsinger Ferencz, Elsinger János, Elsinger Frigyes, Elsinger Ede, vízhatlan szövet, ponyva- és viaszosvászon gyári iparüzlettul., önálló czégjegyzési joggal, V, Mária Valeria-u. 10. Telefon 258. Első magyar aczélirótoll-, tollszár- és indigó-másoló­pspirgyár, Schüler József. Erste ungarische Stahl­schreibfeder-, Federhalter- und Indigo-Copirpapier­Fabrik, Josef Schuler. Schuler József, aczélirótoll-, tollszár-, indigó-másoló papir-, iratkapocs- és rajzszeg­gyár-tulajdonos, VI, dalnok-u. 26. Telefon 28—19. Első magyar játékkártyagyár, Piatnik Nándor és fiai, társt. Piatnik Ferdinand, Piatnik Adolf és Piatnik Ru­dolf, VH, Csengery-u. 11. Telefon 63-41. Első magv. nap- és esernyőgyár, Beer és Drab, Erste ung. Sonnen- u. Regenschirm Fabrik, Beer & Drab, társt. Beer Miksa és Drab Zsigmond, nap- és esernyő gyárosok, a czég a társtagok által önállóan képvisel­tetik, s akkép jegyeztetik, hogy az Első magyar nap­és esernyőgyár vagy németül, Erste ung. Sonnen u. Begenschirm Fabrik czégrész czimbélyegzővel elő­nyomatik vagy előiratik és ez alá a társtagok egyike a czégnek Beer és Drab, illetőleg Beer & Drab részét sajátkezűleg irja, V, sas-u. 23. Telefon 991. Elszász Oszkárné és tsa, betéti társaság, beltag Elszász Oszkárné született Beichenberg Eugenia, fa- és szén­kereskedő. Emmer Nándor és társa, társt. Emmer Nándor, Csörgei" Zsuzsánna, bádogos-, vízvezeték- és légszeszfelszere­lési iparüzlettul., a czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak. Emmerling Adolf, czégb. Emmerling Adolf, tüzijáték­keresk., IV, magyar-u. 12—14. Emmerling Vilmos Károly, czégb. Emmerling Vilmos Károly, hirdetésfelragasztási üzlettulajd., IV, magyar­utcza 12—14. Telefon 59—39. Endlich Henrik és társa, Endlich & Comp., társt. End­lich Henrik, Niewelt Ádolf, paszományos iparüzlett., önálló czégjegyzési joggal, Vili, Bezerédi-u. 6. Engel Adolf ifj., Adolf Engel junior, czégb. ifj. Engel Adolf, szücsárukeresk., VI, Teréz-körút 42. Engel D. F., D. F. Engel, czégb. Engel Dávid, bizomá­nyos, V, tükör-u. 5. Engel J. Frigyes, czégbej. Fridrich J.Engel,czégb. Engel J. Frigyes, szűcsmester, V, Deák Ferencz-u. 14. Engel József, Josef Engel, czégb. Engel József, fakeres­kedő, VHI, József-u. 20. Engel Józsefné, özv., czégb. özv. Engel Józsefné szül. Beer Josefa, rövidáru- és rőfösker., VHI, kerepesi­út 27. Engel Nándor, Ferdinand Engel, czégb. Engel Nándor, cserker., V, váczi-körút 74. Engel Zsigmond, czégb. Engel Zsigmond, olaj- és zsira­dékárukeresk., V. Árany János-u. 34. Telefon 29—24. Engel (ifj.) testvérek, társt. Engel Miksa, Engel Jakob, bőr- és czipészkellékek keresk., önálló czégjegyzési joggal, VHI, Luther-u. 6. Engelhardt & Voigt, társt. Voigt Frigyes és Schillinger János, lakk-, máz- és kenczegyárosok, IX, soroksári út 102. Telefon 51—92. Engländer Mór, czégb. Engländer Mór, úri és női di­vatárukeresk., IV, Kálvin-tér 1. Enter István, czégb. Enter István, géplakatos üzlettul.,. önálló czégjegyzési joggal, H, nagy Bókus-u. 5. Entremont és társa, Entremont & Comp., társt. Ent­remont Alfréd, Mandl József, kézműáru bizományi és ügynökségi üzlettul., önnálló képvis. joggal, V, bál­vwnv-utcza 3. Eppinger Lázár és fiai, Lazar Eppinger & Söhne, társt. Eppinger Lázár, Enpinger Lajos, Eppinger Károly, rőfös- és kézmüáruker., önálló czégjegyzési joggal, V, n. korona-u. 2. Epstein Ármin és társa, társt. Epstein Ármin, Epstein Árminné szül. Hecht Gizella, szijjártó üzlettulajd. VIH. József-körút 59. Epstein Jakab, czégb. Epstein Jakab, szatócs, IH, bé­csi út 2. Telefon 91—01. Epstein Károly, Karl Epstein, czégb. Epstein Károly, szatócs, VI, Hungária-út 1542. Epstein M. utóda, czégb. Grünberger Jónás, gyermek­ruha készítési és eladási üzlett., IV, Károly-körút 20. Epstein Sándor, czégb. Epstein Sándor, norinbergi, di­vat- és czipőáru-keresk., VHI, Sándor-tér 3. Erczhegyi Ferenczné, özv., papirkeresk., I, szt három­ság-tér 7. Erdei Ferenczné és társa, társt. Erdei Ferenczné szül. Schönberger Irma, Wagner Sámuelné szül. Erden­sohn Johanna, lakatosiparüzlettul., a czéget Erdei Ferenczné jegyzi, VII, dob-u. 105. Erendits V., V. Erendits, czégb. Erendits Vendel, kéz­müáruügynöki és bizományi üzlettul., X, Orczy-út35. Ergl Béla, füszerkereskedő, VI, Andrássy-út 86. Tele­fon 23—79. Erlach Alajos, Alois Erlach, társt özv. Erlach Alajosné szül. Zerawik Jozefa, jelenleg férj. Both Adoliné és Both Adolf, aranyműves üzlettul., a czéget Both Adolf jegyzi, VH, Bombach-u. 16. Ernst Adolf, rövidáru- és vegyesker., H, fő-u. 80. TÖRÖK A. és TÁRSA a m. kii*, szab. osztálysorsjáték főelárusítója,V. váczi-körnt 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom